Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 3

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.3

2016.gada 19.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 15.marta rīkojumā Nr.131 "Par Latvijas izvirzīto ad hoc tiesnešu sarakstu un Paskaidrojošo rakstu Eiropas Cilvēktiesību tiesai""

TA-2871 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas""

TA-2944 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 54.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu

TA-16 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 54.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016. gada 1.oktobrim.

 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi""

TA-2898 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.840 "Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu līgumcenu robežām""

TA-27 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.1068 "Noteikumi par būvdarbu koncesiju līgumcenu robežām""

TA-28 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā""

TA-29 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.519 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām""

TA-26 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts materiālo rezervju likumā"

TA-3022 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu, lai nodrošinātu valsts materiālo rezervju resursu iegādi patvēruma meklētāju masveida ierašanās gadījumam, 2017.gadam 655 010 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" sagatavošanas procesā.

 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.423 "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-2913 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-3005 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-33 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm"

TA-2275 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

TA-3016 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā"

TA-3017 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
16.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme"

TA-2602 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Par 2013.gada Vēstuļu korespondences reglamentu"

TA-2575 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku""

TA-2783 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""

TA-2933 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi""

TA-34 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"

TA-25 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 40.§) "Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidē"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2920 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 40.§) 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.

 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā"

TA-2767 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" un likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" (likumprojektu pakete).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" un likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" (likumprojektu pakete).
4. Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" 2017.gadam 17 424 EUR apmērā un 2018.gadam un turpmākajiem gadiem 1 742 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.


 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

TA-2768 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā" un likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā" un likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" (likumprojektu pakete).


 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"

TA-2770 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā" un likumprojektu "Grozījumi Civillikumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā" un likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (likumprojektu pakete).

 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi""

TA-2846 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""

TA-2815 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Par atsevišķos Ministru kabineta sēžu protokollēmumos (par valsts informācijas sistēmu attīstību) doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem

TA-2930 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts informācijas sistēmām un to attīstības iespējām"" 3.punktā, Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par īstenotajiem valsts informācijas sistēmu attīstības projektiem un par priekšlikumiem valsts informācijas sistēmu attīstībai"" 3.punktā un Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 31.§) Par Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts informācijas sistēmām un to attīstības iespējām"" 1. un 2.punktā dotos uzdevumus par aktualitāti zaudējušiem.

 
29.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā""

TA-2973 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.437 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Tirdzniecības pasākumi"""

TA-61 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-63 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.857 "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums""

TA-54 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.271 "Ekonomikas ministrijas nolikums""

TA-55 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.477 "Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padomes nolikums""

TA-57 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.janvāra rīkojumā Nr.44 "Par peldvietu un jahtu ostu atbilstības novērtējuma komisiju""

TA-58 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumu Nr.499 "Tūrisma attīstības valsts aģentūras nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-59 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslai gar ārējo Latvijas Republikas sauszemes robežu"

TA-78 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Protokollēmuma projekts "Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" izskatīšanai Saeimā"

TA-82 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-50 ____________________________________

(D.Melbārde, Dz.Rasnačs, E.Rinkēvičs, M.Seile, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta 2. punktu, paredzot, ka Ministru kabineta Atzinības rakstu J.Mažeikam, J.Kārkliņam un E.Volksonei pasniedz izglītības un zinātnes ministre M.Seile vai ārlietu ministrs E.Rinkēvičs, savstarpēji vienojoties, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
40.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi"

TA-2935 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Ventspils Mūzikas vidusskolai"

TA-81 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem 2016.gada pasākumu plāna Centrālās un Austrumeiropas valstu un Ķīnas sadarbības formāta ietvaros īstenošanai un finansēšanai" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-44 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, J.Reirs, R.Kozlovskis, K.Ozoliņš, B.Bāne, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā noteikto atbildības sadalījumu starp Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Satiksmes ministriju Centrālās un Austrumeiropas valstu un Ķīnas sadarbības formāta ietvaros organizēto pasākumu koordinēšanai.
3. Konceptuāli atbalstīt finanšu līdzekļu piešķiršanu Centrālās un Austrumeiropas valstu un Ķīnas sadarbības formāta ietvaros organizēto pasākumu koordinēšanai:
3.1. Ārlietu ministrijai un Ekonomikas ministrijai - informatīvajā ziņojumā minētajiem pasākumiem;
3.2. Satiksmes ministrijai - transporta ministru sanāksmes organizēšanai un specializētā atašeja amata vietas izveidošanai Ķīnā un Kazahstānā.
4. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija jautājumu par finansējumu loģistikas koordinācijas sekretariāta izveidei un transporta atašeja funkciju izpildei Baltkrievijā risinās satiksmes nozares ietvaros.
5. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu par apropriācijas pārdali Ārlietu ministrijas padomnieka vietas izveidošanai un darbības nodrošināšanai ar 2016.gada 1.martu Centrālās un Austrumeiropas valstu un Ķīnas sadarbības formāta pasākumu īstenošanas koordinēšanai un Satiksmes ministrijas specializētā atašeja vietas izveidošanai Ķīnā un Kazahstānā un darbības nodrošināšanai ar 2016.gada 1.martu no Finanšu ministrijas budžeta, ņemot vērā samazinājumu Valsts ieņēmumu dienesta ēkas Rīgā, Talejas ielā 1, telpu nomas maksai.
6. Jautājumu par papildu finansējumu Satiksmes ministrijai specializētā atašeja vietas Ķīnā un Kazahstānā darbības nodrošināšanai 2017.gadam un turpmākajiem gadiem izskatīt likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas procesā.
7. Finanšu ministrijai precizēt aprēķinus par ietaupītajiem, ēkas nomai Rīgā, Talejas ielā 1, paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem un līdz 2016.gada 15.februārim iesniegt jautājumu par ilgtermiņa saistību apjoma precizēšanu 2016. un turpmākajiem gadiem izskatīšanai Ministru kabinetā.
8. Ārlietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju atbilstoši Ministru kabineta sēdē lemtajam precizēt informatīvo ziņojumu un līdz 2016.gada 15.februārim iesniegt to Valsts kancelejā.
9. Ārlietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju sagatavot un līdz 2016.gada 15.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu 'Par apropriācijas pārdali', lai izpildītu šī protokollēmuma 5.punktā paredzēto apropriācijas pārdali starp ministrijām.
10. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
11. Ārlietu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju un Ekonomikas ministriju precizēt rīkojuma projektu atbilstoši šim protokollēmumam, saskaņot ar Finanšu ministriju un līdz 2016.gada 26.janvārim iesniegt to Valsts kancelejā.
12. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par Finanšu sektora attīstības plāna 2014.-2016.gadam ieviešanas gaitas rezultātiem" un rīkojuma projekts "Grozījumi Finanšu sektora attīstības plānā 2014.–2016.gadam"

TA-9 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par SIA "Lattelecom" 2014.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"

TA-2943 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 65.panta ceturtajā daļā un Pārejas noteikumu 14.punktā noteikto, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015.gada 15.oktobra lēmumu Nr.132 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" aprēķināto 2014.gada universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu apstiprināšanu", atbalstīt priekšlikumu kompensēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" 2014.gada universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas 173 871 EUR apmērā.
2. Atbalstīt Administratīvā līguma noslēgšanu starp Latvijas Republikas valdību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" par sniegtā universālā pakalpojuma zaudējumu kompensēšanu.
3. Pilnvarot ekonomikas ministru parakstīt šī protokollēmuma 2.punktā minēto Administratīvo līgumu.

 
45.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā. Mērķarhitektūra v1.0"

TA-85, TA-89 ____________________________________

(K.Gerhards, L.Straujuma)

 

1. Ņemot vērā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra sniegto informāciju, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atbilstoši rīkojuma projekta saskaņošanas rezultātam iesniegt projektu izskatīšanai attiecīgi Ministru kabineta sēdē vai Ministru kabineta komitejas sēdē.

 

46.§
Pamatnostādņu projekts "Darba aizsardzības politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam"

TA-2843 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par neformālajā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 25.-26.janvāra sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem"

TA-88 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, K.Pommere, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministram Dz.Rasnačam pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016. 25.-26.janvāra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
48.§
Latvijas Republikas sākotnējās pozīcijas par Eiropas Komisijas paziņojumu par Aprites ekonomikas pakotni un direktīvu projektiem, ar kuriem groza atkritumu apsaimniekošanas jomas direktīvās

TA-84 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātās Latvijas Republikas sākotnējās pozīcijas:
2.1. pozīcija par Eiropas Komisijas paziņojumu "Noslēgt aprites loku – ES rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku";
2.2. pozīcija par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu, ar kuru groza Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem;
2.3. pozīcija par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu, ar kuru groza Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem;
2.4. pozīcija par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu, ar kuru groza Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem;
2.5. pozīcija par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu, ar kuru groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlieto iepakojumu.

 
49.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 55.§) 6.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-56-DV ____________________________________

(L.Peinberga, Dz.Rasnačs, E.Rinkēvičs, M.Krieviņš, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Miķelsons pret Latviju"

2-k____________________________________

(E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, K.Līce, J.Reirs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2015.gada 3.novembra sprieduma lietā "Miķelsons pret Latviju" spēkā stāšanās nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.

 
51.§
Dienesta vajadzībām

SAN-111-DV____________________________________

()

 

.
 
52.§
Konfidenciāli

59-s____________________________________

()

 

.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.50


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību