Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 32

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.32

2015.gada 7.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs

 -

A.Matīss

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.13.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.953 "Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīru nosūta uz izglītības iestādi dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai un sedz mācību izdevumus, kā arī šo izdevumu atmaksāšanas kārtība""

TA-1157 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Zāles" Sējas novadā pirkšanu projekta "LIFE 12 NAT/LV/000509 "Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana Natura 2000 teritorijā Ādaži"" īstenošanai"

TA-1284 ____________________________________

(A.Matīss)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Zāles" Sējas novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8092 003 0043), kas sastāv no zemes vienības 35,94 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8092 003 0043), par summu 51500 EUR.

 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Plūdoņi" Ādažu novadā pirkšanu projekta "LIFE 12 NAT/LV/000509 "Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana Natura 2000 teritorijā Ādaži"" īstenošanai"

TA-1303 ____________________________________

(A.Matīss)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Plūdoņi" Ādažu novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8044 005 0363), kas sastāv no zemes vienības 6,6 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8044 005 0363), par summu 20533,10 EUR.

 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtība""

TA-1144 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par diplomātiskā un konsulārā dienesta amatu, kādu var ieņemt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbinieki, kuri nav ierēdņi"

TA-1145 ____________________________________

(A.Matīss)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ārlietu ministrijai līdz 2015.gada 31.decembrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā, paredzot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas specializētā atašeja amata izveidi saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma 11.pantu.

 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.271 "Ekonomikas ministrijas nolikums""

TA-1233 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.348 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode""

TA-1234 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā""

TA-1327 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 27.februāra rīkojumā Nr.66 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

TA-1242 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1105 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo ēku (būvju) Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, nodošanu Ķekavas novada pašvaldības īpašumā"

TA-216 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.233 "Finanšu sektora attīstības padomes nolikums""

TA-1029 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība""

TA-1348 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā""

TA-940 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumos Nr.435 "Noteikumi par izmitināšanas centra iekārtošanas un aprīkošanas prasībām""

TA-1180 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""

TA-1353 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"

TA-1224 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"

TA-1097 ____________________________________

(A.Matīss)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (likumprojektu pakete).
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-1098 ____________________________________

(A.Matīss)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā" (likumprojektu pakete).
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.288 "Aptieku darbības noteikumi""

TA-932 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī šo izmaksu segšanā"

TA-817 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.768 "Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība""

TA-1275 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavas ielā 33, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"

TA-1208 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Ekonomikas ministrijas budžeta programmas 28.00.00 "Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana" projekta "Expo Milano 2015" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmu 16.00.00 "Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība""

TA-1138 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi"

TA-1302 ____________________________________

(A.Matīss)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Noteikt, ka 2015.gadā Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) īstenošanai līdz projekta apstiprināšanai nepieciešamo finansējumu attiecināmo izmaksu segšanai 2015.gadā 99 220 EUR apmērā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
3. Izglītības un zinātnes ministrija pieprasījumu pārdalei no 80.00.00 programmas var iesniegt pēc tam, kad Izglītības un zinātnes ministrija ir iesniegusi apliecinājumu, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir guvusi pietiekošu pārliecību, ka atbalstāmās darbības tiek īstenotas, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos un noteikumos ietvertos specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas nosacījumus, un netiek radīti papildu izdevumi valsts budžetam.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas projektā veiktas pirms tā apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas no Eiropas Sociālā fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu par specifiskā atbalsta mērķa ieviešanu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un to finansiālo ietekmi, kā arī sniegts apraksts par iespējamo risinājumu, lai turpinātu attiecīgā projekta īstenošanu.
5. Noteikumu 23.1. un 23.2.apakšpunktā noteiktās atbalstāmās darbības – mērķa grupas jauniešu iesaiste projektā, kā arī atbalsta pasākumu sniegšana mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām, kam piemērojama vienas vienības izmaksu metodika, īstenošanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra uzsāk tikai pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas un vienas vienības izmaksu metodikas saskaņošanas ar Finanšu ministriju un Eiropas Komisiju.
6. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2014.gada 20.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 24.§) 5.2.apakšpunktā noteikto.

 
26.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1368 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" peļņas daļu par 2014.gadu"

TA-1280 ____________________________________

(A.Matīss)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju un atbildīgajām nozares ministrijām līdz 2016.gada 1.jūlijam sagatavot priekšlikumus kompensācijas mehānisma paredzēšanai aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai atbilstoši Eiropas Komisijas 2013.gada 3.maija Īstenošanas regulas 391/2013, ar ko nosaka kopīgu tarifikācijas sistēmu aeronavigācijas pakalpojumiem, 10.panta prasībām.


 
28.§
Rīkojuma projekts "Par Jāni Kārkliņu"

TA-1317 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Jāni Sārtu"

TA-1318 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Jāņa Garisona pārcelšanu"

TA-1306 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
31.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas rektora apstiprināšanu"

TA-1354 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas likvidāciju"

TA-1326 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
33.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.2. pasākuma "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" īstenošanas noteikumi"

TA-1290 ____________________________________

(A.Matīss)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk – noteikumi) parakstīšanai.
2. Līdz finansējuma pārdalei no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (turpmāk – 80.00.00 programma) atļaut Labklājības ministrijai izmaksas, kas radušās noteikumos paredzētā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.2. pasākuma "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" (turpmāk – specifiskā atbalsta mērķa pasākums) īstenošanai, finansēt no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 97.01.00 "Labklājības nozares vadība un politikas plānošana" Labklājības ministrijas administrēšanai apstiprinātā finansējuma. Pēc finansējuma pārdales no 80.00.00 programmas Labklājības ministrijai nodrošināt veikto izdevumu pārgrāmatošanu tā saimnieciskā gada ietvaros, kad veikti izdevumi, uz noteikumos noteiktā specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanai Valsts kasē atvērto pamatbudžeta izdevumu kontu.
3. Labklājības ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas specifiskā atbalsta mērķa pasākumā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā ietverts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, kā arī par iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu.

 
34.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" peļņas daļu par 2014.gadu"

TA-1308 ____________________________________

(K.Ozoliņš, I.Šņucins, A.Matīss)

 

1. Noteikt, ka valstij dividendēs izmaksājamā valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" peļņas daļa par 2014.gadu tiek ieskaitīta valsts budžetā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
2. Iesniegto rīkojuma projektu nepieņemt, un Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
3. Atļaut Satiksmes ministrijai budžetā paredzētos finanšu līdzekļus ceļu uzturēšanai līdz 1,4 milj. EUR apmēram novirzīt vasaras sezonā veicamajiem valsts autoceļu sabrukušo posmu seguma ārkārtas uzturēšanas darbiem, veicot izmaiņas budžeta apakšprogrammas 23.06.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" finansēšanas plānā, samazinot izdevumus 2015.gada novembrī un decembrī un par attiecīgo summu palielinot izdevumus jūlijā, augustā un septembrī.
4. Gadījumā, ja 2015.gadā būs nepieciešams papildu finansējums ceļu uzturēšanai, Satiksmes ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju meklēt risinājumu, lai atjaunotu šī protokollēmuma 3.punktā minētos līdzekļus veicamajiem darbiem ziemas sezonā.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga" peļņas daļu par 2014.gadu""

TA-1360 ____________________________________

(K.Ozoliņš, I.Šņucins, A.Liepiņš, E.Rinkēvičs, R.Kozlovskis, R.Vējonis, A.Matīss)

 

1. (N) Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
2. (IP)
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" peļņas daļu par 2014.gadu"

TA-1362 ____________________________________

(K.Ozoliņš, I.Šņucins, I.Paeglītis, E.Rinkēvičs, R.Kozlovskis, J.Dūklavs, A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-1141 ____________________________________

(J.Dūklavs, I.Gailīte, A.Matīss)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai svītrot likumprojektā norādi par likuma spēkā stāšanos un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā, ņemot vērā Ministru kabineta 2015.gada 26.maija sēdē (prot. Nr. 26 41.§) noteikto.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par publiskā finansējuma izmantošanu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Ekonomikas ministrijas kompetencē esošo finanšu instrumentu ietvaros"

TA-1310 ____________________________________

(A.Matīss)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija paredz pagarināt izmaksu attiecināmības termiņu finanšu instrumentos saskaņā ar Eiropas Komisijas precizēto 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšanas vadlīniju 3.6.punktu, pirms tam pagarinājumu izmaksu attiecināmības termiņam katra finanšu instrumenta ietvaros saskaņojot ar Vadošo iestādi.
3. Pieņemt zināšanai, ka līdz izmaksu attiecināmības termiņa beigām finanšu instrumentos tiks nodrošināta pilnīga struktūrfondu, valsts budžeta finansējuma un ieņēmumu no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem apguve, ja piepildīsies finanšu starpnieku, SIA "Latvijas Garantiju aģentūra" un VAS "Latvijas attīstības finanšu institūcija ALTUM" (kopš 2015.gada 15.aprīļa AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" sastāvā) sniegtās un Ekonomikas ministrijas izvērtētas publiskā finansējuma apguves prognozes.
4. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, SIA "Latvijas Garantiju aģentūra" un VAS "Latvijas attīstības finanšu institūcija ALTUM" (kopš 2015.gada 15.aprīļa AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" sastāvā) 2015.gada 19.februāra sanāksmes par Eiropas Savienības fondu uzraudzību protokolu Ekonomikas ministrija par atmaksāto finansējumu un gūtajiem ieņēmumiem no brīvo publisko līdzekļu ieņēmumiem un to izlietojumu 2004.-2006.gada un 2007.-2013.gada plānošanas periodā finanšu instrumentu ietvaros informē Vadošo iestādi reizi pusgadā - līdz 1.februārim un 1.jūlijam.

 
39.§
Informatīvais ziņojums par 2015.gada 9.-10.jūlija neformālajā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1405 ____________________________________

(A.Skrjabina, R.Kozlovskis, A.Matīss)

 

1. Pieņemt zināšanai tieslietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu un iekšlietu ministra sniegto informāciju.
2. Tieslietu ministram Dz.Rasnačam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2015.gada 9.-10.jūlija neformālajā sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
3. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2015.gada 9.-10.jūlija neformālajā sanāksmē Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
40.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015.gada 13.jūlija sanāksmei

TA-1409 ____________________________________

(J.Dūklavs, A.Matīss)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1829/2003 attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošanu savā teritorijā un Eiropas Komisijas komunikācija Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai, analizējot likumdošanas procesu attiecībā uz ģenētiski modificētajiem organismiem".
3. Zemkopības ministrijas parlamentārajam sekretāram A.Krauzem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015.gada 13.jūlija sanāksmē.

 
41.§
Rīkojuma projektu "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1271-IP ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 192 personas.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"

TA-1277-IP ____________________________________

(A.Matīss)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"

TA-1278-IP ____________________________________

(A.Matīss)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
44.§
Dienesta vajadzībām

TA-1374-DV ____________________________________

()

 

.
 
45.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības nolīgumu par piekļuvi aprīkojumam, telpām un teritorijām, kas atrodas Latvijas Republikā, un to lietošanu"

TA-1385-DV ____________________________________

(E.Rinkēvičs, R.Vējonis, U.Augulis, I.Kucina, J.Sārts, A.Puriņš, A.Matīss)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas pārstāves izteikto viedokli par nolīgumu un Aizsardzības ministrijas un Ārlietu ministrijas pārstāvju sniegto skaidrojumu.
3. Ārlietu ministrijai sagatavot un nosūtīt atbildes notu Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts aizsardzības plānā"

206-ss, 270-ss____________________________________

()

 

Slepeni
 
47.§
Slepeni

263-s ____________________________________

()

 

.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.00


Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,
direktora vietniece tiesību aktu lietās,
Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību