Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 53

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.53

2015.gada 6.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā"

TA-2028 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1.Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""

TA-1916 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.70 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām""

TA-1919 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""

TA-1920 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumos Nr.570 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība""

TA-1922 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju""

TA-1923 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1014 "Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība""

TA-1924 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek paredzētas valsts saistības par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" izsniegtajām garantijām un kādā veic valsts saistību uzraudzību"

TA-2111 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""

TA-1902 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""

TA-2010 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.526 "Nelikumīgi izvesto mākslas un antikvāro priekšmetu atdošanas kārtība""

TA-2011 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja""

TA-1826 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3. pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" īstenošanas noteikumi"

TA-2134 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Labklājības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Sociālās integrācijas valsts aģentūras dalību starptautiskajā organizācijā "Eiropas rehabilitācijas platforma""

TA-2120 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.379 "Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums""

TA-1877 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.378 "Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums""

TA-1882 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.351 "Sabiedrisko autotransporta līdzekļu iepirkuma noteikumi""

TA-1949 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā"

TA-2042 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""

TA-2013 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" (likumprojektu pakete).
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

TA-2014 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" (likumprojektu pakete).
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.827 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums""

TA-2041 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Purvciema ielā 6, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai"

TA-2140 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību""

TA-1966 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""

TA-2105 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""

TA-2153 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanu"

TA-2148 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2156 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 "Noteikumi par 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""

TA-2176 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti" ietvaros paredzēto atbalstāmo darbību (turpmāk - projekta priekšlikumi) īstenošanu 2015.gadā pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktus, tai skaitā publisko iepirkumu, budžeta plānošanu un izpildi regulējošos tiesību aktus.
3. Satiksmes ministrijai projekta priekšlikumu īstenošanai 2015.gadā nepieciešamo finansējumu 13 552 539 EUR apmērā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pieprasīt pārdalei no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Ja kādā no reģionālo autoceļu projektiem, kas uzsākti pirms normatīvā regulējuma vai projektu apstiprināšanas, līdz projekta faktiskai apstiprināšanai radīsies neatbilstoši izdevumi, par kuriem nevarēs saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu pilnā apmērā, Satiksmes ministrija šos neatbilstošos izdevumus segs no Satiksmes ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 23.06.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana", nepieprasot papildu valsts budžeta līdzekļus.

 
29.§
Rīkojuma projekts "Par iespējamo humāno palīdzību bēgļu krīzes risināšanai"

TA-2174 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas un citu ārvalstu finanšu palīdzības sniedzēju tieši administrētajās finanšu programmās"

TA-2182 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības un slēgt līgumu ar Eiropas Komisiju par projekta "ECLI ieviešana" (ECLI development) īstenošanu Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014 2020" ietvaros.
3. Atļaut Tieslietu ministrijai (Valsts tiesu ekspertīžu birojam) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības un slēgt līgumu ar Eiropas Komisiju par projekta "Atrodi tiesu ekspertu" (Find a Forensic Expert) īstenošanu Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014 2020" ietvaros.
4. Atļaut Tieslietu ministrijai (Uzņēmumu reģistram) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības un slēgt līgumu ar Eiropas Komisiju par projekta "Latvijas maksātnespējas reģistra savienošana ar portālu e tiesiskums" (Connection of Register of Insolvency of the Republic of Latvia and eJustie Portal) īstenošanu Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014 2020" ietvaros.
5. Atļaut Tieslietu ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības un slēgt līgumu ar biedrību "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" par projekta "Aizsargāt un uzklausīt bērnus: starpdisciplinārās kapacitātes veidošana bērnu aizsardzības sistēmā strādājošajiem" (Protecting and hearing children: Multidisciplinary capacity building for professionals in child protection systems) īstenošanu Eiropas Komisijas programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 2020" ietvaros tā apstiprināšanas gadījumā.
6. Šī protokollēmuma 2., 3., 4., un 5. punktā minēto projektu ieviešanai papildu nepieciešamo finansējumu (nacionālo līdzfinansējumu, priekšfinansējumu un finansējumu pievienotās vērtības nodokļa neattiecināmo izmaksu segšanai) pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
7. Tieslietu ministrijai, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2., 3., 4., un 5. punktā minēto projektu īstenošanu, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas pārdali.
8. Tieslietu ministrijai pēc īstenoto projektu gala maksājumu saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

 
31.§
Rīkojuma projekts "Par S.Plūmiņas atbrīvošanu no amata"

TA-1838 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2181 ____________________________________

(D.Melbārde, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Kārtība un kritēriji, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, un obligātās prasības pārcelšanai uz nākamo klasi"

TA-2107 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
34.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 21.§) "Noteikumu projekts "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"" 2.punktā un Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 26.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju""" 2.punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem

TA-119 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, S.Šķiltere, D.Reizniece-Ozola, U.Svilpe, L.Straujuma)

 

Ņemot vērā sniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 21.§) "Noteikumu projekts "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"" 2.punktā un Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 26.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju""" 2.punktā dotos uzdevumus par aktualitāti zaudējušiem un Valsts kancelejai izbeigt uzdevumu kontroli.

 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par Būvniecības informācijas sistēmas un Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas sasaistes izveidei nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu"

TA-1984 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi""

TA-2152 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Spiridonovs, L.Medina, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas minstriju un Tieslietu ministriju redakcionāli precizēt noteikumu projektu un Valsts kancelejai sagatavot to parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par Valteru Mūrnieku"

TA-2163 ____________________________________

(R.Kozlovskis, V.Mūrnieks, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par finansējuma pārdali muitas un robežas kontroles punktu darbības nodrošināšanai un attīstībai"

TA-2092 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" jaunās politikas iniciatīvas "Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā" īstenošanai, tajā skaitā muitas tehniskā aprīkojuma iegādei un robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" kravas transportlīdzekļu muitas kontrolei, piešķirtais finansējums vecāko muitas uzraugu amata vietu atlīdzības un uzturēšanas izdevumiem 2015.gadam netiks izlietots 6 974 611 EUR apmērā, pozitīvi ietekmējot valsts budžeta finansiālo bilanci.
3. 2017.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā palielināt Finanšu ministrijas bāzes izdevumus 2017.gadam muitas tehniskā aprīkojuma iegādei 5 893 034 EUR apmērā budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" jaunās politikas iniciatīvas "Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā" īstenošanai 2017.gadam.
4. Finanšu ministrijai sagatavot priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par izdevumu samazinājumu budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" jaunās politikas iniciatīvas "Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā" īstenošanai robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" kravas transportlīdzekļu muitas kontrolei (vecāko muitas uzraugu amata vietu atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem) 2016.gadā par 616 419 EUR un 2017.gadā par 432 647 EUR.
5. Zemkopības ministrijai (Pārtikas veterinārajam dienestam) un Iekšlietu ministrijai (Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, Valsts robežsardzei un Nodrošinājuma valsts aģentūrai) izvērtēt izveidojušos situāciju saistībā ar robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" modernizācijas projekta gaitu un, ja ir nepieciešams, iesniegt priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par izdevumu samazinājumu aprīkojuma iegādei, uzturēšanai un darbinieku atlīdzībai paredzēto finansējumu 2016. un 2017.gadam.

 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par bezīpašnieka vai bezmantinieka mantas apzināšanas kārtības uzlabošanu"

TA-1529 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai līdz 2015. gada 31. decembrim izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumos Nr. 364 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu".
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kandidatūru prezidentūrai Baltijas jūras valstu padomes Speciālajā grupā organizētās noziedzības apkarošanai"

TA-2016 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par Latvijas kandidatūras virzību prezidentūrai Baltijas jūras valstu padomes Speciālajā grupā organizētās noziedzības apkarošanai 2017. un 2018. gadā un Ministru prezidenta pārstāvim iesniegt attiecīgu pieteikumu Baltijas jūras valstu padomes Speciālajā grupā organizētās noziedzības apkarošanai.
3. Ja tiek apstiprināta Latvijas kandidatūra prezidentūrai Baltijas jūras valstu padomes Speciālajā grupā organizētās noziedzības apkarošanai, Iekšlietu ministrijai:
3.1. organizēt un veikt nepieciešamos pasākumus tās nodrošināšanai;
3.2. ar Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomes Speciālajā grupā organizētās noziedzības apkarošanai pasākumu īstenošanu saistītos izdevumus segt Iekšlietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, ja nepieciešams, veicot apropriācijas pārdali starp budžeta programmām, apakšprogrammām un izdevumu klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas 2014.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu"

TA-2147 ____________________________________

(G.Medne, J.Plūme, D.Reizniece-Ozola, I.Šņucins, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai Latvijas Republikas 2014.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu “Par Latvijas Republikas 2014. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem”.
2. Valsts kancelejai Latvijas Republikas 2014.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu “Par Latvijas Republikas 2014. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem” iesniegt Saeimai līdz 2015.gada 12.oktobrim.
3. Lai ieviestu Valsts kontroles 2015.gada 15.septembra revīzijas ziņojuma Nr.2.4.1-39/2014 „Par Latvijas Republikas 2014.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem” 195.punktā un Valsts kontroles 2015.gada 15.septembra revīzijas ziņojuma Nr.2.4.1-2-39-2/2014 “Par Latvijas Republikas 2014.gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem valsts budžeta ieņēmumu daļu” 134.punktā sniegtos ieteikumus, atbildīgajām institūcijām nodrošināt ieteikumu izpildi:
3.1. Pārresoru koordinācijas centram sadarbībā ar Finanšu ministriju veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu tādu attīstības plānošanas sistēmas sasaisti ar budžeta plānošanu, kas ļautu pārskatāmi izsekot, vai un kādā pakāpē ar gadskārtējo un vidēja termiņa valsts budžetu ir plānots sasniegt attīstības plānošanas dokumentos noteiktos mērķus:
3.1.1. līdz 2016.gada 30.decembrim sagatavot starpziņojumu Ministru kabinetam;
3.1.2. līdz 2018.gada 30.decembrim sagatavot noslēguma ziņojumu Ministru kabinetam par veiktajām darbībām, lai budžeta pieprasījumu pamatotību un nepieciešamību sasaistītu ar spēkā esošiem attīstības plānošanas dokumentiem.
3.2. Ekonomikas ministrijai līdz 2016.gada 31.martam izvērtēt iespēju normatīvajos aktos noteikt termiņu, kurā elektroenerģijas ražotāji iesniedz rēķinu Publiskajam tirgotājam par pārdoto elektroenerģiju.
4. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iebildumu, ka Valsts kontroles 2015.gada 15.septembra revīzijas ziņojuma Nr.2.4.1-2-39-2/2014 “Par Latvijas Republikas 2014.gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem valsts budžeta ieņēmumu daļu” 133.punktā sniegto ieteikumu “Lai nodrošinātu subsidētās elektroenerģijas nodokļa iekasēšanu valsts budžetā pilnā apmērā, Finanšu ministrijai sadarbībā ar VID izstrādāt metodiku subsidētās elektroenerģijas nodokļa aprēķināšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām” Ekonomikas ministrija atbalsta, bet tā ieviešana nav ministrijas kompetencē. Finanšu ministrija atbalsta Valsts kontroles ieteikumu, bet nepiekrīt būt ieteikuma ieviesējs, norādot, ka Ekonomikas ministrija atbilstoši tās nolikumam izstrādā un īsteno enerģētikas politiku Latvijā.

 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku darba organizācijas izvērtēšanas komisijas secinājumiem, ieteikumiem un rekomendācijām turpmāku pasākumu rīkošanai"

TA-2159, TA-2059 ____________________________________

(M.Seile, R.Bergmanis, D.Melbārde, U.Augulis, Dz.Rasnačs, G.Catlaks, L.Lejiņa, I.Gailīte, J.Plūme, D.Reizniece-Ozola, G.Belēvičs, M.Krieviņš, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt iesniegto atbildes vēstules projektu tiesībsargam (par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos).
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
3. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju un Labklājības ministriju līdz 2016.gada 5.septembrim sagatavot grozījumus Dziesmu un deju svētku likumā, nosakot nepieciešamību izveidot kārtējo dziesmu un deju svētku Operatīvās vadības grupu, tās sastāvu, funkcijas, uzdevumus un tiesības, un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
4. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju un Rīgas pilsētas pašvaldību līdz 2016.gada 5.septembrim sagatavot grozījumus normatīvajos aktos, kas attiecas uz ugunsdrošības prasību izņēmumiem, organizējot dziesmu un deju svētku dalībnieku izmitināšanu, un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Iekšlietu ministriju, Zemkopības ministriju un Rīgas pilsētas pašvaldību līdz 2016.gada 5.septembrim izvērtēt un nepieciešamības gadījumā ierosināt grozījumus normatīvajos aktos jautājumos, kas attiecināmi uz drošas dalībnieku ēdināšanas un izmitināšanas prasībām, un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
6. Kultūras ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību sagatavot un kultūras ministram līdz 2016.gada 25.februārim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par nepieciešamajiem infrastruktūras uzlabojumiem, lai nodrošinātu dziesmu un deju svētku pasākumiem izmantojamās infrastruktūras drošību un atbilstību normatīvo aktu prasībām.
7. Valsts izglītības satura centram (turpmāk-VISC), lai izvērtētu VISC atbildīgo amatpersonu rīcību saistībā ar XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizāciju un tās atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, veikt dienesta pārbaudi. Izglītības un zinātnes ministrijai dienesta pārbaudes ziņojumā ietvertos secinājumus iekļaut atbildes projektā tiesībsargam, un izglītības un zinātnes ministram atbildes projektu tiesībsargam līdz 2015.gada 9.novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
8. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministrei līdz 2015.gada 30.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu - pārskatu par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norisi un piešķirto līdzekļu izlietojumu.

 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2015.gada 13.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2150 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2015. gada 13. oktobra sanāksmē.
 
44.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālo Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomi 2015.gada 7.oktobrī

TA-2164 ____________________________________

(E.Šimiņa-Neverovska, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijas parlamentārajai sekretārei K.Kornai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības neformālajā Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2015.gada 7.oktobra sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
45.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2015.gada 8.oktobra sanāksmei

TA-2166 ____________________________________

(E.Šimiņa-Neverovska, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2015.gada 8.oktobra sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Direktīvu 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību un Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu - vispārēja pieeja;
2.2. Baltā grāmata - Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu - virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu - politikas debates.
3. Satiksmes ministrijas parlamentārajai sekretārei K. Kornai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2015.gada 8.oktobra sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
46.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par budžeta grozījuma projektu Nr.7 2015.gada vispārējam budžetam - Bēgļu krīzes pārvaldīšana: tūlītēji budžeta pasākumi Eiropas programmā migrācijas jomā"

TA-2167 ____________________________________

(I.Vasaraudze, U.Augulis, L.Straujuma)

 

Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par budžeta grozījuma projektu Nr.7 2015.gada vispārējam budžetam - Bēgļu krīzes pārvaldīšana: tūlītēji budžeta pasākumi Eiropas programmā migrācijas jomā".

 
47.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2015.gada 8.–9.oktobra sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2168 ____________________________________

(R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajos jautājumos - Pozīcija Nr.1 "Par Atgriešanas politikas nākotni".
3. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2015.gada 8.-9.oktobra sanāksmē iekļautajiem iekšlietu jautājumiem un Latvijas nostāju tajos.
4. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2015.gada 8.-9.oktobra sanāksmē.

 
48.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2015.gada 8.-9.oktobra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2173 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, U.Augulis, R.Kronbergs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas šādos Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2015. gada 8.-9. oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr. 2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti" (Policijas Direktīva);
2.2. pozīcija Nr. 6 "Par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi".
3. Tieslietu ministram Dz.Rasnačam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2015. gada 8.-9. oktobra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
49.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2015.gada 12.oktobra sanāksmei

TA-2175 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, K.Gerhards, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Nr. 1 "Migrācijas ārējie aspekti" un Nr. 11 "Sīrija".
3. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par citiem Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2015. gada 12. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2015. gada 12. oktobra sanāksmē.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par kandidātu nominēšanu Eiropas Komisijas Tieslietu un patērētāju ģenerāldirektorāta Augsta līmeņa grupai par nediskrimināciju, līdztiesību un dažādību"

TA-2109-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, D.Melbārde, U.Augulis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā gada darba kārtības prioritātes Eiropas Komisijas Tieslietu un patērētāju ģenerāldirektorāta Augsta līmeņa grupā par nediskrimināciju, līdztiesību un dažādību, uz gadu nominēt Kultūras ministrijas kandidātu par Latvijas pārstāvi Eiropas Komisijas Tieslietu un patērētāju ģenerāldirektorāta Augsta līmeņa grupai par nediskrimināciju, līdztiesību un dažādību.
3. Labklājības ministrijas un Tieslietu ministrijas kandidātu nominēt par Latvijas pārstāvja vietniekiem Eiropas Komisijas Tieslietu un patērētāju ģenerāldirektorāta Augsta līmeņa grupai par nediskrimināciju, līdztiesību un dažādību.
4. Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai un Tieslietu ministrijai nedēļas laikā attiecīgi nominēt pārstāvi un pārstāvja vietnieku Eiropas Komisijas Tieslietu un patērētāju ģenerāldirektorāta Augsta līmeņa grupai par nediskrimināciju, līdztiesību un dažādību un informēt par to Ārlietu ministriju.
5. Noteikt, ka Ministru kabinets katru gadu pārskata, kuras ministrijas kandidātu nominēt par Latvijas pārstāvi Eiropas Komisijas Tieslietu un patērētāju ģenerāldirektorāta Augsta līmeņa grupai par nediskrimināciju, līdztiesību un dažādību, ņemot vērā šai grupai nākamajam gadam izvirzītās darba kārtības prioritātes.

 
51.§
Paskaidrojuma projekts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai civillietā Nr.C30430715/4

TA-1989 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai lietā Nr.C30430715/4.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai.
2. Finanšu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. C30430715/4.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2015.gada 26.maija sēdes protokola Nr.26 45.§ "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīgumu, ar kuru papildina Parīzes protokolu"" 8. un 9.punktā uzdoto uzdevumu izpildi"

TA-2114-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 26.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 45.§) “Likumprojekts “Par Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīgumu, ar kuru papildina Parīzes protokolu”” 8.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 31.oktobrim un 9.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 30.decembrim.

 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas nostāju attiecībā uz divpusējo investīciju līgumu sarunām"

TA-2151-IP ____________________________________

()

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
54.§
Dienesta vajadzībām

TA-2090-DV ____________________________________

()

 

.
 
55.§
Konfidenciāli

59-s____________________________________

()

 

.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.55


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību