Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 25

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.25

2016.gada 24.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens
Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja 

-

I.Aile

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā"

TA-785 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"

TA-857 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā" (likumprojektu pakete).
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā"

TA-858 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā" (likumprojektu pakete).
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā"

TA-957 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu""

TA-832 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Ieteikumu projekts "Ieteikumi vienotas rīcības nodrošināšanai attiecībā uz darbinieku nosūtīšanu"

TA-768 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto ieteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot ieteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi"

TA-982 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.343 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem""

TA-699 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.193 "Noteikumi par ārstniecības atbalsta personu sertifikācijas kārtību un sertificējamo ārstniecības atbalsta personu profesijām""

TA-818 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""

TA-819 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""

TA-821 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.jūlija noteikumos Nr.315 "Izglītības programmu minimālās prasības ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""

TA-822 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"

TA-820 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"

TA-986 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.808 "Kārtība, kādā zvejas licences turētājiem un zvejas kuģu kapteiņiem tiek piemērota Eiropas Savienības tiesību aktos par kopējās zivsaimniecības politiku noteiktā soda punktu sistēma""

TA-885 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""

TA-985 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" īstenošanas noteikumi"

TA-896 ____________________________________

(D.Melbārde, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" un 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" plānoto finansējuma apjomu un iznākuma rādītājiem otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai"

TA-1019 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi"

TA-962 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka pēc 2018.gada 31.decembra, izvērtējot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifisko atbalsta mērķu ieviešanas un finansējuma apguves progresu, gadījumā, ja nebūs pieejams snieguma ietvara rezerves finansējums, tiks rasti risinājumi finansējuma nodrošināšanai 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai, izvērtējot iespējas pārdalīt finansējumu no citiem Eiropas Savienības fondu pasākumiem vai specifiskajiem atbalsta mērķiem.

 
20.§
Likumprojekts "Par 1960.gada 14.decembra Konvenciju par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju un Līgumu par Latvijas Republikas pievienošanās Konvencijai par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju nosacījumiem"

TA-1033 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5. Ārlietu ministrijai sadarbībā ar citām ministrijām līdz 2016.gada 15.jūlijam sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par attiecīgo ministriju budžeta izdevumu precizēšanu 2017. un turpmākiem gadiem, Latvijai kļūstot par OECD dalībvalsti, tai skaitā OECD dalībmaksu un izmaksām, kas saistītas ar Latvijas pārstāvniecību OECD, līdzšinējiem maksājumiem par Latvijas dalību individuālās OECD komitejās, darba grupās vai programmās, kā arī dalību OECD brīvprātīgajās programmās, ņemot vērā, ka pievienojoties OECD turpmāk nebūs jāveic maksājumi par dalību attiecīgajās OECD komitejās un darba grupās.
6. Ārlietu ministrijai pēc rēķina saņemšanas par 2016.gadu no OECD, divu nedēļu laikā sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu 2016.gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-1001 ____________________________________

(D.Melbārde, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Valsts papildu atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem"

TA-1017 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Koncepcijas projekts "Valsts aizsardzības koncepcija"

TA-892 ____________________________________

(R.Kozlovskis, J.Garisons, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto koncepcijas projektu.
2. Valsts kancelejai saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 29.pantu koncepcijas projektu nosūtīt Saeimai.
3. Noteikt, ka aizsardzības ministrs ir atbildīgs par koncepcijas projekta virzību Saeimā.
4. Aizsardzības ministrijai un Tieslietu ministrijai kopīgi strādāt pie Ieslodzījuma vietu pārvaldes vietas un lomas noteikšanas Nacionālās drošības plānā, Valsts aizsardzības plānā un citos plānošanas dokumentos.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas nacionālā ziņojuma par cilvēktiesību situāciju izskatīšanu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā periodiskā pārskata 2.ciklā 2016.gada 26.janvārī"

TA-916 ____________________________________

(K.Šadurskis, J.Dūklavs, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas rakstisko viedokli par ANO Vispārējā periodiskā pārskata 2.ciklā 2016.gada 26.janvārī saņemtajām rekomendācijām.
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Latvijas Republikas rakstiskā viedokļa par ANO Vispārējā periodiskā pārskata 2.ciklā 2016.gada 26.janvārī saņemtajām rekomendācijām tulkošanu angļu valodā un iesniegt to Apvienoto Nāciju Organizācijai Ženēvā ne vēlāk kā līdz 2016.gada 30.maijam.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu, atzīmēt, ka tieslietu ministram un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.pantu, iesniedzam savus papildu apsvērumus par 2016.gada 24.maija sēdes darba kārtības 4.1.punktu (Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas nacionālā ziņojuma par cilvēktiesību situāciju izskatīšanu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā periodiskā pārskata 2.ciklā 2016.gada 26.janvārī").
Atzīstot sagatavoto Latvijas Republikas viedokli par rekomendācijām par kopumā atbalstāmu un īpaši novērtējot sagatavoto noraidošo viedokli par rekomendāciju aizliegt latviešu leģionāriem 16.martā pulcēties Rīgas centrā (Nr.120.59.), noraidošo viedokli par rekomendāciju likumos noteikt partnerības formas viena dzimuma pāriem (Nr.120.63.), kā arī noraidošo viedokli par rekomendācijām liberalizēt valsts valodas politiku un naturalizācijas kārtību, tomēr vienlaikus paužam bažas par sagatavoto Latvijas viedokli attiecībā uz vairākām rekomendācijām:
- par atbalstu rekomendācijai izvērtēt iespēju atcelt Latvijas atrunas attiecībā uz Konvenciju par bēgļu statusu (Nr.120.31.). Mūsuprāt konvencijai pievienotās Latvijas atrunas ir pamatotas un tās nebūtu pārskatāmas;
- par atbalstu rekomendācijai pārbaudīt grozījumu Izglītības likumā, kuros dots uzdevums tikumiski izglītot bērnus saskaņā ar Satversmes vērtībām, ietekmi uz cilvēktiesību īstenošanu un vārda brīvību (Nr.120.51.). Mūsuprāt Latvijai būtu jānoraida ārvalstu centieni izdarīt ideoloģisku spiedienu uz Latvijas sabiedrību un apšaubīt Satversmē nostiprinātās vērtības;
- par atbalstu vairākām rekomendācijām, kas paredz termina "dzimuma identitāte" iespējamu ietveršanu normatīvajos aktos. Mūsuprāt šis termins ir saistīts ar konkrētu ideoloģiju, kas uzskata, ka cilvēka dzimums nav vis bioloģiski noteikts, bet gan mākslīgi "sociāli konstruēts" un saistīts ar cilvēka pašidentificēšanos. Šādas ideoloģizētas terminoloģijas ietveršana Latvijas normatīvajos aktos nebūtu atbalstāma."

 
25.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par tiesību aizsardzības iestāžu darbu ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta nosūtītajiem materiāliem un kriminālprocesos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā)

TA-843 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
26.§
Protokollēmuma projekts "Ministru kabineta vēstule "Apņemšanās vēstule sniegt finansiālu atbalstu CAMART² projekta (FPA: 664591) realizācijai saskaņā ar programmas "Apvārsnis 2020" uzsaukumu "WIDESPREAD-01-2016-2017:Teaming Phase 2"""

TA-1032 ____________________________________

(K.Šadurskis, I.Gailīte, L.Lejiņa, A.Šternbergs, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta vēstuli.
Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju precizēt Ministru kabineta vēstuli atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā norādītajam, un precizēto Ministru kabineta vēstuli sagatavot parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka projekta iesniedzējs – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts – nodrošinās paredzēto līdzfinansējumu 2 milj. EUR apmērā.
3. Ministru prezidentam M.Kučinskim parakstīt Ministru kabineta vēstuli "Apņemšanās vēstule sniegt finansiālu atbalstu CAMART² projekta (FPA: 664591) realizācijai saskaņā ar programmas "Apvārsnis 2020" uzsaukumu "WIDESPREAD-01-2016-2017: Teaming Phase 2".
4. Valsts kancelejai parakstīto Ministru kabineta vēstuli "Apņemšanās vēstule sniegt finansiālu atbalstu CAMART² projekta (FPA: 664591) realizācijai saskaņā ar programmas "Apvārsnis 2020" uzsaukumu "WIDESPREAD-01-2016-2017: Teaming Phase 2" nosūtīt Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtam.

 
27.§
Informatīvais ziņojums par 2016.gada 30.maijā neformālajā Kosmosa padomē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1031 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktorei - valsts sekretāra vietniecei G.Arājai pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā Kosmosa padomē.
 
28.§
Informatīvais ziņojums par 2016.gada 30.maijā neformālajā Eiropas Savienības Ministru, kas atbildīgi par pilsētu attīstības jautājumiem, padomē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1037 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Eglītam piedalīties 2016.gada 30.maija neformālajā Eiropas Savienības Ministru, kas atbildīgi par pilsētu attīstības jautājumiem, padomes sanāksmē un pārstāvēt Latvijas Republiku Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
29.§
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 29.-31.maija sanāksmē izskatāmo jautājumu

TA-1041 ____________________________________

(J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrijas parlamentārajam sekretāram R.Arnītim pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 29.-31.maija sanāksmē.
 
30.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2016.gada 30.-31.maija sanāksmei Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1027 ____________________________________

(D.Melbārde, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Padomes secinājumu projekts par Europeana lomu Eiropas kultūras mantojuma digitālajā pieejamībā, redzamībā un izmantošanā".
3. Kultūras ministrei D. Melbārdei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2016. gada 30.-31.maija sanāksmē par Kultūras ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem.

 
31.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2016.gada 26.maija sanāksmei

TA-1030 ____________________________________

(J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2016.gada 26.maija sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par 470 - 790 MHz frekvenču joslas izmantošanu Savienībā - vispārējā vienošanās;
2.2. Elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu pārskats: ES tiesiskā regulējuma pārskatīšana - Politikas debates.
3. Satiksmes ministrijas parlamentārajam sekretāram E.Tavaram pārstāvēt Latvijas Republiku Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomē 2016.gada 26.maijā.

 
32.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2016.gada 30.-31.maija sanāksmei Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1039 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2016.gada 30.–31.maija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 par Padomes secinājumu projektu par mediju pratības un kritiskās domāšanas attīstīšanu izglītībā;
2.2. pozīcija Nr.1 par prezidentūras diskusiju dokumentu "Īstenojot Eiropas augstākās izglītības modernizācijas darba kārtību";
2.3. pozīcija Nr.1 par politikas debatēm par jaunatnes politikas un jaunatnes sektora lomu integrētā pieejā atbalstīt jauniešus to identitātes attīstībā;
2.4. pozīcija Nr.1 par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumu projektu par jaunatnes sektora ieguldījumu integrētā starpsektoru pieejā jauniešu vardarbīgas radikalizācijas novēršanai un apkarošanai;
2.5. pozīcija Nr.1 par politikas debatēm par pārvaldības uzlabošanu sportā – valdību loma;
2.6. pozīcija Nr.2 par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumu projektu par integritātes, pārredzamības un labas pārvaldības uzlabošanu nozīmīgos sporta pasākumos.
3. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei L.Lejiņai pārstāvēt Latvijas Republikas intereses š.g. 30.-31.maija Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē.

 
33.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2016.gada 26.-27.maija sanāksmei Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1040 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2016.gada 26.-27.maija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 par Padomes secinājumu projektu par 7.Ietvara programmu un nākotnes perspektīvām: Pētniecības un inovācijas ieguldījumi izaugsmei, darba vietām un risinājumiem sabiedrības izaicinājumiem;
2.2. pozīcija Nr.1 par Padomes secinājumu projektu par pētniecībai un inovācijām draudzīgu regulējumu;
2.3. pozīcija Nr.1 par Padomes secinājumu projektu par virzību pretim atvērtas zinātnes sistēmai;
3. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei L.Lejiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2016.gada 26.-27.maija sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
34.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2016.gada 26.maija sanāksmei Ekonomikas ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1043 ____________________________________

(A.Ašeradens, J.Reirs, J.Dūklavs, L.Stauvere, Dz.Rasnačs, K.Gerhards, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas nacionālo pozīciju Nr.1 Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai "Eiropas rūpniecības digitalizācija. Digitālā vienotā tirgus priekšrocību izmantošana pilnā apmērā".
3. Apstiprināt Kultūras ministrijas izstrādāto nacionālo pozīciju Nr.2 Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamības nodrošināšanu iekšējā tirgū.
4. Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram V.Ķirsim pārstāvēt Latvijas Republiku 2016.gada 26.maija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē.

 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par Latgales kongresa simtgades pasākumu organizēšanu"

TA-833 ____________________________________

(D.Melbārde, I.Bērziņa, K.Gerhards, J.Reirs, Dz.Rasnačs, K.Šadurskis, A.Ašeradens, J.Garisons, J.Dūklavs, B.Bāne, A.Pildegovičs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un, to, ka, lai nodrošinātu Latgales kongresa simtgades pasākumu organizēšanu, nepieciešami 116 723 EUR.
2. Jautājumu par finansējuma avotu Latgales kongresa simtgades pasākumu organizēšanai izskatīt Ministru kabinetā valsts budžeta 2017.gadam sagatavošanas procesā.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par prasījumu pret AS "KVV Liepājas metalurgs""

TA-994-IP _________________________________

(A.Ašeradens, V.Loginovs, J.Dūklavs, Dz.Rasnačs, B.Bāne, K.Pone, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram A.Ašeradenam regulāri informēt Ministru kabinetu par akciju sabiedrības "KVV Liepājas metalurgs" tālāko situācijas attīstību.
 
37.§
Dienesta vajadzībām

TA-1042-DV _________________________________

 
38.§
Konfidenciāli

59-s (2015.) __________________________________

 

Sēdi slēdz plkst. 14.40


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību