Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 2

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.2

2016.gada 12.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.15

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.7 "Ostas pārvaldes paraugnolikums""

TA-3018 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā periodiskā pārskata darba grupas 24.sesijā Ženēvā"

TA-2946 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""

TA-3019 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai"

TA-2749 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes nolikums"

TA-2861 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi""

TA-2898 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs, Cēsu novadā, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"

TA-2848 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra rīkojumā Nr.535 "Par Cēsu Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""

TA-2756 ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un līdz 2016.gada 15.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu finansēšanas kārtību pēc 2016.gada 31.augusta, kad būs beidzies valsts atbalsts akreditētajām profesionālās izglītības programmām.

 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.324 "Par Vecbebru Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""

TA-2759 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.322 "Par Apguldes Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""

TA-2760 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.323 "Par Zaļenieku Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""

TA-2812 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 37.§) "Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2939 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 37.§) "Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi līdz 2016.gada 1.jūlijam.

 
13.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 38.§) "Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2940 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 38.§) "Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi līdz 2016.gada 1.jūlijam.

 
14.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 46.§) "Priekšlikumi likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā" 30.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2269 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 46.§) "Priekšlikumi likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā" 30.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tirgus ielā 19, Krāslavā, Krāslavas novadā, nodošanu Krāslavas novada pašvaldības īpašumā"

TA-2867 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Somijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības, Norvēģijas Karalistes valdības, Polijas Republikas valdības, Krievijas Federācijas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgums par Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības sekretariāta izveidi"

TA-2938 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Somijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības, Norvēģijas Karalistes valdības, Polijas Republikas valdības, Krievijas Federācijas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumā par Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības sekretariāta izveidi (turpmāk – Līgums) paredzētos pasākumus nodrošināt Kultūras ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
3. Pilnvarot Kultūras ministrijas valsts sekretāru parakstīt Līgumu.

 
17.§
Noteikumu projekts "Gaisa telpas pārvaldības kārtība, tās struktūra un mainīšanas kārtība"

TA-2787 ____________________________________

(R.Kozlovskis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai papildināt noteikumu projekta Noslēguma jautājumus ar jaunu punktu, nosakot, ka noteikumu 17.1.apakšpunktā paredzētos ar gaisa telpas struktūras elementa izmantošanas nodrošināšanas procedūras izstrādi saistītos izdevumus attiecībā uz šajā apakšpunktā minēto ierosinātāju piemēro ar 2017.gada 1.janvāri, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atpūtas kuģu un ūdens motociklu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū"

TA-2776 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.janvāra noteikumos Nr.49 "Noteikumi par kuģu drošību""

TA-2524 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.248 "Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību""

TA-2525 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Kuģu radio un navigācijas aprīkojuma izmantošanas un apkalpošanas noteikumi"

TA-2567 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma Latgales ielā 2, Kārsavā, Kārsavas novadā, nodošanu Kārsavas novada pašvaldības īpašumā"

TA-2690 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "P40 nobrauktuve" Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"

TA-2788 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "P32" Nītaures pagastā, Amatas novadā, nodošanu Amatas novada pašvaldības īpašumā"

TA-2789 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Pievedceļš Saukas skolai V827" Viesītes novadā nodošanu Viesītes novada pašvaldības īpašumā"

TA-2793 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Lielā iela" Drabešu pagastā, Amatas novadā, nodošanu Amatas novada pašvaldības īpašumā"

TA-2795 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-2915 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamā īpašuma "Mežmalas iela 2" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 003 0583) sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 003 0099 daļu 0,0548 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 11 914,00 EUR (21,74 EUR par vienu kvadrātmetru);
2.2. nekustamo īpašumu "Skosāni C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 1155) – zemes vienību 0,0324 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0740) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 7756,00 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 5016,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 2740,00 EUR.

 
28.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-2786 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Ceļš Rāmavas iela 22" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 004 0419) – zemes vienību 2,68 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 004 0414) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 458 870,25 EUR.

 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.412 "Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritorijām""

TA-2798 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 25A, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai"

TA-2803 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
31.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 39A, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai"

TA-2806 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""

TA-2833 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai izvērtēt, sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos" grozījumiem, kas paredz no 2017.gada komerciālajā zvejā noteikt kopējā un atsevišķu zivju sugu nozvejas apjoma limitus arī citās šo noteikumu 1. 2., 3. un 4.pielikumā minētajās ūdenstilpēs, kurās tas ir nepieciešams, ievērojot valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" zinātnisko pamatojumu šādu limitu noteikšanai.

 
33.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-10 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-21 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""

TA-30 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par Aivu Rozenbergu"

TA-11 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, A.Rozenberga, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumos Nr.610 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi""

TA-2945 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi"

TA-2941 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi"

TA-2935 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
40.§
Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā"

TA-2858 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
41.§
Noteikumu projekts "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" nolikums"

TA-20 ____________________________________

(K.Gerhards, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projekta 9.punktā skaitli "70" aizstāt ar skaitli "75" un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.–2018.gadam īstenošanas starpposma 2012.–2014.gadā novērtējumu"

TA-2774 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram līdz 2018.gada 1.martam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā pamatnostādņu projektu nākamajam periodam.
3. Kultūras ministrijai, sagatavojot pamatnostādņu projektu nākamajam periodam, ņemt vērā Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012. – 2018.gadam īstenošanas starpposma 2012. – 2014.gadā novērtējuma secinājumus.

 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas risku novērtēšanas kopsavilkumu"

TA-3021 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nosūtīt informatīvo ziņojumu Eiropas Komisijai.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmas "ES Baltijas jūras reģiona stratēģija tehniskās palīdzības fonds" (EU Strategy for the Baltic Sea Region Seed Money Facility) ietvaros"

TA-18 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta saistības Eiropas Savienības programmas "ES Baltijas jūras reģiona stratēģija tehniskās palīdzības fonds" ietvaros Zemgales plānošanas reģiona projekta "E-veselības viedas specializācijas stiprināšana veselīgākam un labklājīgākam Baltijas jūras reģionam" (Empowering eHealth Smart Specialization for a Healthier and Wealthier Baltic Sea Region) ieviešanas finansēšanai 3 450 EUR apmērā, tajā skaitā 2 550 EUR priekšfinansējuma nodrošināšanai, un 900 EUR valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc šī protokollēmuma 2. punktā minētā projekta apstiprināšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijai pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt no Eiropas Savienības atmaksāto līdzekļu par projektu īstenošanu ieskaitīšanu 2017.gada valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

 
45.§
Protokollēmuma projekts "Par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojumā ietvertajiem secinājumiem"

TA-2549 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

 

Ņemot vērā ekonomikas ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-14 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 18.janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-31 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 18.janvāra sanāksmē.
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas Trešais regulārais ziņojums atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK 22.pantam"

TA-37 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai iesniegt informatīvo ziņojumu Eiropas Komisijai.
 
49.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 19.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0526

TA-3004-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2015.gada 19.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0526 (turpmāk – nostāja).
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
50.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 18.janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-32 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai iesniegtos informatīvos ziņojumus "Sīrija", "Irāka", "Tuvo Austrumu miera process" un "Ukraina".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 18.janvāra sanāksmē.
 
51.§
Informatīvais ziņojums par Euro grupas 2016.gada 14.janvāra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2016.gada 15.janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-36-IP ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministram J.Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2016.gada 14.janvāra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2016.gada 15.janvāra sanāksmē.

 
52.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Starptautiskās atjaunojamās enerģijas aģentūras (IRENA) Asamblejas sesto sesiju 2016.gada 16.-17.janvārī"

TA-42 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Starptautiskās atjaunojamās enerģijas aģentūras (IRENA) Asamblejas sesto sesiju 2016. gada 16.-17. janvārī".
2. Pilnvarot Latvijas vēstniecības Apvienotajos Arābu Emirātos pagaidu pilnvaroto lietvedi R.Brēmani Latvijas valdības vārdā ar balsstiesībām piedalīties un pieņemt lēmumus IRENA Asamblejas piektajā sesijā atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktā apstiprinātajai pozīcijai.

 
53.§
Konceptuāls ziņojums "Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību"

TA-2667-IP ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Pētersone-Godmane, J.Garisons, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420125516

TA-13 ____________________________________

(J.Reirs, L.Vucēne, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420125516.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3. Finanšu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību lietā Nr.A420125516.
 
55.§
Dienesta vajadzībām

TA-40-DV ____________________________________

 

.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.30


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību