Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 29

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.29

2015.gada 16.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""

TA-1212 ____________________________________

(I.Gailīte, J.Reirs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Satiksmes ministriju tehniski precizēt noteikumu projektu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.294 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldību iestādes iegādājas un realizē ieročus un speciālos līdzekļus""

TA-1002 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju 2015.gada 15.-18.decembra Pasaules Tirdzniecības organizācijas 10. Ministru konferencē Nairobi (Kenija) un ar to saistītajā 2015.gada 15.decembra Eiropas Savienības Ārlietu padomes kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē Nairobi (Kenija)"

TA-1164 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""

TA-978 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika""

TA-1155 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija""

TA-1156 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 2.septembra noteikumos Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai""

TA-975 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumos Nr.445 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem""

TA-976 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā deleģē valsts pārvaldes uzdevumu – apkalpot privatizācijas sertifikātu kontus, kuros veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem un dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai"

TA-977 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Jūras ielā 49, Jūrmalā"

TA-552 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""

TA-1033 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību""

TA-1158 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.802 "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi""

TA-1114 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1035 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1072 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Operatīvās darbības likumā"

TA-758 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Tieslietu ministrijai likumprojektā paredzēto normu īstenošanai 2019.gadā 433 759 EUR apmērā (tajā skaitā atlīdzībai 5 jaunām amata vietām – 48 853 EUR) un 2020.gadā un turpmāk ik gadu 552 317 EUR apmērā (tajā skaitā atlīdzībai 27 jaunām amata vietām – 509 864 EUR) izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem. 
17.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1159 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-1154 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-1146 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-1147 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-1148 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-1149 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā"

TA-1045 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""

TA-1084 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi"

TA-1037 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Noteikt, ka pirms Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamība personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" (turpmāk – specifiskā atbalsta mērķa pasākums) projektu iesniegumu apstiprināšanas atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) un valsts budžeta līdzfinansējuma, ja tās atbilst noteikumos ietvertajām atbalstāmo darbību izmaksu pozīcijām un tās ir radušās no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.
3. Līdz finansējuma pārdalei no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (turpmāk – 80.00.00 programma) atļaut noteikumos paredzētās projekta atbalstāmo darbību izmaksas plānošanas reģioniem finansēt no plānošanas reģionu pamatdarbības nodrošināšanai piešķirtā budžeta finansējuma. Pēc finansējuma pārdales no 80.00.00 programmas plānošanas reģioniem nodrošināt veikto izdevumu pārgrāmatošanu tā saimnieciskā gada ietvaros, kad veikti izdevumi, uz plānošanas reģiona attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanai Valsts kasē atvērto kontu.
4. Labklājības ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas specifiskā atbalsta mērķa pasākumā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no ESF, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi un sniegts apraksts par turpmāko iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu.
5. Noteikt, ka specifiskā atbalsta mērķa pasākuma ietvaros sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšana ir uzsākama tikai pēc tam, kad specifiskā atbalsta mērķa pasākuma sabiedrībā balstītu pakalpojumu izdevumu vienas vienības izmaksu metodika ir saskaņota ar Finanšu ministriju.
6. Veselības ministrijai līdz 2018.gada 1.jūlijam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par papildu finansējuma nepieciešamību veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanas rezultātā.
7. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Veselības ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 6.punktā minētajam informatīvajam ziņojumam izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2019. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
26.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sabiedriskas nozīmes gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanas saistībām"

TA-882 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude""

TA-1107 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.873 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa vadīšanas tiesību iegūšanu""

TA-1127 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "P108" Saldus pagastā, Saldus novadā, nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"

TA-1032 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.191 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" īstenošanas kārtība""

TA-989 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību""

TA-1160 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi"

TA-1133 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Tieslietu ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Valsts zemes dienesta dalību Starptautiskajā Mērnieku federācijā"

TA-1163 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai dalības maksu Starptautiskajā Mērnieku federācijā nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Gulbenes novada Gulbenes pilsētā"

TA-1040 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Pāvilostas novada Pāvilostas pilsētā"

TA-1042 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētā"

TA-1041 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rēzeknes pilsētā"

TA-1043 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadībā Latvijā iesaistīto institūciju informācijas par programmu ietvaros apstiprinātajiem projektiem publiskošanas kārtība"

TA-1112 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā"

TA-1053 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai līdz 2015.gada 1.oktobrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumu Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu" 2.16.punktā, izslēdzot no saraksta nekustamos īpašumus – "Līdumi", Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra numurs 7842 005 0233, "Antoni", Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra numurs 7842 005 0232, "Akas", Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra numurs 7842 005 0293, "Pienenīte", Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra numurs 7842 005 0237. 
40.§
Noteikumu projekts "Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi"

TA-994 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministra kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.345 "Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā""

TA-990 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta noteikumos Nr.649 "Trušu un kažokzvēru pārraudzības kārtība""

TA-992 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas pārstāvi Vienotā noregulējuma valdē"

TA-1199 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"

TA-1193 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Eiropas Komisijas Vienotā pētniecības centra saprašanās memorandu"

TA-1194 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Apstiprināt Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Eiropas Komisijas Vienotā pētniecības centra Saprašanās memorandu (turpmāk – Saprašanās memorands).
2. Saprašanās memorandā paredzēto saistību izpildi koordinē Izglītības un zinātnes ministrija.
3. Pilnvarot izglītības un zinātnes ministru un ekonomikas ministru parakstīt Saprašanās memorandu.
4. Saprašanās memorands stājas spēkā tā 6.1.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-1185 ____________________________________

(K.Gerhards, E.Papule, J.Bernāts, D.Melbārde, J.Reirs, J.Upeniece, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt priekšlikumu, ka valsts nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 063 0124) Slokas ielā 52A, Rīgā, pēc pārņemšanas Finanšu ministrijas valdījumā un valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā tiks nodots lietošanā Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolai un Rīgas Doma kora skolai, noslēdzot attiecīgu līgumu, un pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrijai šim mērķim papildu valsts budžeta līdzekļi nav nepieciešami.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 6.janvāra noteikumos Nr.5 "Kārtība, kādā reģistrē personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, un parādniekus""

TA-1189 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.71 "Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu""

TA-1190 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai""

TA-1205 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izvietošanu valsts nekustamajā īpašumā Citadeles ielā 1, Rīgā"

TA-1217 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izvietošanu valsts nekustamajā īpašumā (kadastra Nr.0100 010 0141) Citadeles ielā 1, Rīgā.
3. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu par funkcionālu un tehnisku uzlabojumu darbu veikšanu Prokuratūras lietošanā esošajā nekustamajā īpašumā (kadastra Nr.0100 009 0003) Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, līdz 2015.gada 31.decembrim un nekustamajā īpašumā (kadastra Nr.7401 003 0129) Krasta ielā 11, Ogrē, līdz 2016.gada 31.decembrim.
4. Atļaut Finanšu ministrijai 2015.gadā samazināt finansējumu par 2 672 769 EUR budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību ietvaros pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" KNAB pārcelšanai uz A.Briāna ielu", attiecīgi pārdalot finansējumu pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par kapitālieguldījumiem Rīgas pils priekšpils būvniecībā".
5. Finanšu ministrijai nodrošināt, ka valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" no valsts budžeta līdzekļiem saņemto finansējumu 2 780 EUR apmērā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ēku Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, būvniecībai ieskaita valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos.
6. Ņemot vērā to, ka ir izstrādāts būvprojekts, Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") līdz 2016.gada 1.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par turpmāko rīcību saistībā ar ēku Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, būvniecības projekta turpināšanu.
7. Finanšu ministrijai precizēt un samazināt bāzes izdevumus 2016.gadam Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" KNAB pārcelšanai uz A.Briāna ielu" par 540 737 EUR un attiecīgi palielināt bāzes izdevumus par 302 493 EUR pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecībai Jūras ielā 34, Ventspilī" un par 238 244 EUR Prokuratūras budžeta programmai 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana", lai nodrošinātu nekustamā īpašuma (kadastra Nr.7401 003 0129) Krasta ielā 11, Ogrē, fasādes un to elementu, un telpu grupas restaurācijas un atjaunošanas darbu, veicot funkcionālus un tehniskus uzlabojumus, izdevumu segšanu.
8. Finanšu ministrijai precizēt un palielināt bāzes izdevumus Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam 2017.gadam un turpmākajiem gadiem par 232 197 EUR nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi".
 
51.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra rīkojumā Nr.625 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils un Austrumu piebūves projekta izdevumu segšanai""

TA-1215 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atļaut Finanšu ministrijai budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ietvaros ilgtermiņa saistībās 2015.gadā palielināt finansējumu pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par kapitālieguldījumiem Rīgas pils priekšpils būvniecībā", pārdalot finansējumu 5 874 245 EUR apmērā, tai skaitā:
2.1. 2 672 769 EUR – no pasākuma "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" KNAB pārcelšanai uz A.Briāna ielu";
2.2. 2 733 968 EUR – no pasākuma "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" ēkas Miera ielā 58A, Rīgā būvniecības projekta izdevumu segšanai";
2.3. 467 508 EUR – no pasākuma "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecībai Jūras ielā 34, Ventspilī".
3. Noteikt, ka Finanšu ministrijai 2015.gadā nepieciešamā finansējuma apmērs izdevumu segšanai, kas saistīti ar kapitālieguldījumiem Rīgas pils Priekšpils un Austrumu piebūves Pils laukumā 3, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 008 0006), būvniecībā, un pārcelšanās izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi", ir 16 298 975 EUR.
4. Finanšu ministrijai samazināt bāzes izdevumus 2016.gadam Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" apakšprogrammai 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par kapitālieguldījumiem Rīgas pils priekšpils būvniecībā" par 568 227 EUR un attiecīgi palielināt par:
4.1. 463 617 EUR – Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja bāzes izdevumus budžeta programmai 01.00.00 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs", lai nodrošinātu finansējumu 112 712 EUR – nekustamā īpašuma Brīvības ielā 104, k-2, 106, k-3, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai, 94 243 EUR – nekustamā īpašuma (kadastra Nr.0100 010 0141) Citadeles ielā 1, Rīgā nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" un 256 662 EUR pārcelšanās izdevumu (no nekustamā īpašuma Brīvības ielā 104, k-2, 106, k-3, Rīgā, uz nekustamo īpašumu (kadastra Nr.0100 010 0141) Citadeles ielā 1, Rīgā) un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai;
4.2. 104 610 EUR – Kultūras ministrijas bāzes izdevumus budžeta programmas 19.00.00 "Profesionālā māksla" apakšprogrammai 19.07.00 "Mākslas un literatūra", lai nodrošinātu finansējumu, kas saistīts ar ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanu 2016.gadā.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.oktobra rīkojumā Nr.465 "Par finansējuma piešķiršanu administratīvās ēkas un garāžas ēkas Jūras ielā 34, Ventspilī, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai""

TA-1219 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atļaut Finanšu ministrijai budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ietvaros ilgtermiņa saistībās 2015.gadā samazināt finansējumu pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecībai Jūras ielā 34, Ventspilī" par 467 508 EUR, pārdalot finansējumu ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par kapitālieguldījumiem Rīgas pils priekšpils būvniecībā".
3. Noteikt, ka Finanšu ministrijai 2015.gadā nepieciešamā finansējuma apmērs administratīvās ēkas un garāžas ēkas Jūras ielā 34, Ventspilī (nekustamā īpašuma kadastra Nr.2700 003 0102), būvniecības projekta īstenošanas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" atbilstoši plānotajiem darbiem ir 315 639 EUR apmērā.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.februāra rīkojumā Nr.70 "Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""

TA-1216 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atļaut Finanšu ministrijai 2015.gadā samazināt finansējumu budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ietvaros ilgtermiņa saistībās pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" ēkas Miera ielā 58A, Rīgā būvniecības projekta izdevumu segšanai" 2 733 968 EUR apmērā, pārdalot finansējumu pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par kapitālieguldījumiem Rīgas pils priekšpils būvniecībā".
3. Noteikt, ka Finanšu ministrijai 2015.gadā nepieciešamā finansējuma apmērs izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi", kas saistīti ar faktiskajiem kapitālieguldījumiem 2013. un 2014.gadā ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecībā, ir 84 912 EUR.
4. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu izdevumus, kas saistīti ar ēkas Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecību 2015. un 2016.gadā 3 525 346 EUR apmērā, segt no valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" finanšu resursiem un paredzēt 2016.gadā ilgtermiņa saistības Finanšu ministrijas budžetā 3 525 346 EUR apmērā izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi", kas saistīti ar kapitālieguldījumiem ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības projekta īstenošanā, pēc būvniecības darbu pabeigšanas.
5. Finanšu ministrijai precizēt un palielināt 2016.gadam Finanšu ministrijas bāzes izdevumus budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" ēkas Miera ielā 58A, Rīgā būvniecības projekta izdevumu segšanai" ilgtermiņa saistībām par 3 525 346 EUR.
6. Atļaut Kultūras ministrijai:
6.1. budžeta programmas 19.00.00 "Profesionālā māksla" apakšprogrammā 19.07.00 "Mākslas un literatūra" 2015.gadā plānoto finansējumu 28 558 EUR apmērā, kas saistīts ar ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanu, novirzīt:
6.1.1. 19 847 EUR – pārskaitīšanai valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Valmieras Drāmas teātris" teātra automātiskās balss trauksmes izziņošanas sistēmas projektēšanai un ierīkošanai;
6.1.2. 8 711 EUR – pārskaitīšanai valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" dienesta kāpņu rokturu margu pacelšanai un zāles bēniņos esošo aprīkojuma tiltu remontam;
6.2. budžeta programmas 19.00.00 "Profesionālā māksla" apakšprogrammā 19.07.00 "Mākslas un literatūra" 2015.gadā plānoto finansējumu 193 148 EUR apmērā, kas saistīts ar ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanu, un budžeta programmas 22.00.00 "Kultūras projekti un investīcijas" apakšprogrammā 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums – 2018" ietvaros" ietvaros ilgtermiņa saistībās pasākumam "VSIA "Jaunais Rīgas teātris" ēkas Miera ielā 58A, Rīgā nomas maksu VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" 126 923 EUR apmērā, kopsummā 320 071 EUR apmērā pārdalīt uz budžeta programmu 21.00.00 "Kultūras mantojums, kultūras iestāžu neatliekamu un kritisku remontdarbu veikšanai", tai skaitā:
6.2.1. 12 050 EUR – Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam, no tiem 4 828 EUR Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāles Latvijas Fotogrāfijas muzeja ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas projektēšanai un izbūvei un 7 222 EUR Kolonnu zāles kondicionēšanas sistēmas modernizācijai;
6.2.2. 80 072 EUR – Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālei "Arsenāls", no tiem 27 046 EUR visa jumta dzegas skārda seguma nomaiņai pa ēkas perimetru un 53 026 EUR ēkas galveno koka kāpņu projektēšanai, lai veiktu trepju konstrukciju pastiprināšanu un pārbūvi;
6.2.3. 49 610 EUR – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja struktūrvienības – Āraišu arheoloģiskā muzejparka remonta darbiem;
6.2.4. 63 608 EUR – Latvijas Nacionālajam arhīvam un tā struktūrvienību izmantotajām ēkām, tai skaitā:
6.2.4.1. 8 639 EUR – Jēkabpils zonālajam valsts arhīvam ēkas fasādes un ārējo konstrukciju defektu novēršanai;
6.2.4.2. 18 062 EUR – Valmieras zonālajam valsts arhīvam ēkas fasādes aizmūrēšanai un glabātuves ārējās sienas remontam;
6.2.4.3. 16 586 EUR – Latvijas Valsts arhīvam daļējam jumta seguma remontam;
6.2.4.4. 16 234 EUR – Ventspils zonālajam valsts arhīvam ugunsdrošības signalizācijas nomaiņai;
6.2.4.5. 4 087 EUR – Tukuma zonālajam valsts arhīvam ēkas pamatu hidroizolācijai;
6.2.5. 47 740 EUR – Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam, no tiem 39 270 EUR ieejas mezgla projektēšanas izmaksu segšanai un 8 470 EUR ārējo ugunsdzēsības sistēmas tīkla projektēšanai;
6.2.6. 66 991 EUR – Rakstniecības un mūzikas muzejam pagaidu telpu Tērbatas ielā 75, Rīgā, apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas projektēšanai un izbūvei un telpu mikrobioloģisko analīžu veikšanai.
7. Finanšu ministrijai palielināt Kultūras ministrijas budžeta izdevumus:
7.1. 90 660 EUR apmērā 2017.gadam un 126 923 EUR apmērā 2018.gadam budžeta programmas 22.00.00 "Kultūras projekti un investīcijas" apakšprogrammā 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums – 2018" ietvaros" nekustamā īpašuma daļas (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 026 0056) Miera ielā 58A, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi"";
7.2. 49 021 EUR apmērā 2017.gadam un 63 894 EUR apmērā 2018.gadam budžeta programmas 19.00.00 "Profesionālā māksla" apakšprogrammā 19.07.00 "Mākslas un literatūra" nekustamā īpašuma daļas (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 026 0056) Miera ielā 58A, Rīgā, apkures izdevumu segšanai.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, un ēkas telpu Kalnciema ielā 14, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai"

TA-1218 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1225 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kirgizstānas valdības līgumu par sadarbību izglītības jomā"

TA-1226 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot izglītības un zinātnes ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Kirgizstānas valdības līgumu par sadarbību izglītības jomā (turpmāk – līgums).
3. Izglītības un zinātnes ministrijai līgumā ietverto normu īstenošanu nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
57.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā""

TA-1231 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
58.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2015.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim"

TA-1232 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
59.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas rektora apstiprināšanu"

TA-1168 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
60.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-1220 ____________________________________

(D.Melbārde, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
61.§
Rīkojuma projekts "Par Liepājas Universitātes rektora vietas izpildītāja iecelšanu"

TA-468 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
62.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.74 4.§) "Likumprojekts "Par Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām Valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandi, Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju un Amerikas Savienotajām Valstīm"" izpildes gaitu

TA-3054 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā iesniegto informatīvo ziņojumu, atzīt Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra sēdes protokollēmumā (Nr.74 4.§) doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu un Valsts kancelejai izbeigt likumprojekta "Par Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām Valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandi, Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju un Amerikas Savienotajām Valstīm" (TA-3054) kontroli.
 
63.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts iestāžu izvietošanai valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldīšanā esošajos nekustamajos īpašumos Daugavpils cietoksnī"

TA-388 ____________________________________

(J.Reirs, K.Elsta, B.Bāne, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai, lai īstenotu valsts iestāžu izvietojumu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldīšanā esošajos nekustamajos īpašumos Daugavpils cietoksnī, sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu, Valsts vides dienestu, Valsts valodas centru un Uzņēmumu reģistru vienoties par nekustamā īpašuma pielāgošanas, nomas maksas, pārvaldīšanas, komunālo pakalpojumu, aprīkojuma un mēbeļu iegādes, kā arī pārcelšanās provizoriskajām izmaksām.
3. Pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētā uzdevuma izpildes attiecīgajām iestādēm un nozaru ministrijām izvērtēt iestādes pārvietošanas finansiālo izdevīgumu, ietekmi uz valsts budžetu un pieņemt konceptuālu lēmumu par attīstības projekta īstenošanu, nepieciešamības gadījumā jautājumu par nepieciešamo papildu finansējumu izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām likumprojekta par vidējā termiņa budžeta ietvaru un kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
4. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") sadarbībā ar Daugavpils domi, valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" Rīgas Motormuzeju veikt nepieciešamās darbības Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu piesaistei nekustamā īpašuma Imperatora ielā 8, Daugavpilī (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 011 1620) pārbūves veikšanai Rīgas Motormuzeja un citu iespējamo kultūras operatoru vai institūciju vajadzībām.
5. Finanšu ministrijai sadarbībā ar ministrijām, kuru padotībā esošās valsts iestādes ir izvietotas Daugavpilī, turpināt darbu valsts iestāžu administratīvā centra izveidei Daugavpils cietoksnī, meklējot risinājumus iestāžu koncentrēšanai vienuviet un vienlaikus izvērtējot valsts iestāžu pārcelšanas lietderību.
 
64.§
Informatīvais ziņojums "Par Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāna 2014.–2016.gadam izpildes gaitu"

TA-1044 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāna 2014. – 2016.gadam īstenošanā iesaistītajām institūcijām plāna pasākumus veikt tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu plāna īstenošanai 2016.gadā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.
 
65.§
Informatīvais ziņojums "Par Profesionālās izglītības ģenerāldirektoru sanāksmes, kas notiks 2015.gada 21.jūnijā Rīgā, iekļaušanu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē Latvijā notiekošo pasākumu kalendārā"

TA-1166 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Profesionālās izglītības ģenerāldirektoru sanāksmes, kas notiks 2015.gada 21.jūnijā Rīgā (turpmāk – pasākums), iekļaušanu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē Latvijā notiekošo pasākumu kalendārā kā B līmeņa pasākumu.
3. Ārlietu ministrijai (Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam) nodrošināt pasākuma telpas un aprīkojumu, kā arī nodrošināt pasākuma dalībnieku iekļūšanu telpās 2015.gada 21.jūnijā, sedzot ar minēto saistītos izdevumus piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai segt informatīvā ziņojuma 2.punktā minētos pasākuma izdevumus piešķirto budžeta līdzekļu un Eiropas Komisijas līdzfinansējuma ietvaros.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos pēcmaksājumā saņemto finansējumu.
 
66.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmu līdzfinansēto projektu labklājības jomā īstenošanai"

TA-1101 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Labklājības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas 2014.-2020.gadam līdzfinansētā projekta "Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" un Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" 2014.-2020.gadam līdzfinansētā projekta "Soli tuvāk: individuālas pieejas nodrošināšana vardarbības ģimenē upuriem" īstenošanai to apstiprināšanas gadījumā.
3. Atļaut Sabiedrības integrācijas fondam uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" 2014.-2020.gadam līdzfinansētā projekta "Iesaisties un rūpējies!" īstenošanai tā apstiprināšanas gadījumā.
4. Pēc šī protokollēmuma 2. un 3.punktā minēto projektu apstiprināšanas atbilstoši noslēgto līgumu nosacījumiem Labklājības ministrijai un Sabiedrības integrācijas fondam sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā papildu finansējuma pieprasījuma pārdali no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
5. Lai nodrošinātu sekmīgu Twinning projekta "Atbalsts Azerbaidžānas Valsts sociālās aizsardzības fondam, ieviešot fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā, izveidojot privāto pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietvaru" aktivitāšu pabeigšanu 2015.gadā, atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu priekšfinansējumu projekta aktivitātēm 94 398 EUR apmērā nodrošināt, veicot līdzekļu pārdali no Labklājības ministrijas 63.00.00 programmas "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana" 63.06.00 apakšprogrammas "Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007-2013)" projektu finanšu atlikumiem, attiecīgi precizējot valsts budžeta ilgtermiņa saistības.
6. Pēc gala maksājumu priekšfinansējuma apjomā saņemšanas no Eiropas Komisijas Labklājības ministrijai un Sabiedrības integrācijas fondam nodrošināt šo līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
 
67.§
Informatīvais ziņojums "Par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas likvidācijas ietekmi uz tiesvedību civillietās"

TA-998 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, D.Obuka, P.Vilks, L.Medina, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas likvidācijas ietekmi uz tiesvedību civillietās".
2. Saskaņā ar likuma "Par tiesu varu" pārejas noteikumu 71.punktā noteikto Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
68.§
Informatīvais ziņojums "Par vienotas nekustamā īpašuma (zeme un būves) kadastrālās vērtības piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam"

TA-2969 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Medina, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt Ministru kabineta 2012.gada 3.oktobra rīkojuma Nr.462 "Par kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepciju" (prot. Nr.52 37.§) 4.punktā doto uzdevumu par izpildītu.
 
69.§
Informatīvais ziņojums "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2016.–2018.gadam"

TA-1142 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Medina, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka 2016.–2018.gadā uzņēmējdarbības riska valsts nodeva ir 0,36 EUR mēnesī, ko aprēķina par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības, izvērtējot atlikuma uzkrājuma un izmaksājamo summu apmēru un nepieciešamības gadījumā pārskatot uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru atbilstoši situācijai.
3. Noteikt, ka Ministru kabineta noteikumu projektu par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu attiecīgajā gadā Tieslietu ministrija izstrādā un iesniedz Ministru kabinetā līdz iepriekšējā gada 1.oktobrim.
4. Noteikt, ka 2016.–2018.gadā visus uzņēmējdarbības riska valsts nodevas ieņēmumus, kas iekasēti vairāk par plānoto, ieskaita darbinieku prasījumu garantiju fonda kontā.
5. Tieslietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus pamatbudžeta bāzes izdevumu precizēšanai 2016.–2018.gadam atbilstoši informatīvā ziņojuma 30.tabulā "Plānotais pamatbudžeta bāzes izdevumu finansējums un tajā nepieciešamās izmaiņas 2016.–2018.gados" norādītajam.
 
70.§
Informatīvais ziņojums "Par 1991.gada barikāžu 25 gadu atceres pasākumu organizēšanu"

TA-1195 ____________________________________

(D.Melbārde, J.Reirs, J.Antropova, S.Voldiņš, B.Bāne, U.Augulis, E.Papule, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministrijai, Ārlietu ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai 1991.gada barikāžu 25 gadu atceres pasākumus, kuru organizēšanai ir nepieciešams papildu finansējums (informatīvā ziņojuma 2.tabulā minētie pasākumi), īstenot ministrijām iedalīto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, ja nepieciešams, samazinot pasākumu apjomu.
3. Aicināt Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi informatīvajā ziņojumā minētos 1991.gada barikāžu 25 gadu atceres pasākumus, kuru īstenošanā paredzēta VSIA "Latvijas Radio" un VSIA "Latvijas Televīzija" līdzdalība (izmaksas 75 731 EUR), iekļaut sabiedriskajā pasūtījumā 2016.gadam.
 
71.§
Programmas projekts "Par Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam projektu Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros"

TA-1197 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt dokumentu, kas apliecina piekrišanu Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros projekta saturam.
 
72.§
Programmas projekts "Par Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam"

TA-1201 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt dokumentu, kas apliecina piekrišanu Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros projekta saturam.
 
73.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par personas datu publiskošanu)

TA-1013 ____________________________________

(L.Medina, L.Straujuma)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.

 
74.§
Atbildes projekts Saeimas deputātu grupai (ar Latvijas Okupācijas muzeja rekonstrukciju un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla izveidi)

TA-1203, SAN-867 ____________________________________

(D.Melbārde, J.Reirs, D.Reizniece-Ozola, I.Gailīte, L.Straujuma)

 

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija sēdē.
2. Kultūras ministrijai jautājuma izskatīšanā uzaicināt piedalīties Latvijas Okupācijas muzeja pārstāvjus, lūdzot viņus sniegt Ministru kabinetam Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukcijas, tā piebūves Nākotnes nams un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla izveides koncepcijas prezentāciju.

 
75.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 29.aprīļa formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/2029

TA-1140-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Apstiprināt Zemkopības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/2029.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
76.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības 2016.gada budžeta projektu"

TA-1202-IP ____________________________________

(N.Sakss, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu,
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības 2016.gada budžeta projektu".
 
77.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 29.aprīļa argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0353

TA-1230-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0353.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Ekonomikas ministrijai līdz 2015.gada 14.novembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"", lai Latvijas tiesību aktos transponētu Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK prasības.
5. Ekonomikas ministrijai līdz 2015.gada 31.decembrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus, lai Latvijas tiesību aktos transponētu Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK prasības:
5.1. noteikumu projektu "Primārās enerģijas ietaupījuma aprēķināšanas metodika koģenerācijas stacijām";
5.2. noteikumu projektu "Noteikumi par energoefektivitātes prasībām reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes vai dzesēšanas sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību";
5.3. noteikumu projektu "Noteikumi par valsts energoefektivitātes fondu un pašvaldības energoefektivitātes fondu";
5.4. noteikumu projektu "Kārtība, kādā valsts iestāde vai pašvaldība paziņo par energopārvaldības sistēmas ieviešanu par iegūtajiem enerģijas ietaupījumiem";
5.5. noteikumu projektu "Kārtība, kādā tiek noslēgta un pārraudzīta vienošanās par energoefektivitātes paaugstināšanu";
5.6. noteikumu projektu "Energoefektivitātes pienākuma shēma";
5.7. noteikumu projektu "Kārtība, kādā veicams energoaudits uzņēmumos";
5.8. noteikumu projektu "Efektīvas siltumapgādes un dzesēšanas izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanas kārtība";
5.9. noteikumu projektu "Noteikumi par izcelsmes apliecinājuma saņemšanu elektroenerģijai, kas ražota augstas efektivitātes koģenerācijas režīmā vai, izmantojot atjaunojamos energoresursus";
5.10. noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai"";
5.11. noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gad 11.augusta noteikumos Nr.883 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai"";
5.12. noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.519 "Grozījumi noteikumos par publisko iepirkumu līgumcenas robežām"";
5.13. noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"";
6. Ekonomikas ministrijai līdz 2015.gada 31.decembrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā", lai Latvijas tiesību aktos pilnībā transponētu Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK prasības.
 
78.§
Par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2015.gada 19.jūnija sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetences jautājumiem

SAN-985 ____________________________________

(G.Belēvičs, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai veselības ministra sniegto informāciju.
 
79.§
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2015.gada 22.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

SAN-1039 ____________________________________

(R.Vējonis, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 
80.§
Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2015.gada 23.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

 ____________________________________

(R.Vējonis, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 
81.§
Par Eiropadomes 2015.gada 25.-26.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

 ____________________________________

(R.Vējonis, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Ministru prezidentes sniegto informāciju par viedokli, kādu Ministru prezidente Eiropadomes 2015.gada 25.-26.jūnija sanāksmē nepieciešamības gadījumā paudīs migrācijas jautājumā.
 
82.§
Par Euro grupas 2015.gada 18.jūnija sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) 2015.gada 19.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai finanšu ministra sniegto informāciju.
 
83.§
Par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2015.gada 18.-19.jūnija sanāksmē izskatāmajiem Labklājības ministrijas kompetences jautājumiem

SAN-1052 ____________________________________

(U.Augulis, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai labklājības ministra sniegto informāciju.
 
84.§
Papildu rakstveida paskaidrojums Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420203015

TA-917 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto papildu paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420203015.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt papildu paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
 
85.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvās rajona tiesai Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420215315

TA-1086 ____________________________________

(K.Gerhards, L.Straujuma)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420215315.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
 
86.§
Rīkojuma projekts "Par Kipras Republikas pārskatītā Saprašanās memoranda un par Eiropas Stabilizācijas mehānisma rezerves fonda izveides un peļņas novirzīšanu tajā apstiprināšanu Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē"

TA-1196-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
87.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem saistībā ar Krievijas aizliegumu sagatavotu un konservētu zivju produktu importam no Latvijas"

TA-1198-IP ____________________________________

(G.Belēvičs, N.Riekstiņš, D.Šmits, D.Lucaua, D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā līdz 2015. gada 31.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
2.1. noteikumu projektu „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Tirdzniecības pasākumi””;
2.2. noteikumu projektu „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde””;
2.3. noteikumu projektu “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana””;
2.4. noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.59 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā””.
3. Zemkopības ministrijas izveidotajai rīcības grupai, kuras sastāvā ir arī Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, Ārlietu ministrijas, kā arī zivsaimniecības nozares pārstāvji, nodrošināt nepieciešamo pasākumu un situācijas kopumā uzraudzību, kā arī papildu priekšlikumu izstrādi situācijas uzlabošanai zivsaimniecības nozarē.
4. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju savas kompetences ietvaros rosināt steidzamus grozījumus ESI fondu regulējumā, lai arī attiecībā uz Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu tiktu iekļauts līdzīgs izņēmums kā Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai Regulas (ES) Nr.1303/2013 61.panta 7.punkta „h” apakšpunktā un 65.panta 8.punkta „h” apakšpunktā.
5. Ekonomikas ministrijai:
5.1. sagatavot un noteiktā kārtībā līdz 2015.gada 31.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.582 “Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām””, lai palielinātu maksimāli pieļaujamo finansējuma intensitāti līdz 90 procentiem tiem atbalsta pretendentiem, kuru darbība ir saistīta ar Krievijas Federācijas noteiktajam ierobežojumam pakļauto preču eksportu, kā arī paredzētu atbalsta iespējas ierobežojumu skartajiem zivsaimniecības uzņēmumiem, kas darbojas arī NACE 2.redakcijas 03 klasifikācijas koda ietvaros;
5.2. nodrošināt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā izveidotās pagaidu pārstāvniecības Ķīnā darba turpinājumu arī pēc 2015.gada;
5.3 rast iespēju pastāvīga eksperta produktu sertifikācijas jomā darbības izmaksām Amerikas Savienotajās Valstīs, lai nodrošinātu zivsaimniecības produktu eksporta attīstību attiecīgajā tirgū.
6. Labklājības ministrijai:
6.1. nodrošināt reģistrētā bezdarba situācijas monitoringu zivsaimniecības nozarē un būtiskas darba tirgus situācijas pasliktināšanās gadījumā atsevišķās administratīvajās teritorijās, izvērtēt iespējas papildu finansējuma piesaistei nodarbinātības speciālajā budžetā algoto pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai;
6.2. ņemot vērā reģistrētā bezdarba situāciju un tendences ar darbinieku atbrīvošanu zivsaimniecības nozarē saistītajās administratīvajās teritorijās, nepieciešamības gadījumā izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”, paredzot izmaiņas algoto pagaidu sabiedrisko darbu ieviešanas nosacījumos.

 
88.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.22 41.§) 2 punkta izpildi

220-s ____________________________________

(Dž.Innusa, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju un atbalstīt tajā ietvertos priekšlikumus.
 
89.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 55.§) 3 punkta izpildi

208-k ____________________________________

(I.Gailīte, A.Puriņš, K.Gerhards, G.Belēvičs, J.Reirs, I.Aire, L.Straujuma)

1. (N) Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. (N) Valsts kancelejai sagatavot, saskaņot ar visām ministrijām un līdz 2015.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra instrukcijā Nr.16 „Kārtība, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī”.
3. (N) Valsts kancelejai sagatavot, saskaņot ar visām ministrijām un līdz 2015.gada 1.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta iekārtas likumā un, ja nepieciešams, citos normatīvajos aktos saistībā ar parlamentāro sekretāru statusa maiņu un pilnvaru paplašināšanu.
4. (N) Valsts kancelejai sagatavot, saskaņot ar visām ministrijām un līdz 2015.gada 1.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem normatīvajā regulējumā, lai paredzētu iespēju, ka Ministru kabineta sēde var arī notikt, ja Ministru kabineta locekļi līdzdalību sēdē īsteno rakstveida procesā.
5. (K)
6. (IP)
7. (IP)
8. (IP)

. 
90.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 55.§) 4 punkta izpildi

206-s ____________________________________

(A.Freimanis, G.Belēvičs, R.Vējonis, D.Reizniece-Ozola, J.Reirs, G.Kļava, U.Augulis, A.Kalēja, L.Straujuma)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija sēdē.
2. Valsts kancelejai nosūtīt iesniegto materiālu Finanšu ministrijai atzinuma sniegšanai.
 
91.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielajā palātā izskatāmo lietu "Jeronovičs pret Latviju""

233-k ____________________________________

(R.Vējonis, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
92.§
Konfidenciāli

234-k ____________________________________

()

.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.20


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,

direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Jutridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību