Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 54

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.54

2015.gada 13.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki tiek iesaistīti sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanā vai spridzināšanas darbu veikšanā sauszemes teritorijā miera laikā"

TA-2067 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Militārās aviācijas nelaimes gadījumu koordinācijas un informācijas centru"

TA-2076 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Vesetas ielā 5, Rīgā pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2088 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Prasības biogāzes un no biomasas ražotās gāzes, kā arī gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades sistēmā"

TA-2138 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās 1/2 domājamās daļas no dzīvokļa īpašuma "Jaunpakuļi 2"–12, Dzirniekos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-2078 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamās mājas Asotes ielā 77 k-4, Rīgā, neprivatizētās daļas – dzīvokļa Nr.19 – nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2045 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 23.marta rīkojumā Nr.120 "Par nekustamā īpašuma "Ērgļu arodvidusskola" Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, daļas nodošanu privatizācijai""

TA-2037 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.239 "Finanšu ministrijas nolikums""

TA-2056 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Brīvības ielā, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, nodošanu Jaunjelgavas novada pašvaldības īpašumā"

TA-2055 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finansēšanas modeļiem"" 7.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2145 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014. gada 18. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finansēšanas modeļiem"" 7. punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 1.maijam.
 
11.§
Noteikumu projekts "Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība"

TA-1985 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts policija ceļu satiksmes negadījumā iesaistītam transportlīdzeklim anulē atļauju piedalīties ceļu satiksmē"

TA-1986 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""

TA-2083 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē"

TA-1900 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā zemesgabala Andrejostas ielā 1A, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2082 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""

TA-2017 ____________________________________

(L.Straujuma)

1.Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.24 Krišjāņa Valdemāra ielā 4, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2073 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.38 Indrānu ielā 8, Koknesē, nodošanu Kokneses novada pašvaldības īpašumā"

TA-2075 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības kakao un šokolādes produktiem"

TA-1959 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""

TA-2094 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""

TA-2155 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.776 "Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība""

TA-1915 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par atvasinātu publisku personu "Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts", "Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts", "Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts" un "Latvijas Valsts augļkopības institūts" reorganizāciju"

TA-2029 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai steidzami sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Zinātniskās darbības likumā, paredzot valsts zinātniskā institūta atrašanos augstskolas pārraudzībā.
3. Zemkopības ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā Ministru kabineta rīkojuma projektu par nekustamā īpašuma nodošanu jaunizveidotajai atvasinātai publiskai personai – zinātniskajam institūtam "Agroresursu un ekonomikas institūts".
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"

TA-2096 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par papildu saistību uzņemšanos projekta "Vienots informācijas logs jūrniecības un loģistikas datu administrēšanai" ietvaros"

TA-2188 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2185 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Kārtība un kritēriji, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, un obligātās prasības pārcelšanai uz nākamo klasi"

TA-2107 ____________________________________

(M.Seile, I.Dundure, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā""

TA-2142 ____________________________________

(U.Augulis, K.Kuprijanova, J.Dūklavs, I.Balodis, A.Šmite, I.Jaunzeme, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali asistenta pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldībās"

TA-2165 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par L.Lejiņas pārcelšanu Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra amatā uz nenoteiktu laiku"

TA-2189 ____________________________________

(M.Seile, L.Lejiņa, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-2018 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamā īpašuma "Abavas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 008 0992) – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0992 daļas 0,10 ha un 0,37 ha platībā (vairāk vai mazāk – cik izrādīsies pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par kopējo summu 8808,00 EUR (1,8740 EUR par vienu kvadrātmetru);
2.2. nekustamo īpašumu "Dižkačas C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 008 3145) – zemes vienību 0,81 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 2427) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 14 894,00 EUR;
2.3. nekustamo īpašumu "Drupas C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 011 0453) – zemes vienību 3,34 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 011 0420) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 62 217,65 EUR;
2.4. nekustamo īpašumu "Drupas C1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 011 0452) – zemes vienību 0,25 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 011 0422) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 5479,48 EUR;
2.5. nekustamo īpašumu "Mazdaugaviņas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 1175) – zemes vienību 2,05 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 1175) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 56 457,00 EUR;
2.6. nekustamā īpašuma "Mārtiņrozes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 008 1188) – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 008 1188 daļas 0,53 ha un 2,09 ha platībā (vairāk vai mazāk – cik izrādīsies pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 008 1545 daļas 0,12 ha un 0,45 ha platībā (vairāk vai mazāk – cik izrādīsies pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Ķekavas novadā, Ķekavas pagastā, par kopējo summu 59 143,00 EUR (1,8540 EUR par vienu kvadrātmetru).
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālās nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai"

TA-2213 ____________________________________

(K.Gerhards, A.Eberhards, R.Bremšmits, E.Kušners, D.Melbārde, M.Seile, U.Augulis, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt rīkojuma projektu, paredzot valsts budžeta virssaistību finansējumu 53 000 000 EUR apmērā un attiecīgi proporcionāli samazinot visu integrēto teritoriālo investīciju finansējumu pa specifiskajiem atbalsta mērķiem, precizēt anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi"

TA-2203 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju iesniegt noteikumus Eiropas Komisijai apstiprinājuma saņemšanai par pasākuma atbilstību valsts atbalsta nosacījumiem.
3. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras un Ventspils pilsētas pašvaldībai uzaicinājumus iesniegt projektu iesniegumus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" projektu iesniegumu atlasē nosūtīt tikai pēc informācijas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemšanas par to, ka no Eiropas Komisijas saņemts apstiprinājums par pasākuma atbilstību valsts atbalsta nosacījumiem.
4. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros paredzētais valsts budžeta virssaistību finansējums ir pieejams pēc Ministru kabineta rīkojuma "Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālās nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai" apstiprināšanas Ministru kabinetā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Reģionālās attīstības koordinācijas padomes nolikums"

TA-2214 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Gailīte, R.Bremšmits, L.Straujuma)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt iesniegto noteikumu projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto, un līdz 2015. gada 16. oktobrim iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 20. oktobra sēdē.

 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par Koncepcijā par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās" ietvertā risinājuma 3.variantā minēto uzdevumu īstenošanas gaitu"

TA-1476 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam:
2.1. līdz 2016. gada 31. decembrim sagatavot likumprojektu par grozījumiem likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", papildinot likuma 20. pantu ar deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā;
2.2. sešu mēnešu laikā pēc šā protokollēmuma 2.1. apakšpunktā minētā likumprojekta stāšanās spēkā sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā.
3. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam izveidot starpinstitūciju darba grupu šī protokollēmuma 2.2. apakšpunktā minētā noteikumu projekta izstrādei. Darba grupā iekļaut Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvjus.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par Mikrouzņēmumu nodokļa likuma praktiskās īstenošanas gaitu un rezultātiem, kā arī mazās saimnieciskās darbības veicēju sociālo nodrošinājumu"

TA-2119 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Jauniešu garantijas īstenošanas progresu 2014.gadā"

TA-1574 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijai sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi", tai skaitā:
2.1. paredzēt tiesības pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" (turpmāk – 7.2.1.2. pasākums) iesaistītajiem nodarbinātajiem jauniešiem pabeigt dalību pasākumā un novirzīt tam 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" (turpmāk – 7.2.1. specifiskais atbalsts) 7.2.1.3. pasākuma "Jauniešu garantijas pasākumu īstenošana pēc 2018. gada" (turpmāk – 7.2.1.3. pasākums) finansējumu 2 380 141 EUR apmērā;
2.2. paredzēt, ka 2015. gada rudenī 7.2.1.2. pasākumā tiek iesaistīti nodarbināti jaunieši un attiecīgā pasākuma īstenošanai tiek novirzīts 7.2.1. specifiskā atbalsta 7.2.1.3. pasākuma finansējums 878 755 EUR apmērā;
2.3. precizēt nosacījumus 7.2.1.2. pasākuma ietvaros īstenoto profesionālās izglītības programmas izglītojamo grupu veidošanai un iespējamām izmaiņām grupas mācību procesa organizēšanā, ja grupā ir mazāk par 16 izglītojamiem.
3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Labklājības ministriju līdz 2015. gada 31. decembrim sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība", tai skaitā:
3.1. pārdalīt finansējumu no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8. prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" (turpmāk – 8. prioritārais virziens) 3 258 896 EUR apmērā uz 7. prioritāro virzienu "Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte" (turpmāk – 7. prioritārais virziens) 7.2.1.3. pasākuma īstenošanai un šā protokollēmuma 2.1. un 2.2. apakšpunktā minēto izdevumu kompensēšanai;
3.2. pārdalīt finansējumu no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8. prioritārā virziena 5 175 245 EUR apmērā uz 7. prioritāro virzienu turpmākai Eiropas Sociālā fonda atbalsta sniegšanai nodarbināto jauniešu iesaistei 7.2.1.2. pasākuma ietvaros īstenotajās profesionālās izglītības programmās 2016.–2018. gadā;
3.3. precizēt sasniedzamos uzraudzības rādītājus 7.2.1. specifiskā atbalsta ietvaros.
4. Valsts izglītības attīstības aģentūrai nodrošināt, ka 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa grupai un nodarbināto jauniešu grupai plānoto un faktisko finanšu līdzekļu izlietojuma uzskaite 7.2.1.2. pasākumā tiek nodalīta.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""

TA-2158 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas sadarbību ar Ķīnu transporta un loģistikas jomā 16+1 valstu sadarbības formāta un Jaunā Zīda ceļa iniciatīvas ietvaros"

TA-2104 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt Satiksmes ministrijas sagatavoto konceptu par transporta un loģistikas jomas koordinēšanu Ķīnas un Centrālās un Austrumeiropas valstu sadarbības formātā 16+1.
2. Atbalstīt Latvijas aktīvu līdzdalību Ķīnas Tautas Republikas izstrādātajā Jaunā Zīda ceļa iniciatīvā – One Belt, One Road un Satiksmes ministrijai uzņemties koordinējošo lomu transporta jomā Ķīnas un Centrālās un Austrumeiropas valstu sadarbības formātā 16+1.
3. Atbalstīt Ķīnas un Centrālās un Austrumeiropas valstu sadarbības formātā 16+1 par transporta nozari atbildīgo ministru sanāksmes rīkošanu Rīgā, 2016.gada pirmajā pusē. Satiksmes ministrijai un Ārlietu ministrijai līdz 2015.gada 1.decembrim informēt Ķīnas Tautas Republiku par sanāksmes rīkošanu Latvijā 2016.gada pirmajā pusē, lobēt sanāksmes atbalstu 16+1 valstu vidū, iestrādāt paziņojumu par sanāksmes rīkošanu Rīgā 2016.gada pirmajā pusē 16+1 Premjerministru samita noslēguma dokumentā.
4. Ārlietu ministrijai līdz 2015.gada 1.novembrim izstrādāt lobija pasākumu plānu Latvijas pozicionēšanai kā koordinējošai valstij transporta un loģistikas jomā 16+1 formāta ietvaros un vispārējai Latvijas pozīcijai Jaunā Zīda ceļa iniciatīvas – One Belt, One Road ietvaros, koordinēt plāna īstenošanu sadarbībā ar Ķīnas Tautas Republiku un pārējām 16+1 formāta valstīm.
5. Satiksmes ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Zemkopības ministrijai līdz 2015.gada 15.novembrim apkopot nozīmīgus investīciju projektus, ko piedāvāt Ķīnas pusei un izvērtēt iespējas veidot starpnozaru integrētus projektus, kuros integrētu transporta un loģistikas pakalpojumus ar industriāliem projektiem, lai radītu arvien lielāku pievienoto vērtību tautsaimniecībai. Minētos projektus iesniegt Lielo stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomē, kas pēc projektu izskatīšanas lemtu par to turpmāko virzību un noteiktu atbildīgo Latvijas institūciju tālākai projekta virzībai.
6. Satiksmes ministrijai izmantot visas iespējas piedalīties Jaunā Zīda ceļa iniciatīvas – One Belt, One Road ietvaros rīkotos pasākumos un piedāvāt Latvijas transporta un loģistikas nozares piedāvājumus, kā arī piedāvāt iekļaut Latvijas transporta infrastruktūru Ķīnas puses izstrādātajās One Belt, One Road koridoru kartēs, akcentējot Latvijas iespējas kravu distribūcijā, kā arī piedāvājot Latvijas investīciju projektus.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā C 151/14 Eiropas Komisija pret Latvijas Republiku"

TA-2170 ____________________________________

(K.Kuprijanova, K.Gerhards, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai sagatavot priekšlikumus grozījumiem Notariāta likumā, lai novērstu Notariāta likuma 9. panta 1. punkta neatbilstību Līguma par Eiropas Savienības darbību 49. panta nosacījumiem, un iesniegt tos Saeimā, tiklīdz tiks noteikts likumprojekta "Grozījumi Notariāta likumā" priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam.
3. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimas Juridiskajai komisijai un Saeimas Eiropas lietu komisijai.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par Madridē 2015.gada 20.–21.oktobrī notiekošajām ministru konferencēm par meža aizsardzību Eiropā"

TA-2202 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pilnvarot Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktoru A.Ozolu:
2.1. parakstīt 20.–21. oktobra Madrides Ministru konferences par mežu aizsardzību Eiropā dokumentus – Madrides ministru deklarāciju "25 gadus kopīgi veicinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu Eiropā", Madrides ministru rezolūciju "Meža nozare zaļās ekonomikas centrā" un "Meža aizsardzība mainīgā vidē" un Madrides Ministru lēmumu "Eiropas Mežu turpmākais virziens";
2.2. parakstīt 21. oktobra Madrides ārkārtas Ministru konferences lēmumu.
 
42.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 326/15 DNB Banka

TA-2197-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 326/15 DNB Banka.
2. Finanšu ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskos apsvērumus Eiropas Savienības Tiesā.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku stratēģijas jautājumos I.Kalniņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsulti A.Bogdanovu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-326/15 DNB Banka.
 
43.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažu atmosfēru piesārņojošo vielu emisiju samazināšanu un Direktīvas 2003/35/EK grozīšanu

TA-2212 ____________________________________

(K.Gerhards, L.Straujuma)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažu atmosfēru piesārņojošo vielu emisiju samazināšanu un Direktīvas 2003/35/EK grozīšanu".
 
44.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos"

TA-2219 ____________________________________

(K.Gerhards, L.Straujuma)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos".
 
45.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2015.gada 15.-16.oktobra sanāksmei

TA-2216 ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 „Par Eiropadomes 2015. gada 15.-16. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Putnu fabrika Ķekava" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-2207 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Konfidenciāli

59-s

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.05


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību