Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 12

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.12

2016.gada 8.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.13.00

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 1.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.10 51.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2017., 2018. un 2019.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu""

TA-335 ____________________________________

(I.Jaunzeme, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Ministru kabineta 2016.gada 1.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.10 51.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2017., 2018. un 2019.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu"" negrozīt.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem""

TA-340 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 20.maija noteikumos Nr.263 "Valsts kancelejas nolikums""

TA-364 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai līdz 2016.gada 30.aprīlim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likuma "Par Konvenciju par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem" 4.pantā.
 
4.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 89.§) "Par Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 55.§) 3.punkta izpildi" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-370 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 89.§) "Par Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 55.§) 3.punkta izpildi" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 1.septembrim.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valstīm un starptautiskajām organizācijām, kuras sastādījušas to personu sarakstus, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās vai masu iznīcināšanas ieroču izgatavošanā, glabāšanā, pārvietošanā, lietošanā vai izplatīšanā"

TA-321 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi"

TA-177 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.887 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.2.apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana"""

TA-327 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-137 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""

TA-353 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""

TA-356 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""

TA-357 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldības īpašumā"

TA-312 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-283 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 11.§) "Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas valdījumā esoša nekustamā īpašuma Rīgas ielā 10B, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"" 2.punktā, 3.3.apakšpunktā un 4.punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem

TA-348 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Ņemot vērā ar Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumu Nr.759 "Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā" apstiprinātajā rīcības plānā noteikto, atzīt, ka Valsts robežsardzes Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra, Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Atgriešanas un patvēruma meklētāju dienesta un Rīgas I kategorijas dienesta izvietošanai nav nepieciešami Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 11.§) "Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas valdījumā esoša nekustamā īpašuma Rīgas ielā 10B, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"" 2.punktā un 3.3.apakšpunktā minētie nekustamie īpašumi.
2. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 11.§) 2.punktā, 3.3.apakšpunktā un 4.punktā dotos uzdevumus par aktualitāti zaudējušiem un Valsts kancelejai izbeigt uzdevumu kontroli.

 
15.§
Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā"

TA-246 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.569 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""

TA-270 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.257 "Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību""

TA-285 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumos Nr.1174 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" īstenošanas kārtība un divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""

TA-266 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība""

TA-138 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu""

TA-2934 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 31.oktobra rīkojumā Nr.529 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republika-Izraēlas Valsts kopējā izglītības, kultūras un zinātnes sadarbības starpvaldību komitejā""

TA-359 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1511 "Sabiedriskā transporta padomes nolikums""

TA-216 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālo patentpilnvarnieku sarakstu, tā uzturēšanas kārtību un profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtību"

TA-15 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""

TA-38 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2016.gada 2.maijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā.

 
25.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1. pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi"

TA-362 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.2.pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" īstenošanas noteikumi"

TA-333 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi"

TA-336 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-339 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""

TA-375 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

TA-381 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (likumprojektu pakete).

 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"

TA-382 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (likumprojektu pakete).

 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"

TA-384 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā", likumprojektu "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā", likumprojektu "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (likumprojektu pakete).

 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā"

TA-385 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā", likumprojektu "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" un likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā", likumprojektu "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" un likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" (likumprojektu pakete).

 
34.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi"

TA-380 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu"

TA-314 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas""

TA-83 ____________________________________

(U.Augulis, E.Beļskis, A.Salmiņš, L.Batalauska, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejiai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai, izvērtējot nepieciešamību, bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 30.decembrim, veikt tiesiskā regulējuma piemērošanas prakses atbilstības novērtējumu sasniedzamajam mērķim, tas ir, atvieglot elektronisko sakaru komersantiem administratīvo (finansiālo) slogu, tādējādi veicinot elektronisko sakaru tīklu izbūvi, bet it īpaši abonentlīniju izbūvi, un vajadzības gadījumā izstrādāt priekšlikumus prakses pilnveidei vai grozījumiem regulējumā.

 
37.§
Rīkojuma projekts "Par Arta Stuckas atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa amata"

TA-413 ____________________________________

(V.Stūris, A.Ašeradens, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Valsts kontroles pārstāvja izteikto viedokli par ostu valdes locekļu iecelšanas kārtību.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par Jāņa Baika iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"

TA-417 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Jānim Baikam savienot amatus"

TA-420 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par K.Ozoliņa atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa amata"

TA-401 ____________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par A.Stuckas iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"

TA-403, TA-404 _____________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju A.Stuckam savienot amatus"

TA-398 ____________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.807 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļu amatos""

TA-418, TA-402 _____________________________

(A.Ašeradens, U.Augulis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par Gata Ābeles atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata"

TA-424 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par Gata Eglīša iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"

TA-428 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Gatim Eglītim savienot amatus"

TA-425 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par Dž.Innusas atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata"

TA-396 ____________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par K.Ozoliņa iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"

TA-397, TA-400 _____________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju K.Ozoliņam savienot amatus"

TA-395 ____________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par Sandras Bukanes atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata"

TA-393 ____________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par Ringolda Beinaroviča iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"

TA-407 ____________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Ringoldam Beinarovičam savienot amatus"

TA-411 ____________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.808 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļu amatos""

TA-426, TA-408, TA-410 ______________________

(A.Ašeradens, U.Augulis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par Ringolda Beinaroviča atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata"

TA-414, TA-405 ____________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par Māra Drobiševska iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"

TA-416 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
56.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Mārim Drobiševskim savienot amatus"

TA-415 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
57.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.septembra rīkojumā Nr.478 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi""

TA-409, TA-412 _____________________________

(A.Ašeradens, U.Augulis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (TA-412).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Rīkojuma projekta (TA-409) izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par civilās aizsardzības kursa izmaksām, ieviešanas grafiku vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs"

TA-2302 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informāciju, atzīt:
2.1. Ministru kabineta 2007.gada 11.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 8.§) "Noteikumu projekts "Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam un civilās aizsardzības apmācības saturam"" 2. un 3.punktā noteikto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu;
2.2. Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.93 53.§) "Par Ministru kabineta 2007.gada 11.septembra sēdes protokollēmuma (prot.Nr.50 8.§) "Noteikumu projekts "Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam" izpildi" 3., 4. un 5.punktā noteikto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu;
2.3. Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 34.§) "Par Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.93 53.§) "Par Ministru kabineta 2007.gada 11.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 8.§) "Noteikumu projekts "Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam"" izpildi" 3., 4. un 5. punktā doto uzdevumu izpildi" 2.punktā noteikto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu;
2.4. Ministru kabineta 2013.gada 5.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.13 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu pieredzi prostitūcijas ierobežošanas jomā un priekšlikumiem prostitūcijas mazināšanai Latvijā"" 5.1.apakšpunktā noteikto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu;
2.5. Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 13.§) "Par Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 34.§) 2.punktā dotā uzdevuma izpildi" noteikto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu;
2.6. Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 134.§) "Informatīvais ziņojums "Par mācību priekšmeta "Veselības mācība" iekļaušanu vispārējās vidējās un profesionālās izglītības mācību programmās"" 2.punktā noteikto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai "Cilvēkdrošības mācību kursa" satura izstrādei izveidot darba grupu, iekļaujot tajā Iekšlietu ministrijas, Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un citu nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

 
59.§
Informatīvais ziņojums "Par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norisi un piešķirto līdzekļu izlietojumu"

TA-198 ____________________________________

(K.Šadurskis, G.Catlaks, D.Melbārde, A.Bērziņa, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt Ministru kabineta 2015.gada 6.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 42.§) "Informatīvais ziņojums "Par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku darba organizācijas izvērtēšanas komisijas secinājumiem, ieteikumiem un rekomendācijām turpmāku pasākumu rīkošanai"" 8.punktā doto uzdevumu par izpildītu.
 
60.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par apsardzes darbinieku apmācības un sertifikācijas efektivitāti)

SAN-421___________________________________

(R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
61.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 10.-11.marta sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-440 ____________________________________

(R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajā jautājumā - pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli".
3. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 10.-11.marta sanāksmē.
 
62.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 14.marta sanāksmei

TA-447 ____________________________________

(J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Tirgus situācija" Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 14.marta sanāksmei.
3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 14.marta sanāksmē.
 
63.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 15.marta sanāksmei

TA-448 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 15.marta sanāksmē izskatāmajā Finanšu ministrijas kompetencē esošajā jautājumā – "Par Padomes secinājumiem "Ieguldījumi darbvietās un izaugsmē - maksimāla ESI fondu ieguldījuma izmantošana"".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 15.marta sanāksmē.
 
64.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 10.-11.marta sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-454 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu".
3. Tieslietu ministram Dz.Rasnačam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 10.-11.marta sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
65.§
Dienesta vajadzībām

TA-406-DV __________________________________

()

.
 
66.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 14.marta sanāksmei

TA-455-DV __________________________________

(E.Rinkēvičs, J.Dūklavs, A.Ašeradens, R.Bergmanis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.16 "Krievija" un Nr.29 "Irāna".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 14.marta sanāksmē.
 
67.§
Konfidenciāli

59-s (2015.) ____________________________________

()

.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.15


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību