Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 42

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.42

2015.gada 27.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

J.Pēda

Valsts kontroliere

-

E.Krūmiņa

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.16.00

-

L.Peinberga

1.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2015.gada 31.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 51.§) 6.2.apakšpunkta izpildi"

TA-1172-DV ____________________________________

(A.Matīss, Dz.Rasnačs, D.Melbārde, G.Belēvičs, J.Reirs, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
 
2.§
Dienesta vajadzībām

TA-1824-DV

 

 
3.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2016.gadam un ietvaram 2016. 2018.gadam"

TA-1830-IP ____________________________________

(J.Reirs, J.Plūme, A.Matīss, E.Rinkēvičs, D.Melbārde, M.Seile, G.Belēvičs, I.Šņucins, K.Gerhards, B.Bāne, R.Kozlovskis, R.Bergmanis, U.Augulis, Dz.Rasnačs, L.Medina, E.Krūmiņa, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai sagatavot grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, sašaurinot personu loku, par kurām maksātājs ir tiesīgs piemērot atvieglojumu par apgādībā esošām personām un attiecinot atvieglojumu tikai uz nepilngadīgu bērnu un uz bērnu, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kā arī personām ar invaliditāti, kuras nesaņem ar nodokli apliekamus ienākumus vai valsts pensiju. Finanšu ministram saskaņā ar likumprojekta “Par valsts budžetu 2016.gadam” sagatavošanas grafiku grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā. Fiskālā ietekme 25 000 000 EUR (valsts budžetā +5 000 000 EUR, pašvaldību budžetā +20 000 000 EUR). Fiskālās ietekmes ietvaros izvērtēt iespēju palielināt mēneša neapliekamā minimuma vai atvieglojuma par apgādībā esošām personām apmēru.
3. Finanšu ministrijai precizēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes saglabāšanas 23% apmērā fiskālo ietekmi, kas 2016.gadā rada papildu ieņēmumus +6 010 000 EUR (valsts budžetā +1 202 000 EUR, pašvaldību budžetā +4 808 000 EUR), 2017. gadā +1 030 000 EUR (valsts budžetā +206 000 EUR, pašvaldību budžetā +824 000 EUR) un 2018.gadā +1 030 000 EUR (valsts budžetā +206 000 EUR, pašvaldību budžetā +824 000 EUR).
4. Turpināt diskusiju par minimālās algas paaugstināšanas ietekmi uz valsts un pašvaldību budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un diskusiju par algas skalu minimuma korekcijas nodrošināšanas iespējām.
5. Noteikt, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja budžeta bāzes izdevumi valsts pamatfunkciju īstenošanai 2016.gadā netiek pakļauti 3 procentu samazinājumam.
6. Atbalstīt papildu finansējuma piešķiršanu neatliekamiem pasākumiem:
6.1. Zemkopības ministrijai specializēto ugunsdzēsības autocisternu un degvielas iegādei apakšprogrammai 24.01.00. “Meža resursu valsts uzraudzība” 2016.gadam 292 347 EUR apmērā un 2017.gadam 807 653 EUR apmērā;
6.2. Ārlietu ministrijai 2016., 2017. un 2018.gadam ik gadu 292 347 EUR apmērā, tai skaitā pasākumam “Informācijas tehnoloģiju iekārtu un programmatūras uzturēšanas izdevumi” 167 000 EUR apmērā (precēm un pakalpojumiem), pasākumam “Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību telpu, drošības sistēmu, informācijas drošības nodrošināšana” 75 347 EUR apmērā (precēm un pakalpojumiem) un pasākumam “Attīstības sadarbības projektu īstenošana, sniedzot ieguldījumu drošības un stabilitātes veicināšanā Eiropas kaimiņu reģionos” 50 000 EUR apmērā (precēm un pakalpojumiem);
6.3. Iekšlietu ministrijai 2016., 2017. un 2018.gadam 35 666 284 EUR apmērā katru gadu, tai skaitā:
6.3.1. 26 178 280 EUR – papildu atlīdzības nodrošināšanai Iekšlietu ministrijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm;
6.3.2. 3 013 277 EUR – Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšanai ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem;
6.3.3. 3 077 957 EUR – Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošanai, uzturēšanai un zemes īpašuma tiesību sakārtošanai;
6.3.4. 3 396 770 EUR – Valsts drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 5.maija sēdes protokola Nr.23 33.§.
6.4. Ekonomikas ministrijai apakšprogrammai 26.01.00 “Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība” pasākuma ārpustiesas patērētāju strīdus izskatīšanas mehānisma ieviešanai Latvijā, sākot ar 2016.gada 1.janvāri, 2016.gadā un turpmāk ik gadu 175 408 EUR apmērā, tai skaitā atlīdzībai 131 665 EUR;
6.5. Prokuratūrai saistībā ar Nacionālās drošības koncepcijā izvirzīto prioritāšu nodrošināšanu 2016.gadam 392 226 EUR apmērā, 2017.gadam 279 050 EUR apmērā, 2018.gadam 217 492 EUR apmērā:
6.5.1. programmā 01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana” 2016.gadam 346 181 EUR apmērā, 2017.gadam 270 172 EUR apmērā, 2018.gadam 208 614 EUR apmērā Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības pilnveidošanai un nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšanai;
6.5.2. programmā 02.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana” 2016.gadam 46 045 EUR apmērā, 2017. un 2018.gadam 8 878 EUR apmērā katru gadu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta kapacitātes stiprināšanai saistībā ar jaunu funkciju izpildi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novēršanā;
6.6. Satversmes tiesai 2016.gadam 55 000 EUR apmērā, lai nodrošinātu Eiropas Starptautisko tiesību asociācijas konferences līdzfinansējumu;
6.7. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam programmā 01.00.00 “Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs” (precēm un pakalpojumiem) neatliekamā pasākuma finansēšanai – korupcijas apkarošanas kontaktpunktu tīkla (EPAC/EACN) gadskārtējās profesionālās konferences organizēšanai 2016.gadā 23 000 EUR apmērā;
6.8. Tieslietu ministrijai 2016.gadam 1 163 955 EUR, 2017.gadam 1 526 955 EUR un 2018.gadam 437 955 EUR apmērā Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšanai (klasificēta informācija);
6.9. Tieslietu ministrijai 2016. – 2018.gadam 350 816 EUR apmērā katru gadu, tai skaitā:
6.9.1. apakšprogrammā 03.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” 2016.gadam 180 000 EUR, 2017. un 2018.gadam 140 000 EUR katru gadu drošības sistēmas ieviešanai tiesās;
6.9.2. apakšprogrammā 04.03.00 “Probācijas īstenošana” 2016.gadam 87 304 EUR, 2017. un 2018.gadam 127 304 EUR katru gadu elektroniskās uzraudzības nodrošināšanai nosacīti pirms termiņa atbrīvotajām personām (5 jaunas amata vietas);
6.9.3. apakšprogrammā 04.03.00 “Probācijas īstenošana” 2016. –2018.gadam 83 512 EUR katru gadu pakāpeniskai probācijas programmu īstenošanas atjaunošanai ieslodzījuma vietās (3 jaunas amata vietas);
6.10. Tieslietu ministrijai apakšprogrammā 04.01.00 “Ieslodzījuma vietas” 2016.gadam 3 673 981 EUR apmērā, 2017. un 2018.gadam 4 279 096 EUR apmērā katru gadu papildu atlīdzības nodrošināšanai Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu papildu nepieciešamos izdevumus apakšprogrammā 04.01.00 “Ieslodzījuma vietas” 2016.gadam 605 115 EUR apmērā atlīdzības nodrošināšanai Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm pārdalīt no apakšprogrammas 04.02.00 “Ieslodzījuma vietu būvniecība” ilgtermiņa saistību pasākuma “Jauna cietuma būvniecība Liepājā” īstenošanai plānotajiem izdevumiem un attiecīgi palielināt izdevumus Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 04.02.00 “Ieslodzījuma vietu būvniecība” 2017.gadam ilgtermiņa saistību pasākuma “Jauna cietuma būvniecība Liepājā” īstenošanai 605 115 EUR apmērā;
6.11. Tieslietu ministrijai programmā 07.00.00 “Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana” 2016. – 2018.gadam 11 700 EUR apmērā katru gadu, lai nodrošinātu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto datu nodošanu valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” un datu nodošanas programnodrošinājuma uzturēšanu;
6.12. Finanšu ministrijai programmā 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” 2016., 2017. un 2018.gadā 1 200 000 EUR apmērā papildus atlīdzības nodrošināšanai Finanšu – muitas policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm;
6.13. Kultūras ministrijai budžeta apakšprogrammā 19.07.00 “Mākslas un literatūra” 2016., 2017. un 2018.gadā 286 598 EUR apmērā katru gadu Latvijas Nacionālai operai un baletam ēkas un zemes nomas izdevumu segšanai Rīgas Domei un budžeta programmā 21.00.00 “Kultūras mantojums” 2016.gadā 882 788 EUR apmērā, 2017. un 2018.gadā 1 263 598 EUR apmērā katru gadu, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja darbības nodrošināšanai pēc rekonstrukcijas Rīgā, K.Valdemāra ielā 10a;
6.14. Labklājības ministrijai pamatbudžeta izdevumiem 2016. – 2018.gadam ik gadu 1 754 080 EUR apmērā, tai skaitā:
6.14.1. apakšprogrammā 05.01.00 “Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2016.gadam 1 645 187 EUR apmērā, 2017.gadam un 2018.gadam ik gadu 1 675 187 EUR apmērā, lai nodrošinātu tehnisko palīglīdzekļu klāsta pilnveidošanu un modernizēšanu, kā arī rindu pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem samazināšanu;
6.14.2. apakšprogrammā 05.62.00 “Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana” 2016.gadam 34 000 EUR apmērā, 2017.gadam un 2018.gadam ik gadu 4 000 EUR apmērā, lai nodrošinātu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas ārstu – ekspertu apmācību;
6.14.3. apakšprogrammā 22.01.00 “Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis” 2016.-2018.gadam ik gadu 45 122 EUR apmērā, tai skaitā izdevumus atlīdzībai 40 082 EUR apmērā (izdevumus atalgojumam 31 464 EUR apmērā), izveidojot 2 jaunas amata vietas, lai nodrošinātu bērnu uzticības tālruņa diennakts darbību;
6.14.4. apakšprogrammā 22.01.00 “Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis” 2016.-2018.gadam ik gadu 29 771 EUR apmērā, tai skaitā izdevumus atlīdzībai 26 698 EUR apmērā (izdevumus atalgojumam 21 513 EUR apmērā), saglabājot 2 amata vietas, lai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija turpinātu nodrošināt 2013.gadā uzsākto bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju darbības uzraudzību un kontroli;
6.15. Veselības ministrijai 2016. – 2018.gadam ik gadu 12 000 000 EUR apmērā, tai skaitā:
6.15.1. apakšprogrammā 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” 2016.gadam 4 217 280 EUR apmērā, 2017.gadam 3 994 280 EUR apmērā, 2018.gadam 3 756 417 EUR apmērā, lai nodrošinātu kompensējamo medikamentu apmaksu C hepatīta un HIV/AIDS pacientiem;
6.15.2. apakšprogrammā 33.07.00 “Valsts galvoto aizdevumu atmaksa” 2016.gadam 7 782 720 EUR apmērā, 2017.gadam 8 005 720 EUR apmērā, 2018.gadam 8 243 583 EUR apmērā, lai nodrošinātu valsts galvoto aizdevumu slimnīcām atmaksu;
6.16. Tiesībsarga birojam 2016., 2017. un 2018.gadam 23 401 EUR apmērā katru gadu (atlīdzībai, tai skaitā 18 858 EUR atalgojumam), lai nodrošinātu ārzemnieku piespiedu izraidīšanas procesa novērošanu;
6.17. Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (VSIA “Latvijas televīzija”) 2016., 2017. un 2018.gadam 144 000 EUR apmērā katru gadu Briseles korespondenta darbības nodrošināšanai un pārraides nodrošināšanai paredzētiem izdevumiem.
7. Atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas priekšlikumu Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopumam (t.sk. radioaktīvo atkritumu glabātuvei “Radons”) – 2016. gadā 45 000 EUR (izdevumi atlīdzībai 8 000 EUR, t.sk. atalgojumam 6 473 EUR) apmērā nodrošināt Vides aizsardzības un reģionālās ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, veicot iekšējo pārdali starp ministrijas budžeta programmām/apakšprogrammām un atbalstīt papildu finansējuma piešķiršanu 2017. gadam 1 836 717 EUR apmērā, 2018. gadam 3 053 601 EUR apmērā, 2019.gadam 1 040 915 EUR apmērā, 2020.gadam 991 915 EUR apmērā. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta sēdes protokollēmuma “Par informatīvo ziņojumu “Par priekšlikumiem valsts budžeta izdevumiem 2016.gadam un ietvaram 2016.-2018.gadam”” 23.punktu.
8. Aizsardzības ministrijai tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros nodrošināt:
8.1. mēbeļu iegādi NATO pārstāvniecībai Briselē 300 000 EUR apmērā 2016.gadā no ilgtermiņa saistību sadaļā “Iemaksas starptautiskajās organizācijās” plānotā finansējuma;
8.2. vienas amata vietas nodrošināšanu Latvijas ekspertam NATO galvenajā mītnē 116 000 EUR apmērā 2016. – 2018.gadam katru gadu;
8.3. informācijas tehnoloģiju iekārtu un programmatūras uzturēšanas izdevumus pārstāvniecībās 349 489 EUR apmērā, plānojot valsts budžeta izdevumu transfertu Ārlietu ministrijai 2016. – 2018.gadam katru gadu;
8.4. Valsts robežsardzes pārapbruņošanu ar dienesta šaujamieročiem, paredzot šim mērķim 2016.gadā 1 500 000 EUR apmērā, 2017. un 2018.gadā 3 700 000 EUR apmērā katru gadu.
9. Lai nodrošinātu Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu palielinājumu, sasniedzot 1,4% no IKP 2016.gadā, 1,7% no IKP 2017.gadā un 2% no IKP 2018.gadā, atbalstīt papildu nepieciešamos izdevumus Aizsardzības ministrijai 2016.gadam 69 046 810 EUR apmērā, 2017.gadam 99 824 435 EUR apmērā un 2018.gadam 147 311 005 EUR apmērā.
10. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijai 2016.gadam papildu nepieciešamo izdevumu 69 046 810 EUR apmērā sadalījumu:
10.1. 55 725 881 EUR apmērā valsts aizsardzībai nepieciešamo pasākumu finansēšanai, tai skaitā par 21 228 984 EUR samazinot fiskālā nodrošinājuma rezervi;
10.2. 500 000 EUR apmērā starptautisko mācību nodrošināšanai no pašu ieņēmumiem;
10.3. 12 820 929 EUR apmērā ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai “Lielvārdes militārā lidlauka izveide” 10 268 044 EUR apmērā un “Gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešana (ASBE)” 2 552 885 EUR apmērā.
11. Aizsardzības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par papildu nepieciešamo izdevumu sadalījumu pa pasākumiem un budžeta programmām/apakšprogrammām 2016., 2017. un 2018.gadam.
12. Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta sēdes protokola Nr.15 30.§ 25.8.apakšpunktam atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu palielināt Labklājības ministrijas pamatbudžeta izdevumus 2016.gadam 57 018 EUR apmērā, 2017. – 2018.gadam ik gadu 19 518 EUR apmērā, lai nodrošinātu uzturēšanas izdevumus, kas rodas no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros veiktajiem kapitālajiem ieguldījumiem un kas turpmāk jāfinansē no valsts budžeta līdzekļiem, tai skaitā:
12.1. apakšprogrammā 21.01.00 “Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība” 2016.-2018.gadam ik gadu 11 518 EUR apmērā saistībā ar ERAF projekta “Valsts darba inspekcijas informatīvās sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana” ietvaros izstrādātās Valsts darba inspekcijas informācijas sistēmas un e-pakalpojumu uzturēšanu;
12.2. apakšprogrammā 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” 2016.gadam 45 500 EUR apmērā, 2017.-2018.gadam ik gadu 8 000 EUR apmērā, veicot transferta pārskaitījumu no pamatbudžeta uz valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu, lai nodrošinātu ERAF projekta “E-pakalpojumi un to infrastruktūras izstrāde” ietvaros izstrādātās informācijas servisu sistēmas uzturēšanu.
13. Noteikt, ka 2016.gadā garantētā minimālā ienākuma līmenis personai mēnesī tiek saglabāts 49,80 EUR apmērā.
14. Ja likumprojekta “Par valsts budžetu 2016.gadam” izskatīšanas procesā tiek pieņemti lēmumi, kas ietekmē valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumus vai izdevumus, noteikt, ka Labklājības ministrija nepieciešamības gadījumā var pārskatīt valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvarus 2016.gadam.
15. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju pārskatīt nomas maksas apmēru, paredzot ilgāku (garāku) kapitālieguldījumu atmaksas termiņu (30 gadu vietā 99 gadi), tādējādi novirzot piešķirto finansējumu Latvijas Nacionālās operas un baleta un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja nomas maksu nodrošināšanai, un nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, paredzot ilgāku kapitālieguldījumu atmaksas periodu kultūras institūciju ēkām.
16. Jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu Iekšlietu ministrijai un Tieslietu ministrijai darba samaksas sistēmas ieviešanai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu, Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kā arī Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) darba samaksas nodrošināšanai Finanšu - muitas policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, izskatīt kā prioritāru likumprojekta “Par valsts budžetu 2017.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam” sagatavošanas procesā.
17. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu budžeta programmas 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” izdevumu ietvaros precizēt un samazināt ilgtermiņa saistību apmēru telpu nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustāmie īpašumi” 2016.gadā un turpmākajos divos gados 103 538 EUR apmērā atbilstoši apakšnomā nodotai platībai Valsts ieņēmumu dienestam administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, un par attiecīgo finansējuma apmēru palielināt izdevumus Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās ēkas Taleja ielā 2, Rīgā telpu uzturēšanas izdevumu segšanai.
18. Noteikt, ka Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” ilgtermiņa saistību apmērs Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustāmie īpašumi” 2016.gadā un turpmākajos 27 gados ik gadu ir 7 645 355 EUR apmērā, bet 2044.gadā 2 548 452 EUR apmērā.
19. Samazināt 2016.gadā plānoto fiskālā nodrošinājuma rezervi par 21 228 984 EUR, lai nodrošinātu finansējumu Aizsardzības ministrijai 2016.gadā 1,4% apmērā no IKP. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt Fiskālo risku deklarāciju un pievienot to likumprojektam „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam”, iesniedzot to Saeimā.
20. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju turpināt diskusiju par daudzbērnu ģimenes goda kartes izmantošanu braucienam vilcienos.
21. Veselības ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju turpināt diskusijas par neveselīgas pārtikas aplikšanu ar nodokli, paredzot papildu gūto ieņēmumu novirzīšanu veselības pasākumiem.
22. Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt informāciju Finanšu ministrijā par skolēnu skaita izmaiņām, tajā skaitā privātajās un profesionālajās izglītības iestādēs, 2015./2016.mācību gadā, pievienojot detalizētus aprēķinus par ietekmi uz valsts budžetu.
23. Par Izglītības un zinātnes ministrijai nepieciešamo finansējumu pedagogu darba samaksas reformai lemt, izskatot ministrijas iesniegtos normatīvo aktu projektus, un paredzēt valsts budžeta likumprojektā pantu par nepieciešamo finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
24. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas pārstāves sniegto informāciju par to, ka Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta sēdē atbalstītais un Saeimai iesniegtais likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (TA-1425) atsaucams un iekļaujams izskatīšanai valsts budžeta likumprojektu paketē. Valsts kancelejai sagatavot attiecīgu Ministru prezidentes vēstuli Saeimas Prezidijam. Atzīt Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta sēdes (prot. nr. 41 43.§) 12.punktu par aktualitāti zaudējušu.
25. Ņemot vērā valsts kontrolieres E.Krūmiņas izteikto piezīmi par neskaidrību jautājuma izskatīšanas procedūrā, noteikt, ka neatkarīgo institūciju iesniegtās jaunās politikas iniciatīvas turpina izskatīt Ministru kabineta 2015.gada 31.augusta ārkārtas sēdē.
26. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram K.Gerhardam ir atsevišķs viedoklis par priekšlikumu palielināt mēneša neapliekamo minimumu (viedoklim rakstiski pievienojas arī kultūras ministre D.Melbārde un tieslietu ministrs Dz.Rasnačs), un tas ir šāds:
"Uzskatu, ka neapliekamā minimuma palielināšana par 10 EUR nenodrošina nevienlīdzības samazināšanu un demogrāfiskās situācijas uzlabošanos. Uzskatu, ka par šiem paredzētajiem valsts resursiem 17 milj. EUR būtu lietderīgāk celt atvieglojumus par apgādājamiem no 160 EUR līdz 190 EUR.".
 

Sēdi slēdz plkst. 19.15


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību