Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 51

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.51

2015.gada 29.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra rīkojumā Nr.713 "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi""

TA-2020 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Par Sadarbības memorandu par valsts frankofono iniciatīvu (2015.–2018.gadam) programmas "Franču valoda starptautiskajās attiecībās" ietvaros"

TA-2113 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2095 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ņemot vērā, ka 2015. gada 3. jūnijā Starptautiskā Frankofonijas organizācija ir apstiprinājusi Latvijas valsts frankofonās iniciatīvas projektu, atļaut Valsts kancelejai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības Starptautiskās Frankofonijas organizācijas līdzfinansētās daudzgadīgas franču valodas apmācību programmas īstenošanai 335 922 EUR apmērā laikposmā no 2016. līdz 2018. gadam, tai skaitā Latvijas finansējuma nodrošināšanai 217 866 EUR apmērā (72 622 EUR katru gadu).
3. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2. punktā minēto Latvijas finansējumu, Valsts kancelejai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Atzīt Ministru kabineta 2015. gada 31. marta sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Par daudzgadīgu franču valodas apmācības programmu Latvijas valsts pārvaldes iestādēs laikposmā no 2015. līdz 2018. gadam"" (prot. Nr. 17 39. §) 5.3. apakšpunktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.215 "Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai""

TA-1681 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""

TA-1683 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""

TA-1685 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumos Nr.779 "Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē un uzskaita, rezerves karavīrus iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem""

TA-2064 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 6.augusta noteikumos Nr.468 "Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru un zemessargu veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību""

TA-2065 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-2066 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par militārā lidlauka un militārās aviācijas poligona darbības drošībai potenciāli bīstamo objektu marķēšanu un aprīkošanu ar aizsarggaismām"

TA-1589 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Aizsardzības ministrijas atļauju būvēt, ierīkot un izvietot konkrētu militāro lidlauku un militārās aviācijas poligonu darbības drošībai potenciāli bīstamus objektus un veic to uzskaiti"

TA-1754 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.novembra rīkojumā Nr.806 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā""

TA-1844 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu"

TA-1857 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi"

TA-2070 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2016.gadam"

TA-1948 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zvīņu ielā 1, Jūrmalā, nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā"

TA-1840 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1854 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1881 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Par Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 4.§) "Par Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai Rīgā, Rūdolfa ielā 5" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2000 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 56 4.§) "Par Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai Rīgā, Rūdolfa ielā 5" 6.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 1.augustam.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā"

TA-1875 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti""

TA-1876 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 25B, Valmierā, nodošanu bez atlīdzības Valmieras pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1837 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1880 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Straumes A" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1851 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-2018 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā satiksmes ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem""

TA-1619 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (likumprojektu pakete).
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-1618 ____________________________________

(L.Straujuma)

1.Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem"" (likumprojektu pakete).
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""

TA-1841 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai nepieciešamības gadījumā pārskatīt noteikumu 40. trīs prim punktā noteiktās takses pēc zvērinātu notāru prakses izveides, strādājot ar pārrobežu mantojuma lietām.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2016.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-1757 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Likumprojekts "Par 1991.gada 25.februāra Espo Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā pirmo un otro grozījumu"

TA-1969 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
31.§
Likumprojekts "Par 1991.gada 25.februāra Espo Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā 2003.gada 21.maija Protokolu par stratēģisko vides novērtējumu"

TA-1970 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.28 Puškina ielā 52, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1911 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā"

TA-1856 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"""

TA-2031 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē"

TA-1904 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē"

TA-1889 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Galīga zvejas darbību pārtraukšana""

TA-1888 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-2085 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2097 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2103 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"

TA-2084 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
42.§
Likumprojekts "Par valsts budžetu 2016.gadam"

TA-2129 ____________________________________

(J.Reirs, J.Plūme, D.Reizniece-Ozola, D.Melbārde, Dz.Rasnačs, G.Belēvičs, M.Seile, P.Leiškalns, J.Endziņš, I.Vanaga, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu "Par valsts budžetu 2016.gadam" un tā paskaidrojumus.
2. Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 21.panta otrās daļas 17.punktam, iesniedzot Saeimā likumprojektu "Par valsts budžetu 2016.gadam", Valsts kancelejai pievienot tam arī Ministru kabineta 2015.gada 17.marta sēdes protokola Nr.15 30.§, 25.augusta sēdes protokola Nr.41 44.§, 27.augusta sēdes protokola Nr.42 3.§, 31.augusta sēdes protokola Nr.43 4.§, 5.§ un 22.septembra sēdes protokola Nr.50 39.§.
3. Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 16.divi prim panta septītajai daļai, iesniedzot Saeimā likumprojektu "Par valsts budžetu 2016.gadam", Valsts kancelejai pievienot tam arī Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu.
4. Finanšu ministrijai likumprojektu "Par valsts budžetu 2016.gadam" (budžeta likumprojektu paketi) un paskaidrojumus iesniegt Saeimai 2015.gada 30.septembrī.
5. Atļaut Finanšu ministrijai līdz likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un tā paskaidrojumu iesniegšanai Saeimā veikt tajos tehniskus precizējumus.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
7. Noteikt, ka Veselības ministrija pārskaita 2016.gadā apakšprogrammā 37.07.00 "Valsts galvoto aizdevumu atmaksa" paredzēto finansējumu 7 782 720 EUR apmērā uz ārstniecības iestāžu (SIA "Kuldīgas slimnīca", VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca", VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"", VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"", VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca", SIA "Ludzas medicīnas centrs", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs") Valsts kasē atvērtajiem norēķinu kontiem. Maksājumi no minētajiem norēķinu kontiem veicami tikai ar Veselības ministrijas pilnvarotā pārstāvja saskaņojumu (trešais paraksts) atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu" noteiktajai kārtībai.
8. Par Izglītības un zinātnes ministrijai nepieciešamo finansējumu pedagogu darba samaksas reformai lemt, izskatot ministrijas sagatavotus normatīvo aktu projektus, un, iesniedzot priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, paredzēt likumprojektā pantu par nepieciešamo finansējumu.
9. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Ekonomikas ministrijai 2017.gadā 115 246 EUR apmērā (tai skaitā atlīdzībai 80 951 EUR), 2018.gadā un turpmākajos gados 105 627 EUR (tai skaitā atlīdzībai 80 951 EUR) apmērā Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma izpildes nodrošināšanai izskatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" sagatavošanas procesā.
10. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
10.1. priekšlikumus iesniegt Finanšu ministrijā termiņā, kādu Saeima noteiks otrā lasījuma priekšlikumu iesniegšanai;
10.2. priekšlikumus par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma pārdali no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" paredzētā finansējuma iesniegt tikai tad, ja līdzekļi projektu īstenošanai nepieciešami 2016.gada janvārī.
11. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera iebilst pret darbaspēka nodokļu pasākumiem.
 
43.§
Likumprojekts "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam"

TA-2127 ____________________________________

(J.Reirs, J.Plūme, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" un tā paskaidrojumus.
2. Apstiprināt fiskālo risku deklarāciju.
3. Noteikt, ka 2016. gada fiskālā nodrošinājuma rezerves atlikums tiek ieskaitīts budžeta programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
4. Ņemot vērā Koalīcijas partneru darba grupas par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem lēmumu uzdot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2015.gada 12.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu "Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālās nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai", tajā atļaujot nacionālās nozīmes attīstības centriem uzņemties saistības no virssaistībām 53 000 000 EUR apmērā, negaidot 2018.gada vidusposma izvērtējumu un iespējamās kompensējošās pārdales, atcelt Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta sēdes protokola Nr.42 35.§ 3. punktā doto uzdevumu.
5. Finanšu ministram likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam", tā paskaidrojumus, fiskālo risku deklarāciju un Fiskālās disciplīnas padomes sagatavoto fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu iesniegt Saeimai 2015.gada 30.septembrī.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
44.§
Plāna projekts "Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projekts 2016.gadam"

TA-2126 ____________________________________

(J.Reirs, J.Plūme, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2016.gadam.
2. Finanšu ministrijai līdz 2015.gada 30.septembrim iesniegt Eiropas Komisijai un Euro grupai Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2016.gadam.
 
45.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.47 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta programmas 96.00.00. "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" izpildi"

TA-1955 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
46.§
Likumprojekts "Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums"

TA-2039 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, P.Leiškalns, V.Reitere, I.Gailīte, L.Straujuma)

1.Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"".
4. Valsts zemes dienestam sniegt atbalstu pašvaldībām likuma īstenošanai nepieciešamās informācijas sniegšanā.
5. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Tieslietu ministrijai likuma īstenošanai 2020.–2024.gadam izskatīt kārtējā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.
6. Tieslietu ministrijai izstrādāt un tieslietu ministram iesniegt Saeimā priekšlikumus likumprojektam par hipotekārā kreditora aizsardzību pēc hipotekārā kreditora aizsardzības mehānisma galveno principu apstiprināšanas Saeimā, izskatot likumprojektu "Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā".
 
47.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""

TA-2040 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, P.Leiškalns, V.Reitere, L.Straujuma)

1.Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Tieslietu ministriju tehniski precizēt likumprojektu, svītrojot pārejas noteikumu 3.punktā ietverto 55.punktu, un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums".
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras reorganizāciju"

TA-1818 ____________________________________

(G.Belēvičs, P.Leiškalns, J.Zvejnieks, P.Apinis, V.Skrīvelis, E.Jurševics, S.Zvidriņa, V.Sīlis, D.Krieviņš, Dz.Rasnačs, I.Adoviča, J.Bundulis, J.Lībķens, J.Dūklavs, A.Matīss, L.Straujuma)

1. Ņemot vērā nozares organizāciju pārstāvju izteiktos noraidošos viedokļus par iesniegto rīkojuma projektu, tā izskatīšanu izbeigt.
2. Veselības ministrijai turpināt diskusijas ar iesaistītajām nozares organizācijām un iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā tikai tādā gadījumā, ja diskusiju rezultātā ir panākts vienots viedoklis.
 
49.§
Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"

TA-1823 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājumu neizskatīt, ņemot vērā šī protokola 48.§ minēto.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.433 "Par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidi Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei''

TA-2106 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Kārtība un kritēriji, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, un obligātās prasības pārcelšanai uz nākamo klasi"

TA-2107 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par jaunās politikas iniciatīvai "Rīga – Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014.gadā" piešķirtā finansējuma novirzīšanu Latvijas kā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšanai"

TA-2108 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu"

TA-2021 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 31.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"

TA-2025 ____________________________________

(R.Kozlovskis, K.Gerhards, Dz.Rasnačs, M.Krieviņš, D.Melbārde, J.Reirs, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par VAS "Latvijas Pasts" dividendēs izmaksājamo peļņas daļu"

TA-2102 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pagarināt valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" dividendēs izmaksājamās peļņas daļas par 2014. pārskata gadu 1 542 933 EUR apmērā iemaksas Valsts kasē termiņu līdz 2015.gada 18.decembrim.
 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas sadarbību ar Ķīnu transporta un loģistikas jomā 16+1 valstu sadarbības formāta un Jaunā Zīda ceļa iniciatīvas ietvaros"

TA-2104 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par atbalstāmajām darbībām un priekšatlases kritērijiem 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" ietvaros"

TA-2130, TA-1553 ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt informatīvajā ziņojumā sniegtos stratēģiskos priekšatlases kritērijus un principus izglītības iestāžu atlasei nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās, reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās un pašvaldībās ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem.
3. Noteikt integrēto teritoriju investīciju Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" ietvaros 58 131 500 EUR apmērā.
4. Pieņemt zināšanai, ka 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" integrēto teritoriju investīciju Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums tiek samazināts par 28 131 500 EUR, nesamazinot kopējo 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" finansējumu, precīzu finansējuma apmēru profesionālās izglītības iestādēm, tai skaitā tām, kuras atrodas nacionālas nozīmes attīstības centros, nosakot ar atsevišķu Ministru kabineta lēmumu.
 
58.§
Informācija par Izglītības un zinātnes ministrijas atbildi Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai

SAN-1655 ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai izglītības un zinātnes ministres sniegto informāciju par ministrijas atbildi Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai.
2. Aicināt Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām turpināt konstruktīvas diskusijas izglītības sistēmas finansēšanas jautājumos.
 
59.§
Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par finanšu līdzekļu piešķiršanu 4.maija Deklarācijas klubam)

TA-2125, SAN-1529____________________________________

(J.Reirs, D.Melbārde, M.Brencis, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
2. Finanšu ministrijai precizēt atbildes projektu, ņemot vērā kultūras ministres izteikto viedokli, saskaņot ar Kultūras ministriju un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
60.§
Rīkojuma projekts "Indikatīvais rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā"

TA-2133, SAN-1572____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Pētersone-Godmane, Dz.Rasnačs, J.Reirs, L.Medina, D.Melbārde, U.Augulis, M.Seile, L.Meņģelsone, B.Bāne, L.Straujuma)

1. Pamatā pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Neatbalstīt priekšlikumu veidot jaunu iestādi, kura koordinēs bēgļu un personu ar alternatīvo statusu integrāciju.
3. Atbalstīt labklājības ministra priekšlikumu un noteikt, ka koordinējošā institūcija bēgļu un personu ar alternatīvo statusu integrācijas politikas īstenošanā ir Nodarbinātības valsts aģentūra.
4. Ministrijām izvērtēt indikatīvajā rīcības plānā ietverto pasākumu nepieciešamību un izmaksas, sagatavot attiecīgus aprēķinus, priekšlikumus par iespējamiem finanšu avotiem un nedēļas laikā iesniegt tos Finanšu ministrijā.
5. Finanšu ministrijai apkopot ministriju iesniegto informāciju, izvērtēt iespējamos finanšu avotus un iesniegt darba grupai priekšlikumus rīcības plāna finansējuma sadaļai.
6. Finanšu ministrijai izvērtēt nepieciešamību sagatavot grozījumus Publisko iepirkumu likumā, lai paātrinātu indikatīvā rīcības plānā ietverto pasākumu izpildei nepieciešamo iepirkumu veikšanu.
7. Pieņemt zināšanai, ka Ministru prezidente uzrunās pašvaldības, aicinot tās aktīvi iesaistīties bēgļu un personu ar alternatīvo statusu izmitināšanas nodrošināšanā.
8. Darba grupai (izveidota ar Ministru prezidenta 2015.gada 22.jūlija rīkojumu Nr.306) turpināt darbu rīkojuma projekta papildināšanā, tai skaitā izvērtēt Sabiedrības integrācijas fonda iesaistes iespējas bēgļu un personu ar alternatīvo statusu integrācijas politikas izstrādē, un iekšlietu ministram iesniegt precizēto rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra sēdē.

 
61.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas nostāja Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2015.gada 5.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos"

TA-2116 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijas parlamentāram sekretāram R.Uzulniekam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2015.gada 5.oktobra sanāksmē.
 
62.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2015.gada 1.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2131 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram E.Putram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2015. gada 1. oktobra sanāksmē.
 
63.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2043-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 106 personas.
 
64.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"

TA-2015-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
65.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2016.gada 1.februārim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2015.gada 31.augustam"

TA-2019-IP ____________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
66.§
Informatīvais ziņojums "Par kandidātu nominēšanu Eiropas Komisijas Tieslietu un patērētāju ģenerāldirektorāta Augsta līmeņa grupai par nediskrimināciju, līdztiesību un dažādību"

TA-2109-IP ____________________________________

(I.Skujiņa, U.Augulis, Dz.Rasnačs, D.Melbārde, A.Pildegovičs, J.Reirs, J.Dūklavs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai izteiktos viedokļus par ministriju kandidāta nominēšanu Eiropas Komisijas Tieslietu un patērētāju ģenerāldirektorāta Augsta līmeņa grupai par nediskrimināciju, līdztiesību un dažādību.
2. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2015.gada 6.oktobra sēdē ārlietu ministra klātbūtnē.
 
67.§
Konfidenciāli

59-s 

 

.
 

Sēdi slēdz plkst. 17.15


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību