Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 58

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.58

2015.gada 10.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju""

TA-2379 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija instrukcijā Nr.5 "Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sadarbojas valsts robežas drošības jautājumos""

TA-2186 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām""

TA-2259 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.decembra rīkojumā Nr.727 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""

TA-2415 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 17.§) "Informatīvais ziņojums "Par vienota tiesu ekspertīžu centra izveidi"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2381 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 17.§) "Informatīvais ziņojums "Par vienota tiesu ekspertīžu centra izveidi"" 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu un Valsts kancelejai izbeigt uzdevuma kontroli.
 
6.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par elektronisko cigarešu statusu, lai noteiktu līdzvērtīgus ierobežojošus nosacījumus šo produktu realizācijai, reklāmai, lietošanai un aplikšanai ar akcīzes nodokli"" 4. un 5.punktā doto uzdevumu izpildi

TA-2348 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par elektronisko cigarešu statusu, lai noteiktu līdzvērtīgus ierobežojošus nosacījumus šo produktu realizācijai, reklāmai, lietošanai un aplikšanai ar akcīzes nodokli"" 4. un 5.punktā doto uzdevumu izpildes termiņu līdz 2016.gada 1.martam.
 
7.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 34. §) "Par Zāļu valsts aģentūras 2014.gada budžeta apstiprināšanu" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2389 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra sēdes protokola (prot. Nr.46 34.§) "Par Zāļu valsts aģentūras 2014.gada budžeta apstiprināšanu" 5.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 30.decembrim.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Kandavas novada pašvaldības īpašumā"

TA-2224 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.jūlija noteikumos Nr.489 "Noteikumi par izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un par institūcijām, kuru tiešā kontrolē var apgūt praktisko izglītību veterinārārsta profesijā""

TA-2311 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1114 "Noteikumi par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām""

TA-2326 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.132 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"""

TA-2390 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi"

TA-2452 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, R.Bremšmits, I.Gailīte, E.Šadris, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tehniski precizēt noteikumu projektu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas, Liepājas, Rīgas, Rēzeknes, Valmieras un Ventspils pilsētas pašvaldībām uzaicinājumus iesniegt projektu iesniegumus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi" projektu iesniegumu atlasē nosūtīt tikai pēc informācijas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemšanas par to, ka no Eiropas Komisijas saņemts apstiprinājums par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros plānoto pasākumu atbilstību valsts atbalsta nosacījumiem.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt, ka līdz šī protokollēmuma 2.punktā minētajam noteikumu projektā paredzētais valsts budžeta virssaistību finansējums tiek noteikts atbilstoši Ministru kabineta rīkojumā "Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālās nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai" noteiktajam.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju saskaņot ar Eiropas Komisiju darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" un 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" Ministru kabineta noteikumus, tai skaitā iespēju sniegt atbalstu projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras attīstībai nepieciešamo kustamu iekārtu un aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem šajos Ministru kabineta noteikumos.
6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot un iesniegt līdz 2015.gada 30.novembrim Eiropas Komisijai jautājumu par to, vai, sniedzot atbalstu Komisijas 2014.gada 17.jūnija regulas (ES) Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 26.jūnijs, Nr.L 187) 56.panta ietvaros, ir pieļaujams atbalsts infrastruktūras attīstībai nepieciešamo kustamu iekārtu un aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2298 ____________________________________

(D.Melbārde, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu"

TA-2299 ____________________________________

(D.Melbārde, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""

TA-2254 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"

TA-2257 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""

TA-2253 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Koncepcijas projekts "Koncepcija par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi"

TA-1496 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, E.Baklāne-Ansberga, N.Bergs, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka koncepcijas projektā minētā informācija attiecībā uz jaunas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas izstrādei nepieciešamo finansējuma apmēru ir indikatīva un tiks precizēta, izstrādājot Kadastra informācijas sistēmas modernizācijas un datu pakalpojumu attīstības projekta aprakstu, kurš valsts IKT mērķarhitektūras ietvaros tiks virzīts apstiprināšanai Ministru kabinetā.
3. Tieslietu ministrijai nodrošināt, ka Valsts kadastra informācijas sistēmas izveides projekta apraksta izstrādāšanā tiek ievērots princips par saskaņotiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas darbības procesiem (turpmāk - Nekustamā īpašuma procesi), nodrošinot nekustamā īpašuma un ar to saistīto datu, kā arī Nekustamā īpašuma procesu integritāti, tajā skaitā:
3.1. nodrošinot, ka Nekustamā īpašuma procesu dati informācijas sistēmās nav pretrunīgi;
3.2. nodrošinot, ka Nekustamā īpašuma procesos no privātpersonas netiek pieprasīta informācija vai dokumenti, kas ir nonākusi kādas publiskās pārvaldes iestādes rīcībā;
3.3. nodrošinot, ka Nekustamo īpašumu procesu ietvaros elektroniski uzkrātā informācija ir pieejama izmantošanai un automatizētai apstrādei citos publiskās pārvaldes darbības procesos.
 
19.§
Informatīvais ziņojums "Par administratīvā sloga mazināšanu un administratīvo procedūru vienkāršošanu privātā sektora darbības dokumentēšanas un dokumentu glabāšanas jomā"

TA-2196 ____________________________________

(D.Melbārde, I.Batalauska, S.Voldiņš, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai samazinātu ilgstoši glabājamo personāla dokumentu glabāšanas termiņus un izslēgtu dublējošās arhīva informācijas pieņemšanu valsts glabāšanā, tādējādi mazinot administratīvo slogu privātajām un publiskajām personām, Kultūras ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Labklājības ministriju izstrādāt un kultūras ministram līdz 2016.gada 1.martam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā šādus tiesību aktu projektus, paredzot tajos personāla dokumentu līdzšinējo 75 gadu glabāšanas termiņu aizstāt ar 10 gadu glabāšanas laiku privāto un publisko juridisko personu arhīvos:
2.1. Grozījumi likumā "Par grāmatvedību";
2.2. Grozījumi Arhīvu likumā;
2.3. Grozījumi Maksātnespējas likumā.
3. Atbildīgajām ministrijām izvērtēt to kompetencē esošos Ministru kabineta noteikumus un, ja nepieciešams, sagatavot un pēc šī protokollēmuma 2.punktā minēto likumu pieņemšanas Saeimā iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību aktu projektus par grozījumiem attiecīgajos noteikumos.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par elektroenerģijas obligātā iepirkuma un subsidētās elektroenerģijas nodokļa ietekmi uz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem"

TA-2356 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt Ministru kabineta 2013.gada 9.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 35.§) "Rīcības plāna projekts elektroenerģijas kopējās cenas pieauguma risku ierobežošanai" 4.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidēšanu Ziemeļu Dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerībā"

TA-2380 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Piekrist, ka Latvija kļūst par Ziemeļu Dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerības (turpmāk – Partnerība) līdzpriekšsēdētājas valsti 2016.- 2017.gadā un par priekšsēdētājas valsti 2018.-2019.gadā.
3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Veselības ministrijai ar Latvijas prezidēšanu Partnerībā saistīto pasākumu organizēšanai (2017.gadam – 2 910 EUR apmērā, 2018.gadam – 8 585 EUR apmērā un 2019.gadam – 12 720 EUR apmērā) skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par 2016.gadam nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apmēru mērķdotācijām pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas nodrošināšanai"

TA-2465 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2016.gadā, Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, paredzot šādu finansējuma pārdali 2016.gadā:
2.1. samazināt izdevumus 2 382 743 EUR apmērā 15.resora "Izglītības un zinātnes ministrija" budžeta apakšprogrammā 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana";
2.2. palielināt izdevumus 1 967 902 EUR apmērā 15.resora "Izglītības un zinātnes ministrija" budžeta apakšprogrammai 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm", lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu privātajās izglītības iestādēs;
2.3. palielināt izdevumus 65 404 EUR apmērā 15.resora "Izglītības un zinātnes ministrija" budžeta apakšprogrammai 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm", lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu valsts augstskolu vidējās izglītības iestādēs;
2.4. palielināt izdevumus 349 437 EUR apmērā 62.resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" budžeta apakšprogrammai 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem", lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu.
 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu"

TA-2392 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, M.Seile, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai sagatavot un tieslietu ministram līdz 2017.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā:
2.1. normatīvo aktu projektus valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanai, tostarp likumprojektus "Grozījumi Izglītības likumā", "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" un "Grozījumi Augstskolu likumā";
2.2. tiesību aktu projektus turpmākai juriskonsulta profesijas svītrošanai no normatīvajiem aktiem, tajā skaitā grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību".
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centra izveidi reģionu nozīmes attīstības centros 2015.gadā"

TA-2453 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi Balvu, Smiltenes un Tukuma novada pašvaldībās.
3. No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts budžeta programmas 30.00.00 "Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" 2015.gadā piešķirt finansējumu Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei reģionu nozīmes attīstības centros:
3.1. Balvu novada domei 50 000 EUR;
3.2. Smiltenes novada domei 50 000 EUR;
3.3. Tukuma novada domei 42 650 EUR.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noslēgt vienošanos ar Balvu, Smiltenes un Tukuma novada pašvaldībām par Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveides un darbības uzsākšanas laiku.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2016.gada 1.novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbību.
6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt Balvu, Smiltenes un Tukuma novada pašvaldībām no Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru atvēršanas 2016.gadā finansējumu to uzturēšanai un darbinieku atalgojumam.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/010 "Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība" īstenošanas termiņa pagarināšanu"

TA-2456 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Rēzeknes novada pašvaldības projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/010 "Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība" īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2015.gada 1.decembrim.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par projektu īstenošanas termiņu pagarināšanu 2007.-2013.gada plānošanas perioda darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātē "Augstas pievienotās vērtības investīcijas""

TA-2494 ____________________________________

(R.Aleksejenko, D.Rancāne, N.Sakss, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka Ministru kabineta 2015.gada 10.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 27.§) 2.punktā minētie ierobežojumi neattiecas uz darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitāti "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" attiecībā uz projektu īstenošanas termiņa pagarinājumiem (ar nosacījumu, ka izmaksu attiecināmības gala termiņš tiek noteikts ne vēlāk kā 2015.gada 31.decembris).
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""

TA-2495 ____________________________________

(R.Aleksejenko, D.Rancāne, N.Sakss, L.Straujuma)

Iesniegto noteikumu projektu neizskatīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
28.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015.gada 16.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2491 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015.gada 16.novembra sanāksmē.
 
29.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes ārkārtas sanāksmi 2015.gada 9.novembrī

TA-2461-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2015.gada 9.novembra ārkārtas sanāksmē.
 
30.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 23.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0454

TA-2470-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Apstiprināt Iekšlietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2015.gada 23.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0454.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
31.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 23.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0455

TA-2472-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Apstiprināt Iekšlietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2015.gada 23.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0455.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
32.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2015.gada 17.novembra Eiropas Savienības aizsardzības ministru Ārlietu padomes sanāksmē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos

TA-2458 ____________________________________

(R.Bergmanis, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības aizsardzības ministru Ārlietu padomes sanāksmē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā 2015.gada 17.novembrī izskatāmajos jautājumos:
2.1. Militārās spējas/Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA) (pozīcija Nr.29);
2.2. Kopējās drošības un aizsardzības politikas militārās misijas un operācijas (pozīcija Nr.25).
3. Aizsardzības ministrijas parlamentārajam sekretāram A.Panteļējevam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru Ārlietu padomes sanāksmē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā 2015.gada 17.novembrī.
 
33.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par 2015.gada 9.novembra Euro grupas un 2015.gada 10.novembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem

TA-2464 ____________________________________

(N.Sakss, J.Dūklavs, Dz.Rasnačs, G.Puķītis, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Padomes secinājumiem par klimata finansēšanu" (pozīcija Nr.1).
3. Finanšu ministrijas parlamentārajam sekretāram A.Ašeradenam pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2015.gada 9.novembra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2015.gada 10.novembra sanāksmē.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra sēdē sniegt informāciju par situāciju saistībā ar nacionālo interešu aizstāvēšanu un veicamajām darbībām, gatavojoties Parīzes Klimata samitam (COP21).
 
34.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības 2016.gada budžeta projektu un Komisijas 2016.gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr.2"

TA-2462 ____________________________________

(N.Sakss, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības 2016.gada budžeta projektu un Komisijas 2016.gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr.2".
3. Finanšu ministrijas valsts sekretārei B.Bānei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2015.gada 13.novembra sanāksmē.
 
35.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 23.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0453

TA-2476-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2015/0453.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
36.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2015.gada 16.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2482-IP ____________________________________

(E.Severs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2015.gada 16.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
2. Pieņemt zināšanai iesniegtos informatīvos ziņojumus "Sīrija", "Migrācija", "Tuvo Austrumu miera process, "Austrumu partneri" un "Lībija".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2015.gada 16.novembra sanāksmē.
 
37.§
Informatīvais ziņojums par Valetas samitā 2015.gada 11.-12.novembrī un tā ietvaros notiekošajā neformālajā Eiropadomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2483-IP ____________________________________

(K.Brusbārdis, Dz.Rasnačs, A.Pildegovičs, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
38.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2015.gada 17. un 18.novembra sanāksmei

TA-2484 ____________________________________

(K.Brusbārdis, E.Šadris, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2015.gada 17.novembra sanāksmē izskatāmajā Ārlietu ministrijas kompetencē esošajā jautājumā - "Par Eiropas Komisijas 2016.gada darba programmu".
3. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes (kohēzijas politika) 2015.gada 18.novembra sanāksmē izskatāmajos Finanšu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
3.1. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumiem "Interreg 25 gadi: struktūrfondu ieguldījums pārrobežu un transnacionālajā sadarbībā"";
3.2. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumiem "Pāreja uz zema oglekļa ekonomiku: Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu ieguldījums"";
3.3. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumiem "Vienkāršošana: dalībvalstu prioritātes un gaidas Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu kontekstā"".
4. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņa-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2015.gada 17.novembra sanāksmē.
5. Finanšu ministrijas parlamentārajam sekretāram A.Ašeradenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes (kohēzijas politika) 2015.gada 18.novembra sanāksmē.
6. Finanšu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informāciju par ziņojumā "Par Ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšanu" ("Piecu prezidentu ziņojums") ietvertajām konceptuālajām nostādnēm Eiropas Savienības turpmākās attīstības jautājumos.
 
39.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 23.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0457

TA-2489-IP ____________________________________

(U.Bisenieks, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2015.gada 23.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0457 (turpmāk – nostāja).
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
40.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 24.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/2158

TA-2492-IP ____________________________________

(D.Ozola, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2015.gada 24.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/2158 (turpmāk – nostāja).
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 4.jūlija Direktīvas 2012/18/EK par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību, ar kuru groza un vēlāk atceļ Padomes Direktīvu 96/82 normu transponēšanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2016.gada 31.janvārim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2394-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 95 personas.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par kandidatūru Eiropas Savienības Revīzijas palātas locekļa amatam"

TA-2383 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2015.gada 16.novembrī.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par iespēju ieviest aizliegumu sabiedriskās vietās nēsāt seju aizsedzošu apģērbu"

TA-2307-IP ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, D.Melbārde, G.Belēvičs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ievērojot informatīvā ziņojumā ietvertos secinājumus, Tieslietu ministrijai kopīgi ar Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju veikt vispusīgu un izsvērtu izvērtējumu par aizlieguma sabiedriskās vietās nēsāt seju aizsedzošu apģērbu ieviešanas nepieciešamību un tieslietu ministram izvērtējuma rezultātā izstrādāto tiesību akta projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2016.gada 1.martam.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par 2015.gadā veicamajiem pasākumiem valsts parāda apkalpošanas izdevumu optimizācijai vidējā termiņā"

TA-2473-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
45.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 46.§) 5.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2290-DV ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 46.§) 5.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
46.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 25.aprīļa sēdes protokolēmuma (prot. Nr.24 5.§) 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2277-DV ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2013.gada 25.aprīļa sēdes protokolēmuma (prot. Nr.24 5.§) 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.20


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

 

Skatīt darba kārtību