Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 36

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.36

2015.gada 28.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs

 -

A.Matīss

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes komunikācijas jautājumos, Komunikācijas departamenta vadītāja


 -

L.Kučinska

Juridiskā departamenta juriskonsults

-

V.Sidorenkovs

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""

TA-1292 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
2.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra noteikumu Nr.1329 "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības jomā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-1240 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos Nr.879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi""

TA-143 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""

TA-1243 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta iekšlietu ministrs (otrais paraksts).
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-1239 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.447 "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā""

TA-1332 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 18.maija rīkojumā Nr.317 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā""

TA-1333 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1334 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1339 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa rīkojumā Nr.174 "Par valsts nekustamā īpašuma "Podoiniki", Podoiņikos, Pildas pagastā, Ludzas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā""

TA-1346 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamās mājas Komunālā ielā 108, Kalkūnos, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, neprivatizētās daļas – dzīvokļa Nr.7 – nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"

TA-1437 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 54.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1500 ____________________________________

(A.Matīss)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 54.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.marta noteikumos Nr.134 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedz informāciju likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ieviešanu" noteikto prasību izpildes nodrošināšanai""

TA-1528 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jaunmoku ielā 20, Rīgā, 1/3 domājamās daļas pārdošanu"

TA-1399 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-1391, TA-1504 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība""

TA-1330 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.32 "Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi""

TA-1370 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Veselības ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju, Tiesībsarga biroju un nevalstiskajām organizācijām izstrādāt likumprojektu prostitūcijas ierobežošanas jomā un līdz 2017.gada 1.janvārim noteiktā kārtībā iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Maķedonijas Republikas valdības protokolu par Nolīguma par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi, īstenošanu"

TA-1380 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot iekšlietu ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Maķedonijas Republikas valdības protokolu.
 
19.§
Noteikumu projekts "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība"

TA-1397 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda pārvaldības un kontroles sistēmas izveides un finanšu vadības un kontroles kārtība"

TA-1441 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Pirotehnisko izstrādājumu drošuma pamatprasības"

TA-1513 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.novembra rīkojumā Nr.808 "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem""

TA-1270 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ozolu ielā 24, Madonā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1378 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1480 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1527 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Likumprojekts "Par Vidzemes Augstskolas Satversmes grozījumiem"

TA-1448 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi""

TA-1301 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram līdz 2016.gada 30.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu un aizsardzību reglamentējošos normatīvos aktos, ņemot vērā teritorijas attīstības plānošanas aktuālo regulējumu.
3. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 57.§) "Informatīvais ziņojums "Par riska faktoriem un prioritāriem pasākumiem Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanā (2012.gada aprīlis – 2014.gada aprīlis)"" 2.punktā doto uzdevumu.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.436 "Par publiska nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi"

TA-1459 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""

TA-1428 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta iekšlietu ministrs (otrais paraksts).
 
30.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu"

TA-1366 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta iekšlietu ministrs (otrais paraksts).
 
31.§
Noteikumu projekts "Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas kārtība valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam"

TA-1359 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta iekšlietu ministrs (otrais paraksts).
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1599 "Noteikumi par Latvijas valsts karoga lietošanas kārtību uz kuģiem""

TA-1403 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta iekšlietu ministrs (otrais paraksts).
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumos Nr.424 "Klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju) uzraudzības kārtība""

TA-1379 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta iekšlietu ministrs (otrais paraksts).
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma Vānes pagastā, Kandavas novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

TA-1331 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta iekšlietu ministrs (otrais paraksts).
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā zemesgabala Balasta dambī, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1383 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta iekšlietu ministrs (otrais paraksts).
 
36.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 40.§) "Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidē"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu

TA-1498 ____________________________________

(A.Matīss)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 40.§) 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim.

 
37.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritoriju"

TA-1466 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.869 "Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums""

TA-1191 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Juridiskās palīdzības administrācija informatīva atbalsta noziedzīgos nodarījumos cietušajiem nodrošināšanai slēdz publisko tiesību līgumu ar biedrību "Skalbes" līdz 2015.gada 1.oktobrim.
3. Tieslietu ministrijai noteikumu īstenošanu 2016.gadā un turpmākajos gados nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, veicot apropriācijas pārdali budžeta apakšprogrammas 03.03.00. "Juridiskās palīdzības nodrošināšana" ietvaros.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""

TA-1192 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Upes ielā 1A, Rīgā, nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"

TA-1421 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 54.§) "Informatīvais ziņojums "Par elektronisko izsoļu ieviešanas iespējām spriedumu izpildes un maksātnespējas procesā"" 12.1.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1468 ____________________________________

(A.Matīss)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 54.§) "Informatīvais ziņojums "Par elektronisko izsoļu ieviešanas iespējām spriedumu izpildes un maksātnespējas procesā"" 12.1.apakšpunktā Tieslietu ministrijai doto uzdevumu sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Maksātnespējas likumā" par aktualitāti zaudējušu.
 
42.§
Likumprojekts "Grozījums Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā"

TA-269 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu"" (likumprojektu pakete).

 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu""

TA-274, TA-892 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā" (likumprojektu pakete).

 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas""

TA-1297 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par atmežošanu nekustamajos īpašumos dabas liegumā "Užava" Užavas pagastā, Ventspils novadā"

TA-1372 ____________________________________

(K.Gerhards, A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 69.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par vides aizsardzības vajadzībām nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem un atsevišķām ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1481 ____________________________________

(A.Matīss)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 69.§) "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par vides aizsardzības vajadzībām nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem un atsevišķām ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 1.decembrim.
 
47.§
Noteikumu projekts "Prasības pārtikas produktiem ar samazinātu enerģētisko vērtību un to papildu marķējumam"

TA-1269 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Prasības ar jonizējošo starojumu apstrādātai pārtikai un tās papildu marķējumam"

TA-1252 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Tirdzniecības pasākumi""

TA-1515 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde""

TA-1516 ____________________________________

(A.Matīss)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām""

TA-1544 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Noteikumu projekts "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"

TA-1352 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2015.gada 1.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pasākumu plānu Latvijas Pašvaldību savienības iebildumos norādīto problēmu atrisināšanai pēc būtības. 
53.§
Noteikumu projekts "Latvijas Melioratoru biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1539 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Noteikumu projekts "Latvijas Jūrniecības savienības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1541 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu Latvijas Melioratoru biedrībai"

TA-1540 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Rīkojuma projekts "Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu Latvijas Jūrniecības savienībai"

TA-1542 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
57.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 12.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām""

TA-1556 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
58.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""

TA-1557 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
59.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības"

TA-1204 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atļaut Kultūras ministrijas programmā 21.00.00 "Kultūras mantojums" 2015.gadā piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas māksliniecisko kolektīvu, kuru dibinātāji nav pašvaldības, vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2015.gada atlikumu 24 180 EUR apmērā novirzīt izdevumu segšanai, kas radušies saistībā ar VIII Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu un deju svētku organizēšanu, kā arī Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas nodrošināšanai, tai skaitā:
2.1. 11 205 EUR Veselības ministrijai par sniegto neatliekamo medicīnisko palīdzību VIII Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu un deju svētku laikā;
2.2. 5 833 EUR Iekšlietu ministrijai par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodrošinātajiem drošības pasākumiem VIII Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu un deju svētku laikā;
2.3. 7 142 EUR Latvijas Nacionālajam kultūras centram Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības pasākumiem 2015.gadā.
3. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram līdz 2015.gada 24.augustam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumos Nr.670 "Kārtība, kādā pašvaldībām tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām".
 
60.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2015.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības"

TA-1206 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
61.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana""

TA-1532 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
62.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra noteikumos Nr.835 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.1.aktivitāti "Biznesa inkubatori"""

TA-1561 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" veikt 2015.gada 5.maijā savstarpēji noslēgtā līguma Nr.L-2015/5 izvērtējumu saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12.panta trešajā daļā noteikto un veikt grozījumus līgumā, paredzot sagaidāmos zaudējumus un resursus zaudējumu segšanai.
 
63.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldību institūcijas nodrošina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu, tajā skaitā valsts informācijas sistēmu, atbilstību minimālajām drošības prasībām"

TA-1221 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk-noteikumi) parakstīšanai.
2. Ministrijām saskaņā ar likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2017.gadam” sagatavošanas grafikā noteiktajiem termiņiem veikt aprēķinus par nepieciešamo papildu finansējumu noteikumos paredzēto prasību īstenošanai, sagatavot un iesniegt attiecīgu priekšlikumu jaunajai politikas iniciatīvai, vienlaikus izvērtējot iespējas šo prasību izpildei piesaistīt citus finanšu avotus (piem., Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus).
3. Aicināt pašvaldības līdz 2016.gada 1.martam iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informāciju par nepieciešamo papildu finansējumu noteikumos paredzēto prasību īstenošanai.
 
64.§
Rīkojuma projekts "Par Indriķi Muižnieku"

TA-1467 ____________________________________

(M.Seile, I.Muižnieks, A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
65.§
Rīkojuma projekts "Par Denisu Djakonu"

TA-1469 ____________________________________

(M.Seile, A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
66.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""

TA-1462 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
67.§
Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu I.Zitānam"

TA-1381 ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Zitāns, A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
68.§
Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"

TA-8 ____________________________________

(R.Kozlovskis, J.Citskovskis, A.Matīss)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Pieņemt zināšanai, ka izmaksas, kas saistītas ar likumprojekta ieviešanu, plānots daļēji segt, izmantojot struktūrfondu finansējumu 2014.-2020.gadam, ja izstrādātais projekts būs atbilstošs Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu darbības programmas 2014.-2020.gadam "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" nosacījumiem, kā arī tiesību aktiem par attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu un turpmāku funkcionēšanu, un plānotajiem ieguldījumiem ir jānodrošina atbilstība minētās programmas projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.


 
69.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 45.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2015. un 2016.gadam"" 6.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1438 ____________________________________

(J.Dūklavs, B.Bāne, R.Kronbergs, A.Matīss)

Ņemot vērā zemkopības ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt tā atkārtotai izvērtēšanai.
 
70.§
Noteikumu projekts "Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtība"

TA-1389 ____________________________________

(A.Matīss)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
71.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumos Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi""

TA-1390 ____________________________________

(A.Matīss)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
72.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm""

TA-1253 ____________________________________

(A.Matīss)

Ņemot vērā veselības ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
73.§
Rīkojuma projekts "Par bijušās LPSR Valsts drošības komitejas dokumentu zinātnisku izpēti"

TA-1551 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
74.§
Informatīvais ziņojums "Par Būvniecības likumam pakārtoto normatīvo aktu projektu sagatavošanas gaitu (no 2015.gada 1.maija līdz 2015.gada 3.jūlijam)"

TA-1501 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
75.§
Informatīvais ziņojums "Par telpu gaisa dzesēšanas sistēmu izbūves nepieciešamību Iekšlietu ministrijas ēku kompleksa, kas atrodas uz zemes vienības Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-1, Rīgā, 1. un 4.korpusā"

TA-1415 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai nepieciešamo papildu finansējumu saistībā ar telpu gaisa dzesēšanas sistēmu izbūvi Iekšlietu ministrijas ēku kompleksā, kas atrodas uz zemes vienības Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-1, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" no 2018.gada līdz 2027.gadam (ieskaitot) katru gadu 450 370 EUR apmērā un elektroenerģijas izdevumu segšanai no 2018.gada katru gadu 35 650 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" sagatavošanas procesā.
 
76.§
Informatīvais ziņojums "Par konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Savienības politikas instrumentu, Eiropas Savienības iniciatīvu, Pirmsiestāšanās fondu un Pārejas perioda palīdzības ietvaros līdz 2014.gada 31.decembrim"

TA-1408 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
77.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts izglītības attīstības aģentūras valsts pamatfunkciju īstenošanai nepieciešamā finansējuma pārcelšanu no izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai uz izdevumiem valsts pamatfunkciju īstenošanai"

TA-1463 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Valsts izglītības attīstības aģentūras valsts pamatfunkciju īstenošanai nepieciešamā finansējuma pārcelšanu no izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai uz izdevumiem valsts pamatfunkciju īstenošanai, Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 70.08.00 "Valsts izglītības attīstības aģentūra" samazinot izdevumus 2016.gadā - 848 366 EUR, 2017.gadā - 848 366 EUR, 2018.gadā - 848 366 EUR apmērā un Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 42.05.00 "Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana" palielinot izdevumus 2016.gadā - 848 366 EUR, 2017.gadā - 848 366 EUR, 2018.gadā un turpmāk - 848 366 EUR apmērā ik gadu.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktā minētajam, un Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt bāzes izdevumus 2016.-2018.gadam.
 
78.§
Informatīvais ziņojums "Par iemaksu likmes valsts fondēto pensiju shēmā samazinājumu no 2009.gada un tā ietekmi uz valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka vecuma pensijas kapitālu"

TA-1211 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
79.§
Informatīvais ziņojums "Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas-Igaunijas un Latvijas-Lietuvas Starpvaldību komisijās"

TA-1373 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbildīgajām institūcijām atbilstoši kompetencei:
2.1. nodrošināt un sekmēt Latvijas – Igaunijas Starpvaldību komisijas pieņemto lēmumu īstenošanu atbilstoši 2015.gada sēdē noteiktajiem sadarbības virzieniem (informatīvā ziņojuma 2.punkts);
2.2. līdz 2015.gada 1.decembrim informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā noteikto uzdevumu izpildes gaitu;
2.3. 2016.gadā piedalīties un pārstāvēt Latvijas intereses Latvijas – Igaunijas Starpvaldību komisijas sēdēs un pēc nepieciešamības Latvijas – Lietuvas Starpvaldību komisijas sēdēs.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
3.1. koordinēt Latvijas puses darba grupu darbu, nepieciešamības gadījumā aktualizējot Latvijas delegāciju sastāvu dalībai Latvijas – Igaunijas Starpvaldību komisijas un Latvijas – Lietuvas Starpvaldību komisijas sēdēs;
3.2. 2016.gadā organizēt Latvijas – Igaunijas Starpvaldību komisijas sēdes norisi Latvijā un nodrošināt tās vadību, ja ir panākta vienošanās ar Igauniju par tās nepieciešamību;
3.3. 2015.gadā piedalīties Latvijas – Lietuvas Starpvaldību komisijas sēdē, nodrošinot tās vadību, ja ir panākta vienošanās ar Lietuvu par tās nepieciešamību;
3.4. divu mēnešu laikā pēc šī protokollēmuma 3.2. un 3.3.apakšpunktā minēto Starpvaldību komisiju sēžu protokolu parakstīšanas sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas – Igaunijas un Latvijas – Lietuvas Starpvaldību komisijās.
 
80.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pārstāvju izvirzīšanu dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā"

TA-1536 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Matīss)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministram izveidot un vadīt Vērtēšanas komisiju nākamā pilnvaru termiņa no 2015.gada 21.septembra līdz 2020.gada 20.septembrim kandidātu izvērtēšanai Latvijas pārstāvju izvirzīšanai dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā.
3. Ekonomikas ministrijai, pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas lēmumu, izvirzīt septiņus Latvijas kandidātus dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā (turpmāk tekstā – kandidātus) šādā grupu sastāvā:
3.1. darba devēju pārstāvju kandidāti;
3.2. darbinieku pārstāvju kandidāti;
3.3. citu ekonomisko un sociālo interešu kategoriju pārstāvju kandidāti.
4. Kandidātu izvirzīšanā ņemt vērā, ka darba devēju pārstāvju kandidātu un darbinieku pārstāvju kandidātu skaita ziņā jāievēro paritātes princips.
5. Ekonomikas ministrijai līdz 2015.gada 4.augustam iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par Latvijas kandidātiem dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā, kuri izvēlēti, pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas lēmumu.
 
81.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-174/15 Vereniging Openbare Bibliotheken

TA-1547-IP ____________________________________

(Dz.Rasnačs, D.Pelše, A.Matīss)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-174/15 Vereniging Openbare Bibliotheken.
2. Kultūras ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku stratēģijas jautājumos I.Kalniņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori D.Pelši pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-174/15 Vereniging Openbare Bibliotheken.
 
82.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības kopējo interešu projektu sarakstu, ko apkopo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.347/2013 un grantu piešķiršanu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros trans-Eiropas enerģētikas infrastruktūras jomā"

TA-1576 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Matīss)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par Eiropas Savienības kopējo interešu projektu sarakstu, ko apkopo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.347/2013, un grantu piešķiršanu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros trans-Eiropas enerģētikas infrastruktūras jomā".
 
83.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas un Grieķijas Republikas sarunu gaitu par finansiālās palīdzības instrumenta nolīgumu"

TA-1577-IP ____________________________________

(N.Sakss, A.Matīss)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
 
84.§
Rīkojuma projekts "Par grozījumiem valsts galvotajā 2011.gada 9.jūnija aizdevuma līgumā Nr.JE11050, kas noslēgts starp SIA "Latvijas Piens" un AS "SEB banka""

TA-1559-IP ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.35


Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja vietā -
Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes komunikācijas jautājumos,
Komunikācijas departamenta vadītāja Laine Kučinska

Skatīt darba kārtību