Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 15

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.15

2016.gada 29.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Kopīgajā Latvijas – Flandrijas komisijā"

TA-544 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas puses pārstāvju grupu Apvienotajā Latvijas Republikas valdības – Beļģijas franču kopienas un Valonijas reģiona komisijā"

TA-545 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8.pantā paredzētajiem pārkāpumiem"

TA-263 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2016.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam"

TA-577 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

TA-342 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (likumprojektu pakete).
 
6.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-344 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" (likumprojektu pakete).


 
7.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām"

TA-367 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, K.Kinča, M.Kučinskis)

Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1238 "Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība""

TA-528 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu"

TA-560 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Katlu māja 2", Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu bez atlīdzības Aizputes novada pašvaldības īpašumā"

TA-446 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi"

TA-485 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

TA-374 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"

TA-377 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi"

TA-563 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"

TA-438 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""

TA-533 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumu Nr.649 "Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Komisiju un Latvijas Republikas Satiksmes ministriju par kvalitātes un drošības prasību savietojumu ar sTESTA tīklu, kas tiek nodrošināts IDABC programmas ietvaros" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-449 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

TA-442 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
19.§
Noteikumu projekts "Lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un zemes gabalu, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, piederību vai piekritību pieņemšanas kārtība"

TA-576 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldībām 2016.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei un uzturēšanai"

TA-383 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu poligona slēgšanas un rekultivācijas un slēgta atkritumu poligona monitoringa un uzturēšanas izmaksu noteikšanu, iemaksu aprēķināšanu un ieskaitīto līdzekļu uzkrāšanas un izlietošanas uzraudzību"

TA-459 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, sagatavojot grozījumus Atkritumu apsaimniekošanas likumā, paredzēt deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija uzrauga un kontrolē bīstamo atkritumu poligona slēgšanas kontā Valsts kasē ieskaitāmo līdzekļu iemaksas un izmaksas pēc bīstamo atkritumu poligona slēgšanas.
 
22.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.1 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par 2011.gada neto zaudējumu apmēru un rašanās cēloņiem VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" un VAS "Elektroniskie sakari" un priekšlikumiem turpmākai rīcībai"" 2.2.apakšpunkta atzīšanu par spēku zaudējušu

TA-506 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.1 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par 2011.gada neto zaudējumu apmēru un rašanās cēloņiem VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" un VAS "Elektroniskie sakari" un priekšlikumiem turpmākai rīcībai" 2.2.apakšpunktu par spēku zaudējušu.
2. Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" nekustamos īpašumus, kas nav nepieciešami komercdarbības nodrošināšanai, atsavināt bez starpniecības.
3. Pieņemt zināšanai, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" atsavina valsts akciju sabiedrībai "Elektroniskie sakari" kā kopīpašniekam nekustamā īpašuma Eksporta ielā 5, Rīgā (kadastra Nr.0100 011 0167), 10519/14070 domājamās daļas.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""

TA-518 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija""

TA-317 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kapitālsabiedrību padomju veidošanu"

TA-612 ____________________________________

(P.Vilks, E.Rinkēvičs, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministram, zemkopības ministram un satiksmes ministram deleģēt dalībai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) 2016.gada 6.aprīļa sanāksmē amatpersonas parlamentāro sekretāru, valsts sekretāru vai valsts sekretāru vietnieku līmenī.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.280 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.2.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai"""

TA-614 ____________________________________

(A.Ašeradens, D.Rancāne, J.Dūklavs, J.Reirs, R.Aleksejenko, D.Reizniece-Ozola, E.Moiseja, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ja ir saņemta kredītiestādes pirmā pieprasījuma garantijas vēstule par katru projektu pilnā projektā kopā pieprasītā publiskā finansējuma apmērā (garantijas vēstules termiņš ir vismaz divi mēneši pēc projekta pabeigšanas), tad Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai:
2.1. pagarināt SIA "NP Jelgavas biznesa parks" projektu Nr. 2DP/2.3.2.2.2/13/APIA/LIAA/005, projektu Nr. 2DP/2.3.2.2.2/14/APIA/LIAA/001 un projektu Nr. 2DP/2.3.2.2.2/14/APIA/LIAA/002 par termiņu, kas nav garāks kā garantijas vēstules termiņš mīnus divi mēneši;
2.2. līdz 2016.gada 31.martam iesniegt Valsts kasē maksājumu uzdevumus, lai veiktu noslēguma maksājumus šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētajiem projektiem.

 
27.§
Rīkojuma projekts "Par humānās palīdzības sniegšanu Grieķijai migrācijas krīzes risināšanai"

TA-611 ____________________________________

(R.Kozlovskis, M.Kučinskis )

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par sadarbību ar Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku augstākās izglītības institūciju pārvaldības pilnveidei augstākās izglītības modernizācijai"

TA-227 ____________________________________

(A.Ašeradens, A.Kiopa, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas sadarbību ar Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku, slēdzot līgumu par pētījumu augstākās izglītības pārvaldības pilnveidei augstākās izglītības modernizācijai, un noteikt, ka līguma indikatīvās izmaksas 290 000 EUR (320 000 USD) apmērā tiek segtas no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1.pasākumā "Dalība starptautiskos pētījumos" atbalstāmajām darbībām paredzētajiem līdzekļiem.
3. Noteikt, ka līgumam ar Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku par šī protokollēmuma 2.punktā minētā pētījuma veikšanu nav piemērojams Publisko iepirkumu likums.
 
29.§
Informatīvais ziņojums par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valstij piederošo 75% bankas "Citadele" akciju pārdošanas procesa virzību, pārdošanas cenas un tālākpārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem, akciju pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā galaziņojumā dotajiem uzdevumiem

TA-2906 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, P.Vilks, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
2. Pārresoru koordinācijas centram sadarbībā ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Tieslietu ministriju turpināt izvērtēt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos saistībā ar līdzšinējo praksi, kad Ministru kabinets slēdz garantijas līgumus ar valsts kapitālsabiedrību amatpersonām, un Pārresoru koordinācijas centra vadītājam līdz 2016.gada 1.oktobrim iesniegt priekšlikumus Ministru kabinetā.
 
30.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Padomes lēmumu par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2014.gada līdz 2021.gadam, Nolīgumu starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2014.gada līdz 2021.gadam, Nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti papildprotokolu un Nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandi papildprotokolu"

TA-602-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, E.Šadris, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Pārskats par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas lietās no 2015.gada 1.marta līdz 2016.gada 29.februārim"

TA-521-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbildīgajām ministrijām sekot līdzi Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas lietām un spriedumiem un nepieciešamības gadījumā sagatavot grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu Latvijas Republikas normatīvā regulējuma atbilstību minēto tiesu judikatūrai.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta pārstāvības nodrošināšanu"

TA-1171 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā lietā Nr.2015-14-0103.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par grozījumiem valsts galvotajā 2011.gada 9.jūnija aizdevuma līgumā Nr.JE11050, kas noslēgts starp SIA "Latvijas Piens" un AS "SEB banka""

TA-607-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par pamatnostādņu "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014. - 2018.gadam" rīcības plānojumā noteikto uzdevumu izpildes gaitu"

TA-569-DV ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
35.§
Dienesta vajadzībām

TA-555-DV

 

 
36.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Dāvidsons un Savins pret Latviju"

81-k ____________________________________

(E.Rinkēvičs, K.Līce, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 3 000 EUR izmaksāšanai Ruslanam Savinam pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2016.gada 7.janvāra sprieduma lietā "Dāvidsons un Savins pret Latviju" spēkā stāšanās.
3. Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Dāvidsons un Savins pret Latviju" spēkā stāšanās Ārlietu ministrijai nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Satversmes aizsardzības biroja darbību 2015.gadā"

80-s ____________________________________

(Dz.Rasnačs, J.Maizītis, K.Gerhards, D.Reizniece-Ozola, J.Dūklavs, J.Reirs, R.Bergmanis, E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (slepeni).
 

Sēdi slēdz plkst. 14.15


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību