Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 62

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.62

2015.gada 24.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - iekšlietu ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs

 -

R.Kozlovskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Valsts administrācijas skolas nolikums"

TA-2515 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"

TA-2480 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
3.§
Noteikumu projekts "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi"

TA-2355 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 21.§) "Noteikumu projekts "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2357 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 21.§) "Noteikumu projekts "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"" 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību saistībā ar ceļu satiksmes negadījumā cietušajām personām"

TA-2536 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Tieslietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un biedrību "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" sešu mēnešu laikā sagatavot informatīvo ziņojumu par iespējām samazināt administratīvo slogu iestādēm saistībā ar dokumentu iesniegšanas kārtību apdrošinātājam vai biedrībai "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" un finanšu ministram iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
6.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām""

TA-2439 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2437 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 6.augusta noteikumos Nr.487 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-2463 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta izglītības un zinātnes ministrs (otrais paraksts).
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.902 "Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti""

TA-2228 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.decembra rīkojumā Nr.803 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-2385 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Universitātes aģentūras "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts" pārveidi"

TA-2511 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Universitātes zinātniskā institūta – atvasinātas publiskas personas – "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts" nolikuma apstiprināšanu"

TA-2514 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 17.februāra rīkojuma Nr.75 "Par Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas Satversmes apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-2502 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 62.§) "Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.janvāra rīkojumā Nr.5 "Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2377 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 62.§) "Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.janvāra rīkojumā Nr.5 "Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 31.maijam.

 
15.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.8 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par psihologu profesionālās darbības regulējuma nepieciešamību"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2503 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.8 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par psihologu profesionālās darbības regulējuma nepieciešamību"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 31.maijam.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normāla darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu"

TA-2372 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

TA-2363 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (otrais paraksts).
2. Satiksmes ministrijai līdz 2017.gada 31.decembrim, balstoties uz projekta "Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos" 1.kārtas ieviešanas izvērtējumu un projekta 2.kārtas vidusposma, kā arī "pēdējās jūdzes" pakalpojuma pieejamības par saprātīgu un tirgum atbilstošu cenu izvērtējumu, piedāvāt papildus valsts atbalsta pasākumus, tai skaitā izstrādāt normatīvo aktu priekšlikumus, lai nodrošinātu "pēdējās jūdzes" elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību.

 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-2533 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamā īpašuma "Ezeriņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 004 0163) – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 004 0163 daļu 0,0029 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 617,00 EUR (21,29 EUR par vienu kvadrātmetru);
2.2. nekustamo īpašumu "Ežu iela" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 003 0061) – zemes vienību 0,1074 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 003 0061) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 7 177,55 EUR;
2.3. nekustamo īpašumu "Ceļš Ezera iela 3" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 007 0824) – zemes vienību 0,0708 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0697) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 12 220,00 EUR;
2.4. nekustamo īpašumu "Ceļš Ežu iela 2" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 003 0202) – zemes vienību 0,0385 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 003 0094) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 4 646,05 EUR;
2.5. nekustamo īpašumu "Ceļš Grantu iela" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 003 0223) – zemes vienību 0,0042 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 003 0095) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 264,41 EUR;
2.6. nekustamo īpašumu "Franči C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 011 0431) – zemes vienību 0,0400 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 011 0417) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 768,00 EUR;
2.7. nekustamo īpašumu "Intari C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 010 0207) – zemes vienību 0,0450 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 010 0193) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 1 891,00 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 1 386,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 505,00 EUR;
2.8. nekustamo īpašumu "Kalna Ģūģi C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 011 0450) – zemes vienību 0,0400 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 011 0423) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 608,00 EUR;
2.9. nekustamā īpašuma "Klidzēni" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 007 0295) daļu 0,1677 ha platībā – zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0295 – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 29 966,85 EUR;
2.10. nekustamo īpašumu "Pēdiņas C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 010 0204) – zemes vienību 0,0861 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 010 0100) un zemes vienību 0,0048 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 010 0101) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 3 200,00 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 2 800,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 400,00 EUR;
2.11. nekustamo īpašumu "Pēdiņas C1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 010 0203) – zemes vienību 0,0030 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 010 0189) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 92,00 EUR.

 
19.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts autoceļa P45 Viļaka-Kārsava pārbūves projekta īstenošanai"

TA-2537 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai atsavināt nekustamā īpašuma "Āpšiņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3870 002 0054) daļu, kas sastāv no zemes vienības 0,14 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3870 002 0295) – Medņevas pagastā, Viļakas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 798,00 EUR.
3. Satiksmes ministrijai atsavināt valsts nekustamo īpašumu "Āpšiņi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3870 002 0378) – zemes vienību 0,16 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3870 002 0347) – Medņevas pagastā, Viļakas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 784,00 EUR, kā daļēju kompensāciju par šī protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu.
4. Satiksmes ministrijai atsavināt nekustamā īpašuma "Ozoli" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3870 005 0011) daļas, kas sastāv no zemes vienības 0,05 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3870 005 0220), zemes vienības 0,01 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3870 005 0221), zemes vienības 0,55 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3870 005 0232) un zemes vienības 0,09 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3870 005 0234) – Medņevas pagastā, Viļakas novadā, kuru tirgus vērtība noteikta 3 290,00 EUR.
5. Satiksmes ministrijai atsavināt valsts nekustamo īpašumu "Ozoli A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3870 005 0260) – zemes vienību 0,03 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3870 005 0245) un zemes vienību 0,37 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3870 005 0247) – Medņevas pagastā, Viļakas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 1 880,00 EUR, kā daļēju kompensāciju par šī protokollēmuma 4.punktā minēto nekustamo īpašumu atsavināšanu.
6. Satiksmes ministrijai atsavināt nekustamā īpašuma "Vītoliņi 1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3882 002 0095) daļu, kas sastāv no zemes vienības 0,40 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 002 0259) – Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 2 280,00 EUR.
7. Satiksmes ministrijai atsavināt valsts nekustamā īpašuma "Autoceļš P45" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3882 002 0324) daļu, kas sastāv no zemes vienības 0,09 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 002 0397) – Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 432,00 EUR un valsts nekustamo īpašumu "Vecā fabrika A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3882 002 0567) – zemes vienību 0,35 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 002 0537) – Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 1 680,00 EUR, kā daļēju kompensāciju par šī protokollēmuma 6.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu.
8. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 26.panta 2.punktu atlīdzības daļu par:
8.1. šī protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu izmaksāt naudā – 14,00 EUR, un daļu kompensēt ar valsts nekustamo īpašumu "Āpšiņi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3870 002 0378) – zemes vienību 0,16 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3870 002 0347) – Medņevas pagastā, Viļakas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 784,00 EUR;
8.2. šī protokollēmuma 4.punktā minēto nekustamo īpašumu atsavināšanu izmaksāt naudā – 1 410,00 EUR, un daļu kompensēt ar valsts nekustamo īpašumu "Ozoli A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3870 005 0260) – zemes vienību 0,03 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3870 005 0245) un zemes vienību 0,37 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3870 005 0247) – Medņevas pagastā, Viļakas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 1 880,00 EUR;
8.3. šī protokollēmuma 6.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu izmaksāt naudā – 168,00 EUR, un daļu kompensēt ar:
8.3.1. valsts nekustamā īpašuma "Autoceļš P45" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3882 002 0324) daļu, kas sastāv no zemes vienības 0,09 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 002 0397) – Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 432,00 EUR;
8.3.2. valsts nekustamo īpašumu "Vecā fabrika A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3882 002 0567) – zemes vienību 0,35 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 002 0537) – Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 1 680,00 EUR.

 
20.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza-Terehova pārbūves projekta īstenošanai"

TA-2538 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamā īpašuma "Ezerzeme" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6858 003 0007) daļas, kas sastāv no zemes vienības 0,14 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6858 003 0175) un zemes vienības 0,17 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6858 003 0177) – Isnaudas pagastā, Ludzas novadā, par 4 619,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Mednieki A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6858 010 0147) – zemes vienību 0,08 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6858 010 0138) un zemes vienību 0,13 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6858 010 0140) – Isnaudas pagastā, Ludzas novadā, par 3 129,00 EUR.

 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.850 "Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi""

TA-2332 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.54 "Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība""

TA-2022 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.861 "Noteikumi par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem, apriti un kārtību, kādā atzīst personas, kas veic vīrustestēšanu""

TA-2024 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""

TA-2027 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.73 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""

TA-2546 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"""

TA-2528 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanu"

TA-2569 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""

TA-2361 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, R.Kozlovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Finanšu ministrijas un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes atzinumā minēto, un tieslietu ministram iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.novembra noteikumos Nr.1316 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām""

TA-2527 ____________________________________

(M.Seile, A.Barševskis, L.Ribickis, A.Ozola, K.Gerhards, J.Dūklavs, M.Krieviņš, R.Kozlovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā ministres izteiktos priekšlikumus par 11.trīs prim un 25.punkta redakciju, saskaņot projektu ar Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Ņemot vērā izteiktos viedokļus par Nacionālā botāniskā dārza un citu nozīmīgu infrastruktūras objektu turpmākās uzturēšanas iespējām, Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un mēneša laikā noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Zinātniskās darbības likumā, paredzot izveidot nacionālas nozīmes infrastruktūras objektu sarakstu.
5. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrijai konceptuāli atbalsta Latvijas Universitāšu asociācijas un Rektoru padomes viedokli, ka lielāka proporcija no akadēmiskā personāla atalgojuma finansējama no zinātnes bāzes finansēšanai paredzētajiem līdzekļiem, un atzīst to par turpmākos gados risināmu jautājumu.

 
30.§
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības pagaidu ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem un cūku ganāmpulku īpašniekiem"

TA-2574 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi"

TA-2577 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2578 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"

TA-2579 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai pēc tam, kad normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir veikta apropriācijas pārdale no Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada budžeta apakšprogrammas 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" 100 000 EUR apmērā uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 09.08.00 "Balvas par izciliem sasniegumiem sportā".

 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par 2015.gada 30.novembra neformālajā Kosmosa padomē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2584 ____________________________________

(M.Seile, R.Kozlovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrei M.Seilei pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā Kosmosa padomē.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par 2015.gada 26.-27.novembra neformālajā Eiropas Savienības Ministru, kas atbildīgi par teritoriālās kohēzijas un pilsētu attīstības jautājumiem, padomē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2590 ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram E.Tavaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ministru, kas atbildīgi par teritoriālo kohēziju un pilsētu attīstības jautājumiem, neformālajā padomes 2015.gada 26.-27.novembra sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
36.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2015.gada 1.decembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2585 ____________________________________

(M.Seile, R.Kozlovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2015.gada 1.decembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumu projektu par dzimumu līdztiesības veicināšanu Eiropas pētniecības telpā':
2.2. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumu projektu par pētniecības integritāti";
2.3. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumu projektu par Eiropas pētniecības telpas padomdevēju struktūras pārskatīšanu".
3. Izglītības un zinātnes ministrei M.Seilei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2015.gada 1.decembra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
37.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2015.gada 27.novembra sanāksmei Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos

TA-2588 ____________________________________

(K.Gerhards, R.Kozlovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par citiem Eiropas Savienības Ārlietu padomē 2015.gada 27.novembrī (Kopējā tirdzniecības politika) izskatāmajiem jautājumiem".
3. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomiskajai un Sociālajai komitejai un Reģionu komitejai "Tirdzniecība visiem. Ceļā uz atbildīgāku tirdzniecības un ieguldījumu politiku".
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2015.gada 27.novembra sanāksmē Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos.

 

38.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 21.sesiju un Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 11.sesiju, kā arī Pakļautās izpildinstitūcijas (SBI) 43.sesiju, Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes (SBSTA) 43.sesiju un Īpašās darba grupas par Durbanas Paplašinātās rīcības platformu (ADP) 2.sesijas 12.turpinājumu Parīzē, Francijā, 2015.gada 30.novembrī – 11.decembrī"

TA-2593 ____________________________________

(K.Gerhards, D.Reizniece-Ozola, A.Timofejeva, A.Ozola, R.Kozlovskis)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 21.sesiju un Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 11.sesiju, kā arī Pakļautās izpildinstitūcijas (SBI) 43.sesiju, Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes (SBSTA) 43.sesiju un Īpašās darba grupas par Durbanas Paplašinātās rīcības platformu (ADP) 2.sesijas 12.turpinājumu Parīzē, Francijā, 2015.gada 30.novembrī – 11.decembrī", ņemot vērā izteiktos priekšlikumus par nacionālās pozīcijas tekstu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai tehniski precizēt nacionālās pozīcijas teksta izkārtojumu un papildināt teksta daļu par Latvijas īpašajām interesēm atbilstoši ekonomikas ministres priekšlikumam, saskaņot precizēto pozīciju ar Ekonomikas ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.

 
39.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Starptautiskās Telesakaru savienības Pasaules Radiosakaru konferenci"

TA-2592 ____________________________________

(E.Beļskis, R.Kozlovskis)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Starptautiskās Telesakaru savienības Pasaules Radiosakaru konferenci".
2. Latvijas delegācijas Starptautisko Telesakaru savienības Pasaules Radiosakaru konferencē vadītājam Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktoram E.Beļskim parakstīt grozījumus Starptautiskās Telesakaru savienības Radionoteikumos.

 
40.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2015.gada 26.novembra sanāksmei

TA-2594 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, R.Kozlovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai ar ko izveido energoefektivitātes marķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES".
3. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Komisijas paziņojumiem par jaunu piedāvājumu enerģijas lietotajiem un enerģijas tirgus dizaina reformu".
4. Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniekam vēstniekam J.Štālmeistaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2015.gada 26.novembra sanāksmē.

 
41.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2015.gada 30.novembra sanāksmei

TA-2596 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, R.Kozlovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par vienotā tirgus pilnīgošanu – plašākas iespējas cilvēkiem un uzņēmumiem".
3. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Komisijas Ieteikumu Eirozonas Valstīm Veidot Nacionālās Konkurētspējas Padomes".
4. Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniekam vēstniekam J.Štālmeistaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2015.gada 30.novembra sanāksmē.

 
42.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2015.gada 3.- 4.decembra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2597 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, R.Kozlovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.7 "Par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi".
3. Tieslietu ministram Dz.Rasnačam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2015.gada 3.-4.decembra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
43.§
Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar Amerikas Savienoto Valstu Vācijas Maršala fondu 2016.gadā"

TA-2530-DV ____________________________________

(R.Kozlovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-426/15 Pudāns

TA-2573-DV ____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Kalniņš, G.Belēvičs, J.Dūklavs, D.Reizniece-Ozola, I.Pētersone-Godmane, R.Kozlovskis)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-462/15 Pudāns.
2. Finanšu ministrijai un Zemkopības ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku stratēģijas jautājumos I.Kalniņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsulti G.Bambāni pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-462/15 Pudāns.

 
45.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Rungainis pret Latviju"

397-k____________________________________

(K.Gerhards, K.Līce, R.Kozlovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
46.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Vecbaštika un citi pret Latviju"

396-k____________________________________

(K.Līce, Dz.Rasnačs, D.Reizniece-Ozola, K.Gerhards, R.Kozlovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.50


Ministru prezidenta vietā - iekšlietu ministrs, satiksmes ministra
pienākumu izpildītājs Rihards Kozlovskis

Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību