Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 38

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.38

2015.gada 11.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Par Lustrācijas likuma izstrādi

L-1626-kol ____________________________________

(Dz.Rasnačs, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai Ministru prezidentes sniegto informāciju par to, ka viņa ir saņēmusi L.Lasmanes kundzes un domu grupas vēstuli ar aicinājumu uzsākt Lustrācijas likuma izstrādi un par to, ka ar savu rezolūciju uzdos tieslietu ministram, iekšlietu ministram, aizsardzības ministram un tiesībsargājošajām iestādēm sniegt par to savu vērtējumu.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-1530 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.903 "Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1543 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Likumprojekts "Nemateriālā kultūras mantojuma likums"

TA-1312 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
3. Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu izskatīt kopā ar visu ministriju priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" sagatavošanas procesā, ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"

TA-1633 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
6.§
Noteikumu projekts "Vienotas sabiedriskā transporta pakalpojumu datubāzes un uzskaites sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un attīstīšanas kārtība"

TA-1427 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte)-Liepāja 38,24.-60,15.km segas pārbūves (tilta) projekta īstenošanai"

TA-1598 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Krusta Lāmas A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4668 001 0198) – zemes vienību 0,02 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4668 001 0197) – Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā par 852,00 EUR.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 23.marta rīkojumā Nr.127 "Par Pasta politikas pamatnostādnēm 2011.–2017.gadam""

TA-711 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasta politikas pamatnostādnēs 2011.–2017.gadam"

TA-712 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā""

TA-1489 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu""

TA-1455 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 14.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 25.§) "Likumprojekts "Publisko pakalpojumu likums"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1596 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra sniegto informāciju par Ministru kabineta 2014.gada 14.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 25.§) "Likumprojekts "Publisko pakalpojumu likums"" 6.punktā doto uzdevumu, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.
 
13.§
Noteikumu projekts "Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības kafijas un cigoriņu ekstraktam"

TA-1537 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.274 "Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""

TA-1572 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""

TA-1512 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām""

TA-1680 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"

TA-1681 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlijā noteikumos Nr.401 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana"""

TA-1711 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.73 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""

TA-1690 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"

TA-1573 ____________________________________

(U.Augulis, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu (turpmāk – noteikumi).
Valsts kancelejai sagatavot noteikumus parakstīšanai.
2. Līdz Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē un finansējuma nodrošināšanai normatīvos aktos noteiktā kārtībā atļaut Labklājības ministrijai izmaksas, kas radušās noteikumos paredzētā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – specifiskā atbalsta mērķa pasākums) īstenošanai, finansēt no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde” apstiprinātā finansējuma. Pēc finansējuma nodrošināšanas apstiprināta projekta iesnieguma īstenošanai Labklājības ministrijai nodrošināt veikto izdevumu pārgrāmatošanu uz specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanai Valsts kasē atvērto pamatbudžeta izdevumu kontu.
3. Finanšu ministrijai divu nedēļu laikā no Labklājības ministrijas projekta iesnieguma apstiprināšanas un attiecīga Labklājības ministrijas līdzekļu pieprasījuma saņemšanas nodrošināt nepieciešamā finansējuma pārdali.
4. Labklājības ministrijai informēt Ministru kabinetu:
4.1. nekavējoties gadījumā, ja izmaksas, kas specifiskā atbalsta mērķa pasākumā veiktas pirms Labklājības ministrijas projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi un sniegts apraksts par turpmāko iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu;
4.2. ja projekta iesnieguma apstiprināšana kavējas un to nav iespējams apstiprināt līdz 2015. gada 20. novembrim, iesniedzot informāciju, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, cēloņiem, finansiālo ietekmi.
 
21.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi"

TA-1604 ____________________________________

(U.Augulis, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu (turpmāk – noteikumi).
Valsts kancelejai sagatavot noteikumus parakstīšanai.
2. Līdz Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē un finansējuma nodrošināšanai normatīvos aktos noteiktā kārtībā atļaut Nodarbinātības valsts aģentūrai izmaksas, kas radušās noteikumos paredzētā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.2. pasākuma “Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi” (turpmāk – specifiskā atbalsta mērķa pasākums) īstenošanai, finansēt no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras administrēšana” Nodarbinātības valsts aģentūras administrēšanai apstiprinātā finansējuma. Pēc finansējuma nodrošināšanas apstiprināta projekta iesnieguma īstenošanai Nodarbinātības valsts aģentūrai nodrošināt veikto izdevumu pārgrāmatošanu uz specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanai Valsts kasē atvērto pamatbudžeta izdevumu kontu.
3. Finanšu ministrijai divu nedēļu laikā no Nodarbinātības valsts aģentūras projekta iesnieguma apstiprināšanas un attiecīga Labklājības ministrijas līdzekļu pieprasījuma saņemšanas nodrošināt nepieciešamā finansējuma pārdali.
4. Labklājības ministrijai informēt Ministru kabinetu:
4.1. nekavējoties gadījumā, ja izmaksas, kas specifiskā atbalsta mērķa pasākumā veiktas pirms Nodarbinātības valsts aģentūras projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi un sniegts apraksts par turpmāko iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu;
4.2. ja projekta iesnieguma apstiprināšana kavējas un to nav iespējams apstiprināt līdz 2015. gada 20. novembrim, iesniedzot informāciju, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, cēloņiem, finansiālo ietekmi.
5. Noteikt, ka specifiskā atbalsta mērķa pasākuma ietvaros profesionālās piemērotības noteikšanas ēdināšanas, uzturēšanās dienesta viesnīcā un transporta izmaksu finansēšana ir uzsākama tikai pēc tam, kad šo izdevumu vienas vienības izmaksu metodika ir saskaņota ar Finanšu ministriju.
 
22.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 45.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2015. un 2016.gadam"" 6.punkta atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1438 ____________________________________

(J.Reirs, L.Ūbele, B.Bāne, L.Medina, L.Straujuma)

1. Ņemot vērā Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija sēdes protokola (prot. Nr.36 45.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2015. un 2016.gadam"" 6.punktā uzdoto, Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt grozījumus likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", paredzot, ka līdz 2020.gadam:
1.1. lauku teritorijās zemes vienībām ar platību, kas pārsniedz 3 ha, un kurām vismaz viens no noteiktajiem lietošanas mērķiem ir no lietošanas mērķu grupas "Lauksaimniecības zeme", "Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu" vai "Ūdens objektu zeme", (turpmāk – lauku zemes) nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam izmanto speciālo vērtību, ko Valsts zemes dienests aprēķina ārpus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas;
1.2. ikgadējais speciālās vērtības nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām pieaugums lauku zemēm nepārsniedz 20% no iepriekšējā gadā zemes vienībai aprēķinātās kadastrālās vērtības vai speciālās vērtības.
2. Valsts zemes dienestam līdz 2015.gada 18.augustam budžeta sagatavošanas vajadzībām iesniegt Finanšu ministrijai un pašvaldībām aprēķinus par katras pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo lauku zemju prognozēto speciālo vērtību nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām pēc nekustamo īpašumu stāvokļa uz 2015.gada 1.jūniju.
3. Finanšu ministrijai protokollēmuma 1.punktā minētos grozījumus noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketē.
4. Finanšu ministrijai pieprasīt pašvaldībām līdz 2015.gada 25.augustam iesniegt precizētās nekustamā īpašuma nodokļa prognozes, kas aprēķinātas atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktā minētajiem datiem.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.144 "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība""

TA-1555 ____________________________________

(D.Melbārde, L.Straujuma)

Ņemot vērā kultūras ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu un izskatīt to nākamajā Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība mākslā, mūzikā vai dejā" (TA-1554).
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Cirks" peļņas daļu"

TA-1517 ____________________________________

(D.Melbārde, I.Šņucins, D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, P.Vilks, J.Reirs, G.Belēvičs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (balsojumā par rīkojuma projekta pieņemšanu: par - 12 (kultūras ministre D.Melbārde, aizsardzības ministrs R.Bergmanis, ārlietu ministrs E.Rinkēvičs, ekonomikas ministre D.Reizniece-Ozola, iekšlietu ministrs R.Kozlovskis, izglītības un zinātnes ministre M.Seile, labklājības ministrs U.Augulis, satiksmes ministrs A.Matīss, tieslietu ministrs Dz.Rasnačs, veselības ministrs G.Belēvičs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs K.Gerhards, Ministru prezidente L.Straujuma), pret - 1 (finanšu ministrs J.Reirs), atturas - neviens.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Simfoniskais orķestris" peļņas daļu"

TA-1518 ____________________________________

(D.Melbārde, I.Šņucins, D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, P.Vilks, J.Reirs, G.Belēvičs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (balsojumā par rīkojuma projekta pieņemšanu: par - 12 (kultūras ministre D.Melbārde, aizsardzības ministrs R.Bergmanis, ārlietu ministrs E.Rinkēvičs, ekonomikas ministre D.Reizniece-Ozola, iekšlietu ministrs R.Kozlovskis, izglītības un zinātnes ministre M.Seile, labklājības ministrs U.Augulis, satiksmes ministrs A.Matīss, tieslietu ministrs Dz.Rasnačs, veselības ministrs G.Belēvičs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs K.Gerhards, Ministru prezidente L.Straujuma), pret - 1 (finanšu ministrs J.Reirs), atturas - neviens.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" peļņas daļu"

TA-1519 ____________________________________

(D.Melbārde, I.Šņucins, D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, P.Vilks, J.Reirs, G.Belēvičs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (balsojumā par rīkojuma projekta pieņemšanu: par - 12 (kultūras ministre D.Melbārde, aizsardzības ministrs R.Bergmanis, ārlietu ministrs E.Rinkēvičs, ekonomikas ministre D.Reizniece-Ozola, iekšlietu ministrs R.Kozlovskis, izglītības un zinātnes ministre M.Seile, labklājības ministrs U.Augulis, satiksmes ministrs A.Matīss, tieslietu ministrs Dz.Rasnačs, veselības ministrs G.Belēvičs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs K.Gerhards, Ministru prezidente L.Straujuma), pret - 1 (finanšu ministrs J.Reirs), atturas - neviens.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti" peļņas daļu"

TA-1520 ____________________________________

(D.Melbārde, I.Šņucins, D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, P.Vilks, J.Reirs, G.Belēvičs, L.Straujuma)

Nepieņemt iesniegto rīkojuma projektu (balsojumā par rīkojuma projekta pieņemšanu: par - 1 (kultūras ministre D.Melbārde), pret - 12 (finanšu ministrs J.Reirs, aizsardzības ministrs R.Bergmanis, ārlietu ministrs E.Rinkēvičs, ekonomikas ministre D.Reizniece-Ozola, iekšlietu ministrs R.Kozlovskis, izglītības un zinātnes ministre M.Seile, labklājības ministrs U.Augulis, satiksmes ministrs A.Matīss, tieslietu ministrs Dz.Rasnačs, veselības ministrs G.Belēvičs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs K.Gerhards, Ministru prezidente L.Straujuma), atturas - neviens.
Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta kontroli.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" peļņas daļu"

TA-1521 ____________________________________

(D.Melbārde, I.Šņucins, D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, P.Vilks, J.Reirs, G.Belēvičs, L.Straujuma)

Nepieņemt iesniegto rīkojuma projektu (balsojumā par rīkojuma projekta pieņemšanu: par - 3 (kultūras ministre D.Melbārde, tieslietu ministrs Dz.Rasnačs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs K.Gerhards), pret - 10 (finanšu ministrs J.Reirs, aizsardzības ministrs R.Bergmanis, ārlietu ministrs E.Rinkēvičs, ekonomikas ministre D.Reizniece-Ozola, iekšlietu ministrs R.Kozlovskis, izglītības un zinātnes ministre M.Seile, labklājības ministrs U.Augulis, satiksmes ministrs A.Matīss, veselības ministrs G.Belēvičs, Ministru prezidente L.Straujuma), atturas - neviens.
Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta kontroli.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris" peļņas daļu"

TA-1522 ____________________________________

(D.Melbārde, I.Šņucins, D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, P.Vilks, J.Reirs, G.Belēvičs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (balsojumā par rīkojuma projekta pieņemšanu: par - 12 (kultūras ministre D.Melbārde, aizsardzības ministrs R.Bergmanis, ārlietu ministrs E.Rinkēvičs, ekonomikas ministre D.Reizniece-Ozola, iekšlietu ministrs R.Kozlovskis, izglītības un zinātnes ministre M.Seile, labklājības ministrs U.Augulis, satiksmes ministrs A.Matīss, tieslietu ministrs Dz.Rasnačs, veselības ministrs G.Belēvičs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs K.Gerhards, Ministru prezidente L.Straujuma), pret - 1 (finanšu ministrs J.Reirs), atturas - neviens.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas daļu"

TA-1523 ____________________________________

(D.Melbārde, I.Šņucins, D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, P.Vilks, J.Reirs, G.Belēvičs, M.Seile, L.Straujuma)

Nepieņemt iesniegto rīkojuma projektu (balsojumā par rīkojuma projekta pieņemšanu: par - 1 (kultūras ministre D.Melbārde), pret - 12 (finanšu ministrs J.Reirs, aizsardzības ministrs R.Bergmanis, ārlietu ministrs E.Rinkēvičs, ekonomikas ministre D.Reizniece-Ozola, iekšlietu ministrs R.Kozlovskis, izglītības un zinātnes ministre M.Seile, labklājības ministrs U.Augulis, satiksmes ministrs A.Matīss, tieslietu ministrs Dz.Rasnačs, veselības ministrs G.Belēvičs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs K.Gerhards, Ministru prezidente L.Straujuma), atturas - neviens.
Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta kontroli.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" peļņas daļu"

TA-1524 ____________________________________

(D.Melbārde, I.Šņucins, D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, P.Vilks, J.Reirs, G.Belēvičs, M.Seile, L.Straujuma)

Nepieņemt iesniegto rīkojuma projektu (balsojumā par rīkojuma projekta pieņemšanu: par - 3 (kultūras ministre D.Melbārde, tieslietu ministrs Dz.Rasnačs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs K.Gerhards), pret - 10 (finanšu ministrs J.Reirs, aizsardzības ministrs R.Bergmanis, ārlietu ministrs E.Rinkēvičs, ekonomikas ministre D.Reizniece-Ozola, iekšlietu ministrs R.Kozlovskis, izglītības un zinātnes ministre M.Seile, labklājības ministrs U.Augulis, satiksmes ministrs A.Matīss, veselības ministrs G.Belēvičs, Ministru prezidente L.Straujuma), atturas - neviens.
Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta kontroli.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils teātris" peļņas daļu"

TA-1525 ____________________________________

(D.Melbārde, I.Šņucins, D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, P.Vilks, J.Reirs, G.Belēvičs, M.Seile, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (balsojumā par rīkojuma projekta pieņemšanu: par - 9 (kultūras ministre D.Melbārde, aizsardzības ministrs R.Bergmanis, ārlietu ministrs E.Rinkēvičs, iekšlietu ministrs R.Kozlovskis, labklājības ministrs U.Augulis, satiksmes ministrs A.Matīss, tieslietu ministrs Dz.Rasnačs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs K.Gerhards, Ministru prezidente L.Straujuma), pret - 4 (finanšu ministrs J.Reirs, ekonomikas ministre D.Reizniece-Ozola, izglītības un zinātnes ministre M.Seile, veselības ministrs G.Belēvičs), atturas - neviens.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"

TA-1575 ____________________________________

(A.Matīss, J.Reirs, L.Straujuma)

1. Noraidīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā likumprojekta kontroli.
2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju divu mēnešu laikā sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Pasta likumā, lai pilnveidotu nosacījumus pasta komersantiem pasta pakalpojumu sniegšanas licences saņemšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtība"

TA-1389 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumos Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi""

TA-1390 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm""

TA-1253 ____________________________________

(G.Belēvičs, J.Feldmane, J.Reirs, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atzīmēt, ka noteikumu projekts ir saskaņots ar Latvijas Pašvaldību savienību un papildu finansējums no valsts budžeta līdzekļiem noteikumu īstenošanai netiks pieprasīts.
 
37.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde""

TA-1516 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā"

TA-1609 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, U.Augulis, Dz.Rasnačs, E.Rinkēvičs, G.Belēvičs, A.Matīss, A.Gobiņš, B.Miltoviča, M.Seile, I.Neimane, J.Endziņš, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (balsojumā par rīkojuma projekta pieņemšanu: par - 10 (aizsardzības ministrs R.Bergmanis, ekonomikas ministre D.Reizniece-Ozola, finanšu ministrs J.Reirs, iekšlietu ministrs R.Kozlovskis, izglītības un zinātnes ministre M.Seile, labklājības ministrs U.Augulis, satiksmes ministrs A.Matīss, veselības ministrs G.Belēvičs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs K.Gerhards, Ministru prezidente L.Straujuma), pret - neviens, atturas - 3 (ārlietu ministrs E.Rinkēvičs, kultūras ministre D.Melbārde, tieslietu ministrs Dz.Rasnačs).
Valsts kancelejai aizstāt rīkojuma projekta 2.punktā skaitli un vārdu "10.augustam" ar skaitli un vārdu "20.augustam" un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai gada laikā izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā Latvijas pārstāvju izvirzīšanas kārtību dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā nākamajam periodam (pēc 2020.gada 20.septembra).
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""

TA-1678 ____________________________________

(M.Seile, G.Belēvičs, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ņemot vērā likuma "Par valsts budžetu 2015.gadam" 62.pantā noteikto, palielināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi izdevumus 2015.gadā Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 01.07.00 "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2. un 3.klases izglītojamiem" par 2 150 947 EUR, lai ar 2015.gada 1.septembri nodrošinātu brīvpusdienas arī 4.klases izglītojamiem.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas palielināšanai atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktā noteiktajam.
4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 2.punktā minēto apropriācijas palielināšanu un pēc Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas palielināšanu.
5. Finanšu ministrijai palielināt Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 01.07.00 "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2. un 3.klases izglītojamiem" izdevumus (precizējot apakšprogrammas nosaukumu) 2016.gadam par 4 473 384 EUR, 2017.gadam par 4 914 079 EUR, 2018.gadam un turpmākajiem gadiem par 4 545 190 EUR, lai nodrošinātu brīvpusdienas arī 4.klases izglītojamiem.
6. Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus izdevumu palielināšanai atbilstoši šī protokollēmuma 5.punktā noteiktajam.
7. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2015.gada 1.decembrim, sadarbībā ar Veselības ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību, izstrādāt iespējamos risinājumus valsts piešķirtās dotācijas finansējuma apmēra noteikšanai viena izglītojamā ēdināšanai, kāds tiek novirzīts pārtikas produktu iegādei, lai nodrošinātu bērniem izglītības iestādēs kvalitatīvu un uzturvielām bagātu ēdināšanu.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2015.gadam"

TA-1610 ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atzīmēt, ka Izglītības un zinātnes ministrija valsts budžeta 2016.gadam izstrādes procesa ietvaros iesniegs Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par 2016.gadam nepieciešamo līdzekļu apmēru mērķdotācijām pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas nodrošināšanai.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par personas apliecību plašākas izmantošanas iespējām"

TA-1450 ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Gailīte, K.Gerhards, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (turpmāk – ziņojums).
2. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Satiksmes ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju veikt ziņojumā minētos pasākumus, lai veicinātu personas apliecību elektronisko iespēju plašāku un intensīvāku izmantošanu, un līdz 2016.gada 1.decembrim iesniegt Ministru kabinetā informāciju par šī uzdevuma izpildes gaitu.
3. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par konceptuāli jaunas pieejas izvērtēšanu personas statusu apliecinošu dokumentu izsniegšanai, kā arī pilotprojekta realizāciju sadarbībā ar ieinteresētajām iestādēm no 2015.gada 1.septembra līdz 2016.gada 1.septembrim un Iekšlietu ministrijai līdz 2016.gada 1.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā informāciju par šā pilotprojekta rezultātiem.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projektu"

TA-1494 ____________________________________

(D.Melbārde, J.Reirs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka nodibinājums "Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonds" piesaista finansējumu Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja projekta īstenošanai, kā arī nodrošina muzeja būvniecību un atklāšanu līdz 2021.gada 18.novembrim.
3. Kultūras ministrijai no 2020.gada atbilstoši Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja īstenošanas laika grafikam gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta veidošanas gaitā pieteikt kā jauno politikas iniciatīvu un virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā jautājumu par valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanu Muzeju likumā noteiktajiem mērķiem – kultūrvēsturisku, tēlotājas mākslas un citu nacionāli nozīmīgu projektu un programmu īstenošanai un Nacionālajā muzeju krājumā esošo priekšmetu un kolekciju uzturēšanai, saglabāšanai un restaurēšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 12.aprīļa rīkojuma Nr.205 "Par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projektu" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-1495 ____________________________________

(D.Melbārde, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par darba devēju atbalsta pasākumu iesaistīties darba vidē balstītā izglītības sistēmā fiskālo ietekmi uz valsts budžetu"

TA-1602 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektos konstatētajiem pārkāpumiem būvniecības procesā"

TA-1241 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par "Expo Milano 2015" projekta izbeigšanas statusu"

TA-1579 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, D.Melbārde, I.Liepa, J.Reirs, K.Lore, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem"

TA-1712 ____________________________________

(R.Kozlovskis, J.Citskovskis, B.Bāne, I.Artemjeva, J.Reirs, Dz.Rasnačs, Ģ.Blumers, I.Pētersone-Godmane, L.Straujuma)

Iekšlietu ministrijai saskaņot informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar Finanšu ministriju un jautājumu turpināt izskatīt nākamajā Ministru kabineta sēdē.
 
48.§
Konceptuālais ziņojums "Par Daugavas stadiona (Rīgā) teritorijas revitalizācijas programmas "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē" īstenošanu"

TA-1688 ____________________________________

(M.Seile, K.Gerhards, E.Severs, D.Melbārde, Dz.Rasnačs, E.Fogelis, J.Reirs, A.Vrubļevskis, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un konceptuālo ziņojumu precizēt atbilstoši sēdes laikā saskaņotajiem viedokļiem, saskaņot tos ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Konceptuāls ziņojums "Par papildus nepieciešamo finansējumu valsts nodrošināto tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma ieviešanā"

TA-1715 ____________________________________

(U.Augulis, J.Reirs, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Labklājības ministrijai precizēt konceptuālo ziņojumu, ņemot vērā Finanšu ministrijas 2015.gada 7.augusta atzinumā minēto, saskaņot to ar Finanšu ministriju un precizēto konceptuālo ziņojumu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību izstādē "Astana Expo 2017""

TA-1722 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, E.Rinkēvičs, J.Reirs, G.Belēvičs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu par Latvijas dalību izstādē "Astana Expo 2017".
2. Atbalstīt lēmumu par Latvijas nepiedalīšanos izstādē "Astana Expo 2017".
3. Ekonomikas ministrei informēt Valsts prezidenta kanceleju un izstādes "Astana Expo 2017" organizatorus par lēmumu nepiedalīties izstādē "Astana Expo 2017".
 
51.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Imigrācijas likumā")

TA-1228 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2016.-2018.gadā"

TA-1679-IP ____________________________________

(J.Reirs, I.Vasaraudze, U.Augulis, R.Bergmanis, K.Gerhards, R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, D.Melbārde, B.Bāne, M.Seile, G.Belēvičs, D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai finanšu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2016.-2018. gadā".
2. Apstiprināt, ka iekšzemes kopprodukta novērtējums faktiskajās cenās 2015.gadam ir 24841,6 milj. EUR, prognozes 2016.gadam – 26126,5 milj. EUR; 2017.gadam – 27750,2 milj. EUR un 2018.gadam - 29476,7 milj. EUR; patēriņa cenu izmaiņu novērtējums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2015.gadam ir 0,8%, prognozes 2016.gadam 2,0%, 2017.gadam 2,5% un 2018.gadam 2,5%; nodarbinātības izmaiņu novērtējums 2015.gadam ir 0,1%, prognozes 2016.gadam 0,2%, 2017.gadam 0,4% un 2018.gadam 0,4%.
3. Apstiprināt, ka vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances mērķis 2016.gadā tiek noteikts -0,9% no IKP, 2017.gadā -1,0% no IKP un 2018.gadā -0,8% no IKP.
4. Apstiprināt, ka vispārējās valdības budžeta bilances novērtējums 2015.gadam ir -1,5% no IKP, un vispārējās valdības budžeta bilance, kas izriet no strukturālās budžeta bilances mērķa, 2016.gadam tiek noteikta -1,0% no IKP, 2017.gadam -1,0% no IKP un 2018.gadam -0,8% no IKP.
5. Pieņemt zināšanai indikatīvo fiskālās telpas apjomu vispārējās valdības budžetā 2016.gadā -96,8 milj. EUR apmērā, 2017.gadā 205,0 milj. EUR apmērā un 2018.gadā 367,0 milj. EUR apmērā.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par neatkarīgo institūciju iesniegtajām jaunajām politikas iniciatīvām 2016., 2017. un 2018.gadam"

TA-1689-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) Iekšlietu ministrijas ēku kompleksā uz zemes vienības Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-1, Rīgā (attīstības II posms – būvniecības 2.kārta (10.korpuss – daudzlīmeņu autostāvvieta), 3.kārta (15.korpuss – biroju ēka) un 6.kārta (11.korpuss – sporta komplekss)), nomas maksas, uzturēšanas, aprīkojuma iegādes un pārcelšanās izdevumu segšanai pēc būvniecības pabeigšanas"

TA-231 ____________________________________

(R.Kozlovskis, B.Bāne, I.Pētersone-Godmane, L.Straujuma)

1. Konceptuāli atbalstīt rīkojuma projektā ietverto priekšlikumu, ka Iekšlietu ministrijas administratīvo ēku kompleksa būvniecības II attīstības posma projektēšanas darbi tiek uzsākti 2018.gada 1.janvārī. Jautājumu skatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.
2. Iekšlietu ministrijai precizēt rīkojuma projektu atbilstoši sēdes laikā nolemtajam, saskaņot to ar Finanšu ministriju un precizēto rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Atzīmēt, ka iekšlietu ministrs var ierosināt jautājumu par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) kompleksa Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-1, Rīgā II attīstības posma nomas maksas uzturēšanas, aprīkojuma iegādes un pārcelšanās izdevumu segšanai skatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.
 

Sēdi slēdz plkst. 17.50


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,

direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību