Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 10

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 10

2016.gada 1.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos""

TA-252 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā fiziskai personai tiek izsniegta atļauja niršanai jūrā ierobežotās teritorijās un tiek maksāta valsts nodeva par atļaujas izsniegšanu"

TA-294 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Valsts robežsardzei divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā noslēgt starpresoru vienošanos par sadarbības kārtību, uzraugot un kontrolējot atļaujas niršanai ierobežotās teritorijās, un aizliegto teritoriju ierobežojumu kontrolē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai"

TA-158 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2020. gada 31. decembrim izvērtēt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" ietvaros īstenotajos finanšu instrumentos atgūto līdzekļu apmēru un to turpmāku izlietojumu, ja nepieciešams, izstrādājot grozījumus esošo valsts atbalsta programmu noteikumos vai izstrādājot jaunu noteikumu projektu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, 44. un 45. pantu.

 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Patērētāju strīdu risināšanas komisijas priekšsēdētāja atlīdzības apmēru un tās izmaksāšanas kārtību"

TA-164 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.395 "Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam""

TA-268 ____________________________________

(A.Ašeradens, A.Sekacis, A.Timofejeva, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 8.decembra rīkojuma Nr.715 "Par nekustamo īpašumu Stabu ielā 18, Rīgā" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-135 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-134 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-233 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 5.§) "Noteikumu projekts "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-186 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 5.§) "Noteikumu projekts "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 1.oktobrim.

 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumos Nr.1115 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība""

TA-47 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību"

TA-62 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.maija rīkojumā Nr.277 "Par Skrundas Profesionālās vidusskolas likvidāciju""

TA-152 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-149 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-264 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-191 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.72 88.§) "Informatīvais ziņojums "Par "Expo Milano 2015" projekta īstenošanas statusu" un rīkojuma projekts "Par "Expo Milano 2015" projekta īstenošanu" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-43 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.72 88.§) "Informatīvais ziņojums "Par "Expo Milano 2015" projekta īstenošanas statusu" un rīkojuma projekts "Par "Expo Milano 2015" projekta īstenošanu" 5.punktā doto uzdevumu par izpildītu.
 
17.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.54 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par Jauniešu garantijas īstenošanas progresu 2014.gadā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-218 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā sniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.54 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par Jauniešu garantijas īstenošanas progresu 2014.gadā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 1.jūlijam.
 
18.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 6.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 81.§) "Informatīvais ziņojums "Par akcīzes preču (cigarešu) uzraudzības un izsekošanas Track&Trace principa ieviešanu Latvijā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-253 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2013.gada 6.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 81.§) "Informatīvais ziņojums "Par akcīzes preču (cigarešu) uzraudzības un izsekošanas Track&Trace principa ieviešanu Latvijā"" 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"

TA-92 ____________________________________

(R.Kozlovskis, J.Citskovskis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Tieslietu ministrijai un Iekšlietu ministrijai līdz 2018.gada 1.decembrim nodrošināt attiecīgo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas un Iedzīvotāju reģistra savstarpējo datu nodošanas tīmekļa pakalpju izstrādi, kas nodrošina iespēju automātiski pārbaudīt personas tiesības veikt dzīvesvietas deklarēšanu adresē, pārbaudot vai tajā ir Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta dzīvojamā ēka, ja ēkā ir viena telpu grupa, vai dzīvojamo telpu grupa.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, pamatojoties uz šī protokollēmuma 3.punktā minētajām izstrādnēm, līdz 2019.gada 1.maijam nodrošināt izmaiņas elektroniskajos pakalpojumos "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana" un "Manā īpašumā deklarētās personas".
5. Jautājumu par iesaistītajām institūcijām papildu nepieciešamo finansējumu šī protokollēmuma 3. un 4.punktā minētajām izstrādnēm 2018.gadam un turpmākajiem gadiem izskatīt likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām, tai skaitā:
5.1. Iekšlietu ministrijai (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei) izmaiņu veikšanai Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmā 70 649 EUR apmērā 2018.gadā, tai skaitā 9 051 EUR (saistībā ar e-pakalpojumu "Manā īpašumā deklarētās personas"), 36 203 EUR (saistībā ar e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana" un nepieciešamību palielināt Iedzīvotāju reģistrā uzkrāto ziņu apjomu (norādot tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai)), 711 EUR (saistībā ar izmaiņām e-pakalpojumā "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana", paredzot, ka persona deklarācijā ar savu parakstu vai atzīmi apliecina, ka tā dzīvo deklarētajā dzīvesvietā), 24 684 EUR (saskarņu izveidei starp Iedzīvotāju reģistru, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu), un 2 468 EUR apmērā 2019.gadā un turpmāk ik gadu (e-pakalpojumu un saskarņu uzturēšanai);
5.2. Tieslietu ministrijai 60 596 EUR (Tiesu administrācijai 17 248 EUR, Valsts zemes dienestam 43 348 EUR) apmērā 2018.gadā un 6060 EUR (Tiesu administrācijai 1 725 EUR, Valsts zemes dienestam 4 335 EUR) apmērā 2019.gadā un turpmāk ik gadu Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu nodošanas pakalpju izstrādei un uzturēšanai;
5.3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai) 33 908 EUR apmērā 2018.gadā, tai skaitā izmaiņu veikšanai portālā www.latvija.lv 1094 EUR (saistībā ar e-pakalpojumu "Manā īpašumā deklarētās personas"), 10 938 EUR (saistībā ar izmaiņām e-pakalpojumā "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana", norādot tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai), 10 938 EUR (saistībā ar e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana", lai pārbaudītu, vai konkrētajā adresē atrodas dzīvojamā ēka), 10 938 EUR (saistībā ar izmaiņām e-pakalpojumā "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana", lai ieviestu, ka personas ar parakstu apliecina, ka dzīvo konkrētajā adresē) un 3 391 EUR apmērā 2019.gadā un turpmāk ik gadu.

 
20.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 57.§) "Informatīvais ziņojums "Par situāciju dzīvesvietas deklarēšanas jomā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-280 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 57.§) "Informatīvais ziņojums "Par situāciju dzīvesvietas deklarēšanas jomā"" 2.2., 2.3. un 2.4. apakšpunktā doto uzdevumu izpildes termiņu līdz 2016.gada 1.decembrim, bet 2.1.apakšpunktā doto uzdevumu atzīt par izpildītu.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.271 "Noteikumi par izsaucēja – izsaucošās elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas – atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu""

TA-245 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus darbā, kas notikuši ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm"

TA-60 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai kopīgi ar Labklājības ministriju izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu nelaimes gadījumu izmeklēšanas komisijai tiesības iepazīties ar tiem nelaimes gadījumā darbā cietušā darbinieka sensitīvajiem personas datiem, kuri sniedz informāciju par darbinieka veselību.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu""

TA-175 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""

TA-222 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas nolikums"

TA-260 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-163 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā"

TA-162 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" Satversmes apstiprināšanu"

TA-131 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 98.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-178 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 98.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 1.septembrim.
 
30.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 39.§) "Noteikumu projekts "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-258 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 39.§) "Noteikumu projekts "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 1.martam.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Doma kora skolas un Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas reorganizāciju un Nacionālās Mākslu vidusskolas izveidi"

TA-299 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas un Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas reorganizāciju un Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas izveidi"

TA-300 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.2. pasākuma "Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana" īstenošanas noteikumi"

TA-257 ____________________________________

(J.Reirs, I.Jaunzeme, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu (turpmāk – noteikumi).
Valsts kancelejai sagatavot noteikumus parakstīšanai.
2. Līdz Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē un finansējuma nodrošināšanai normatīvos aktos noteiktā kārtībā atļaut izmaksas, kas radušās noteikumos paredzētā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.2.pasākuma "Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana" (turpmāk – specifiskā atbalsta mērķa pasākums) īstenošanai finansēt:
2.1. Nodarbinātības valsts aģentūrai no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 07.01.00 "Nodarbinātības valsts aģentūras administrēšana" Nodarbinātības valsts aģentūras administrēšanai apstiprinātā finansējuma;
2.2. Ekonomikas ministrijai no valsts pamatbudžeta programmas 97.00.00 "Nozares vadība un politikas plānošana" apstiprinātā finansējuma.
3. Pēc finansējuma nodrošināšanas apstiprināta projekta iesnieguma īstenošanai Nodarbinātības valsts aģentūrai un Ekonomikas ministrijai nodrošināt veikto izdevumu pārgrāmatošanu tā saimnieciskā gada ietvaros, kad veikti izdevumi, uz noteikumos noteiktā specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanai Valsts kasē atvērto pamatbudžeta izdevumu kontu.
4. Labklājības ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas specifiskā atbalsta mērķa pasākumā veiktas pirms Nodarbinātības valsts aģentūras projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi un sniegts apraksts par iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu.
5. Noteikt, ka tehniskās specifikācijas izstrādi darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognožu atspoguļošanas platformas, tai skaitā vidēja un ilgtermiņa prognožu analīzes rīka un vizuālā risinājuma (prototipa) (turpmāk – prognozēšanas platforma), izveidei var uzsākt no dienas, kad Ministru kabinetā ir apstiprināts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" (turpmāk – 2.2.1.1. pasākums) projekta "Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide" apraksts.
6. Gadījumā, ja Ministru kabinets neatbalsta projekta "Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide" īstenošanu 2.2.1.1. pasākuma ietvaros, Labklājības ministrijai izvērtēt iespēju nodrošināt prognozēšanas platformas izveides finansēšanu, specifiskā atbalsta mērķa pasākuma ietvaros pārdalot nepieciešamo finansējumu no citiem Labklājības ministrijas pārziņā esošajiem darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.prioritārā virziena "Nodarbinātības un darba spēka mobilitāte" specifiskajiem atbalsta mērķiem.

 
34.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi"

TA-170 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu (turpmāk – noteikumi).
Valsts kancelejai sagatavot noteikumus parakstīšanai.
2. Līdz Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē un finansējuma nodrošināšanai normatīvos aktos noteiktā kārtībā atļaut Valsts darba inspekcijai izmaksas, kas radušās noteikumos paredzētā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanai, finansēt no valsts budžeta apakšprogrammas 21.01.00 "Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība" apstiprinātā finansējuma. Pēc finansējuma nodrošināšanas apstiprināta projekta iesnieguma īstenošanai Valsts darba inspekcijai nodrošināt veikto izdevumu pārgrāmatošanu tā saimnieciskā gada ietvaros, kad veikti izdevumi, uz noteikumos noteiktā specifiskā atbalsta mērķa īstenošanai Valsts kasē atvērto pamatbudžeta izdevumu kontu.
3. Labklājības ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas specifiskā atbalsta mērķa pasākumā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi un sniegts apraksts par iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu.
4. Noteikt, ka specifiskā atbalsta mērķa ietvaros konsultatīvā atbalsta piešķiršanai veikto pirmspārbaužu un pēcpārbaužu izmaksu finansēšana ir uzsākama tikai pēc tam, kad šo izdevumu vienas vienības izmaksu standarta likmes piemērošanas metodika ir saskaņota ar Finanšu ministriju.

 
35.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 17.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.15 8.§) "Likumprojekts "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums"" 4.6.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-265 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, noteikt, ka Ministru kabineta 2015.gada 17.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.15 8.§) "Likumprojekts "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums"" 4.6.apakšpunktā minēto uzdevumu izpilda vienlaikus ar citiem likuma grozījumiem.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumos Nr.107 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru""

TA-144 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.820 "Dopinga kontroles kārtība""

TA-256 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.417 "Par Starptautiskajiem veselības aizsardzības noteikumiem""

TA-255 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi"

TA-2816 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-189 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-330 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai precizēt un palielināt resora "Ministru kabinets" budžeta bāzes izdevumus programmā 01.00.00. "Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika" 2017.gadam un turpmākiem gadiem ik gadu 199 009 EUR apmērā.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.290 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas ostas un izkraušanas vietas"""

TA-292 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas flotes modernizācija""

TA-120 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 16.marta rīkojumā Nr.125 "Par darba grupu""

TA-307 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""

TA-74 ____________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības iepirkuma procedūras uzsākšanu"

TA-2235 ____________________________________

(U.Augulis, M.Lazdovskis, J.Reirs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministram informēt Ministru kabinetu par progresu sarunās ar Eiropas Investīciju banku, kā arī informēt par sarunu rezultātu pirms finansiālu saistību uzņemšanās.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Maijai Zēmelei-Bauerei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"

TA-325 ____________________________________

(J.Reirs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto normu attiecināšanu uz pašvaldībām"

TA-1449 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, V.Reitere, K.Gerhards, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai Latvijas Pašvaldību savienības iesniegto 2016.gada 1.marta atzinumu par informatīvo ziņojumu.
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Paveiktie un plānotie pasākumi, ieviešot budžeta sistēmu, kas balstīta uz attīstības plānošanas dokumentu mērķu sasniegšanu" (atbilde Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai)

TA-2373 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā iekļauto risinājuma virzienu īstenošanu, lai pakāpeniski ieviestu budžeta plānošanas sistēmu, kas būtu balstīta uz attīstības plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu un ļautu pārskatāmi izsekot šo mērķu sasniegšanas pakāpei, kā arī lai izveidotu un ieviestu valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas sistēmu Likuma par budžetu un finanšu vadību 16. trīs prim panta izpratnē, vienlaikus apstiprinot šādu valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas tvērumu, izstrādājot likumprojektu "Par valsts budžetu 2017. gadam" un likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019. gadam":
2.1. valsts budžeta elastības instrumentu ietekme uz valsts budžeta finansējuma mērķtiecīgu izlietošanu;
2.2. atsevišķu izdevumu veidu horizontāla analīze, kur ir pielietojamas atsauces vērtības uz tirgus cenām, kur ir konstatējamas ekonomiski neracionālas vidēja termiņa izdevumu izmaiņu tendences vai izdevumu mainība, nesaistīta ar sociālekonomisko raksturlielumu izmaiņām, piemēram, izmaiņas iedzīvotāju skaitā, mācību iestāžu audzēkņu skaitā u.tml.;
2.3. uzsākt valsts budžeta attīstības daļas izdevumu (pasākumu) analīzi, identificējot aktualitāti zaudējušus vai neīstenotus pasākumus, kā arī pasākumus, kam konstatētas būtiskas novirzes no sākotnēji izvirzītajiem mērķiem;
2.4. nulles budžeta principa ieviešana attiecībā uz atsevišķām šai sistēmai piemērotām valsts budžeta programmām vai apakšprogrammām;
2.5. audita un revīzijas ziņojumu analīze, identificējot potenciālus finanšu resursus.
3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar nozaru ministrijām un atsevišķām centrālajām valsts iestādēm vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta izstrādes un iesniegšanas grafikā noteiktajā termiņā izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā informāciju par izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumus par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā, ievērojot šī protokollēmuma 2.punktā noteikto tvērumu.
4. Lai pilnveidotu valsts budžeta izdevumu sasaisti ar attīstības plānošanas sistēmu, Pārresoru koordinācijas centram un Finanšu ministrijai sadarbībā ar nozaru ministrijām un atsevišķām centrālajām valsts iestādēm līdz 2016.gada 30.decembrim izveidot pastāvīgu valsts budžeta izdevumu attiecināšanas uzskaites modeli hierarhiski augstākajos attīstības plānošanas dokumentos noteikto pasākumu finansēšanai, citos attīstības plānošanas dokumentos noteikto pasākumu finansēšanai, kā arī tādu funkciju vai pasākumu finansēšanai, kam nav spēkā esošu attīstības plānošanas dokumentu, kā arī mērķiem un politikas rezultātiem, uz kuru sasniegšanu vērsti iepriekšminētie pasākumi un funkcijas.
5. Lai pilnveidotu valsts budžeta izdevumu sasaisti ar nozaru politiku mērķiem un rezultātiem, kā arī lai pēc iespējas izmantotu rezultatīvo rādītāju sistēmas priekšrocības ar valsts budžetu saistīto lēmumu pieņemšanā, Finanšu ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram sadarbībā ar nozaru ministrijām un atsevišķām centrālajām valsts iestādēm līdz 2017.gada 30.aprīlim pilnveidot budžeta programmām un apakšprogrammām definētos mērķus, rezultātus un rezultatīvos rādītājus.
6. Valsts kancelejai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru izveidot un ieviest pastāvīgu nozarēs ieguldītā finansējuma un īstenotās nozaru politikas efektivitātes un ekonomiskuma analīzes metodiku, līdz 2017.gada 21.jūlijam sniedzot Ministru kabinetam priekšlikumus politiku izmaiņām, lai tos izmantotu izstrādājot likumprojektu "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam".
7. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm atbilstoši Finanšu ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra un Valsts kancelejas pieprasījumam iesniegt nepieciešamo informāciju šajā protokollēmumā doto uzdevumu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.
8. Šajā protokollēmumā noteikto uzdevumu izpildei ir pakļautas visas no valsts budžeta finansētās nozares (funkcijas), vienlaikus, ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes 2015.gada 14.jūlija ieteikumus Nr.2 un Nr.3 par Latvijas 2015.gada valsts reformu programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Latvijas 2015.gada stabilitātes programmu (2015/C 272/17), par prioritārajām šajā protokollēmumā noteikto uzdevumu izpildē noteikt veselības nozari, tās sasaisti ar labklājības nozari valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontekstā; kā arī uzsākt izglītības nozares padziļinātu izvērtējumu.
9. Pieņemt zināšanai, ka šajā protokollēmumā noteikto uzdevumu izpildes analītiskajai uzraudzībai finanšu ministrs 2016.gada 5.februārī ir izveidojis pastāvīgu starpinstitucionālu darba grupu.
10. Ņemot vērā šī protokollēmuma 3.punktā minēto, Valsts kancelejai sagatavot un nodot parakstīšanai Ministru prezidenta rīkojuma projektu, ar kuru atzīts par spēku zaudējušu Ministru prezidenta 2015.gada 17.jūlija rīkojums Nr.300 "Par darba grupu".
11. Ņemot vērā informatīvo ziņojumu, uzskatīt par izpildītiem ar Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra rīkojumu Nr.84 "Par Attīstības plānošanas sistēmas uzlabošanas pasākumu plānu 2014.-2016.gadam" (prot. Nr.10 29.§) apstiprinātā plāna 2.5. un 2.6.uzdevumu un Ministru kabineta 2015.gada 6.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 41.§ ) 3.1.1.apakšpunktā minēto uzdevumu.
12. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par vienoto atlīdzības sistēmu valsts pārvaldē" (atbilde Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai)

TA-328 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Plūme, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Valsts kanceleju pēc pētījuma "Salīdzinošs pētījums par atalgojuma apmēru" rezultātu saņemšanas izvērtēt pētījumā sniegtos secinājumus par darbinieku darba samaksu līdzvērtīgos amatos valsts tiešās pārvaldes iestādēs (atsevišķi nodalot arī ministrijas) un privātajā sektorā un līdz 2016.gada 1.septembrim iesniegt Valsts kancelejā informatīvo ziņojumu ar iespējamajiem risinājumiem valsts tiešās pārvaldes iestāžu augsti kvalificētu ekspertu un augstākā līmeņa vadītāju konkurētspējīgas atlīdzības nodrošināšanai. Informatīvajā ziņojumā iekļautajiem risinājumiem ir jābūt fiskāli neitrāliem, pasākumus plānojot un nodrošinot esošo budžetu ietvaros.
3. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma III sadaļā minēto par Valsts prezidenta kancelejas darbinieku atalgojumu, Finanšu ministrijai precizēt Valsts prezidenta kancelejas pamatbudžeta bāzes izdevumus 2017. - 2019. gadam.
4. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2017., 2018. un 2019.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu"

TA-335 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, K.Šadurskis, D.Melbārde, E.Rinkēvičs, U.Augulis, G.Belēvičs, B.Bāne, J.Reirs, J.Dūklavs, K.Gerhards, A.Ašeradens, Dz.Rasnačs, R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli apstiprināt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2017., 2018. un 2019.gadam (tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošanai un Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) saskaņā ar informatīvā ziņojuma 1.– 4.pielikumu.
3. Pieņemt zināšanai ministru izteiktos viedokļus par bāzē neiekļautajiem ministriju papildu pieprasījumiem.
4. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ministru prezidenta biroju pēc 2016.gada 15.aprīļa organizēt ministru semināru par neatliekamiem ministriju papildu pieprasījumiem 2017.-2019.gadam.
5. Pieņemt zināšanai, ka valsts speciālā budžeta bāze 2017. un 2018.gadam tiek apstiprināta atbilstoši likumam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" un 2019.gadam atbilstoši likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" 2018.gadam plānotajiem apmēriem. Labklājības ministrijai saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas grafikā noteiktajiem termiņiem un atbilstoši Finanšu ministrijas aktualizētajām makroekonomisko rādītāju un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu prognozēm sagatavot un atbilstoši Finanšu ministrijas noteiktajam termiņam iesniegt Finanšu ministrijā precizēto valsts speciālā budžeta bāzes aprēķinu 2017., 2018. un 2019.gadam, kā arī priekšlikumus Labklājības ministrijas pamatbudžeta bāzes 2017., 2018. un 2019.gadam precizēšanai attiecībā uz izdevumiem sociālajiem pabalstiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem programmā 20.00.00 "Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas" un dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem programmā 04.00.00 "Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai". Finanšu ministrijai atbilstoši šajā punktā minētajam precizēt valsts speciālā budžeta bāzes izdevumus 2017., 2018. un 2019.gadam.
6. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju par valsts pamatbudžeta bāzes izdevumos 2017., 2018. un 2019.gadam neiekļauto ministriju iesniegto pasākumu sarakstu saskaņā ar informatīvā ziņojuma 5.pielikumu. Ministrijām izvērtēt Ministru kabineta sēdē neatbalstīto papildu pieprasījumu atbilstību jauno politikas iniciatīvu nosacījumiem un nepieciešamības gadījumā saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas grafiku iesniegt tos Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā.
7. Pieņemt zināšanai informatīvā ziņojuma 5.pielikumā iekļautos Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk – NEPLP) papildu pieprasījumus. Kultūras ministrijai izvērtēt NEPLP iesniegto papildu finansējuma pieprasījumu un vienoties ar NEPLP par pasākumiem, kuru finansēšanai nepieciešamais finansējums tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā kā jaunās politikas iniciatīvas kopā ar visu ministriju priekšlikumiem.
8. Atbalstīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšlikumu palielināt bāzes izdevumus 2017., 2018. un 2019.gadam 31 000 EUR apmērā ik gadu, lai nodrošinātu pašvaldību vēlēšanu 2017.gadā, Saeimas vēlēšanu 2018.gadā un Eiropas Parlamenta vēlēšanu 2019.gadā monitoringu.
9. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu no izdevumu pārskatīšanas rezultātā gūtās ekonomijas samazināt izdevumus budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 2017., 2018. un 2019.gadam 1 471 643 EUR apmērā ik gadu Valsts ieņēmumu dienesta ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksai, apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumu segšanai.
10. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" palielināt bāzes izdevumus 2017., 2018. un 2019.gadam 255 719 EUR apmērā katru gadu (izdevumi precēm un pakalpojumiem), lai nodrošinātu Microsoft licenču uzturēšanu un iegādi.
11. Atbalstīt Centrālās zemes komisijas priekšlikumu programmā 01.00.00 "Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā" samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 1 300 EUR apmērā un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai, lai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 37.panta pirmajai un otrajai daļai nodrošinātu Centrālās zemes komisijas darbiniekiem veselības apdrošināšanas polišu iegādi.
12. Lai izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto par Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu mēnešalgu aprēķināšanas koeficientiem un Fiskālās disciplīnas likuma 31.panta trešās un sestās daļas 1. punktā noteikto par Fiskālās disciplīnas padomes locekļu mēnešalgu aprēķināšanu, ministrijām, kuru budžetos šiem mērķiem jānodrošina finansējums, ja nepieciešams, divu nedēļu laikā iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par papildu nepieciešamo finansējumu 2017., 2018. un 2019.gadam virs valsts pamatbudžeta bāzēs iekļautā minēto amatpersonu mēnešalgu nodrošināšanai likumā noteiktajā apmērā, pievienojot detalizētus aprēķinus.
13. Ministrijām līdz 2016.gada 13.jūnijam iesniegt Finanšu ministrijā aktualizētās prognozes 2017., 2018. un 2019.gadam ieņēmumiem no valsts pamatbudžetā iemaksājamām valsts nodevām un citiem maksājumiem no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības.
14. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2016.gada 29.aprīlim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar izvērtējumu un priekšlikumiem par ministrijām nepieciešamo finansējumu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sistēmu uzturēšanai 2017.-2019.gadam no valsts budžeta līdzekļiem.
15. Atļaut Finanšu ministrijai precizēt valsts budžeta bāzes izdevumus:
15.1. ja ir pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums;
15.2. veicot tehniskus precizējumus un nepalielinot izdevumu kopējo apjomu;
15.3. veicot izdevumu pārdali starp budžeta programmām/ apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, nepalielinot kārtējo izdevumu kopējo apjomu, vienlaikus ministrijām nodrošinot attiecīgajās budžeta programmās/ apakšprogrammās paredzēto pamatfunkciju īstenošanu un neveidojot maksājumu parādus;
15.4. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, veicot līdzekļu pārdali no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai" plānotā finansējuma uz attiecīgās ministrijas budžetu;
15.5. precizējot ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus un ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus, budžeta izpildes procesā veicamos transfertus un tiem atbilstošos izdevumus, nepalielinot valsts budžeta deficītu;
15.6. palielinot ministriju valsts budžeta bāzes izdevumus no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumiem uz gada sākumu, ja budžeta programmai/ apakšprogrammai resursi izdevumu segšanai pamatā plānoti no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un maksājumus nepieciešams veikt 2017.gada pirmajā ceturksnī;
15.7. palielinot ministriju valsts budžeta bāzes izdevumus no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem uz gada sākumu, ja budžeta programmai/ apakšprogrammai maksājumus nepieciešams veikt 2017.gada pirmajā ceturksnī;
15.8. palielinot ministriju budžeta bāzes izdevumus par uzturēšanas izdevumiem, kas rodas no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros veiktajiem kapitālajiem ieguldījumiem un kas turpmāk jāfinansē no valsts budžeta līdzekļiem, ja projekts ir pilnībā pabeigts un par to ir veikts galīgā norēķina maksājums, ievērojot šādus nosacījumus:
15.8.1. informācijas un komunikāciju tehnoloģiju projektu uzturēšanai atbilstoši noslēgtiem līgumiem, citiem pamatojuma dokumentiem un aprēķiniem, par valsts informācijas sistēmām nepieciešamajiem uzturēšanas izdevumiem pievienojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu;
15.8.2. esošo amata vietu uzturēšana vai jaunu izveidošana ir pieļaujama budžeta līdzekļu ietvaros, nepieprasot papildu finansējumu un izmantojot ministrijā pieejamās vakantās amata vietas.
16. Ja ministriju iesniegto jauno politikas iniciatīvu pieprasījuma apjoms būtiski pārsniedz prognozētās fiskālās telpas apjomu, tad Finanšu ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram ir tiesības vērtēt līdz desmit augstākajām prioritātēm no ministriju iesniegtā jauno politikas iniciatīvu saraksta.
17. Finanšu ministrijai, ņemot vērā aktuālākās prognozes Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības garantijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu un pasākumu īstenošanā, izvērtēt budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai" plānotā finansējuma apjomu un nepieciešamības gadījumā vienlaikus ar informatīvo ziņojumu par jaunajām politikas iniciatīvām iesniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām programmas finansējumā.
18. Veselības ministrijai līdz 2016.gada 1.aprīlim iesniegt Finanšu ministrijā (Valsts kasē) informāciju par valsts galvoto aizdevumu slimnīcām pārfinansēšanu.
19. Valsts kancelejai uzaicināt Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, NEPLP, Tiesībsarga biroja, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, Prokuratūras, Tieslietu padomes, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvjus piedalīties Ministru kabineta sēdēs, izskatot ar likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" sagatavošanu saistītos jautājumus, savukārt Finanšu ministrijai minētajām institūcijām elektroniski nosūtīt izskatīšanai iesniegtos materiālus.
20. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka kultūras ministrei D.Melbārdei ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Aicinu saglabāt Kultūras ministrijas bāzes izdevumos 2019. gadā finanšu pozīcijās sabiedrības integrācijas funkcijas veikšanai:
- 525 040 EUR programmā 22.10.00 “Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana”;
- 400 000 EUR NVO organizāciju projektu līdzfinansēšanai;
- 230 000 EUR informatīvās telpas drošībai kritiski nepieciešamo pasākumu īstenošanai.
Uzskatu, ka minētie pasākumi ir pastāvīgi veicama valsts funkcija, nevis jauna politiska iniciatīva, kas periodiski būtu iesniedzama no jauna. Politikas dokumentu izstrāde šajā jautājumā nepieciešama prioritāšu noteikšanai, nevis funkcijas pamatošanai valsts izaugsmes kopainā."

 
52.§
Informācija par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2016.gada 29.februāra sanāksmi

 

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra sniegto informāciju par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2016.gada 29.februāra sanāksmē izskatītajiem jautājumiem.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas pievienošanās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai procesa gaitu"

TA-332 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, P.Vilks, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
54.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligātu automātisku informācijas apmaiņu nodokļu jomā"

TA-352 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā".
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2016.gada 4.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-355 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un tā pielikumu "Par turpmākajām darbībām pēc COP21 (klimata pārmaiņas)".
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram K.Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2016.gada 4.marta sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības valstu vai valdību vadītāju 2016.gada 7.marta sanāksmē ar Turciju izskatāmajiem jautājumiem"

TA-358-IP _________________________________

(E.Rinkēvičs, R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
57.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2015.gada 7.marta sanāksmei

TA-368-IP _________________________________

(J.Reirs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm" (pozīcija Nr.1).
3. Labklājības ministrijas parlamentārajai sekretārei K.Kornai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2016.gada 7.marta sanāksmē.
 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2016.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2016.gada 1.februārim"

TA-295-IP _________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
59.§
Informatīvais ziņojums "Par aktuālāko informāciju starptautiskajā šķīrējtiesas procesā un nepieciešamo finansējumu" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-338-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
60.§
Rīkojuma projekts "Par ārvalsts amatpersonas aizsardzību"

TA-315-DV _________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.15


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību