Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 40

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.40

2015.gada 18.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Namdari", Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1558 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.672 "Noteikumi par attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītās personas maksimālo atlīdzību, dienas naudu un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru""

TA-1662 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1721 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""

TA-1526 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.4 Tirgus ielā 7A, Iecavā, Iecavas novadā, nodošanu Iecavas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1601 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Muitas ielā 13, Muitās, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, neprivatizētās daļas nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"

TA-1535 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""

TA-1488 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1714 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei" īstenošanas noteikumi"

TA-1629 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sociālo drošību""

TA-1293 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"

TA-1733 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 57.§) "Informatīvais ziņojums "Par situāciju dzīvesvietas deklarēšanas jomā"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1470 ____________________________________

(L.Straujuma)

Atzīt Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 36 57.§) "Informatīvais ziņojums "Par situāciju dzīvesvietas deklarēšanas jomā"" 6.punktā doto uzdevumu par izpildītu.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.337 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem""

TA-1593 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-1477 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.6 Augļu ielā 1, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1478 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1491 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1731 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2015.gadā"

TA-1743 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2015.gadā"

TA-1750 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plānā 2015.-2020.gadam"

TA-1769 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Olimpiskais sporta centrs" atbrīvošanu no valsts nodevas par īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu Grostonas ielā 6b, Rīgā nostiprināšanu zemesgrāmatā"

TA-1770 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Likumprojekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola Dohas grozījumu"

TA-1109 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Islandi, no otras puses, par Islandes dalību Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistību kopīgajā izpildē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrajā saistību periodā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Islandi, no otras puses, par Islandes dalību Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistību kopīgajā izpildē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrajā saistību periodā" (likumprojektu pakete).
 
23.§
Likumprojekts "Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Islandi, no otras puses, par Islandes dalību Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistību kopīgajā izpildē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrajā saistību periodā"

TA-1110 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola Dohas grozījumu".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola Dohas grozījumu" (likumprojektu pakete).
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-1759 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""

TA-1760 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"

TA-1765 ____________________________________

(B.Ingiļāvičute, D.Lucaua, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.144 "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība""

TA-1555 ____________________________________

(D.Melbārde, J.Reirs, M.Seile, L.Straujuma)

Ņemot vērā kultūras ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
28.§
Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība mākslā, mūzikā vai dejā"

TA-1554 ____________________________________

(D.Melbārde, J.Reirs, M.Seile, L.Straujuma)

Ņemot vērā kultūras ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.511 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanai""

TA-1771 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""

TA-1741 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
4. Noteikt, ka atbildīgās ministrijas likumprojektu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktās samaksas par pakalpojumu – profesionālās kvalifikācijas atzīšana – apmēra atbilstību pakalpojuma izmaksām un līdz 2015.gada 31.decembrim sagatavot nepieciešamo tiesību akta projektu iesniegšanai Ministru kabinetā.

 
31.§
Rīkojuma projekts "Par Mārtiņu Krieviņu"

TA-1794 ____________________________________

(M.Krieviņš, U.Augulis, A.Matīss, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par darba devēju atbalsta pasākumu iesaistīties darba vidē balstītā izglītības sistēmā fiskālo ietekmi uz valsts budžetu"

TA-1602 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem"

TA-1712 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas dalību Eiropas Savienības FP7 programmas finansētā projekta "FOSTER" aktivitāšu īstenošanā"

TA-1614 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Kultūras ministrijai uzņemties jaunas budžeta saistības ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanas ietvaros kopā 5000 EUR apmērā 2015.gadā Latvijas Nacionālās bibliotēkas dalībai Eiropas Savienības FP7 programmas finansētā projekta „FOSTER” aktivitāšu īstenošanā.
3. Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā par 2015.gadā projekta īstenošanai nepieciešamo apropriācijas palielināšanu no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem iestādes ieņēmumos.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas dalību Nordplus Pieaugušo programmas finansētā projekta "Pieaugušo informācijpratības kompetenču veicināšana: partnerība mācību pieeju un programmu dažādošanai" sagatavošanas vizīšu īstenošanā"

TA-1615 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Kultūras ministrijai uzņemties jaunas budžeta saistības ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanas ietvaros kopā 1690 EUR apmērā 2015.gadā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nordplus Pieaugušo programmas finansētā projekta "Pieaugušo informācijpratības kompetenču veicināšana: partnerība mācību pieeju un programmu dažādošanai" sagatavošanas vizīšu īstenošanā.
3. Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā par 2015.gadā projekta īstenošanai nepieciešamo apropriācijas palielināšanu no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem iestādes ieņēmumos.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas dalību Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) Telecom programmas konkursā (CEF-TC-2014-2) atbalstītā projekta "Europeana DSI" īstenošanā"

TA-1616 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Kultūras ministrijai uzņemties jaunas budžeta saistības ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanas ietvaros kopā 7811 EUR apmērā 2015.gadā Latvijas Nacionālās bibliotēkas partnerības Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) Telecom programmas konkursā (CEF-TC-2014-2) atbalstītā projekta "Europeana DSI" īstenošanai.
3. Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā par 2015.gadā projekta īstenošanai nepieciešamo apropriācijas palielināšanu no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem iestādes ieņēmumos.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšnosacījumiem integrēto teritoriālo investīciju ieviešanā – Ministru kabineta rīkojumu saturs"

TA-1724 ____________________________________

(K.Gerhards, L.Straujuma)

Ņemot vērā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par nacionālā eksperta norīkošanu darbam Ukrainas Agrārās politikas un pārtikas ministrijā"

TA-1777 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai ārlietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt nacionālā eksperta norīkošanu darbā Ukrainas Agrārās politikas un pārtikas ministrijā no 2015.gada 1.septembra līdz 2016.gada 1.jūnijam.
3. Jautājumu par eksperta norīkošanu darbam Ukrainas Nacionālajā pretkorupcijas birojā saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 10.marta sēdes protokola Nr.14 26.§ 2.punktu atlikt līdz turpmākam lēmumam.
4. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Zemkopības ministrijai 14 385 EUR šī protokollēmuma 2.punktā minētā pasākuma nodrošināšanai.
5. Finanšu ministrijai precizēt un palielināt Zemkopības ministrijas budžeta bāzes izdevumus apakšprogrammā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 17 767 EUR apmērā (atlīdzībai 11 960 EUR, tai skaitā 5 467 EUR atalgojumam, precēm un pakalpojumiem 5 807 EUR) šī protokollēmuma 2.punktā minētā pasākuma nodrošināšanai no 2016.gada 1.janvāra.
 
39.§
Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par nepietiekamu vietu skaitu medicīnas rezidentūru programmām)

TA-1261 ____________________________________

(G.Belēvičs, G.Bērziņš, M.Seile, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
2. Veselības ministrijai divu mēnešu laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par izglītības attīstību veselības jomā.
 
40.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Imigrācijas likumā")

TA-1228 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
41.§
Atbildes projekts Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai (par bijušo robežkontroles punktu uzturēšanu)

TA-1287 ____________________________________

(R.Kozlovskis, Ē.Ivanovs, L.Straujuma)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai.
 
42.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par nepieciešamajiem pasākumiem, kas jāveic Grieķijai, lai stabilizētu situāciju, un nepieciešamajiem lēmumiem Grieķijas makroekonomiskās korekcijas programmas noslēgšanai"

TA-1775-IP ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto precizēto Latvijas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par nepieciešamajiem pasākumiem, kas jāveic Grieķijai, lai stabilizētu situāciju, un nepieciešamajiem lēmumiem Grieķijas makroekonomiskās korekcijas programmas noslēgšanai".
 
43.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 26.maija protokollēmumu (prot. Nr.26 45.§) "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīgumu, ar kuru papildina Parīzes protokolu""

TA-974-IP ____________________________________

(R.Bergmanis, L.Straujuma)

1. Pilnvarot nacionālo militāro pārstāvi Sabiedroto spēku Transformācijas komandiera štābā Norfolkā pulkvedi Aivaru Mežoru parakstīt Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīgumu, ar kuru papildina Parīzes protokolu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2015. gada 26. maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 26 45. §) 2. punktu.
 
44.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420257615

TA-1563 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Apstiprināt iesniegto rakstveida paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420257615.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3. Ekonomikas ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību administratīvajā lietā Nr.420257615.
 
45.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1509

 

 
46.§
Viedokļa projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2015-07-03

TA-338-IP ____________________________________

(A.Matīss, J.Reirs, L.Straujuma)

1. Apstiprināt iesniegto vēstules projektu Satversmes tiesai "Par informāciju lietā Nr. 2015-07-03".
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Satversmes tiesai.
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" kapitāla daļu pārvaldīšanu"

TA-1748-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas lauksaimniecības nozares konkurētspēju starp Baltijas valstīm un situāciju piena nozarē"

TA-1772-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām.
 
49.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 68.§) "Par militārās pieredzes un kaujas pieredzes gūšanas ierobežošanas pasākumiem" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1549-DV ____________________________________

 

Dienesta vajadzībām
 
50.§
Dienesta vajadzībām

TA-1792-DV

 

 
51.§
Slepeni

59-s

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.40


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,

direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību