Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 29

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.29

2016.gada 14.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs, veselības ministra pienākumu izpildītājs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

I.Aile

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.26 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā""

TA-1087-IP _________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs K.Gerhards neuztur iebildumu par Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.26 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"".

 
2.§
Noteikumu projekts "Kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos"

TA-922 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā"

TA-692 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1100 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par darba grupu sarunām ar Lietuvas Republiku par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līguma projektu par ekonomisko sadarbību ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un kontinentālajā šelfā Baltijas jūrā"

TA-1060 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1623 "Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un nodevas maksāšanas kārtību""

TA-870 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju līdz 2017.gada 1.janvārim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar priekšlikumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības finansēšanas modeļa pilnveidošanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3.pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskajām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi"

TA-1086 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Talsu ielā 112B, Ventspilī, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"

TA-948 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-908 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-812 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.262 "Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā""

TA-865 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas Prokuratūras valdījumā esošo būvju nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-826 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 2.februāra rīkojumā Nr.52 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-1173 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.257 "Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību""

TA-1011 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pārvietošanas dokumentu personai, kurai piešķirta pagaidu aizsardzība"

TA-1073 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-901 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr.324 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Pētniecība" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""

TA-1089 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.529 "Konsultatīvās padomes "Izglītība visiem" nolikums""

TA-1074 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu un maģistrālo tīklu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-859 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz pašvaldības izdevumus par nepilngadīgu patvēruma meklētāju izmitināšanu"

TA-1003 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par darbadienas pārcelšanu 2017.gadā"

TA-1024 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 21.oktobra rīkojumā Nr.646 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2016.gada budžeta apstiprināšanu""

TA-983 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 21.oktobra rīkojumā Nr.644 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2016.gada budžeta apstiprināšanu""

TA-984 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā zemesgabala Sporta ielā 14, Cimdeniekos, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, nodošanu Grobiņas novada pašvaldības īpašumā"

TA-903 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Ceļš Vidzemes šoseja-Lauciņi" Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"

TA-900 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem komercreģistrā"

TA-1053 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2017.gadam"

TA-1034 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Elektronisko cigarešu uzpildes mehānisma tehniskie standarti"

TA-1151 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība""

TA-969 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi"

TA-184 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums"

TA-910 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.124 "Kārtība, kādā tiek veikta Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu finanšu kontrole""

TA-1021 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.200 "Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtība Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas""

TA-911 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.marta noteikumos Nr.113 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un projektu īstenošanai un veic maksājumus""

TA-912 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām""

TA-1107 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām"

TA-882 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""

TA-1160 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība""

TA-1047 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā" apakšpasākuma "Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi" aktivitātē "Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana" īstenošanai"

TA-1126 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.292 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"""

TA-1130 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavgrīvas ielā 8, Rīgā, nodošanu zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" īpašumā"

TA-929 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par apvienošanās izvērtēšanu"

TA-1177 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta rīkojumā Nr.235 "Par valsts kapitālsabiedrību padomju veidošanu""

TA-1170 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Likumprojekts "Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā"

TA-758 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" (likumprojektu pakete).
 
45.§
Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"

TA-761 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā" (likumprojektu pakete).

 
46.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1190 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" pamatkapitālā"

TA-1150 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka atbilstoši 2016.gada 27.maijā starp Izglītības un zinātnes ministriju, valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"", akciju sabiedrību "Latvenergo" un akciju sabiedrību "Sadales tīkls" noslēgtajai vienošanās līdz Daugavas stadiona (Rīgā) teritorijas revitalizācijas programmas "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē" īstenošanas beigām, bet ne vēlāk kā līdz 2022.gada 31.decembrim valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" veic visas nepieciešamās darbības, lai dzēstu Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000435262 esošos ierakstus par uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 037 2003) Augšielā 3, Rīgā, esošo akciju sabiedrībai "Latvenergo" piederošo nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 537 0055) Augšielā 1, Rīgā, kas sastāv no divām būvēm – transformatoru apakšstacijas TP 1127 (būves kadastra apzīmējums 0100 037 2003 020) un transformatoru apakšstacijas TP 1588 (būves kadastra apzīmējums 0100 037 2003 025), kā arī reģistrētu nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumus (par labu akciju sabiedrībai "Sadales tīkls") nekustamajam īpašumam, kurā tiks izvietoti pārceltie (pārbūvētie) energoapgādes objekti (transformatora apakšstacijas iekārtas), to izvietošanai un turpmākai ekspluatācijai.

 
48.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" kārtējo pamatkapitāla palielināšanu"

TA-1213 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Par Ventspils augstskolas rektora vietas izpildītāja iecelšanu

TA-1220, TA-1221 ___________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
50.§
Likumprojekts "Publisko iepirkumu likums"

TA-855 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumos Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos""

TA-1143 ____________________________________

(U.Augulis, K.Godiņš, A.Ašeradens, K.Šadurskis, I.Ošenieks, P.Salkazanovs, N.Bergs, M.Kučinskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta sniegto informāciju, ka tiks organizēta diskusija par Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" ieviešanu un diskusijas dalībnieki tiek aicināti sniegt konkrētus priekšlikumus par labāko risinājumu.
 
52.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

TA-1196 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" (likumprojektu pakete).
 
53.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

TA-1197 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (likumprojektu pakete).
4. Atbalstīt apropriācijas pārdali Finanšu ministrijas budžeta programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" ietvaros, novirzot jaunās politikas iniciatīvai "Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā" 2016.gadam piešķirtos līdzekļus 150 000 EUR apmērā Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu minimāli nepieciešamo izmaiņu realizēšanai.
5. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 4.punktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.

 
54.§
Likumprojekts "Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likums"

TA-782 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu starpvaldību komisijās un apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros 2015.gadā"

TA-1085 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai savas kompetences ietvaros turpināt pārstāvēt Latvijas ekonomiskās intereses starpvaldību komisijās un apvienotajās komitejās.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2017.gada 1.jūnijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu starpvaldību komisijās un apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros 2016.gadā.
 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par projekta "Latvijas romu platforma I: dialogs, sadarbība un iesaistīšana" īstenošanu Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014–2020" sadaļas "Dotācijas nacionālo romu platformu izveides atbalstam" ietvaros"

TA-1084 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regulu (ES) Nr.1381/2013, ar ko izveido programmu "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" laikposmam no 2014.gada līdz 2020.gadam, Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta 2016.gada 11.marta īstenošanas lēmumu Nr.Ares (2016)1251781 par dotāciju piešķiršanu aktivitātēm minētās programmas sadaļas "Dotācijas nacionālo romu platformu izveides atbalstam" (Award Decision for action grants to support National Roma Platforms) ietvaros, atļaut Kultūras ministrijai uzņemties ilgtermiņa budžeta saistības un īstenot projektu Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020" sadaļas "Dotācijas nacionālo romu platformu izveides atbalstam" ietvaros.
3. Kultūras ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanai iesniegt Finanšu ministrijā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai."
4. Kultūras ministrijai pēc projekta īstenošanas iesniegt Eiropas Komisijā noslēguma ziņojumu un finanšu pārskatu un pēc Eiropas Komisijas atmaksātā valsts nodrošinātā priekšfinansējuma saņemšanas veikt tā atmaksu valsts budžetā.

 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojuma Nr.50 8.2.apakšpunktā Tieslietu ministrijai noteiktā uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem"

TA-1117 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, R.Kronbergs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija piemēros Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktā noteikto izņēmumu, slēdzot līgumu ar valsts akciju sabiedrību "Tiesu namu aģentūra" par jauna cietuma būvdarbu organizēšanu 74 916 673 EUR apmērā (projekta vadības pakalpojumiem 752 642 EUR apmērā, cietuma būvdarbu izpildei 74 164 031 EUR apmērā).
3. Tieslietu ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minētā līguma izpildi nodrošināt Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 04.02.00 "Ieslodzījuma vietu būvniecība" piešķirtās valsts budžeta apropriācijas ietvaros.
4. Atļaut Tieslietu ministrijai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētā līguma noslēgšanas pārskaitīt valsts akciju sabiedrībai "Tiesu namu aģentūra" avansu par projekta vadības pakalpojumiem 376 321 EUR apmērā.
5. Tieslietu ministrijai līdz 2016.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju", precizējot finansējuma sadalījumu pa gadiem.

 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts analīzes centra un Monētu valsts analīzes centra funkciju izpildi"

TA-1155 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pamatojoties uz Eiropas Padomes 2001.gada 28.jūnija Regulas (EK) Nr.1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu, 4. un 5.pantu, noteikt Latvijas Banku par kompetento iestādi, kas no 2016.gada 1.jūlija pilda Valsts analīzes centra un Monētu valsts analīzes centra funkcijas, tai skaitā sniedz kompetentās iestādes atzinumu par euro naudas zīmju viltojumiem, Latvijas Republikā.
3. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 1.§) "Par Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.6 3.§ 3.-17.punkts) "Informācija par ministriju uzdevumiem Visaptverošā monitoringa ziņojumā identificēto trūkumu novēršanai" doto uzdevumu izpildi" 4.1. un 4.2.apakšpunktā dotos uzdevumus par aktualitāti zaudējušiem.
4. Finanšu ministrijai informēt Eiropas Komisiju un Eiropas Centrālo banku par kompetentās iestādes noteikšanu.

 
59.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Melnkalni 12.sadaļā (Pārtikas drošums, veterinārā un fitosanitārā politika), 13.sadaļā (Zivsaimniecība) un Turciju 33.sadaļā (Finanšu un budžeta nosacījumi)

TA-1192 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Melnkalni 12.sadaļā (Pārtikas drošums, veterinārā un fitosanitārā politika), 13.sadaļā (Zivsaimniecība) un Turciju 33.sadaļā (Finanšu un budžeta nosacījumi).
 
60.§
Latvijas Repuiblikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2016.gada 20.jūnija sanāksmei

TA-1218 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos".
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Eglītam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2016.gada 20.jūnija sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
61.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2016.gada 17.jūnija sanāksmei

TA-1222 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2016.gada 17.jūnija sanāksmei:
2.1. Padomes secinājumu projekts par pārtikas sastāva uzlabošanu;
2.2. Padomes secinājumu projekts par turpmākajiem soļiem antimikrobās rezistences apkarošanā principa "Viena veselība" ietvaros;
2.3. Padomes secinājumu projekts par farmācijas sistēmu līdzsvara veicināšanu Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs.
3. Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniekam, vēstniekam J.Štālmeistaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2016.gada 17.jūnija sanāksmē Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
62.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par 2016.gada 16.jūnija Euro grupas un 2016.gada 17.jūnija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem

TA-1228-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 806/2014, lai izveidotu Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmu; Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Ceļā uz Banku Savienības izveides pabeigšanu"" (pozīcija Nr.1).
3. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavotās Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
3.1. "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Padomes rekomendācijai par 2016.gada Latvijas nacionālo reformu programmu un Padomes viedoklim par 2016.gada Latvijas Stabilitātes programmu" (pozīcija Nr.1);
3.2. "Par Eiropas Komisijas ieteikumu euro zonas valstīm veidot Nacionālās produktivitātes padomes", ņemot vērā Finanšu ministrijas izteikto atšķirīgo viedokli (pozīcija Nr.2).
4. Finanšu ministrijas valsts sekretārei B.Bānei pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2016.gada 16.jūnija sanāksmē un pastāvīgajai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Eiropas Savienībā S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2016.gada 17.jūnija sanāksmē.

 
63.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2016.gada 16.-17.jūnija sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas, Zemkopības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1233 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2016.gada 16.-17.jūnija sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Zemkopības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām" (pozīcija Nr.1);
2.2. "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā" (pozīcija Nr.1);
2.3. "Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko īsteno Eiropas Savienībā darbojošos lauksaimniecības kooperatīvu Ģenerālās konfederācijas (COGECA), Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETF) un Zvejnieku saimniecību nacionālo organizāciju asociācijas (EUROPÊCHE) 2012.gada 21.maijā noslēgto un 2013.gada 8.maijā grozīto nolīgumu, ar ko īsteno Starptautiskās Darba organizācijas 2007.gada Konvenciju par darbu zvejniecībā" (pozīcija Nr.2);
2.4. "Padomes secinājumu projekts "Jauns sākums spēcīgam sociālajam dialogam"" (pozīcija Nr.1).
3. Labklājības ministram J.Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2016.gada 16.-17.jūnija sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas, Zemkopības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
64.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 20.jūnija sanāksmei

TA-1234-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par citiem Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 20.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Arktikas reģions".
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 20.jūnija sanāksmē.
 
65.§
Paskaidrojuma projekts Aizkraukles rajona tiesai lietā Nr.C07044816

TA-1015 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Aizkraukles rajona tiesai lietā Nr.C07044816.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Aizkraukles rajona tiesai.
2. Finanšu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr.C07044816.
 
66.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas galvojumu Ziemeļu Investīciju bankas izsniegtajiem Vides investīciju aizdevumiem un Vides investīciju aizdevumu galvojumiem"

TA-1106-IP _________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
67.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē"

TA-1195-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
68.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""

TA-961-DV _________________________________

 

Dienesta vajadzībām
 
69.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1208-IP _________________________________

.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.35


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību