Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 60

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.60

2015.gada 17.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Saeimas lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā"

TA-2460 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmuma projektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par Saeimas lēmuma projekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""

TA-2238 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2016.gada 1.decembrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu, kas paredz ar dzīvojamo māju privatizācijas procesa pabeigšanu saistītu jautājumu regulējumu.


 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumos Nr.40 "Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums""

TA-2427 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi 2014.gada 4.decembra Ministru kabineta rīkojumā Nr.728 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos""

TA-2378 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-2423 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.140 "Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā""

TA-2454 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-2422 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-2416 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnēs 2011.–2017.gadam"

TA-2220 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 29.jūnija rīkojumā Nr.333 "Par jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu Latvijā""

TA-2190 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""

TA-2294 ____________________________________

(L.Straujuma)

1.Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (likumprojektu pakete).
 
12.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2291 ____________________________________

(L.Straujuma)

1.Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"" (likumprojektu pakete).
 
13.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

TA-2281 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) un valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne-Gulbene krustojuma pārbūves projekta īstenošanai"

TA-2442 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Kļovi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7896 002 0221) – zemes vienību 0,06 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7896 002 0221) un zemes vienību 0,05 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7896 002 0222) – Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, par 2 185,00 EUR.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts autoceļa P45 Viļaka-Kārsava pārbūves projekta īstenošanai"

TA-2443 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai atsavināt nekustamā īpašuma "Žogi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3882 002 0003) daļas, kas sastāv no zemes vienības 0,27 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 002 0351), zemes vienības 0,01 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 002 0356) un zemes vienības 0,28 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 002 0370) – Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā, kuru tirgus vērtība noteikta 3 080,00 EUR.
3. Satiksmes ministrijai atsavināt valsts nekustamo īpašumu "Žogi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3882 002 0579) – zemes vienību 0,23 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 002 0551) un zemes vienību 0,01 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 002 0553) – Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 1 248,00 EUR, kā daļēju kompensāciju par šī protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu.
4. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 26.panta 2.punktu atlīdzības daļu par šī protokollēmuma 2.punktā minēto nekustamo īpašumu atsavināšanu izmaksāt naudā – 1 832,00 EUR, un daļu kompensēt ar valsts nekustamo īpašumu "Žogi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3882 002 0579) – zemes vienību 0,23 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 002 0551) un zemes vienību 0,01 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 002 0553) – Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 1 248,00 EUR.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Pilsrundāle 1", Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā"

TA-2304 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 33.§) "Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2296 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, noteikt Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38, 33.§) "Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 22.decembrim.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos Nr.877 "Kārtība un nosacījumi, ar kādiem zvērinātu tiesu izpildītāju atbrīvo no kvalifikācijas eksāmena kārtošanas""

TA-1997 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.333 "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība""

TA-2303 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Gaismas prospektā 2/6, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"

TA-2441 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Eglone" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-2384 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2322 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības saprašanās memorandu par Ķīnas Kultūras centra nodibināšanu Latvijā"

TA-2529 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības saprašanās memorandu par Ķīnas Kultūras centra nodibināšanu Latvijā (turpmāk – Saprašanās memorands).
2. Saprašanās memorandā paredzēto saistību izpildi koordinē Kultūras ministrija.
3. Pilnvarot Kultūras ministrijas valsts sekretāru parakstīt Saprašanās memorandu.
4. Saprašanās memorands stājas spēkā tā 6. punktā noteiktajā laikā un kārtībā.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-2532 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamo īpašumu "Ceļš Ezera iela 2" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 0835) – zemes vienību 0,0690 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0688) – Ezera ielā 2, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 12 544,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Ceļš Ezera iela 5" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 0837) – zemes vienību 0,1538 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0685) un uz tā esošo dzīvojamo māju (nepabeigta celtniecība) (būves kadastra apzīmējums 8070 007 0843 001) – Ezera ielā 5, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 79 585,00 EUR;
2.3. nekustamo īpašumu "Ezera iela 4" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 0842) – zemes vienību 0,1880 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0842) – Ezera ielā 4, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 40 570,00 EUR;
2.4. nekustamo īpašumu "Ezera iela 5" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 0843) – zemes vienību 0,0244 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0686) - Ezera ielā 5, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 4 507,00 EUR;
2.5. nekustamo īpašumu "Ezera iela 7" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 0844) – zemes vienību 0,1770 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0844) un uz tā esošo garāžu (nepabeigta celtniecība) (būves kadastra apzīmējums 8070 007 0844 001) un saimniecības ēku (nepabeigta celtniecība) (būves kadastra apzīmējums 8070 007 0844 002) - Ezera ielā 7, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 48 294,00 EUR;
2.6. nekustamo īpašumu "Ezera iela 9" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 0845) – zemes vienību 0,1770 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0845) un uz tās esošo dzīvojamo māju (nepabeigta celtniecība) (būves kadastra apzīmējums 8070 007 0845 001) - Ezera ielā 9, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 82 911,00 EUR;
2.7. nekustamo īpašumu "Ezera iela 11" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 0846) – zemes vienību 0,1760 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0846) – Ezera ielā 11, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 32 505,00 EUR;
2.8. nekustamo īpašumu "Kalna Ģūģi 2C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 011 0451) – zemes vienību 0,13 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 011 0408) – "Kalna Ģūģi 2", Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 2 325,00 EUR;
2.9. nekustamo īpašumu "Ceļš Ozolkalna iela 5" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 004 0416) – zemes vienību 0,3300 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 004 0408) – Ozolkalna ielā 5, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 58 596,00 EUR;
2.10. nekustamo īpašumu "Ceļš Ozolkalna iela 6" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 004 0418) – zemes vienību 0,2400 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 004 0410) – Ozolkalna ielā 6, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 42 048,00 EUR;
2.11. nekustamā īpašuma "Pelēkie Akmeņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 0488) – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0488 daļu 0,2825 ha platībā (vairāk vai mazāk – cik izrādīsies pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – "Pelēkie Akmeņi", Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 31 184,00 EUR (10,58 EUR par vienu kvadrātmetru).
3. Satiksmes ministrijai šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma īpašniecei atlīdzināt kompensējamos zaudējumus 5 682,00 EUR apmērā.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""

TA-2254 ____________________________________

(J.Eiduks, G.Ābele, V.Lokenbahs, Dz.Rasnačs, R.Kozlovskis, K.Gerhards, U.Augulis, J.Reirs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Dzelzceļa likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Dzelzceļa likumā" (likumprojektu pakete).
4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka ekonomikas ministra pienākumu izpildītājam, labklājības ministram U.Augulim ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Ekonomikas ministrija uztur iebildumu par Direktīvā 2012/34/ES paredzēto regulējošo funkciju nodošanu no SPRK uz Valsts Dzelzceļa administrāciju sekojošu iemeslu dēļ:
1) sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas mērķis ir nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci regulējamās nozarēs.
Lai to nodrošinātu, valstī ir izveidots vienots, daudzfunkcionāls un NEATKARĪGS regulators – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, kas nodrošina konsekventu pieeju sabiedrisko pakalpojumu regulēšanā;
2) Ekonomikas ministrijai ir pamatotas šaubas, vai Eiropas Komisija uzskatīs Satiksmes ministrijas piedāvāto regulēšanas modeli ar funkcijas uzticēšanu Valsts dzelzceļa administrācijai par neatkarīgu, direktīvas prasībām atbilstošu risinājumu.
Šādas bažas likumprojekta saskaņošanas procesā ir izteikusi arī Tieslietu ministrija, norādot, ka Latvijā neatkarīgas regulatīvas iestādes pazīmēm atbilst SPRK, kas ir institucionāli un funkcionāli neatkarīgs, pilntiesīgs, autonoms publisko tiesību subjekts, kura patstāvības un neatkarības apjoms un statuss nav salīdzināms ar Satiksmes ministrijas padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes Valsts dzelzceļa administrācija statusu.
Tieslietu un arī Ekonomikas ministrijas ieskatā pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde nevar īstenot Direktīvā paredzēto regulatīvās iestādes neatkarību. (Tieslietu ministrijas iebildums izziņā norādīts kā saskaņots, jo Tieslietu ministrijas pārstāvis neieradās uz starpministriju sanāksmi);
3) SPRK jau ir uzkrāta bagātīga pieredze, nodrošinot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzraudzību regulējamās nozarēs. Tostarp tai jau ir praktiska pieredze sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas / procedūru izstrādē un piemērošanā.
Tādēļ šobrīd nav saskatāms racionāls pamatojums tam, lai attiecīgā regulējamā nozare tiktu izslēgta no likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktā valsts regulējamo sabiedrisko pakalpojumu nozaru loka;
4) ja tiek lemts par dzelzceļa transporta nozares izslēgšanu no likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktā valsts regulējamo sabiedrisko pakalpojumu nozaru loka, risināms ir jautājums par turpmāku pietiekamu finanšu resursu nodrošināšanu SPRK, lai tas arī turpmāk spētu kvalitatīvi un pastāvīgi veikt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu.
Lai segtu potenciālo finanšu līdzekļu nepietiekamību, ko radīs likumprojekti Ministru kabinetā iesniegtajā redakcijā, SPRK jau ir sagatavojusi priekšlikumu par valsts nodevas sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likmes pacelšanu no 0,17% uz 0,20%, lai varētu arī turpmāk kvalitatīvi nodrošināt regulatora funkciju veikšanu.
Attiecīgi, ja Ministru kabinets atbalsta likumprojektus iesniegtajā redakcijā, aicinām Ministru kabinetu atbalstīt arī sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likmes pacelšanu un iekļaut to šodienas sēdes protokolā;
5) Direktīvas pārņemšanas termiņa kavējums un pārkāpuma procedūra nebūtu uzskatāma par pietiekamu iemeslu uzraudzības iestādes nemainīšanai šajā stadijā, ņemot vērā, ka visticamāk līdz 2016.gada 1.janvārim likumprojekti tāpat netiks apstiprināti.
Tāpat, lai pilnībā pārņemtu Direktīvas prasības nacionālajā likumdošanā, jāapstiprina grozījumi vēl vismaz septiņos tiesību aktos, kurus Satiksmes ministrija ir norādījusi kā izpildes pasākumus Direktīvas pārņemšanai.".
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"

TA-2257 ____________________________________

(J.Eiduks, G.Ābele, V.Lokenbahs, Dz.Rasnačs, R.Kozlovskis, K.Gerhards, U.Augulis, J.Reirs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"" (likumprojektu pakete).
4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka ekonomikas ministra pienākumu izpildītājam, labklājības ministram U.Augulim ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Ekonomikas ministrija uztur iebildumu par Direktīvā 2012/34/ES paredzēto regulējošo funkciju nodošanu no SPRK uz Valsts Dzelzceļa administrāciju sekojošu iemeslu dēļ:
1) sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas mērķis ir nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci regulējamās nozarēs.
Lai to nodrošinātu, valstī ir izveidots vienots, daudzfunkcionāls un NEATKARĪGS regulators – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, kas nodrošina konsekventu pieeju sabiedrisko pakalpojumu regulēšanā;
2) Ekonomikas ministrijai ir pamatotas šaubas, vai Eiropas Komisija uzskatīs Satiksmes ministrijas piedāvāto regulēšanas modeli ar funkcijas uzticēšanu Valsts dzelzceļa administrācijai par neatkarīgu, direktīvas prasībām atbilstošu risinājumu.
Šādas bažas likumprojekta saskaņošanas procesā ir izteikusi arī Tieslietu ministrija, norādot, ka Latvijā neatkarīgas regulatīvas iestādes pazīmēm atbilst SPRK, kas ir institucionāli un funkcionāli neatkarīgs, pilntiesīgs, autonoms publisko tiesību subjekts, kura patstāvības un neatkarības apjoms un statuss nav salīdzināms ar Satiksmes ministrijas padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes Valsts dzelzceļa administrācija statusu.
Tieslietu un arī Ekonomikas ministrijas ieskatā pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde nevar īstenot Direktīvā paredzēto regulatīvās iestādes neatkarību. (Tieslietu ministrijas iebildums izziņā norādīts kā saskaņots, jo Tieslietu ministrijas pārstāvis neieradās uz starpministriju sanāksmi);
3) SPRK jau ir uzkrāta bagātīga pieredze, nodrošinot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzraudzību regulējamās nozarēs. Tostarp tai jau ir praktiska pieredze sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas / procedūru izstrādē un piemērošanā.
Tādēļ šobrīd nav saskatāms racionāls pamatojums tam, lai attiecīgā regulējamā nozare tiktu izslēgta no likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktā valsts regulējamo sabiedrisko pakalpojumu nozaru loka;
4) ja tiek lemts par dzelzceļa transporta nozares izslēgšanu no likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktā valsts regulējamo sabiedrisko pakalpojumu nozaru loka, risināms ir jautājums par turpmāku pietiekamu finanšu resursu nodrošināšanu SPRK, lai tas arī turpmāk spētu kvalitatīvi un pastāvīgi veikt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu.
Lai segtu potenciālo finanšu līdzekļu nepietiekamību, ko radīs likumprojekti Ministru kabinetā iesniegtajā redakcijā, SPRK jau ir sagatavojusi priekšlikumu par valsts nodevas sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likmes pacelšanu no 0,17% uz 0,20%, lai varētu arī turpmāk kvalitatīvi nodrošināt regulatora funkciju veikšanu.
Attiecīgi, ja Ministru kabinets atbalsta likumprojektus iesniegtajā redakcijā, aicinām Ministru kabinetu atbalstīt arī sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likmes pacelšanu un iekļaut to šodienas sēdes protokolā;
5) Direktīvas pārņemšanas termiņa kavējums un pārkāpuma procedūra nebūtu uzskatāma par pietiekamu iemeslu uzraudzības iestādes nemainīšanai šajā stadijā, ņemot vērā, ka visticamāk līdz 2016.gada 1.janvārim likumprojekti tāpat netiks apstiprināti.
Tāpat, lai pilnībā pārņemtu Direktīvas prasības nacionālajā likumdošanā, jāapstiprina grozījumi vēl vismaz septiņos tiesību aktos, kurus Satiksmes ministrija ir norādījusi kā izpildes pasākumus Direktīvas pārņemšanai.".

 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.novembra noteikumos Nr.1316 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām""

TA-2527 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2545 ____________________________________

(D.Melbārde, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi"

TA-2273 ____________________________________

(K.Gerhards, B.Kņigins, T.Meisītis, U.Bisenieks, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai tehniski precizēt noteikumu projekta anotācijas pielikumu un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, precizējot noteikumu projektu, ir ņēmusi vērā biedrības "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija" izteiktos priekšlikumus.
5. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sagatavos un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs iesniegs izskatīšanai Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdē konceptuālu ziņojumu par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā “Mērķarhitektūra v.1.0”.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā"

TA-802 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
31.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1996 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 6. un 8. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt pēc būtības 5.priekšlikumu (iekļauts 5.A priekšlikumā) likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
3. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 5.A priekšlikumu:
"Izteikt 1.lasījumā atbalstītā likumprojekta otro pantu šādā redakcijā:
"2. 3. pantā:
aizstāt pirmās daļas 1. un 2. punktā skaitli "17 279,36" ar skaitli "18 000";
aizstāt pirmās daļas 3. punktā skaitli "3 141,70" ar skaitli "3204"".
4. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 9.A priekšlikumu:
"Papildināt pārejas noteikumus ar 13. un 14.punktu šādā redakcijā:
"13. Azartspēļu organizētājs, kas līdz 2015.gada 31.decembrim ir saņēmis azartspēļu organizēšanas licenci spēļu automātu spēļu, bingo, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu un kauliņu spēles organizēšanai vai azartspēļu organizēšanas licenci totalizatora vai derību organizēšanai, sākot ar 2016.gadu, veicot Azartspēļu un izložu likumā noteiktajā kārtībā minētās licences ikgadējo pārreģistrāciju, maksā azartspēļu nodevu par azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrāciju šī likuma 2.pantā noteiktajā apmērā un kārtībā.
14. Azartspēļu organizētājs, kas līdz 2015.gada 31.decembrim ir saņēmis totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licenci, sākot ar 2016.gadu, veicot Azartspēļu un izložu likumā noteiktajā kārtībā šīs licences ikgadējo pārreģistrāciju, maksā azartspēļu nodevu par azartspēļu organizēšanas vietas (totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas) licences pārreģistrāciju šī likuma 2.pantā noteiktajā apmērā un kārtībā."".
5. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
32.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1999 ____________________________________

(J.Reirs,, P.Leiškalns, L.Straujuma)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3., 4, 7., 8., 13., 17., 18., 19., 20. un 24. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt pēc būtības 25. (iekļauts 24.priekšlikumā) priekšlikumu.
3. Daļēji atbalstīt 22.priekšlikumu (iekļauts 22.A priekšlikumā) un 23.priekšlikumu (iekļauts 23.A priekšlikumā) likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
4. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 22.A priekšlikumu:
"Izteikt pārejas noteikumu 94.punktu šādā redakcijā:
"94. Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajā ienākumā neiekļauj 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 2018. gadā saņemtās summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai.""
5. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 23.A priekšlikumu:
"Aizstāt pārejas noteikumu 108.punktā vārdus un skaitļus "līdz 2016.gada 1.jūlijam" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2018.gada 1.jūlijam.""
6. Pieņemt zināšanai, la Latvijas Darba devēju konfederācija uztur spēkā savus jau iepriekš izteiktos priekšlikumus par likumprojekta redakciju.
7. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
33.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1950 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 7., 13., 14., 15. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
34.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1951 ____________________________________

(J.Reirs, P.Leiškalns, P.Liniņš, L.Straujuma)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 14.,17., 20., 21., 22.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt 13.priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta priekšlikumu 13.A:
"Izteikt 18. panta 5. prim daļu šādā redakcijā:
"(5. prim) Šā panta piektās daļas ievaddaļā minēto degvielu atļauts izmantot lauksaimniecības produkcijas ražotāja saražoto vai izaudzēto lauksaimniecības produktu un to audzēšanai nepieciešamo izejvielu pašpārvadājumiem Latvijas Republikā, ja pašpārvadājumus veic pats lauksaimniecības produkcijas ražotājs vai viņa darbinieks, izmantojot lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā esošu kravas automobili (kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja sēdvietu, nepārsniedz divas sēdvietas)."".
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
35.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1965 ____________________________________

(J.Reirs, E.Rītiņa, I.Šņucins, L.Straujuma)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 20., 21., 22., 23, 26.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
36.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2052 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2., 3., 6., 11., 14., 15., 16., 17., 20., 28., 29. un 31. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt pēc būtības Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 4. (iekļauts 4.A priekšlikumā), 13. (iekļauts 15. un 16. priekšlikumā), 27. (iekļauts 28. priekšlikumā) un 30. (iekļauts 31. priekšlikumā) priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
3. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 4.A priekšlikumu:
"Papildināt 1. panta otro daļu ar 3. četri prim punktu šādā redakcijā:
"3. četri prim) valsts, pašvaldību, valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kuras sniedz regulējamos sabiedriskos pakalpojumus, īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošas sporta inženierbūves.""
4. Daļēji atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 5. priekšlikumu (iekļauts 6. priekšlikumā) likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
5. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
37.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2051 ____________________________________

(J.Reirs, U.Augulis, L.Straujuma)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 14., 20., 26., 31., 39., 43., un 46.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt pēc būtības 19.priekšlikumu (iekļauts 20.priekšlikumā), 24. un 25.priekšlikumu (iekļauts 26.priekšlikumā), 32. un 33.priekšlikumu (iekļauts 31.priekšlikumā), 38. priekšlikumu (iekļauts 39.priekšlikumā), 40. un 42.priekšlikumu (iekļauts 39.priekšlikumā), 45.priekšlikumu (iekļauts 46.priekšlikumā) likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
3. Atbalstīt daļēji 11.priekšlikumu (iekļauts 39.priekšlikumā, 43.priekšlikumā (attiecībā uz pārejas noteikumu 20.punktu) un 46.priekšlikumā) likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
4. Pieņemt zināšanai, ka finanšu ministrs Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā vēlreiz izvirzīs jautājumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju darbības loku.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs labklājības ministrs U.Augulis informē, ka ekonomikas ministrei D.Reizniecei-Ozolai ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Attiecībā uz Mikrouzņēmumu nodokļa likuma definēto mērķi vēlos atgādināt, ka šī nodokļa režīma uzdevums ir veicināt ekonomisko aktivitāti tautsaimniecībā un rosināt ikvienu iedzīvotāju pašam uzsākt savu uzņēmējdarbību. Vēršu uzmanību, ka ik gadu strauji krīt uzņēmējdarbības uzsākšanas aktivitāte. Uzņēmumu reģistra dati liecina, ka kopš 2012.gada ik gadu tiek dibināti par 1000 uzņēmumiem mazāk (2012.g. – 18 574, bet 2015.g. 10,5 mēnešos vien 13332), turklāt strauji palielinās to uzņēmumu skaits, kas izbeidz savu darbību - ik gadu palielinās skaits par 2000 uzņēmumu (2012.gadā 4442 uzņēmumi, bet 2015.g 10,5 mēnešos – jau 8672 uzņēmumi). Es kā ekonomikas ministre esmu iesniegusi Saeimā uz otro lasījumu priekšlikumu precizēt šā likuma mērķi, svītrojot atsauci uz nozarēm ar zemu ienākuma līmeņa potenciālu, jo nav pamatojuma nodokļa nomaksas režīma ierobežošanai, kad sava aroda profesionāļi un speciālisti ir pieņēmuši lēmumu uzsākt savu saimniecisko darbību. Uzskatu, ka īpaši tādu uzņēmumu izveidošana, kas tautsaimniecībā var veicināt augstu ar pievienoto vērtību radītus produktus, ir jāstimulē. Turklāt nodokļu nomaksas veids nav nekādā mērā saistāms ar faktu, ka saimnieciskajai darbībai nepieciešamas atbilstošas profesionālās zināšanas un kvalifikācija. Neatkarīgi no lēmuma par nozaru ierobežošanas atlikšanu uzskatu, ka šāds likuma mērķis ir nepareizs signāls uzņēmējiem attīstīt savas idejas un pielietot zināšanu potenciālu, uzsākot uzņēmējdarbību Latvijā
Tāpat manis iesniegto priekšlikumu būtība attiecībā uz likuma normām par nozaru ierobežošanu ir atlikt par gadu Ministru kabineta noteikumu izdošanu un sakārtot saistīto normu piemērošanu. Lai arī Ministru kabineta noteikumi par 37 ierobežotajām nozarēm ir apstiprināti, Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra sēdē dotais uzdevums Finanšu ministrijai saskaņot lēmumu ar nozares pārstāvošajām organizācijām nav izpildīts. Ekonomikas ministrija ir apzinājusi 16 uzņēmējus pārstāvošu nozaru organizāciju viedokļus par nozarēm, vai un kurās būtu ierobežojama mikrouzņēmumu nodokļa režīma darbība (par to informējot Finanšu ministriju), un secinājusi, ka ir vienisprātis, ka tik plašam nozaru tvērumam nav atbalsta un šādu vērienīgu lēmumu pieņemšanā ir jāpanāk konceptuāla vienošanās ar uzņēmējus pārstāvošu nozaru organizācijām.
Šobrīd ir atvērta diskusija, ka noteiktu nozaru ierobežošana var tikt atbalstīta tikai tādā gadījumā, ja tā veicinātu attiecīgās nozares uzņēmumu darbības pašsakārtošanos, taču uzsveram - šobrīd šādas konceptuālās vienošanās nav. Līdz ar to ir atceļami arī Ministru kabineta noteikumi un diskusija turpināma līdz 2016.gada 1.oktobrim, kad atbilstoši Ministru kabineta lēmumam vienlaikus tiks virzīts jautājums par speciāla vienkāršota nodokļu režīma ieviešanu uzņēmējdarbības uzsācējiem to sākotnējās darbības posmā.
Plaša nozaru noteikšana līdz ar minimālā VSAOI modeļa ieviešanu būtiski paaugstina nodokļu slogu uzņēmējdarbības uzsācējiem un mikrouzņēmējiem. Atbilstoši Ekonomikas ministrijas aplēsēm, ieviešot minimālo VSAOI 122 EUR un nosakot 5% nodokļa apmēru mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, tas radīs vairāk kā 20% lielu nodokļu slogu. Ieviešot minimālo VSAOI modeli un mainot likmi, mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju skaits samazināsies no 43000 uzņēmumiem uz ~ 20000 uzņēmumiem. Savukārt ierobežojot 37 nozares, ir sagaidāms, ka mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu praktiski varēs izmantot pakalpojumu nozares uzņēmumi, jo šiem uzņēmumiem nav lielu izdevumu. Attiecīgi tas 3 gadu laikā samazinās mikrouzņēmumu nodokļa režīmā strādājošo uzņēmumu skaitu līdz 5000-7000 uzņēmumiem.
Finanšu ministrijas priekšlikums par termiņa atlikšanu nozaru ierobežošanai pēc būtības ierobežo visus uzņēmējdarbības uzsācējus kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājus noteiktā nozarē jau sākotnēji, savukārt esošajiem mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem paredz 2 gadu pārejas periodu 2017.gadā un 2018.gadā, nevis esošos 3 gadus. Savukārt Ekonomikas ministrijas priekšlikumi pēc būtības paredz saglabāt Mikrouzņēmumu likumā noteikto pieeju nozaru darbības ierobežojumam visur pagarinot termiņu par 1 gadu. To mērķis ir saglabāt identiskas normas un tiesisko paļāvību konceptuālu lēmumu pieņemšanā, kamēr nav pieņemts galīgais lēmums par nozarēm, kurās būtu ierobežojama mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju saimnieciskā darbība. Attiecīgi Ekonomikas ministrijas priekšlikums paredz, ka:
1) esošie mikrouzņēmumi, kas līdz 2015.gada 30.aprīlim ieguvuši (ir ieguvuši mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu un veic saimniecisko darbību nozarē, kas būs ierobežota turpmāk, ir tiesīgi saglabāt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu 2017., 2018. un 2019.gadā (nevis 2016., 2017. un 2018.gadā),
2) un mikrouzņēmumi, kas ieguvuši statusu laikposmā no 2015.gada 1.maija līdz 2016.gada 31.decembrim (nevis 2015.gada 31.decembrim) - 2017.gadā (nevis 2016.gadā).
Kopumā neiebilstot pret valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu daļas izslēgšanu no mikrouzņēmumu nodokļa un pret mikrouzņēmumu nodokļa likmes samazināšanu, uzskatu, ka ir jānodrošina samērīgi, uz argumentētiem secinājumiem balstīti ierobežojumi un nodokļu slogs mikro un mazajai uzņēmējdarbībai.
Līdz ar likumprojekta virzīšanu pieņemtais lēmums mazināt mikrouzņēmumu nodokļa likmi no 9% (pirmos trīs gadus) un 12% apmērā uz 5% (pirmos trīs gadus) un 8% likmi tiek balstīts uz faktu, ka līdz minimālā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu modeļa ieviešanu no mikrouzņēmumu nodokļa tiek izņemta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu daļa (veido 65% no kopējā mikrouzņēmumu nodokļa). Atbilstoši Ekonomikas ministrijas veiktajiem aprēķiniem 122 EUR minimālā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu modeļa ieviešana un 5% likmes noteikšana paaugstinās nodokļu slogu līdz vairāk kā 20%.
Uzskatu, ka likumā jāparedz tādu mikrouzņēmumu nodokļa likmi, kas būtiski nepārsniedz Saeimā apstiprināto kopējo mikrouzņēmumu nodokļa apjomu, vienlaikus nesamazinot pašvaldību ieņēmumus iedzīvotāju ienākuma nodokļa veidā. Ekonomikas ministrijas aprēķini norāda, ka, samazinot proporcionāli līdzšinējo 9% mikrouzņēmumu nodokļa likmi par 65%, turpmāk samazinātajai likmei būtu jābūt 3,15% un 4,2% apmērā, kas praktiski atbilstu vispārīgajā nodokļu maksāšanas režīmā esošo mikro uzņēmumu vidējam nodokļu slogam.
Tāpat, attiecībā uz iniciatīvu ierobežot mikrouzņēmumu nodokļu maksātāju darbību, aizliedzot tiem sniegt pakalpojumus juridiskām personām, bet atļaujot pakalpojumu sniegšanu tikai fiziskām personām, vēlos norādīt, ka es kā ekonomikas ministre kategoriski noraidu šāda priekšlikuma turpmāku virzību. Pēc būtības, šāds lēmums ir konceptuāla režīma maiņa, kas ne tikai ierobežo mikrouzņēmumu brīvību veikt uzņēmējdarbību un attīstīt savu ideju realizāciju, bet arī samazina to iespējas izaugsmei un attīstībai. Norādu, ka šobrīd nav skaidrs, ko šāds piedāvātais priekšlikums risina. Nodokļu nomaksas veids nav nekādā mērā saistāms ar faktu, ka saimnieciskajai darbībā ir sniedzami pakalpojumi tikai juridiskām vai fiziskām personām. Šāda iniciatīva satur ne tikai risku ēnu ekonomikas palielināšanai, bet arī ietekmi uz valsts budžetā nomaksāto nodokļu apmēru. Uzsveru, ka Ministru kabinetā ir jāvirza tikai uz argumentētiem secinājumiem balstīti priekšlikumi.
Vēlos atkārtoti uzsvērt, ka, ieviešot mikrouzņēmumu nodokļa režīmu, tika radīts vienkāršs mehānisms kā jaundibināti uzņēmumi, kuri tuvākajā laikā neizaugs par lieliem uzņēmumiem, var legāli veikt uzņēmējdarbību, nomaksājot nodokļus budžetā. Uzsveru, ka šis ir vienīgais valsts instruments jaunu uzņēmēju atbalstam.".
6. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
38.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2015.gada 23.-24.novembra sanāksmē izskatāmajos Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2535 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2015.gada 23.-24.novembra sanāksmei Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. "Par Padomes secinājumiem par kultūras lomu ES ārējās attiecībās ar īpašu uzsvaru uz kultūru attīstības sadarbībā" (pozīcija Nr.1);
2.2. "Par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumiem, ar ko attiecībā uz starpkultūru dialoga prioritāti groza kultūras darba plānu 2015.–2018. gadam" (pozīcija Nr.1).
3. Kultūras ministrei D.Melbārdei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2015.gada 23.-24.novembra sanāksmē Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
39.§
Par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2015.gada 23.-24.novembra sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-2544 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrei M.Seilei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2015.gada 23.-24.novembra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
40.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamajiem tiesību aktiem, atzīšanu un izpildi laulāto mantisko attiecību lietās un Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamajiem tiesību aktiem, atzīšanu un izpildi reģistrēto partneru mantisko attiecību lietās"

TA-2553 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, E.Rinkēvičs, K.Našeniece, I.Kalniņš, L.Medina, J.Reirs, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par priekšlikumu Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamajiem tiesību aktiem, atzīšanu un izpildi laulāto mantisko attiecību lietās un Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamajiem tiesību aktiem, atzīšanu un izpildi reģistrēto partneru mantisko attiecību lietās", ņemot vērā sēdes laikā tajā veiktos redakcionālos precizējumus.
2. Tieslietu ministrijai noformēt precizēto nacionālo pozīciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
 
41.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 23.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0456

TA-2556-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0456.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par rīcību ar Kioto protokola pirmā perioda Kioto vienībām un Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 54.§) 1.1. un 1.2. apakšpunktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem"

TA-2548-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
43.§
Informāciju par situāciju saistībā ar nacionālo interešu aizstāvēšanu un veicamajām darbībām, gatavojoties Parīzes Klimata samitam (COP21)

____________________________________

(K.Gerhards, J.Dūklavs, A.Ozola, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra sniegto informāciju.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra sēdē pozīcijas projektu Parīzes Klimata samitam (COP21) un izskatīšanai Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdē informatīvo ziņojumu par Klimata un enerģētikas politikas satvara 2030.gadam ietvaros risināmajiem aktuālajiem jautājumiem, pievienojot ziņojumam tabulu par veicamajiem pasākumiem.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts interešu pārstāvību starptautiskajos investīciju strīdos"

TA-2501 ____________________________________

(I.Gailīte, K.Gerhards, R.Kozlovskis, M.Krieviņš, G.Belēvičs, D.Āboliņa, J.Reirs, Dz.Rasnačs, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu valsts interešu pārstāvības nodrošināšanai starptautiskajos investīciju strīdos.
2. Atzīt par izpildītu Ministru kabineta 2014.gada 6.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 22.§) 3.punktā minēto uzdevumu daļā par valsts pārstāvības funkcijas pilnveidošanu.
3. Valsts kancelejai līdz 2016.gada 1 februārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā:
3.1. grozījumus Ministru kabineta 2003.gada 25.maija noteikumos Nr.263 "Valsts kancelejas nolikums", nosakot Valsts kanceleju par vadošo institūciju valsts pārstāvības nodrošināšanā starptautiskajos investīciju strīdos;
3.2. grozījumus likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem", paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā nodrošināma valsts interešu pārstāvība starptautisko investīciju strīdu ietvaros, un sešu mēnešu laikā no attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienas iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu noteikumu projektu.
4. Valsts kancelejai kopīgi ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju izvērtēt nepieciešamību izdarīt grozījumus likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", un Valsts kancelejai iesniegt attiecīgus priekšlikumus izskatīšanai Ministru kabinetā.
5. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 54.§) 4.punktu un 5.1.apakšpunktu.
6. Valsts interešu pārstāvība attiecībā uz pretenzijām, kas iesniegtas līdz informatīvajā ziņojumā piedāvātā risinājuma atbalstīšanas dienai, tiek turpināta saskaņā ar iepriekš pieņemtajiem Ministru kabineta un Ministru prezidenta lēmumiem.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo turpmāko rīcību Igaunijas pilsoņa Indreka Kuivallika (Indrek Kuivallik) 2014.gada 12.novembrī uzsāktajā starptautiskās šķīrējtiesas tiesvedības procesā pret Latvijas Republiku"

TA-2552-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" turpmāko darbību"

TA-2547-IP____________________________________

(R.Kozlovskis, J.Reirs, G.Belēvičs, Dz.Rasnačs, J.Dūklavs, E.Rinkēvičs, R.Bergmanis, U.Augulis, D.Melbārde, I.Pētersone-Godmane, I.Skrodele, M.Gauss, V.Jakovļevs, K.Ozoliņš, L.Straujuma)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2015.gada 19.novembra ārkārtas sēdē.
2. Satiksmes ministra pienākumu izpildītājam, iekšlietu ministram sagatavot jautājuma izskatīšanai nepieciešamo papildu informāciju.
 

Sēdi slēdz plkst. 17.00


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību