Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 14

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.14

2016.gada 22.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-489 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par starptautisko militāro mācību norises nodrošināšanu Latvijas teritorijā"

TA-513 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām""

TA-503 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība""

TA-467 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra rīkojumā Nr.542 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai""

TA-427 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem"

TA-483 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Lai noteiktu jaunu informācijas apmaiņas tehnisko risinājumu, kas ir analogs informācijas apmaiņai par aizdomīgiem darījumiem gan ar Valsts ieņēmumu dienestu, gan ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu, Finanšu ministrijai sagatavot un līdz 2016.gada 15.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā:
2.1. grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1071 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem", paredzot iespēju Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem sniegt ziņojumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam tiešsaistes režīmā XML formātā, izmantojot Web servisa tehnoloģijas, un iekļaujot XML shēmas prasības;
2.2. grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem, un darījuma aizdomīguma pazīmju nodokļu jomā kodus, paredzot pienākumu kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem sniegt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem Valsts ieņēmumu dienestam tiešsaistes režīmā XML formātā, izmantojot Web servisa tehnoloģijas, un iekļaujot XML shēmas prasības.

 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 17.marta rīkojumā Nr.115 "Par Latvijas pārstāvju iecelšanu Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē""

TA-524 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.februāra rīkojumā Nr.52 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-310 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centram "Mucenieki""

TA-510 ____________________________________

(R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, N.Vagalis, K.Ozoliņa, I.Pētersone-Godmane, D.Reizniece-Ozola, M.Heniņa, E.Rinkēvičs, K.Gerhards, D.Melbārde, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai Ministru kabineta locekļu izteiktos viedokļus par rīkojuma projektu.
2. Pieņemt zināšanai biedrības "Attīstības centrs "Mucenieki"" un biedrības "Ropažu novada kaimiņu sadarbība" pārstāvju izteiktos viedokļus par aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra izvietošanu Ropažu novada Mucenieku ciemā.
3. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Ministru kabinets, izprotot Mucenieku ciema iedzīvotāju bažas par dzīves apstākļiem ciemā saistībā ar aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra izvietošanu, izvērtēs iespējamos atbalsta pasākumus vietējai pašvaldībai.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka tieslietu ministram Dz.Rasnačam un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram K.Gerhardam ir papildu apsvērumi izskatītajā jautājumā, un tie ir šādi:
"Nevaram piekrist nacionālo interešu objekta statusa noteikšanai aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centram "Mucenieki", jo piedāvātā valdības lēmuma pamatmotivācija, kas netiek slēpta arī projekta anotācijā, ir nerespektēt Ropažu novada Mucenieku ciema iedzīvotāju viedokli centra izvietošanas procesā. Ņemot vērā to, ka Mucenieku iedzīvotāji publiskajā telpā ir pauduši noraidošu attieksmi pret aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra izveidi teritorijā, kas atrodas ļoti tuvu vietējo iedzīvotāju dzīvojamām ēkām, Iekšlietu ministrija šādi (nosakot centram nacionālo interešu objekta statusu) cenšas nodrošināties pret vietējo iedzīvotāju iespējamo tiesisko pretdarbību. Tas nepārprotami norādīts arī projekta anotācijā.
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 17.pantā noteikts, ka "Priekšlikumā [par nacionālo interešu objektu izveidošanu] ietver vietas izvēles pamatojumu un ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus, ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvo aktu prasībām." Rīkojuma projektā šāds vietas izvēles pamatojums nav sniegts un nav saprotams, kāpēc slēgta tipa iestādes izvietošanai izvēlēta vieta, kas atrodas ļoti tuvu vietējo iedzīvotāju dzīvojamām ēkām, nevis vieta, kas daudz mazāk apdraudētu sabiedrības drošību un vietējo iedzīvotāju mieru (piemēram, slēgtā "Šķirotavas" cietuma teritorija, kas būtu daudz piemērotāka šāda tipa iestādei)."

 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumos Nr.194 "Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""

TA-479 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""

TA-429 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.47 "Noteikumi par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem""

TA-495 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.1.pasākuma "Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi"

TA-511 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"

TA-457 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana""

TA-458 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-391 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""

TA-482 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""

TA-484 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos""

TA-296 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" vispārējo stratēģisko mērķi un tās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts""

TA-360 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 15.marta rīkojumā Nr.218 "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pavasara sanāksmē Vašingtonā 2016.gada 15.-17.aprīlī""

TA-578 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"""

TA-462 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu"""

TA-488 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu"""

TA-487 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai sagatavot un veselības ministram līdz 2016.gada 1.augustam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetam grozījumus Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" un Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība".
 
25.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Purvciema ielā 4, Rīgā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – Austrumu maģistrāles posma izbūves nodrošināšanai"

TA-492 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Gailīte, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai lūgt Rīgas domi aktualizēt nekustamā īpašuma Purvciema ielā 4, Rīgā, novērtējumu, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt aktualizēto novērtējumu Saeimā.

 
26.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.decembra rīkojumā Nr.768 "Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes personālsastāvu""

TA-552 ____________________________________

(P.Vilks, U.Augulis, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pārresoru koordinācijas centram sadarbībā ar iesaistītajām ministrijām sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2016.gada 29.marta sēdē tiesību akta projektu par veicamiem uzdevumiem un laika grafiku saistībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas rekomendācijām attiecībā uz valsts kapitālsabiedrību padomēm.

 
27.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"

TA-535 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.614 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.2.apakšaktivitāti "Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai"""

TA-537 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.238 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1.apakšaktivitāti "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai"""

TA-538 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" finansējuma samazinājums 109 330 EUR apmērā 2.2.1.4.1. apakšaktivitātes "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros un šī finansējuma pārdale uz 2.2.1.1.aktivitāti "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos" nerada finansiālas saistības akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum".
3. Pieņemt zināšanai, ka šī protokollēmuma 2.punktā minētai pārdalei nav nepieciešams veikt grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.818 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.1.aktivitāti "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos"".

 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.200 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""

TA-536 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi""

TA-526 ____________________________________

(G.Belēvičs, A.Šilovs, J.Vētra, S.Zvidriņa, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai, gatavojot kārtējos grozījumus Ārstniecības likumā, precizēt 57.pantā ietverto deleģējumu, papildinot, ka Ministru kabinets nosaka arī rezidentu uzņemšanas kārtību.
 
32.§
Konceptuāls ziņojums "Priekšlikumi izmaiņām minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas procesā"

TA-132 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbību no 2015.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim"

TA-173 ____________________________________

(J.Streļčenoks, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2015.gada 31.decembrim"

TA-421 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumu Nr.108 "Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.-2020.gadam" 11.punktā minēto, pieņemt zināšanai:
2.1. informatīvā ziņojuma 5.pielikumā "Maksājumu mērķi finansējuma saņēmējiem 2014.-2020. ES fondu plānošanas periodā" noteikto maksājumu mērķu finansējuma saņēmējiem 2014.-2020.gada plānošanas periodā un 2016.gadam sadalījumā pa mēnešiem sasniegšanas plānu;
2.2. informatīvā ziņojuma 4.pielikumā "Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu 2014. - 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" un tās papildinājuma rādītāju saraksts un prognozes" noteikto rādītāju sasniegšanas plānu 2016.gadā.
3. Lai sasniegtu šī protokollēmuma 2.punktā noteiktos maksājumu un rādītāju mērķus, Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Tieslietu ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Valsts kancelejai, Veselības ministrijai, Zemkopības ministrijai un Finanšu ministrijai veikt pasākumus, lai nodrošinātu informatīvā ziņojuma 6.pielikumā "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks" noteikto specifisko atbalsta mērķu ieviešanas posmu izpildi plānotajos termiņos.
4. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 36.§) "Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2015.gada 30.jūnijam"" 7.punktu.
5. Ņemot vērā Eiropas Komisijas audita Nr.2013/LV/REGIO/C2/1285/1 ziņojumā iekļauto gala slēdzienu par finanšu korekcijas piemērošanu 5% apmērā no iepirkuma līguma summas visos projektos, kuros iepirkuma līguma cena ir virs Eiropas Savienības direktīvu noteiktā sliekšņa un kur iepirkuma dokumentācijā ir bijusi iekļauta prasība, ka apakšuzņēmējiem drīkst nodot ne vairāk kā 70% no kopējā darbu apjoma, uzskatīt par atgūtiem visos konkrētajos projektos neatbilstoši veiktus izdevumus kopumā 26 407 448,54 EUR apjomā atbilstoši katra projekta iepirkuma līguma attiecināmo izmaksu summas finansējuma avotu dalījumam.
6. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.740 "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus" 24.punktu uzskatīt par atgūtiem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas īstenotā Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/008 "Arhīva datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana" ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus 75 975,02 EUR apmērā.
7. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, saskaņā ar 2015.gada 31.augusta administratīvo līgumu par tiesiskā strīda izbeigšanu administratīvajā lietā Nr.A420357714 starp Sabiedrības integrācijas fondu un biedrību "Asociācija Ģimene" projektā Nr.2012.EEZ/DAP/MIC/080/5/R/079 "Pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalība dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un īstenošanā" Sabiedrības integrācijas fonda neatbilstoši veiktos izdevumus 8017,64 EUR apmērā norakstīt valsts budžeta zaudējumos.
8. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto pamatojumu, atļaut nepieprasīt no finansējuma saņēmēja atmaksu par piemēroto finanšu korekciju un uzskatīt par atgūtiem neatbilstošos izdevumus Starptautiskās lidostas "Rīga" īstenotajā projektā Nr.3DP/3.3.1.4.0/10/IPIA/SM/001 "Starptautiskās lidostas "Rīga" infrastruktūras attīstība" 68 714,16 EUR apmērā.
9. Lai nodrošinātu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda finansējuma sekmīgu izmantošanu, noteikt, ka 2016.gadā programmu apsaimniekotāji nodrošina maksājumus programmās par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 26 517 452 EUR apmērā, tai skaitā:
9.1. Ekonomikas ministrija vismaz 5 840 558 EUR apmērā;
9.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vismaz 6 548 613 EUR apmērā;
9.3. Kultūras ministrija vismaz 4 170 584 EUR apmērā;
9.4. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Iekšlietu ministriju vismaz 6 704 214 EUR apmērā;
9.5. Sabiedrības integrācijas fonds vismaz 1 107 228 EUR apmērā;
9.6. Izglītības un zinātnes ministrija vismaz 1 924 917 EUR apmērā;
9.7. Finanšu ministrija vismaz 221 338 EUR apmērā.

 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par 2015.gada valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta izpildi, ilgtermiņa stabilizācijas rezerves ienākumiem, finanšu darījumiem un ar tiem saistītajiem maksājumiem un no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansētajiem pasākumiem"

TA-390 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par tarifu, kas saistīti ar maksājumu kontu, salīdzināšanas mehānisma izveidi"

TA-119 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt Finanšu ministrijas sagatavoto priekšlikumu - maksājumu kontu tarifu salīdzinošās lapas vai rīka izveidi un uzturēšanu uzticēt Patērētāju tiesību aizsardzības centram.
2. Finanšu ministram, lai nodrošinātu Patērētāju tiesību aizsardzības centra iespēju apkopot un sniegt patērētājiem informāciju par tarifiem, kas saistīti ar maksājumu kontu atvēršanu un lietošanu, sagatavot un līdz 2016.gada 1.maijam iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā likumprojektu "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā", kas paredz pienākumu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem sniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centram aktuālu informāciju par maksājumu konta atvēršanas un lietošanas tarifiem.
3. Ekonomikas ministram, lai nodrošinātu maksājumu kontu tarifu salīdzinošās lapas vai rīka izveidi un darbības uzsākšanu ar 2018.gada 1.janvāri, sagatavot un līdz 2016.gada 1.maijam iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā normatīvā akta projektu, paredzot Patērētāju tiesību aizsardzības centram uzdevumu izveidot salīdzinošo lapu vai rīku un veikt tā uzturēšanu.
4. Jautājumu par Patērētāju tiesību aizsardzības centram papildu nepieciešamo finansējumu, nepalielinot Ekonomikas ministrijas resora amata vietu kopējo skaitu, 2017.gadam un turpmākajiem gadiem skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.

 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par statusu un rīcības plānu atbalstam agrīni skolu pametušajiem jauniešiem"

TA-472 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē gadījumiem, to izplatību un dinamiku 2014.gadā"

TA-347 ____________________________________

(J.Reirs, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
39.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par apsardzes darbinieku apmācības un sertifikācijas efektivitāti)

____________________________________

(R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
2. Lai personām būtu iespējams apgūt profesionālās pilnveides vai cita veida noteiktu izglītības programmu saskaņā ar profesionālās kvalifikācijas pamatprasībām, Iekšlietu ministrijai sagatavot Apsardzes darbības likuma grozījumu projektu, izslēdzot likumā noteikto prasību apgūt izglītības programmu atbilstoši profesijas standartam un paredzot, ka apsardzes sertifikātu fiziskai personai izsniedz pēc attiecīgās izglītības programmas apguves un pārbaudījuma nokārtošanas Ministru kabineta noteiktā kārtībā. Minēto grozījumu projektu līdz 2016.gada 1.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
40.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0121

TA-529-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0121.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
41.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0119

TA-531-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0119.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
42.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 10.februāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0279

TA-474-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Iekšlietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2016.gada 10.februāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0279.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
43.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 23.februāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.9 24.§) "Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.5 "Par Klimata un enerģētikas politikas satvara laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam ieviešanu attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu"" doto uzdevumu izpildi

TA-474 ____________________________________

(K.Gerhards, Dz.Rasnačs, A.Ozola, E.Rinkēvičs, A.Ozols, D.Reizniece-Ozola, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atbilstoši nepieciešamībai informēt Ministru kabinetu par aktuālo situāciju saistībā ar Ministru kabineta 2016.gada 23.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.9 24.§) "Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.5 "Par Klimata un enerģētikas politikas satvara laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam ieviešanu attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu"".

 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas pārstāvību tiesvedībās"

TA-481-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā norādīto un, lai nodrošinātu Latvijas Republikas interešu pārstāvību tiesvedībās, kuras saistītas ar akciju iegādes darījumu, atļaut Finanšu ministrijai veikt juridisko pakalpojumu iegādi, tai skaitā, ja nepieciešams, iepirkuma līguma izpildes termiņu pagarinot uz laiku, kurš pārsniedz piecus gadus, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 67.panta trešās daļas 2.punktam.

 
45.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 44.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijai piešķirto emisijas kvotu pārdošanu"" 3. un 5.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-334-IP ____________________________________

()

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"

TA-547-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-549-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par divpusējām sarunām ar Eiropas Komisiju"

TA-534-IP ____________________________________

(A.Ašeradens, G.Belēvičs, S.Zvidriņa, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieci Z.Liepiņu noteikt par Latvijas delegācijas vadītāju divpusējās sarunās ar Eiropas Komisiju.
3. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā pastāvīgā pārstāvja vietniekam, COREPER I vēstniekam J.Štālmeistaram, Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības Koordinācijas un politiku departamenta Pastāvīgo pārstāvju komitejas II daļas (COREPER II) sagatavošanas nodaļas trešajai sekretārei D.Zalānei, Ekonomikas ministrijas nozares padomniecei Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā A.Upenai, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vecākajai referentei R.Rimšai, Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta direktorei J.Salmiņai, Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta direktoram N.Saksam, Labklājības ministrijas nozares padomniecei Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā E.Šķibelei, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniecei E.Polei, Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājai K.Kļaviņai, Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta vecākajai referentei A.Šķēlei, Tieslietu ministrijas nozares padomniekam Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā G.Grozam un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Politikas plānošanas nodaļas vadītājam A.Strīķerim pārstāvēt Latvijas Republiku divpusējās sarunās ar Eiropas Komisiju.
4. Finanšu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Veselības ministrijai, Tieslietu ministrijai, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam un Valsts kancelejai pastiprināt uzmanību 2015.gada Eiropas Savienības Padomes rekomendāciju izpildei.

 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iemaksu Bēgļu atbalsta mehānismā Turcijai (Facility for Refugees in Turkey)"

TA-573-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, I.Pētersone-Godmane, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Iemaksu sertifikātu (Contribution Certificate).
3. Pilnvarot ārlietu ministru parakstīt Iemaksu sertifikātu.
4. Latvijas iemaksas Bēgļu atbalsta mehānismā Turcijai veikt pa gadiem saskaņā ar Iemaksu sertifikāta pielikuma grafiku.
5. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 1 038 315 EUR iemaksai Bēgļu atbalsta mehānismā Turcijai (Facility for Refugees in Turkey) 2016.gadā.
6. Finanšu ministrijai precizēt un palielināt Ārlietu ministrijas budžeta bāzes izdevumus programmā 02.00.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" iemaksai Bēgļu atbalsta mehānismā Turcijai par 1 541 262 EUR 2017.gadā, par 774 574 EUR 2018.gadā un par 150 709 EUR 2019.gadā.
7. Valsts kancelejai sadarbībā ar Ārlietu ministriju, ņemot vērā šajā protokollēmumā minēto, izstrādāt attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai noformēt un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par 2015.gadā veiktajām darbībām ar valsts materiālajām rezervēm"

TA-476-DV ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
 
51.§
Par Finanšu ministrijas prasījumu pret akciju sabiedrību "KVV Liepājas metalurgs"

TA-490-DV ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Ašeradens, J.Reirs, J.Pone, I.Znotiņa, K.Šadurskis, V.Loginovs, U.Sesks, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 5.panta otro un ceturto daļu, balstoties uz konsultanta SIA "Deloitte Latvia" ieteikumu, atļaut VAS "Privatizācijas aģentūra" dibināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību, ar vienīgo darbības mērķi – prasījuma pret AS "KVV Liepājas metalurgs" pārvaldīšana.
3. Ekonomikas ministrijai kā VAS "Privatizācijas aģentūra" valsts kapitāla daļu turētājai nodrošināt, ka VAS "Privatizācijas aģentūra" vidēja termiņa darbības stratēģijā tiek iekļauts un apstiprināts kapitālsabiedrības darbības mērķis, kas atbilst šī protokollēmuma 2.punktā minētajam jaundibinātās kapitālsabiedrības darbības mērķim.
4. Finanšu ministram, ņemot vērā konsultanta SIA "Deloitte Latvia" ieteikumu, cedēt valsts pamatsummas prasījumu pret AS "KVV Liepājas metalurgs" ar visiem nodrošinājumiem un blakus prasījumiem VAS "Privatizācijas aģentūra" dibinātai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, pamatojoties uz informatīvā ziņojuma 4.sadaļā norādītajiem galvenajiem nosacījumiem.
5. Ņemot vērā Finanšu ministrijas (Valsts kase) līdzšinējo iesaisti valsts prasījuma pret AS "KVV Liepājas metalurgs" restrukturizācijā un, lai nodrošinātu pārejas periodu līdz 2016.gada 1.jūnijam, VAS "Privatizācijas aģentūra" dibinātai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību piedalīties visos restrukturizācijas pasākumos un pārrunās ar AS "KVV Liepājas metalurgs" un tā akcionāriem kopā ar Finanšu ministriju (Valsts kasi).
6. VAS "Privatizācijas aģentūra" dibinātai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību rīkoties atbilstoši informatīvā ziņojuma 2.sadaļā minētajiem rīcības scenārijiem, kā arī sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju līdz 2016.gada 1.jūnijam informēt Ministru kabinetu par aktuālo situāciju.
7. Pieņemt zināšanai, ka jaundibinātās sabiedrības darbība tiks nodrošināta no VAS "Privatizācijas aģentūra" līdzekļiem atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.sadaļā norādītajam mehānismam.
8. Finanšu ministrijai un VAS "Privatizācijas aģentūra" veikt izmaiņas 2009.gada 21.maija aizdevuma līgumā A1/1/09/159 starp Latvijas Republiku un VAS "Privatizācijas aģentūra" paredzot, ka procentus par aizdevuma izmantošanu VAS "Privatizācijas aģentūra" maksā valsts aizdevuma galējā atmaksas termiņa beigās.
9. Izstrādājot likumprojektu "Par valsts budžetu 2017.gadam", Finanšu ministrijai iekļaut likumprojektā pantu, kas paredz apropriāciju Ekonomikas ministrijai 3 miljonu EUR apmērā ieguldījumu veikšanai VAS "Privatizācijas aģentūra" pamatkapitālā, izveidojot atsevišķu budžeta programmu "Valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" pamatkapitāla palielināšana", resursus pamatkapitāla palielināšanai kompensējot no VAS "Privatizācijas aģentūra" izsniegtā valsts aizdevuma atmaksas.
10. Ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 4.pantu, Ekonomikas ministrijai kā VAS "Privatizācijas aģentūra" valsts kapitāla daļu turētājai sniegt atļauju VAS "Privatizācijas aģentūra" izsniegt aizdevumus jaundibinātajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību tās darbības nodrošināšanai atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.sadaļā paredzētajam finansēšanas mehānismam.
11. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu VAS "Privatizācijas aģentūra".

 
52.§
Rīkojuma projekts "Par kritiskās infrastruktūras kopumu"

77-k____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (konfidenciāli).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu arī Saeimas Nacionālās drošības komisijai.
 
53.§
Konfidenciāli

59-s (2015.)____________________________________

()

 

.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.00


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību