Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 59

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.59

2015.gada 16.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroliere

-

E.Krūmiņa

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.11.05

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par 2015.gada 16.novembra izsludināšanu par sēru dienu"

TA-2534 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""

TA-2467 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā priekšlikumus, kas paredz 2016.gadā, 2017.gadā un 2018.gadā ilgtermiņa saistību pasākuma "Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana" ietvaros samazināt resursus izdevumu segšanai un izdevumus budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" par 12 100 EUR (katru gadu) un palielināt resursus izdevumu segšanai un izdevumus budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" par 12 100 EUR (katru gadu), lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) izmitināšanas infrastruktūras un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas darba vietas aprīkojuma rezerves iekārtu un komplektējošo daļu iegādi.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2498 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmai 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""

TA-2508 ____________________________________

(E.Baldzēns, J.Plūme, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par kandidatūru Eiropas Savienības Revīzijas palātas locekļa amatam"

TA-2383 ____________________________________

(J.Reirs, B.Bāne, G.Belēvičs, M.Kozlovs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1952 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 4,. 8. un 15. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
7.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1996 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
8.§
Priekšlikumi likumprojekta "Solidaritātes nodokļa likums" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2061 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2. (pēc būtības), 3. (pēc būtības), 4., 5. (pēc būtības) priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 2.A priekšlikumu:
"Izteikt likumprojekta 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Likuma mērķis ir mazināt nodokļu regresivitāti darba ņēmējiem, iekšzemes darba ņēmējiem pie darba devēja – ārvalstnieka, ārvalstu darba ņēmējiem pie darba devēja – ārvalstnieka un pašnodarbinātajiem ar augstāku ienākuma līmeni, vienlaikus nodrošinot valsts pamatbudžeta ieņēmumus valsts iedzīvotāju sociālās aizsardzības un nevienlīdzības mazināšanas pieaugošo vajadzību finansēšanai."".
3. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 3.A priekšlikumu:
"Izteikt likumprojekta 2.panta otro daļu šādā redakcijā:
"(2) Šis likums nosaka solidaritātes nodokļa (turpmāk – nodoklis) maksātājus, taksācijas periodu un noteikumus, kā nosaka nodokļa objektu un likmi, kā arī kārtību, kādā nodoklis tiek maksāts un citus ar šī nodokļa aprēķināšanu, maksāšanu un administrēšanu saistītus jautājumus."".
4. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
9.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1828 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. un 11.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt pēc būtības 6.priekšlikumu (iekļauts 6.A priekšlikumā) un 10.priekšlikumu (iekļauts 10.A priekšlikumā) likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
3. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 6.A priekšlikumu:
"Izteikt 27.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licenci izsniedz kapitālsabiedrībām, kuras ir saņēmušas attiecīgo azartspēļu organizēšanas licenci. Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licence dod tiesības pieņemt likmes dalībai totalizatorā vai derībās šajā licencē norādītajā vietā."".
4. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 10.A priekšlikumu:
"Izteikt 53.panta piekto daļu šādā redakcijā:
"(5) Interaktīvo azartspēļu organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai informāciju par vietu (norādot valsti un tajā konkrēto adresi), kur atradīsies spēles organizēšanai izmantojamā tehnika, un par paredzētajiem drošības pasākumiem, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz organizētās azartspēles iznākumu."".
5. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 11.A priekšlikumu:
"Papildināt pārejas noteikumus ar 18.punktu šādā redakcijā:
"18. Azartspēļu organizētājam, kas līdz 2015.gada 31.decembrim ir saņēmis azartspēļu organizēšanas licenci spēļu automātu spēļu, bingo, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu un kauliņu spēles organizēšanai vai azartspēļu organizēšanas licenci totalizatora vai derību organizēšanai un pēc 2015.gada 31.decembra turpinās organizēt attiecīgās azartspēles:
1) ar 2016.gada 1.janvāri nav jāsaņem jauna azartspēļu organizēšanas licence, – saņemto attiecīgo azartspēļu organizēšanas licenci uzskata par azartspēļu (spēļu automātu spēļu, bingo, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu spēles, kauliņu spēles, totalizatora, derību un interaktīvo azartspēļu, tai skaitā veiksmes spēles pa tālruni) organizēšanas licenci;
2) lēmumā par attiecīgo azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu norādītais datums attiecīgo azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrācijai uzskatāms par azartspēļu (spēļu automātu spēļu, bingo, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu spēles, kauliņu spēles, totalizatora, derību un interaktīvo azartspēļu, tai skaitā veiksmes spēles pa tālruni) organizēšanas licences pārreģistrācijas datumu, līdz kuram jāveic azartspēļu organizēšanas licences ikgadējā pārreģistrācija."".
6. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
10.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1962 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. (pēc būtības), 2. (pēc būtības), 3. (pēc būtības, iekļauts likumprojekta (384/lp12) "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām''" Ministru kabineta 5.A priekšlikumā), 4. (daļēji) 5., 6. (daļēji pēc būtības, iekļauts likumprojekta (384/lp12) Ministru kabineta 5.A priekšlikumā), 7. (pēc būtības) un 8.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
11.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1999 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
12.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2057 ____________________________________

(J.Reirs, B.Bāne, L.Straujuma)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 1.A, 2. (pēc būtības), 3. (pēc būtības), 4. (daļēji), 5. (daļēji), 5.A, 6., 7., 8., 9., 10. (pēc būtības), 11. (pēc būtības), 12. (daļēji) un 12.A priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 1.A priekšlikumu:
"Papildināt likuma 3.panta otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:
"Konkrētā nodokļa likumā var dot tiesības Ministru kabinetam noteikt obligāto iemaksu likmi personām, kuras nav pakļautas visiem sociālās apdrošināšanas veidiem."".
3. Atbalstīt 5.priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta priekšlikumu 5.A:
"Izteikt likumprojekta 4.pantu (attiecībā uz likuma 22.prim pantu) šādā redakcijā:
"Papildināt V nodaļu ar 22. prim pantu šādā redakcijā:
"22. prim pants. Kredītiestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzēja rīcībā esošās informācijas par aizdomīgiem darījumiem sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam
(1) Kredītiestāde un maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kas noteikts Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 2. panta otrās daļas 2., 3., 4., 7. un 8.punktā (turpmāk šajā pantā – maksājumu pakalpojumu sniedzējs), konstatējot aizdomīgu darījumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē, ziņo arī Valsts ieņēmumu dienestam par tādiem personu, kuru rezidences (reģistrācijas) valsts ir Latvijas Republika, aizdomīgiem darījumiem, kas atbilst šā panta trešajā daļā noteiktajām aizdomīguma pazīmēm nodokļu jomā. Ministru kabinets nosaka aizdomīguma pazīmju nodokļu jomā kodus.
(2) Ziņojumu sniedz Valsts ieņēmumu dienestam, lai atklātu un novērstu likumpārkāpumus, kuru rezultātā samazināts budžetā iemaksājamā nodokļa apmērs vai palielināts no budžeta atmaksājamā nodokļa apmērs un par kuriem atbildība paredzēta šajā likumā vai konkrēto nodokļu likumos, kā arī noziedzīgos nodarījumus par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas un krāpšanu.
(3) Darījuma aizdomīguma pazīmes nodokļu jomā:
1) privātpersona deklarē ienākumus, ieņēmumus, uzkrājumus, īpašumus vai to vērtības maiņas ar aizdomīgu izcelsmi;
2) šim klientam neraksturīgi liels darījuma apjoms;
3) ienākošie darījumi veido daudzas mazas summas, bet izejošie ir par lielām summām;
4) nekustamā īpašuma iegāde par acīmredzamu neatbilstošu cenu;
5) darījumam nav acīmredzama likumīga nolūka (vai saistības ar personisko vai biznesa darbību);
6) darījumā izmantots viltots dokuments;
7) aizdomīgs darījums ar elektronisko naudu;
8) nauda tiek debetēta no konta tūlīt pēc tā kreditēšanas;
9) privātpersona vienā vai vairākos darījumos skaidrā naudā iegulda komercsabiedrībā, izmaksā, aizdod vai aizņemas no citas privātpersonas 60 000 EUR vai vairāk;
10) izvairīšanās no nodokļu nomaksas;
11) uzkrītošas izmaiņas konta bilancē (palielināta apgrozība u.c.);
12) klientam ir pārmērīgi liels kontu skaits;
13) konta apgrozījums pārsvarā sastāv no skaidras naudas operācijām;
14) konts ir tālu no klienta rezidences;
15) klients darbojas kā aizsegs citas personas darījumam;
16) darījums ir klientam netipisks;
17) klients veic sarežģītus vai neparastus darījumus (kuriem pašiem vai atsevišķiem to noteikumiem nav skaidri saprotama ekonomiskā vai juridiskā mērķa);
18) neskaidra darījumā izmantoto līdzekļu izcelsme.
(4) Aizdomīgus darījumus konstatē saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā izveidoto iekšējās kontroles sistēmu.
(5) Ziņojumā, ievērojot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteikto, ietver šādu informāciju:
1 ) personas identifikācijas datus (fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs, kā arī citus Ministru kabineta noteikumos noteiktos identifikācijas datus);
2) aizdomīga darījuma (plānotā, pieteiktā, konsultētā, uzsāktā, atliktā vai veiktā) aprakstu, kā arī darījumā iesaistītās personas identifikācijas datus un darījuma summu, darījuma veikšanas vai pieteikšanas laiku, vietu un darījumu apliecinošu dokumentu, ja tie ir kredītiestādes vai maksājumu pakalpojuma sniedzēja rīcībā, kopijas;
3) pamatojumu, kāpēc kredītiestāde vai maksājumu pakalpojumu sniedzējs uzskata darījumu par aizdomīgu.
(6) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā sniedzami šī panta pirmajā daļā noteiktie ziņojumi Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgiem darījumiem, un apstiprina ziņojuma veidlapu.
(7) Informāciju par aizdomīgiem darījumiem Valsts ieņēmumu dienests glabā piecus gadus.
(8) Kredītiestādei un maksājumu pakalpojumu sniedzējam nav atļauts informēt personu (klientu), patieso labuma guvēju, kā arī citas personas, izņemot uzraudzības un kontroles institūcijas, par to, ka sniegtas ziņas par personu (klientu) vai tā darījumu (darījumiem) šajā pantā noteiktajā kārtībā.
(9) Valsts ieņēmumu dienests veic nepieciešamos administratīvos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus un nodrošina šajā pantā noteiktajā kārtībā saņemtās informācijas aizsardzību, lai novērstu neatļautu piekļūšanu informācijai, kā arī novērstu neatļautu tās grozīšanu, izplatīšanu vai iznīcināšanu.
(10) Valsts ieņēmumu dienestam, tā amatpersonām un darbiniekiem nav tiesību informēt personas, par kurām ziņojums ir ticis sniegts, un citas personas par to, ka Valsts ieņēmumu dienestam ir sniegts šī panta pirmajā daļā noteiktais ziņojums.
Kredītiestādei un maksājumu pakalpojumu sniedzējam, pildot šī panta prasības, piemēro Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem paredzētos tiesiskās aizsardzības mehānismus, to skaitā atbrīvošanu no atbildības."".
4. Atbalstīt 12.priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta priekšlikumu 12.A:
"Izteikt likumprojekta 5.pantu šādā redakcijā:
"Papildināt pārejas noteikumus ar 174., 175., 176. un 177.punktu šādā redakcijā:
"174. Ministru kabinets līdz 2016.gada 30.janvārim izdod šī likuma 22.prim panta pirmajā un sestajā daļā paredzētos noteikumus.
175. Šī likuma 22.prim pants, kas nosaka kredītiestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzēja pienākumu sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgiem darījumiem, stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī.
176. Ministru kabinets līdz 2016.gada 1.septembrim sagatavo un iesniedz Saeimai grozījumus šajā likumā, paredzot attiecināt informācijas par aizdomīgiem darījumiem sniegšanas Valsts ieņēmumu dienestam pienākumu arī uz pārējiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem.
177. Šā likuma 18.panta pirmās daļas 24.punkts, 26.prim panta 3.prim daļa un 28.prim panta 4.prim un sestā daļa stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā."".
5. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
13.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1950 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
14.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1951 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
15.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Pasta likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1944 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
16.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1964 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. (pēc būtības), 2. (pēc būtības, iekļauts likumprojekta (384/lp12) "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" Ministru kabineta 5.A priekšlikumā), 3. (daļēji), 4., 5. (daļēji pēc būtības, iekļauts likumprojekta (384/lp12) Ministru kabineta 5.A priekšlikumā), 6. (pēc būtības), 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
17.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1965 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
18.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1866 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

Neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
19.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2047 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. un 5. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
20.§
Priekšlikumi likumprojekta "Par nekustamā īpašuma nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2052 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
21.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2051 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
22.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1934 ____________________________________

(J.Reirs, P.Leiškalns, I.Šņucins, L.Straujuma)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 3., 4., 5., 8., 9. un 10.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
23.§
Priekšlikumi likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā un priekšlikumi likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2129, TA-2127 ____________________________________

(J.Reirs, J.Šints, U.Augulis, J.Plūme, Dz.Rasnačs, E.Krūmiņa, K.Šadurskis, E.Baldzēns, K.Gerhards, G.Belēvičs, K.Ozoliņš, L.Medina, L.Straujuma)

1. Atbalstīt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) iesniegto 3.-9., 11. un 12.priekšlikumu teksta daļai un 1. 5., 7. 17., 20. 78., 80. 83., 85. 90., 95. 112., 114., 116. 120., 123.-134., 136. 142., 145. 148., 151.-162.priekšlikumu skaitliskajai daļai likumprojekta „Par valsts budžetu 2016.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Neatbalstīt ministriju iesniegto 1., 2., un 10.priekšlikumu teksta daļai un 6., 18., 19., 79., 84., 91., 92., 93., 94., 113., 115., 121., 122., 135., 143., 144., 149., 150.priekšlikumu skaitliskajai daļai likumprojekta „Par valsts budžetu 2016.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
3. Attiecībā uz Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotiem priekšlikumiem likumprojektam “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” par teksta daļu:
3.1. atbalstīt 1.priekšlikumu;
3.2. atbalstīt 2.priekšlikumam alternatīvu Ministru kabineta priekšlikumu šādā redakcijā:
“Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:
“(1) Noteikt, ka minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2015., 2016. un 2017.gada pārskata gadu valsts izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām (tajā skaitā netiešā izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām) nosaka un aprēķina 50 procentu apmērā, bet kapitālsabiedrībām, kurās visas kapitāla daļas tieši vai pastarpināti pieder valstij, 2016.gadā (par 2015.gada pārskata gadu) nosaka un aprēķina 90 procentu apmērā, 2017.gadā (par 2016. gada pārskata gadu) – 75 procentu apmērā un 2018. gadā (par 2017.gada pārskata gadu) – 70 procentu apmērā no attiecīgās kapitālsabiedrības tīrās peļņas.
(2) Pirmajā daļā minēto dividendēs izmaksājamo peļņas daļu attiecīgās kapitālsabiedrības ņem vērā, izstrādājot savas vidēja termiņa darbības stratēģijas.
(3) Gadījumos, kad pirmajā daļā minēto nosacījumu izpilde būtu pretrunā valsts interesēm vai labas pārvaldības principiem, Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par mazāku dividendēs izmaksājamās peļņas daļu, lēmuma pieņemšanā ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 28.pantā noteikto kārtību.””.
4. Neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta “Par valsts budžetu 2016.gadam” teksta daļai.
5. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 47., 53. un 57.priekšlikumu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2016.gadam” skaitliskajai daļai.
6. Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu par likumprojekta “Par valsts budžetu 2016.gadam” papildināšanu ar jaunu pantu ar tehniskiem precizējumiem saistībā ar akciju sabiedrības “Air Baltic Corporation” pamatkapitāla palielināšanu, norādot tā apmēru līdz 80 000 000 EUR, vienlaikus arī norādot, ka tiek nodrošināts, ka darījumam nav negatīva ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci un darījumam tiek nodrošināts valsts un privātā investora ieguldījuma princips (9.priekšlikums teksta daļai). Ja tiek pieņemts jauns Ministru kabineta lēmums, tad Satiksmes ministrija sniedz alternatīvu priekšlikumu Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai atbilstoši Ministru kabinetā nolemtajam.
7. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju noformēt alternatīvo priekšlikumu līdzekļu pārdalei 2016.gadā starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammas 05.02.00 “Zinātnes bāzes finansējums” ietvaros, samazinot izdevumus 84 676 EUR apmērā valsts budžeta transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim un attiecīgi palielinot izdevumus 83 460 EUR apmērā atlīdzībai, tai skaitā 64 800 EUR atalgojumam, un 1 216 EUR precēm un pakalpojumiem Izglītības un zinātnes ministrijas piecu esošo amata vietu uzturēšanai 2016.gada pirmajā pusgadā, lai pēc ERAF projekta Nr.2010/0239/2DP/2.1.1.3.2/10/IPIA/VIAA/001 “Vienotā nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide” noslēguma nodrošinātu projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras turpmāku ekspluatāciju un pakalpojuma sniegšanu lietotājiem – zinātniskajām institūcijām. Jautājums par nepieciešamo finansējumu 2016.gada otrajā pusgadā un turpmāk ir risināms pēc ERAF projekta Nr.2010/0239/2DP/2.1.1.3.2/10/IPIA/VIAA/001 “Vienotā nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide” pabeigšanas un galīgā norēķina maksājumu veikšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieprasījumu apropriācijas pārdalei no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 01.00.00 “Apropriācijas rezerve”.
8. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu 2016.gadā valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” samazināt izdevumus aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem 158 255 EUR apmērā un Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 05.37.00. “Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” palielināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi izdevumus 158 255 EUR apmērā, tai skaitā izdevumus atlīdzībai 136 339 EUR apmērā, sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai 227 personām (sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindas mazināšanai) (98.priekšlikums skaitliskajai daļai).
9. Atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumus līdzekļu pārdalei starp budžeta programmām (apakšprogrammām) un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2016.gadam un turpmākajiem gadiem, attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai (123., 124., 127., 128., 129., 131.un 132.priekšlikums skaitliskajai daļai).
10. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju 143. un 144.priekšlikumam noformēt alternatīvo Ministru kabineta priekšlikumu par finansējuma pārdali 2016.-2018.gadam ik gadu 10 000 000 EUR apmērā no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.01.00 “Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā” uz Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammu 33.01.00 “Ārstniecība”, lai nodrošinātu ārstniecības personu un pārējo veselības aprūpes sistēmā nodarbināto darba samaksas paaugstināšanu atbilstoši minimālās mēneša darba algas pieaugumam no 360 EUR līdz 370 EUR ar 2016.gada 1.janvāri (atlīdzības skalas izlīdzināšanai).
11. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par finansējuma palielināšanu Iekšlietu ministrijai (budžeta programma 09.00.00 “Drošības policijas darbība”), lai nodrošinātu Drošības policijai noteikto funkciju izpildi, 2016.gadā 340 999 EUR apmērā, 2017.gadā un turpmāk katru gadu 488 466 EUR apmērā, papildu izdevumus sedzot no:
11.1. ieņēmumu palielinājuma no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Valsts policijai piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem (Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra sēdes prot.Nr.57, 35.§): 2016.gadā 227 430 EUR apmērā, 2017.gadā un turpmāk katru gadu 488 466 EUR apmērā (26.priekšlikums skaitliskajai daļai);
11.2. ieņēmumu palielinājuma no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem (Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra sēdes prot.Nr.57, 38.§) 2016.gadā 74 936 EUR apmērā (32.priekšlikums skaitliskajai daļai);
11.3. budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” plānotā finansējuma samazinājuma 2016.gadā 38 633 EUR apmērā (34.priekšlikums skaitliskajai daļai).
12. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju noformēt alternatīvo Ministru kabineta priekšlikumu par finansējuma pārdali no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” uz Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 04.03.00 “Probācijas īstenošana” 2016.gadā 86 281 EUR apmērā, lai nodrošinātu Valsts probācijas dienestam noteikto funkciju izpildi atbilstoši Saeimā pieņemtajiem grozījumiem Krimināllikumā un Kriminālprocesa likumā.
13. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija 2015.gadā nenodrošinās autoceļu lietošanas nodevas iemaksu valsts pamatbudžetā plānotajā apmērā. Satiksmes ministrijai veikt papildu pasākumus, lai nodrošinātu plānoto ieņēmumu izpildi 2016., 2017. un 2018.gadā 25 000 000 EUR apmērā katru gadu. Gadījumā, ja ieņēmumu faktiskā izpilde 2016.gada pirmajā pusgadā neatbilst plānotajam, Satiksmes ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, piedāvājot risinājumu izveidojušās situācijas sakārtošanai.
14. Finanšu ministrijai tehniski precizēt šī protokollēmuma atbalstītos priekšlikumus, noformēt tos attiecīgu Ministru kabineta priekšlikumu veidā un iesniegt Valsts kancelejā un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.
15. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm divu darba dienu laikā pēc likumprojekta „Par valsts budžetu 2016.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” pieņemšanas otrajā lasījumā saskaņā ar atbalstītajiem priekšlikumiem ievadīt izmaiņas Vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā.
16. Finanšu ministrijai precizēt kopsavilkuma skaitļus likumprojekta „Par valsts budžetu 2016.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” pielikumos atbilstoši Saeimā otrajā lasījumā atbalstītajiem priekšlikumiem.
17. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.20


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību