Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 36

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.36

2016.gada 15.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

I.Aile

Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

-

S.Līce

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Starptautisko un nacionālo sankciju izpildes kārtība"

TA-1436 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai"

TA-1403 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-940 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1058 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1171 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1332 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem""

TA-1384 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""

TA-1431 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Garnizona ielā 10, Viļakā, Viļakas novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"

TA-1105 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-1278 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Palasta ielā 3, Rīgā, nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā"

TA-1293 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""

TA-1442 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Dzelzceļa tīklā piemērojamo darbības uzlabošanas shēmas pamatprincipu noteikumi"

TA-1313 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumi"

TA-1452 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā zemesgabala Tautas ielā 5, Viļakā, Viļakas novadā nodošanu Viļakas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1191 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.157 "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi""

TA-1259 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumos Nr.641 "Noteikumi par iesnieguma veidlapu paraugiem juridiskās palīdzības līguma slēgšanai""

TA-1286 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Tukuma novada lauku apvidū"

TA-1147 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Inčukalna novada Vangažu pilsētā"

TA-1148 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju""

TA-1475 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu 2016.gadā ilgtermiņa saistību pasākuma "Jauna cietuma būvniecība Liepājā" ietvaros Liepājas cietuma būvprojekta izstrādei plānoto, bet neapgūto finansējumu 59 262 EUR apmērā pārdalīt no Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 04.02.00 "Ieslodzījuma vietu būvniecība" uz budžeta apakšprogrammu 04.01.00 "Ieslodzījuma vietas" 38 432 EUR apmērā un uz budžeta apakšprogrammu 04.03.00 "Probācijas īstenošana" 20 830 EUR apmērā Microsoft licenču uzturēšanai.
3. Tieslietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam un lai nodrošinātu ar būvniecības organizēšanu saistīto maksājumu veikšanu 2016.gadā.
4. Tieslietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu bāzes izdevumu precizēšanai 2017.-2019.gadam, paredzot finansējumu ilgtermiņa saistību pasākumam "Jauna cietuma būvniecība Liepājā" 2017.gadā 14 837 464 EUR apmērā, 2018.gadā 33 202 752 EUR apmērā un 2019.gadā 26 557 580 EUR apmērā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 7.februāra noteikumos Nr.99 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību""

TA-1167 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"""

TA-1498 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

TA-1299 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1249 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1298 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību""

TA-1509 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas pasākumiem 2016.gadā un bāzes izdevumu pārdali"

TA-1494 ____________________________________

(R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdē.
 
28.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi"

TA-1344 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Līdz Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē un finansējuma nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai (Valsts izglītības attīstības aģentūrai) nepieciešamo finansējumu, kas kopsummā nepārsniedz 14 000 EUR 2016.gadā, projekta attiecināmo izmaksu segšanai finansēt no budžeta apakšprogrammas 01.07.00 "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4.klases izglītojamajiem". Pēc finansējuma pārdales no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" apstiprinātā projekta īstenošanai Izglītības un zinātnes ministrijai (Valsts izglītības attīstības aģentūrai) nodrošināt veikto izdevumu pārgrāmatošanu uz specifiskā atbalsta mērķa projekta īstenošanai Valsts kasē atvērto pamatbudžeta izdevumu kontu. Pārgrāmatošanu nodrošina tā saimnieciskā gada ietvaros, kad ir veikti izdevumi.
3. Valsts izglītības attīstības aģentūrai pamatdarbībai paredzēto finansējumu nodalīt no specifiskā atbalsta mērķa projekta īstenošanai piešķirtā finansējuma, tai skaitā nodrošinot pamatfunkciju un projekta aktivitāšu nepārklāšanos, lai novērstu dubultā finansējuma risku.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja specifiskā atbalsta mērķa izmaksas, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas no Eiropas Sociālā fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem, un finansiālo ietekmi un sniegts apraksts par iespējamo risinājumu, lai turpinātu attiecīgā projekta īstenošanu.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1036 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas""

TA-1460 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs"

TA-1447 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība"

TA-1446 ____________________________________

(K.Šadurskis, I.Dundure, I.Vanaga, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas""

TA-1454 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta rīkojumos par pašvaldību profesionālo izglītības iestāžu akreditēto profesionālās izglītības programmu īstenošanu izmaksu (izņemot pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) segšanu no valsts budžeta līdzekļiem, paredzot, ka valsts finansējums minētajam mērķim tiek nodrošināts līdz 2017.gada 31.augustam.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""

TA-1457 ____________________________________

(K.Šadurskis, I.Vanaga, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība"

TA-1504 ____________________________________

(K.Šadurskis, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas""

TA-1491 ____________________________________

(D.Melbārde, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.135 "Noteikumi par kvalificētā personāla skaitu un nepieciešamo aprīkojumu vispārējās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādēs""

TA-1483 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai, sagatavojot priekšlikumus par izglītojamiem ar speciālām vajadzībām sniedzamo pakalpojumu izmaksu modeļa izstrādi, iekļaut tajos arī prasības un finansēšanas kārtību attiecībā uz nepedagoģiskā atbalsta personāla nodrošināšanu.

 
37.§
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu uz 2016.gada 1.jūniju"

TA-1392 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Eberhards, K.Gerhards, A.Krūmiņa, Dž.Innusa, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu" piemērošanas praksi un Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas gaitu"

TA-773 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un Finanšu ministriju līdz 2016.gada 1.novembrim izvērtēt un nepieciešamības gadījumā sagatavot grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, lai pilnveidotu atbildīgo iestāžu rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu.
3. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju līdz 2016.gada 1.novembrim sagatavot grozījumus Kriminālprocesa likumā un iesniegt tos kā priekšlikumus Saeimā, izskatot likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", lai:
3.1. izdevumi, kas radušies administratīvā pārkāpuma lietā, kurā pieņemtais nolēmums ir atcelts sakarā ar kriminālprocesa uzsākšanu vai zaudējis spēku sakarā ar personas saukšanu pie kriminālatbildības, vai pieņemts lēmums par lietvedības izbeigšanu administratīvā pārkāpuma lietā, materiālus nododot izmeklēšanas iestādei, būtu uzskatāmi par procesuālajiem izdevumiem kriminālprocesā;
3.2. noteiktu kārtību neatliekamai rīcībai ar transportlīdzekli, kuru ir vadījusi persona, kura atrodas alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā un kurai nav attiecīgas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (tiesības nav iegūtas vai tās ir atņemtas).
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādņu 2011.-2016.gadam īstenošanu"

TA-1385 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par rekomendācijām Latvijas dalībai starptautiskajā izstādē "Astana Expo 2017""

TA-1508 ____________________________________

(J.Endziņš, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aicināt Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru turpināt iesāktos organizatoriskos pasākumus Latvijas uzņēmēju dalības izstādē nodrošināšanai un slēgt līgumus ar uzņēmējiem.
3. Atbalstīt valsts oficiālās delegācijas dalību "Astana Expo 2017", kas no 2017.gada 10.jūnija līdz 10.septembrim norisināsies Astanā, Kazahstānā.
4. Aicināt nozaru ministrijas rosināt to pārziņā esošās kapitālsabiedrības un ostu pārvaldes, kā arī pašvaldības izvērtēt iespēju piedalīties "Astana Expo 2017" ietvaros organizētajos marketinga pasākumos.
 
41.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi"

TA-1373 ____________________________________

(K.Šadurskis, I.Dundure, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai noteiktā kārtībā ne vēlāk kā līdz 2016.gada 1.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu, ar kuru tiek veikti grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā", kuri paredz, ja finansējuma saņēmējs ir biedrība vai nodibinājums, kas projektu īsteno tam normatīvajos aktos vai līgumā noteikto deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros, avansa un starpposma maksājumu kopsumma var būt 100 % no projektam piešķirtā Eiropas Savienības fonda finansējuma un, ja tas ir paredzēts projektā, valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas, ja šāda avansa un starpposma maksājumu kopsumma ir paredzēta normatīvajā aktā par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu.
3. Noteikt, ka pēc šī protokollēmuma 2.punktā minēto grozījumu spēkā stāšanās Latvijas Darba devēju konfederācijai kā finansējuma saņēmējam attiecīgos gadījumos atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā" noteiktajam avansa un starpposma maksājumu kopsumma var būt 100 procentu apmērā no projektam piešķirtā Eiropas Sociālā fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas.
4. Finansējuma saņēmējam Latvijas Darba devēju konfederācijai veikt vidusposma izvērtējumu par Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" projekta ieviešanas gaitu un izglītojamo darba vidē balstītās mācībās nodarbinātības problēmjautājumiem, lai sekmētu uzņēmumu iesaisti darba vidē balstītās mācībās un darba līgumu slēgšanu ar izglītojamajiem. Pamatojoties uz finansējuma saņēmēja veikto vidusposma izvērtējumu, Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2018.gada 1.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par darba vidē balstītu mācību sistēmas ieviešanu un attīstību, lai palielinātu darba vidē balstītu mācību apjomu profesionālās izglītības sistēmā.
 
42.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības"

TA-1397 ____________________________________

(K.Šadurskis, L.Lejiņa, L.Meņģelsone, K.Kuprijanova, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas pārstāvju izteikto viedokli par administratīvā sloga pieaugumu, īstenojot noteikumos ietvertās normas.
3. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2016.gada 1.septembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas paredzētu paplašināt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamos ienākumus ar stipendijām, ko izglītojamam darba vidē balstītu mācību ietvaros izmaksā komersants, iestāde, biedrība, nodibinājums, fiziska persona, kura reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī individuālais uzņēmums, tajā skaitā zemnieku vai zvejnieku saimniecība, un citi saimnieciskās darbības veicēji, vienlaikus iestrādājot regulējumu, kas mazina iespēju izvairīties no nodokļu nomaksas.
 
43.§
Noteikumu projekts "Nozaru ekspertu padomju izveidošanas, darbības un darbības koordinācijas kārtība"

TA-1396 ____________________________________

(K.Šadurskis, L.Meņģelsone, L.Lejiņa, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par ANO Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem Papildprotokolu)

TA-1227 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto vēstules projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
2. Tieslietu ministrijai līdz 2016.gada 1.oktobrim izveidot darba grupu, lai izstrādātu konceptuālu ziņojumu par ANO Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem Papildprotokola ieviešanas variantiem, un tieslietu ministram konceptuālo ziņojumu līdz 2017.gada 1.maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
45.§
Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai un Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa 2.kārtas būvniecību)

TA-1267 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
46.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 24.-25.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1517 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 24.-25.jūlija neformālajā sanāksmē.

 
47.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0400

TA-1492-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0400.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
48.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0399

TA-1493-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0399.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
49.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0398

TA-1496-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0398.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3. Finanšu ministrijai līdz 2016.gada 1.novembrim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā", lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra Direktīvas 2014/23/ES par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu prasību pārņemšanu.
 
50.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0402

TA-1490-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0402.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
51.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.016/0401

TA-1499-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Kultūras ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0401.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
52.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.maija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/2029

TA-1497-IP ____________________________________

(Dz.Rasnačs, D.Pelše, J.Dūklavs, A.Ozols, M.Kučinskis)

1. (N) Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.maija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūru lietā Nr.2015/2029".
2. (N) Apstiprināt Zemkopības ministrijas sagatavoto nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.maija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/2029.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. (N) Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikācijas sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. (N) Zemkopības ministrijai pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/2029 norādītā pārkāpuma novēršanai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Saeimā trešajā lasījumā nepieciešamos grozījumus likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos".
5. (N) Noteikt, ka jautājumus saistībā ar Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.maija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/2029 komentē Zemkopības ministrija.
6. (IP)
 
53.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2016.gada 22.jūlija sanāksmē izskatāmo jautājumu

TA-1506-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Eiropas Savienībā S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2016.gada 22.jūlija sanāksmē.
 
54.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0397

TA-1511-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0397.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
55.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Čamans un Timofejeva pret Latviju"

229-k ____________________________________

(E.Rinkēvičs, K.Šadurskis, D.Reizniece-Ozola, K.Gerhards, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 2 136 EUR izmaksāšanai Genādijam Čamanam pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2016.gada 28.aprīļa sprieduma lietā "Čamans un Timofejeva pret Latviju" spēkā stāšanās.
3. Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2016.gada 28.aprīļa sprieduma lietā "Čamans un Timofejeva pret Latviju" spēkā stāšanās Ārlietu ministrijai nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.55


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos,
Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja Ieva Aile

Skatīt darba kārtību