Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 9

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.9

2016.gada 23.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš
Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

 Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 4.novembra noteikumos Nr.498 "Kārtība, kādā profesionālā militārā dienesta karavīrs pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu""

TA-225 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ārvalstu karakuģi ienāk un uzturas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās un iziet no tiem"

TA-261 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldību iestādes iegādājas un realizē ieročus, munīciju un speciālos līdzekļus"

TA-121 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 3.marta rīkojumā Nr.90 "Par Oficiālās elektroniskās adreses koncepciju""

TA-91 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)"

TA-275 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2016.gadā"

TA-179 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali Kultūras ministrijas programmas 19.00.00 "Profesionālā māksla" apakšprogrammā 19.03.00 "Filmu nozare""

TA-278 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai precizēt Kultūras ministrijas bāzes izdevumus 2017.-2019.gadam apakšprogrammā 19.03.00 "Filmu nozare", samazinot izdevumus subsīdijām un dotācijām 2 000 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus starptautiskajai sadarbībai.

 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""

TA-242 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījums Reģionālās attīstības likumā"

TA-180 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām""

TA-68 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem""

TA-2857 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus""

TA-2925 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

TA-181 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījums Medību likumā"

TA-41 ____________________________________

(G.Belēvičs, U.Augulis, A.Ozols, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
15.§
Likumprojekts "Par līgumu starp Norvēģiju, Amerikas Savienotajām Valstīm, Dāniju, Franciju, Itāliju, Japānu, Nīderlandi, Lielbritāniju un Īriju, un Lielbritānijas aizjūras domīnijām, un Zviedriju saistībā ar Špicbergenu"

TA-267 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Latvijas Republikas pievienošanos līgumam starp Norvēģiju, Amerikas Savienotajām Valstīm, Dāniju, Franciju, Itāliju, Japānu, Nīderlandi, Lielbritāniju un Īriju, un Lielbritānijas aizjūras domīnijām, un Zviedriju saistībā ar Špicbergenu, kas parakstīts Parīzē, 1920. gada 9. februārī (turpmāk – līgums).
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu un līgumu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.73 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""

TA-273 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"""

TA-272 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 12.maija rīkojumā Nr.254 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-290 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Rinalda Muciņa pārcelšanu"

TA-291 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas grafiku"

TA-293 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, K.Zariņa, D.Melbārde, I.Kiukucāne, B.Bāne, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projekta 5.2.apakšpunktu, paredzot, ka tiek pieaicināts Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
21.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2016.gada 29.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-309 ____________________________________

(A.Ašeradens, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru prezidenta biedram ekonomikas ministram A. Ašeradenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2016.gada 29.februāra sanāksmē.

 
22.§
Informācija par Eiropadomes 2016.gada 18.-19.februāra sanāksmi

 

(A.Ašeradens, D.Reizniece-Ozola, U.Augulis, M.Kučinskis)

 

Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta sniegto informāciju.
 
23.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2016.gada 24.februāra sanāksmei

TA-289 ____________________________________

(A.Ašeradens, L.Lejiņa, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2016.gada 24.februāra sanāksmei.
3. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei L.Lejiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2016.gada 24.februāra sanāksmē.

 
24.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.5 "Par Klimata un enerģētikas politikas satvara laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam ieviešanu attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu"

TA-269 ____________________________________

(K.Gerhards, A.Ašeradens, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.5 "Par Klimata un enerģētikas politikas satvara laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam ieviešanu attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu".
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Zemkopības ministriju, Satiksmes ministriju un Ekonomikas ministriju, balstoties uz salīdzināmiem datiem, tai skaitā Eiropas Komisijas un citu starptautisko institūciju un finanšu organizāciju datiem un pētījumiem, un izmantojot arī informācijas un datu grafisku attēlojumu, līdz 2016. gada 1. martam sagatavot informatīvu materiālu Latvijas specifiskās situācijas pamatošanai un nostājas skaidrošanai, tai skaitā pamatojot Latvijas piedāvātos risinājumus Latvijas individuālās situācijas ņemšanai vērā Klimata un enerģētikas politikas satvara laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam ieviešanā.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Ārlietu ministrijai, Zemkopības ministrijai, Satiksmes ministrijai un Ekonomikas ministrijai nodrošināt šī protokollēmuma 2.punktā minētā informatīvā materiāla iesniegšanu Eiropas Komisijā.
4. Ministru prezidentam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Ārlietu ministrijai, Zemkopības ministrijai, Satiksmes ministrijai un Ekonomikas ministrijai izmantot apstiprināto pozīciju un šī protokollēmuma 2.punktā minēto informatīvo materiālu vai tā daļas divpusējās un daudzpusējās sarunās, tai skaitā ministrijām - ministru līmenī, kā arī visos iespējamos pasākumos skaidrot un aizstāvēt Latvijas intereses kontekstā ar Klimata un enerģētikas satvara laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam ieviešanu attiecībā uz SEG emisiju samazināšanu.
5. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju pārbaudīt, lai Eiropas Komisijas gatavotajā 2015.gada References scenārijā SEG emisiju datu prognozēšanai tiek izmantoti Latvijas situāciju reāli atspoguļojoši un salīdzināmi dati. Gadījumā, ja tiek konstatēta datu un informācijas nesakritība, par konkrētajiem datiem atbildīgajai ministrijai nodrošināt datu saskaņošanu ar Eiropas Komisiju.
6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Ārlietu ministrijai, Zemkopības ministrijai, Satiksmes ministrijai un Ekonomikas ministrijai informēt Ministru kabineta 2016.gada 15.marta sēdē par šajā protokollēmumā doto uzdevumu izpildi.

 
25.§
Latvijas Republikas sākotnējā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu"

TA-308 ____________________________________

(R.Bergmanis, J.Garisons, K.Našeniece, D.Lucaua, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas sākotnējo pozīciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu, ņemot vērā ierosinātos papildinājumus atbilstoši Ārlietu ministrijas pārstāves sagatavotajai redakcijai.
3. Aizsardzības ministrijai sadarbībā ar Ārlietu ministriju precizēt sākotnējo pozīciju, un Aizsardzības ministrijai iesniegt to Valsts kancelejā.

 
26.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 25.februāra sanāksmei

TA-311 ____________________________________

(R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas robežu un krasta apsardzi un ar ko atsauc Regulu (EK) No.2007/2004, Regulu (EK) No.863/2007 un Padomes lēmumu 2005/267/EK";
2.2. pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza regulu Nr.562/2006 (EC) attiecībā uz pārbaužu pie ārējām robežām pastiprināšanu attiecīgajās datubāzēs".
3. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 25.februāra sanāksmē.

 
27.§
Apelācijas sūdzības projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420257615

TA-1563 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto apelācijas sūdzības projektu par Administratīvās rajona tiesas spriedumu lietā Nr.A420257615.
2. Ekonomikas ministrijai samaksāt valsts nodevu par apelācijas sūdzību un steidzami iesniegt Valsts kancelejā valsts nodevas samaksu apstiprinoša dokumenta kopiju.
3. Valsts kancelejai noformēt apelācijas sūdzību un kopā ar šī protokollēmuma 2.punktā minētā dokumenta kopiju nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
4. Ekonomikas ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību administratīvajā lietā Nr.420257615, tai skaitā pilnvarot pārstāvi sniegt papildu paskaidrojumus un veikt citas Administratīvā procesa likumā noteiktās procesuālās darbības saistībā ar apelācijas sūdzības izskatīšanu.

 
28.§
Paskaidrojuma projekts Rēzeknes tiesai civillietā Nr.C26153615

TA-166 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Rēzeknes tiesai.
2. Finanšu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā civillietā Nr.C26153615.
 
29.§
Paskaidrojumu projekts Administratīvajai rajona tiesai un papildu paskaidrojumu projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420125516

TA-13 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420125516.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
2. Apstiprināt Finanšu ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420125516.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-286-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 93 personas.
 
31.§
Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr.A420581811

TA-1190 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par kasācijas sūdzībām Augstākajai tiesai par Administratīvās apgabaltiesas 2015.gada 24.novembra spriedumu lietā Nr.A420581811.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākajai tiesai.

 
32.§
Konfidenciāli

59-s (2015.)____________________________________

()

.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.10


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību