Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 35

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.35

2016.gada 12.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

I.Aile

Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

-

S.Līce

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.857 "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums""

TA-1399 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežoto atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" vispārējo stratēģisko mērķi"

TA-1294 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Ieteikumu projekts "Vienotās prasības valsts pārvaldes iestāžu biroju ēkām un biroja telpu grupām"

TA-1134 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto ieteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot ieteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 25.marta rīkojumā Nr.147 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""

TA-1055 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1350 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Patvēruma meklētāju reģistra noteikumi"

TA-1333 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss"

TA-1383 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par patvēruma meklētāja personas dokumentu un tā izsniegšanas kārtību"

TA-1335 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par patvēruma meklētāja uzturam un dienasnaudas izmaksai paredzēto izdevumu apmēru un segšanas kārtību"

TA-1201 ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Pētersone-Godmane, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ja nepieciešams, Iekšlietu ministrijai (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei) 2016. un 2017.gadā izdevumus to patvēruma meklētāju, kuri Latvijā ierodas individuāli, uzturam un dienasnaudas izmaksai segt no finansējuma, kas piešķirts Iekšlietu ministrijai budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" ar Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumu Nr.759 apstiprinātā Rīcības plāna personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā 2.5.pasākuma īstenošanai.
3. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka tieslietu ministram Dz.Rasnačam ir papildu apsvērumi izskatītajā jautājumā, un tie ir šādi:
"Ievērojot to, ka Ministru kabineta noteikumu projektā "Noteikumi par patvēruma meklētāja uzturam un dienasnaudas izmaksai paredzēto izdevumu apmēru un segšanas kārtību" paredzētajām izmaksām patvēruma meklētājiem to uzturam un dienasnaudai, pēc Iekšlietu ministrijas pārstāvju norādītā, nav nepieciešami papildus finanšu līdzekļi no valsts budžeta, konceptuāli neiebilstu pret šo Ministru kabineta noteikumu pieņemšanu.
Taču vienlaikus vēršu uzmanību, ka vairākas sociālās grupas Latvijā šobrīd saņem mazāku valsts atbalstu. Piemēram, pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturam šobrīd noteikts 1,5 EUR dienā; uzturlīdzekļu minimālais apmērs bērnam apgādnieka zaudējuma gadījumā - 1,40 EUR dienā; savukārt pabalsti invaliditātes gadījumā atkarībā no invaliditātes grupas noteikti attiecīgi – 2,13, 2,54 un 2,77 EUR dienā.
Nevēlos pretnostatīt dažādās sociālajās grupās un tiesiskajos stāvokļos esošas personas, tomēr nav pamata uzskatīt, ka Latvijas sabiedrībā pastāvošās sociālās nevienlīdzības un apdraudētības problēmas ir mazāk nozīmīgas un prasa mazāku valsts aizsardzību kā patvēruma meklētāju sociālā aizsardzība.".

 
10.§
Rīkojuma projekts "Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 15, Krāslavā, Krāslavas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1077 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 8.§) "Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra rīkojumā Nr.535 "Par Cēsu Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1225 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 8.§) "Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra rīkojumā Nr.535 "Par Cēsu Profesionālās vidusskolas reorganizāciju"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 31.augustam.
 
12.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 62.§) "Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.janvāra rīkojumā Nr.5 "Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1226 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 62.§) "Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.janvāra rīkojumā Nr.5 "Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 31.augustam.
 
13.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 38.§) "Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1377 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. 34 38.§) "Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi līdz 2016.gada 31.decembrim.
 
14.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 37.§) "Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1372 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. 34 37.§) "Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi līdz 2017.gada 1.jūlijam.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1002 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1356 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 17.novembra rīkojumā Nr.674 "Par Koncepciju par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā""

TA-1311 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Tehniskās prasības navigācijas tehniskajiem līdzekļiem un to darbības nodrošināšanas kārtība"

TA-1038 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.28 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" sniegto aeronavigācijas pakalpojumu maksas noteikšanas un iekasēšanas kārtība""

TA-1318 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicama pacientu ierobežošana, izmantojot ierobežojošus līdzekļus, un priekšmetu saraksts, kurus aizliegts turēt psihiatriskajā ārstniecības iestādē un saņemt ar sūtījumiem (pienesumiem)"

TA-1345 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums""

TA-1407 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 2.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 26.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība""" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1409 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 2.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 26.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība""" 3.punktā dotā uzdevumu izpildes termiņu līdz 2017.gada 1.maijam.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.681 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšana un atbildīgās institūcijas sniedz informāciju par aizsargātā lietotāja statusu""

TA-1430 ____________________________________

(S.Līce, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projektu, izsakot to jaunā redakcijā, un steidzami iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Jēkabpils Agrobiznesa koledžas un Barkavas Profesionālās vidusskolas reorganizāciju un Jēkabpils koledžas izveidi"

TA-1315 ____________________________________

(K.Šadurskis, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai atkārtoti izvērtēt jaunveidojamās koledžas nosaukumu, un, ja nepieciešams, līdz 2016.gada 13.jūlijam iesniegt Valsts kancelejā informāciju par nosaukuma precizēšanu.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi"

TA-1435 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai""

TA-1426 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi"

TA-1331 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Līdz Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē un finansējuma nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai (Izglītības kvalitātes valsts dienestam) nepieciešamo finansējumu, kas kopsummā nepārsniedz 43 000 EUR 2016.gadā, projekta attiecināmo izmaksu segšanai finansēt no budžeta apakšprogrammas 01.07.00 "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4.klases izglītojamiem".
3. Izglītības kvalitātes valsts dienestam pamatdarbībai paredzēto finansējumu nodalīt no specifiskā atbalsta mērķa projekta īstenošanai piešķirtā finansējuma, tai skaitā nodrošinot pamatfunkciju un projekta aktivitāšu nepārklāšanos, lai novērstu dubultā finansējuma risku.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja specifiskā atbalsta mērķa izmaksas, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas no Eiropas Sociālā fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi un sniegts apraksts par iespējamo risinājumu, lai turpinātu attiecīgā projekta īstenošanu.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Daci Marku"

TA-1376 ____________________________________

(K.Šadurskis, D.Markus, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1036 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas""

TA-1460 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija sēdē.
 
29.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai privātajās izglītības iestādēs"

TA-1447 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija sēdē.
 
30.§
Noteikumu projekts "Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu, speciālās izglītības pirmsskolas grupu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu finansēšanas kārtība"

TA-1446 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija sēdē.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas""

TA-1454 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija sēdē.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""

TA-1457 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija sēdē.
 
33.§
Plāna projekts "Plāns pasākumu programmai laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2016.-2020.gadā"

TA-1277 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu uz 2016.gada 1.jūniju"

TA-1392 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija sēdē.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par tiesiskiem risinājumiem zaudējumu atlīdzībai valsts budžetā, ja zaudējums radies starptautisko saistību neizpildes rezultātā atvasinātas publiskas personas vai citas autonomas iestādes prettiesiskas darbības vai bezdarbības dēļ"

TA-838 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvā ziņojuma II. 1.nodaļā minēto tiesisko risinājumu – vienošanās par zaudējumu atlīdzību noslēgšanu starp Ministru kabinetu un atvasinātu publisko personu, un informatīvā ziņojuma II. 2.nodaļā minētos preventīvos pasākumus, nosakot, ka par to īstenošanu ir atbildīga Tieslietu ministrija.
3. Tieslietu ministrijai izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2016.gada 30.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumu likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem".
4. Tieslietu ministrijai izstrādāt un tieslietu ministram sešu mēnešu laikā pēc šī protokollēmuma 3.punktā minētā grozījuma spēkā stāšanās iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par vienošanās par zaudējumu atlīdzību noslēgšanas kārtību.
5. Noteikt, ka līdz šī protokollēmuma 3. un 4.punktā minēto tiesību aktu spēkā stāšanās brīdim sākotnējo izvērtējumu par atbildības sadalījumu starptautiskas tiesas spriedumā ieguldījumu aizsardzības lietā konstatēta starptautisko tiesību pārkāpuma gadījumā veic Valsts kanceleja. Ja starptautisko tiesību pārkāpums radies citā jomā, nevis ieguldījumu aizsardzības tiesībās, izvērtējumu veic ministrija, kura atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei atbildīga par politikas veidošanu attiecīgajā jomā.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" peļņas daļu"

TA-1433 ____________________________________

(V.Vesperis, K.Šadurskis, K.Ketners, J.Reirs, D.Melbārde, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par noilguma termiņa regulējuma ietveršanu tiesību aktos)

TA-1083 ____________________________________

(R.Bergmanis, A.Zitcere, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
38.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru 2016.gada 14.-15.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1456 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministram J.Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru 2016.gada 14.-15.jūlija neformālajā sanāksmē.
 
39.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 18.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1462 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 18.jūlija sanāksmē.

 
40.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes neformālo sanāksmi 2016.gada 7.–8.jūlijā

TA-1467 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
41.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2016.gada 19.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1470 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniecei, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktorei A.Kiopai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2016.gada 19.jūlija neformālajā sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
 
42.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2016.gada 17.-18.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1472 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram A.Ašeradenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības konkurētspējas ministru 2016.gada 17.-18. jūlija neformālajā sanāksmē.

 
43.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 18.jūlija sanāksmei

TA-1465 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par citiem Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 18.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "ES stratēģija attiecībām ar Ķīnu" un nacionālo pozīciju Nr.1 "Venecuēla".
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 18.jūlija sanāksmē.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par Finanšu ministrijas prasību pret biedrību "Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs""

TA-1381-IP ____________________________________

(R.Bergmanis, G.Šulca, M.Kučinskis)

1. (N) Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. (IP)
 
45.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā tiek nodrošināta Ministru kabineta ārkārtas sēžu norise valsts apdraudējuma gadījumā"

221-k ____________________________________

(L.Peinberga, M.Kučinskis)

1. (N) Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu (konfidenciāli).
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
2. (K)
 
46.§
Konfidenciāli

59-s (2015.) ____________________________________

()

.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.50


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību