Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 1

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.1

2016.gada 5.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-2872 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

TA-2847 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.694 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadības noteikumi""

TA-2842 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai"

TA-2916 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Saeimas lēmumprojekts "Par Aizdevuma finansējuma līgumu starp Latvijas Republiku kā aizdevēju un vienotā noregulējuma valdi kā aizņēmēju"

TA-2884 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu un Aizdevuma finansējuma līgumu starp Latvijas Republiku kā aizdevēju un vienotā noregulējuma valdi kā aizņēmēju.
Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmumprojektu un Aizdevuma finansējuma līgumu starp Latvijas Republiku kā aizdevēju un vienotā noregulējuma valdi kā aizņēmēju oriģinālā (angļu) valodā un tā tulkojumu latviešu valodā iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt Saeimas lēmumprojektu par steidzamu.

 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.augusta rīkojumā Nr.411 "Par finansējuma piešķiršanu Finanšu ministrijai Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas, aprīkojuma iegādes, pārcelšanās un uzturēšanas izdevumu segšanai""

TA-2895 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 59.§) "Informatīvais ziņojums "Par Satiksmes ministrijas izvirzītajiem priekšlikumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai tranzīta un loģistikas jomā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2818 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 51 59.§) "Informatīvais ziņojums "Par Satiksmes ministrijas izvirzītajiem priekšlikumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai tranzīta un loģistikas jomā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 29.februārim.

 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""

TA-2911 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Saldus Profesionālajai vidusskolai"

TA-2932 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi""

TA-2902 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""

TA-2914 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

TA-2922 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1210 "Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību""

TA-2917 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību""

TA-2918 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība""

TA-2919 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-2926 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamā īpašuma "Lejas Ģūģi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 011 0033) sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 011 0034 daļu 0,01 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 183,00 EUR (1,83 EUR par vienu kvadrātmetru);
2.2. nekustamo īpašumu "Sarma C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 003 0187) – zemes vienību 0,15 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 003 0092) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 28 982,87 EUR;
2.3. nekustamā īpašuma "Usnes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 003 0132) sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 003 0132 daļu 0,02 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā par 3734,54 EUR (17,76 EUR par vienu kvadrātmetru).

 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu "V1224" un "Autoceļš V1224", Gaviezes pagastā, Grobiņas novadā, nodošanu Grobiņas novada pašvaldības īpašumā "

TA-2791 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 23.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2831 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.28 23.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 1.jūlijam.

 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""

TA-2764 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi"

TA-2852 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība"

TA-2671 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumos Nr.299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem""

TA-2836 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Latvijas Goda ģimenes apliecības "3+ Ģimenes karte" programmas īstenošanas kārtība"

TA-3020 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi""

TA-2539 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai līdz 2017.gada 1.aprīlim sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju izvērtēt grozījumu nepieciešamību Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.47 "Farmakovigilances kārtība" attiecībā uz bioloģiskas izcelsmes zāļu farmakovigilanci.

 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumos Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos""

TA-2996 ____________________________________

(U.Augulis, R.Kozlovskis, P.Vilks, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2937 ____________________________________

(D.Melbārde, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Likumprojekts "Oficiālās elektroniskās adreses likums"

TA-244 ____________________________________

(R.Kozlovskis, J.Citskovskis, J.Reirs, Dz.Rasnačs, B.Kņigins, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Pieņemt zināšanai, ka izmaksas oficiālās elektroniskās adreses (turpmāk – e-adrese) informācijas sistēmas un e-adreses pieteikšanās elektronisko pakalpojumu, valsts iestāžu darbinieku apmācībām oficiālās e-adreses izmantošanā, kā arī darbinieku atlīdzībai plānots segt, piesaistot finansējumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" (turpmāk – 2.2.1.1.pasākums) ietvaros, ja projekta apraksts atbildīs vienotās IKT mērķarhitektūras nosacījumiem un projekta iesniegums atbildīs 2.2.1.1.pasākuma projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumos Nr.653 par 2.2.1.1.pasākuma īstenošanu ietvertajiem ieviešanas nosacījumiem.
4. Pieņemt zināšanai, ka finansējumu Tiesu informācijas sistēmas un Izpildu lietu reģistra pielāgošanai plānots piesaistīt no 2.2.1.1.pasākuma projekta "Tiesu informācijas sistēmas attīstība", ja projekta apraksts atbildīs vienotās IKT mērķarhitektūras nosacījumiem un projekta iesniegums atbildīs 2.2.1.1.pasākuma projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumos Nr.653 par 2.2.1.1.pasākuma īstenošanu ietvertajiem ieviešanas nosacījumiem.
5. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu likumprojektā paredzēto pasākumu izpildei izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.
6. Valsts reģionālās attīstības aģentūrai nodrošināt e-adrešu informācijas sistēmas izstrādi 18 mēnešu laikā no finansējuma saņemšanas 2.2.1.1.pasākuma ietvaros.
7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministriju līdz 2019.gada 1.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par zvērinātu tiesu izpildītāju, maksātnespējas procesa administratoru un tiesu tehnisko gatavību uzsākt e-adreses lietošanu. Ja minētie tiesību subjekti finansējuma trūkuma dēļ nebūs tehniski gatavi uzsākt e-adreses lietošanu noteiktajā termiņā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Oficiālās elektroniskās adreses likumā, atliekot minētā tiesiskā regulējuma piemērošanu.
8. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju izstrādāt un iekšlietu ministram iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 3.marta rīkojumā Nr.90 "Par Oficiālās elektroniskās adreses koncepciju", lai atzītu par spēku zaudējušu minētā rīkojuma 4. un 5.punktu.
9. Iekšlietu ministrijai sagatavot un līdz 2017.gada 1.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā:
9.1. likumprojektu "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā", paredzot paplašināt Iedzīvotāju reģistrā uzkrāto ziņu apjomu;
9.2. grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība", paredzot e-adreses aktualizēšanas kārtību Iedzīvotāju reģistrā;
9.3. grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība", paredzot kārtību datu par e-adresi izsniegšanai.
10. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un līdz 2017.gada 1.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā:
10.1. grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr. 689 "Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums", papildinot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzdevumus;
10.2. grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām", papildinot ar e-adresi kā informācijas apmaiņu veidu, kuru var izmantot elektronisko dokumentu apritē.
11. Tieslietu ministrijai:
11.1. vadīto pastāvīgo darba grupu (Pastāvīgā darba grupa Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei, Pastāvīgā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa darba grupa, Pastāvīgā darba grupa Civilprocesa likuma grozījumu izstrādei) ietvaros līdz 2018.gada 1.jūlijam izvērtēt tiesību aktos nepieciešamos grozījumus saistībā ar elektroniskās paziņošanas, izmantojot e-adresi, prioritātes principa, ieviešanu;
11.2. līdz 2018.gada 1.jūlijam izvērtēt Administratīvā procesa likumā nepieciešamos grozījumus saistībā ar elektroniskās paziņošanas, izmantojot e-adresi, prioritātes principa, ieviešanu;
11.3. sagatavot un līdz 2017.gada 1.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā:
11.3.1. likumprojektu "Grozījumi Paziņošanas likumā", ietverot elektroniskās paziņošanas, izmantojot e-adresi, prioritātes principu, tai skaitā paredzot, ja normatīvajā aktā nav noteikts konkrēts dokumenta paziņošanas veids un persona nav izteikusi lūgumu atbildi saņemt papīra dokumenta formā, iestāde personai dokumentu paziņo uz e-adresi (ja ir aktivizēts e-adreses konts). Ja ir aktivizēts e-adreses konts, dokumenta paziņošanas adrese ir e-adrese, un dokuments, kas paziņots, izmantojot e-adresi, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas, kā arī papildināt pārejas noteikumus ar regulējumu, kas paredz, ka tiesa, kas izskata administratīvās lietas un administratīvo pārkāpumu lietas, un Satversmes tiesa e-adresi lieto ne vēlāk kā no 2020.gada 1.janvāra;
11.3.2. likumprojektu "Grozījumi Informācijas atklātības likumā", paredzot iespēju pieprasīt ierobežotas pieejamības informāciju arī, izmantojot e-adresi, un sniegt pieprasīto ierobežotās pieejamības informāciju elektroniski personas e-adresē, izņemot, ja persona izteikusi lūgumu atbildi saņemt papīra dokumenta formā.
12. Finanšu ministrijai sagatavot un līdz 2017.gada 1.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"", paredzot, ka tiem nodokļu maksātājiem, kuriem ir aktivizēts e-adreses konts, administratīvos aktus un citus dokumentus paziņo, izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu, nodrošinot dokumentu pieejamību e-adrešu informācijas sistēmā.
13. Visām ministrijām izvērtēt to kompetencē esošos tiesību aktus un līdz 2017.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus tiesību aktos, paredzot iespēju saziņas nodrošināšanai starp iestādi un privātpersonu izmantot e-adresi.
14. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka tieslietu ministram Dz.Rasnačam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Uzskatu, ka sabiedrībai jādod iespēja izmantot arī tās priekšrocības, ko dod interneta bankas izmantošana. Pašreizējā likumprojekta redakcija ievērojami ierobežo elektroniskā paraksta izmantošanas iespējas.".

 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai""

TA-2910 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Gailīte, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka noteikumi piemērojami ar 2016.gada 1.janvāri, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā"

TA-2858 ____________________________________

(M.Seile, J.Dūklavs, A.Ozols, L.Medina, I.Gailīte, L.Straujuma)

 

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Zemkopības ministriju, Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju izvērtēt nepieciešamību Ministru kabinetam apstiprināt augstskolu dibinātu zinātnisko institūtu nolikumus, un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.

 
31.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi"

TA-2935 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
32.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi"

TA-2941 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
33.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi"

TA-2882 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Eņģele, A.Ozols, P.Vilks, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz informāciju par finanšu kontiem Valsts ieņēmumu dienestam"

TA-5 ____________________________________

(J.Reirs, L.Medina, I.Gailīte, B.Bāne, J.Salmiņa, R.Kronbergs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas pārstāvju sniegto informāciju, ka noteikumu projekta sagatavošanā ir ņemti vērā Tieslietu ministrijas izteiktie iebildumi.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai, ja ir izpildīts šī protokollēmuma 2.punkts.
4. Finanšu ministrijai pirms noteikumu pielikumā ietverto valstu saraksta papildināšanas ar jaunu valsti ņemt vērā:
4.1. Datu valsts inspekcijas viedokli par personas datu aizsardzības prasību ievērošanu attiecīgajā valstī attiecībā uz šajos noteikumos noteikto personas datu apstrādi;
4.2. starptautiskajos nolīgumos par automātisko informācijas par finanšu kontiem apmaiņu ar katru minēto valsti noteikumu izpildes nodrošināšanu no attiecīgās valsts puses.

 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto valsts budžeta ieņēmumu administrēšanā un uzskaitē risināmajiem jautājumiem administratīvā sloga mazināšanai nodokļu maksātājiem un efektīvam Valsts ieņēmumu dienesta organizatoriskajam procesam"

TA-2892 ____________________________________

(J.Reirs, V.Narnicka, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt uzkrājuma principa ieviešanu Valsts ieņēmumu dienesta administrēto valsts budžeta ieņēmumu uzskaitē.
3. Atbalstīt valsts budžeta ieņēmumu kontu skaita samazināšanu Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem valsts budžeta ieņēmumiem.
4. Atbalstīt jaunas paaudzes informācijas sistēmas "Maksājumu administrēšanas informācijas sistēma" izveidi.
5. Atbalstīt un prioritārajā secībā virzīt Valsts ieņēmumu dienesta projekta "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija" kārtas līdzfinansēšanai no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība", ja projekta iesniegums atbildīs projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumos Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" ieviešanas nosacījumiem.
6. Gadījumā, ja darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" pieejamais finansējums nav pietiekams pilnai projekta "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija" īstenošanai, Finanšu ministrijai virzīt jaunās politikas iniciatīvas pieprasījumu attiecīgā gada valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa ietvara likumprojekta sagatavošanas procesā izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jaunās politikas iniciatīvu pieprasījumiem.

 
36.§
Informatīvais ziņojums "Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos"

TA-2987 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, D.Melbārde, A.Pildegovičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos".
2. Ārlietu ministrijai precizēt informatīvā ziņojuma sadaļu "ES vienotība un solidaritāte" jautājumā par cīņu ar organizēto noziedzību, un ārlietu ministram saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 118.trīs prim pantu iesniegt informatīvo ziņojumu Saeimai.

 

37.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanu 2014.gadā"

TA-2837 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
38.§
Informācija par plānoto Valsts kancelejas reorganizāciju

____________________________________

(M.Krieviņš, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas direktora sniegto informāciju.
 
39.§
Konceptuāls ziņojums "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā "Mērķarhitektūra v.1.0""

____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2931 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Par Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2015.gada 28.decembra blakus lēmumu civillietā Nr.C30504912

TA-2420, TA-2457 ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Gailīte, L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iekšlietu ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt līdz 2016.gada 31.martam.
 
42.§
Dienesta vajadzībām

TA-4-DV ____________________________________

 

Sēdi slēdz plkst. 13.50


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību