Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 19

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.19

2016.gada 19.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Francijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību aizsardzības jomā"

TA-491 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot aizsardzības ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Francijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību aizsardzības jomā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1418 "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums""

TA-579 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām ārvalstīs"

TA-719 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību""

TA-571 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Arābu Emirātu valdības līgumu par ekonomisko sadarbību"

TA-638 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Ministru prezidenta biedru, ekonomikas ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Arābu Emirātu valdības līgumu par ekonomisko sadarbību.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par energoefektivitātes prasībām reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību"

TA-464 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-591 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""

TA-543 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā""

TA-659 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Ugunsdrošības noteikumi"

TA-376 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.584 "Valsts policijas koledžas nolikums""

TA-550 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 20.novembra rīkojumā Nr.550 "Par finansējuma precizēšanu, kas paredzēts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs, un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksai, aprīkojuma iegādei un uzturēšanas izdevumu segšanai""

TA-599 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""

TA-623 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 46.§) "Informatīvais ziņojums "Par izmēģinājumprojekta "Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs" īstenošanu"" 3.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-671 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 46.§) "Informatīvais ziņojums "Par izmēģinājumprojekta "Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs" īstenošanu" 3.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 1.jūlijam.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"

TA-378 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par oficiālās statistikas datu apkopošanu par pasažieru regulārajiem komercpārvadājumiem ar autobusiem"

TA-343 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu"

TA-678 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par grāmatvedības uzskaites informāciju, kas pēc pieprasījuma iesniedzama Valsts dzelzceļa administrācijai"

TA-679 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"

TA-326 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs un iekšlietu ministrs.
3. Atzīt Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus"" 7.punktā Tieslietu ministrijai doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.191 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" īstenošanas kārtība""

TA-639 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību"

TA-575 ____________________________________

(L.Medina, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"

TA-682 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās""

TA-700 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā""

TA-642 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-694 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu zinātniskā institūta "Agroresursu un ekonomikas institūts" īpašumā"

TA-502 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Sprādzienbīstamā vidē lietojamo iekārtu un aizsargsistēmu noteikumi"

TA-726 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi"

TA-704 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Līdz Eiropas Savienības fondu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" (turpmāk – specifiskais atbalsts) projektu iesniegumu apstiprināšanai sadarbības iestādē un finansējuma nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai nepieciešamo finansējumu attiecināmo izmaksu segšanai 2016.gadā pirmās atlases kārtas īstenošanai valsts dibinātām un Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošām profesionālās izglītības iestādēm ne vairāk kā 147 400 EUR apmērā finansēt no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 01.07.00 "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4.klases izglītojamiem". Pēc finansējuma pārdales no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" apstiprinātā projekta īstenošanai Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt veikto izdevumu pārgrāmatošanu uz specifiskā atbalsta mērķa projekta īstenošanai Valsts kasē atvērto pamatbudžeta izdevumu kontu. Pārgrāmatošanu nodrošina tā saimnieciskā gada ietvaros, kad ir veikti izdevumi.
3. Līdz specifiskā atbalsta projektu iesniegumu apstiprināšanai sadarbības iestādē un finansējuma nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, atļaut Kultūras ministrijai nepieciešamo finansējumu Ventspils Mūzikas vidusskolas projekta attiecināmo izmaksu segšanai 2016.gadā ne vairāk kā 179 000 EUR apmērā finansēt Kultūras ministrijas 2016.gada valsts budžeta ietvaros.
4. Lai Kultūras ministrija nodrošinātu šī protokollēmuma 3.punkta izpildi, Kultūras ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju (Valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi") normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 13.februāra rīkojumā Nr.70 "Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai", precizējot ēku Miera ielā 58A, Rīgā, nomas attiecību uzsākšanas brīdi, kā arī citus ar pārcelšanās saistītos izdevumus.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai un Kultūras ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja specifiskā atbalsta izmaksas, kas veiktas līdz projekta iesnieguma apstiprināšanai, varētu netikt vai netiek attiecinātas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem, un finansiālo ietekmi, kā arī sniegts apraksts par turpmāko iespējamo risinājumu, lai turpinātu attiecīgā projekta īstenošanu.
6. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestādei nodrošināt:
6.1. lēmuma pieņemšanu par katra iesniegtā projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu viena mēneša laikā no attiecīgā projekta iesnieguma iesniegšanas datuma;
6.2. vienlaicīgu pirmās un otrās atlases kārtas atlases nolikuma izstrādi, ja Izglītības un zinātnes ministrija un Kultūras ministrija specifisko pieņēmumu un parametru skaitliskās vērtības, kas nepieciešamas projekta izmaksu - ieguvumu analīzē, izstrādā vienlaicīgi. Ja Izglītības un zinātnes ministrijas un Kultūras ministrijas specifisko pieņēmumu un parametru skaitlisko vērtību izstrādi veic atšķirīgos termiņos, tad Centrālā finanšu un līgumu aģentūra nodrošina atsevišķu pirmās un otrās atlases kārtas atlases nolikuma izstrādi un atlases uzsākšanu.
7. Izglītības un zinātnes ministrijai un Kultūras ministrijai ne vēlāk kā divdesmit darba dienu laikā pēc noteikumu projekta spēkā stāšanās iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā pirmās un otrās atlases kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas indikatīvo laika grafiku, nodrošinot projektu iesniegumu pakāpenisku iesniegšanu.

 
29.§
Noteikumu projekts "Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu drošuma noteikumi"

TA-735 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Ogres novada pašvaldības īpašumā"

TA-684 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"

TA-741 ____________________________________

(L.Medina, P.Leiškalns, M.Sprindžuks, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, pieaicinot kompetentās institūcijas, izstrādāt un līdz 2016.gada 31.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", kas nodrošinātu samērīgu nekustamā īpašuma nodokļa sloga pieaugumu, ņemot vērā nekustamā īpašuma nodokļa bāzes – kadastrālo vērtību – straujo pieaugumu un nepieciešamību nodrošināt budžeta ieņēmumus.

 
32.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-756 ____________________________________

(D.Melbārde, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par Jauniešu garantijas īstenošanas progresu"

TA-669 ____________________________________

(K.Šadurskis, I.Jaunzeme, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka ar 2017.gadu Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 67 92.§) 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņš ir katra gada 15.marts.
 
34.§
Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Nodarbinātības apakškomisijai (par patvēruma meklētāju un bēgļu integrācijas pasākumu plāna īstenošanu valstī)

TA-554 ____________________________________

(R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Nodarbinātības apakškomisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Nodarbinātības apakškomisijai.
 
35.§
Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par Saeimas paziņojuma "Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojamo telpisko mobilitāti (izglītības iestādes fizisku pieejamību) saistītās problēmas" 1. un 2.punktā dotā uzdevuma izpildi)

TA-626 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai.
 
36.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu, un par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienība noslēgtu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu

TA-716 ____________________________________

(K.Šadurskis, I.Jaunzeme, L.Medina, K.Gerhards, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu, un par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienība noslēgtu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu.
 
37.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 21.aprīļa sanāksmei

TA-752 ____________________________________

(R.Kozlovskis, K.Gerhards, U.Augulis, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei "Ceļā uz Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reformu un uzlabotām iespējām likumīgai ieceļošanai Eiropā"":
2.2. pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un paredz nosacījumus, lai piekļūtu IIS tiesībaizsardzības nolūkos, un groza Regulu (EK) Nr.767/2008 un Regulu (ES) Nr.1077/2011".
3. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 21.aprīļa sanāksmē.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram K.Gerhardam ir papildu apsvērumi izskatītajā jautājumā, un tie ir šādi:
"Piedāvātajā redakcijā Latvijas pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei "Ceļā uz Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reformu un uzlabotām iespējām likumīgai ieceļošanai Eiropā"" (turpmāk – Pozīcija) satur Latvijas konceptuālu atbalstu Eiropas Komisijas (EK) piedāvātajiem pasākumiem cīņai ar patvēruma meklētāju otrreizējām plūsmām. Uzskatu, ka EK piedāvājums neatbilst Latvijas interesēm, jo patvēruma meklētāji, kas piespiedu kārtā spiesti uzturēties Latvijā, visticamāk saglabās slēptu vai atklātu nepatiku pret Latvijas valsti un sabiedrību, veidojot slēgtas kopienas. Rezultātā tas valstī veidos neapmierinātu cilvēku grupu, kas var pakļaut riskam sabiedrisko drošību un kārtību, kā arī neveicinās viņu sekmīgu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.
Tāpat Pozīcija satur Latvijas atbalstu patvēruma jomas tiesiskā regulējuma harmonizācijai visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Kvalifikācijas un Procedūru direktīvu pārveidei par regulām, kas nozīmē, ka būtiski tiks samazināta nacionālā kompetence šajos jautājumos un Latvijai var nākties uzņemties tādas saistības pret patvēruma meklētājiem, kas neatbilst Latvijas integrācijas kapacitātei un sociālekonomiskajam attīstības līmenim, rezultātā pakļaujot diskriminācijai Latvijas vietējos iedzīvotājus.
Visbeidzot, uzskatu, ka Pozīcijā būtu jāiekļauj īpašās Latvijas Republikas intereses – valdības deklarācijā fiksētais secinājums, ka Latvija ir izsmēlusi iespējas uzņemt valstī papildus patvēruma meklētājus Eiropas Savienības patvēruma meklētāju pārvietošanas mehānisma ietvaros un ka Latvija atbalsta tikai tādu pozīciju, kas pieļauj Eiropas Savienības dalībvalstīm brīvprātīgi uzņemt patvēruma meklētājus, bet nerada pienākumu vai spiedienu to darīt.".

 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par 2016.gada 22.aprīļa Euro grupas un neformālajā 2016.gada 22.-23.aprīļa Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-760-IP _________________________________

(N.Sakss, U.Augulis, K.Šadurskis, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrei D.Reizniecei-Ozolai pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2016.gada 22.aprīļa sanāksmē un neformālajā Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2016.gada 22.-23.aprīļa sanāksmē.
 
39.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 25.februāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0317

TA-765-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu "Uz Eiropas Komisijas 2016.gada 25.februāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0317".
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Satiksmes ministrijai līdz 2016.gada 10.jūnijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu "Dzelzceļa tīklā piemērojamo darbības uzlabošanas shēmas pamatprincipu noteikumi", noteikumu projektu "Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi" un noteikumu projektu "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali", kas nepieciešami, lai Latvijas Republikas tiesību aktos pilnībā transponētu Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 21.novembra Direktīvas 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, prasības.
5. Atcelt Ministru kabineta 2015.gada 3.marta sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2015.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2015.gada 1.februārim"" (prot. Nr.12 32.§) 7.1.apakšpunktā un Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra sēdes protokollēmuma "Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 20.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0317" (prot. Nr.45 101.§) 4.punktā dotos uzdevumus.
 
40.§
Par Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2015.gada 28.decembra blakus lēmumu civillietā Nr.C30504912

TA-2420, TA-2457 ____________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par valsts drošības infrastruktūras objektu liettiesiskā statusa aprobežošanu, kā arī ierobežojumiem rīcībai ar tiem privāto tiesību jomā".
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Augstākās tiesas Civillietu departamentam un Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pievienošanās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD) procesu un Latvijas Republikas valdības noslēguma paziņojumu, Latvijas Republikai pieņemot OECD dalībvalsts saistības"

TA-763-IP _________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
42.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 55.§) 13.punkta izpildi

 

(R.Bergmanis, J.Garisons, I.Pētersone-Godmane, M.Kučinskis)

 

Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas pārstāvja sniegto informāciju.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" kapitāla daļu pārvaldīšanu"

TA-742-IP _________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 

Sēdi slēdz plkst. 15.25


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktora vietā-
Valsts kancelejas direktora vietniece
juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību