Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 37

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.37

2016.gada 26.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministre

 -

D.Reizniece-Ozola

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

-

S.Līce

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

I.Aile

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.838 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016.gadam""

TA-1476 ____________________________________

(L.Medina, D.Reizniece-Ozola)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par noteikumu iespējamo fiskālo ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumu daļu.
 
2.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"" 6.33.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1538 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"" 6.33.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.

 
3.§
Likumprojekts "Grozījums Statistikas likumā"

TA-1353 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs.
 
4.§
Noteikumu projekts "Uzņēmumu energoaudita noteikumi"

TA-1128 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli""

TA-1341 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, D.Reizniece-Ozola)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
2. Ņemot vērā rīkojuma sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) minēto par sabiedriskā labuma organizāciju skaita pieaugumu, Finanšu ministrijai izvērtēt nekustamā īpašuma nodokļa atbrīvojuma piešķiršanas kārtību biedrībām un nodibinājumiem piederošajām ēkām vai inženierbūvēm un nepieciešamības gadījumā finanšu ministram līdz 2017.gada 1.jūlijam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar iespējamo risinājumu.

 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" valdījumā esoša valsts nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 7, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-1347 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-1355, TA-1380 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
8.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas"

TA-1416 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi"

TA-1473 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 2.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 38.§) 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1463 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 2.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 38.§) 2.punktā Iekšlietu ministrijai dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 12.septembrim.

 

11.§
Noteikumu projekts "Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteikumi"

TA-1359 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Saulkrastu apvedceļa būvniecības projekta īstenošanai"

TA-1005 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Lielkrogzemnieki A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6676 013 4898) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6676 013 4897) 0,0115 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6676 013 4898) 0,0771 ha platībā – Skultes pagastā, Limbažu novadā, par 9070,00 EUR.

 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-1059 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Komkovas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 010 0159) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 010 0159) 0,4594 ha platībā – "Komkovas", Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 11 886,00 EUR, tai skaitā:
2.1.1. nekustamā īpašuma "Komkovas" tirgus vērtība 7029,00 EUR;
2.1.2. ar nekustamo īpašumu saistītās mežaudzes vērtība 4857,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Ķekavas iela" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8007 001 0277) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8007 001 0273) 0,2606 ha platībā – Baložos, Ķekavas novadā, par 21 341,00 EUR;
2.3. nekustamo īpašumu "Lapenieku iela 5" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 007 0271) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0676) 0,1355 ha platībā – Lapenieku ielā 5, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 15 583,00 EUR;
2.4. nekustamo īpašumu "Piturgas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 007 1181) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0679) 0,1236 ha platībā – "Piturgas", Lapenieki, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 7 910,00 EUR;
2.5. nekustamā īpašuma "Saulieši-Klintis" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 005 0032) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0214) 0,5084 ha platībā un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0215) daļu 1,35 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – "Saulieši-Klintis", Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 57 912,53 EUR, tai skaitā:
2.5.1. zemes vienības (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0214) tirgus vērtība 13 828,00 EUR un ar nekustamo īpašumu saistītās mežaudzes vērtība 83,12 EUR;
2.5.2. zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0215) daļas 1,35 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) tirgus vērtība 36 720,00 EUR (2,72 EUR par vienu kvadrātmetru) un ar nekustamo īpašumu saistītās mežaudzes vērtība 7 281,41 EUR.

 
14.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 32.§) "Informatīvais ziņojums "Par autoostu sistēmas pilnveidošanu, lai veicinātu sistēmas darbības efektivitāti un izmaksu samazināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1421 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Par autoostu sistēmas pilnveidošanu, lai veicinātu sistēmas darbības efektivitāti un izmaksu samazināšanu"" (prot. Nr.20 32.§) 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 1.septembrim.

 
15.§
Noteikumu projekts "Tehniskās prasības brīvības atņemšanas iestāžu un izmeklēšanas cietumu būvniecībai"

TA-1343 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai 18 mēnešu laikā pēc jaunā Liepājas cietuma darbības uzsākšanas izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā uz jaunbūvējamām ieslodzījuma vietām attiecināmu tiesisko regulējumu.

 

16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.319 "Kārtība, kādā publiskojama Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadībā Latvijā iesaistīto institūciju informācija par programmu ietvaros apstiprinātajiem projektiem""

TA-1437 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.1.pasākuma "Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi"

TA-1510 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumus saskaņot ar Eiropas Komisiju.
3. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.1. pasākuma "Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība" projektu iesniegumu atlasi izsludināt tikai pēc tam, kad no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemta informācija, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par grozījumiem darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" un valsts atbalsta nosacījumu atbilstību Eiropas Savienības iekšējā tirgus nosacījumiem šo noteikumu ietvaros (turpmāk – nosacījumu atbilstība).
4. Noteikumi stājas spēkā nākamā kalendāra mēneša pirmajā datumā pēc dienas, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par nosacījumu atbilstību.
5. Kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par nosacījumu atbilstību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nosūtīt attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.9 Kadiķu ielā 6, Mērsragā, nodošanu Mērsraga novada pašvaldības īpašumā"

TA-1188 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aicināt Mērsraga novada pašvaldību ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda sešu mēnešu laikā no šī rīkojuma pieņemšanas dienas.


 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.5 Rīgas ielā 6B, Valkā, nodošanu Valkas novada domes īpašumā"

TA-1239 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aicināt Valkas novada pašvaldībai ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda sešu mēnešu laikā no šī rīkojuma pieņemšanas dienas.


 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.54 Rēzeknes ielā 9, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1314 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aicināt Daugavpils pilsētas domi ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda sešu mēnešu laikā no šī rīkojuma pieņemšanas dienas.


 
21.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu nodrošināšanu Zemkopības ministrijai kredītprocentu likmju pieauguma kompensācijai akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum""

TA-1425 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Iepriekšējās piekrišanas dokumenta šaujamieroču un munīcijas vai sprāgstvielu pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas prasības"

TA-1529 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 29.jūnija rīkojumā Nr.333 "Par jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu Latvijā""

TA-1543 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.666 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanu"

TA-1555 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ņemot vērā iesniegto informāciju:
2.1. pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 15.§) 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 30.novembrim;
2.2. pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija sēdes protokollēmuma (Prot. Nr. 33 18.§) 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 31.augustam.
3. Veselības ministrijai līdz 2016.gada 26.augustam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīcības plānu Pasaules bankas pētījuma rezultātu izmantošanai nacionālajos politikas plānošanas dokumentos un Eiropas Savienības fondu ieviešanas nosacījumos, tai skaitā izvērtējot nepieciešamību stiprināt Veselības ministrijas kapacitāti un nosakot rīcību attiecībā uz Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu grozījumiem.

 

25.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts civildienesta likumā"

TA-1507 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Valsts kancelejai izbeigt likumprojekta "Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" (TA-1441) kontroli.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par termiņa pagarināšanu Valsts policijas priekšnieka amatā ģenerālim I.Ķuzim"

TA-1549 ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Ķuzis, J.Dūklavs, D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par termiņa pagarināšanu Valsts robežsardzes priekšnieka amatā ģenerālim N.Garbaram"

TA-1550 ____________________________________

(R.Kozlovskis, N.Garbars, D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par termiņa pagarināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka amatā pulkvedim O.Āboliņam"

TA-1551 ____________________________________

(R.Kozlovskis, O.Āboliņš, D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1546 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta garāžu pārbūvei"

TA-1501 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta garāžu pārbūvei 2 016 200 EUR apmērā (tai skaitā 2017.gadā – 1 636 500 EUR apmērā un 2018.gadā – 379 700 EUR apmērā) izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.

 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu uztura bagātinātāju uzraudzības un kontroles, kā arī sabiedrības izglītošanas jomā"

TA-1361 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par Ekonomikas ministrijai un Zemkopības ministrijai nepieciešamo finansējumu uztura bagātinātāju uzraudzībai un kontrolei, kā arī sabiedrības izglītošanai, nepalielinot resoru amata vietu kopējo skaitu, 2018.gadam un turpmākajiem gadiem izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.
3. Par uztura bagātinātāju jomu atbildīgajām institūcijām kompleksi izvērtēt un efektīvi izmantot jau pieejamos resursus, tajā skaitā administratīvos resursus, noteiktā kārtībā gatavot priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai, lai veicinātu un nodrošinātu uztura bagātinātāju jomas kompleksu sakārtošanu, kā arī sabiedrības izglītošanu.

 
32.§
Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai (par Latvijas Republikas konsolidēto (trešo, ceturto un piekto) nacionālo ziņojumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989.gada 20.novembra Konvencijas par bērnu tiesībām izpildi)

TA-1244 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai.
 
33.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par nepieciešamo grozījumu izstrādāšanu Ārstniecības likumā)

TA-1406 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
 
34.§
Latvijas Republikas nostājas projekts Eiropas Savienības Tiesas lietā C-288/16 L.Č.

TA-1540-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 288/16 L.Č.
2. Finanšu ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskos apsvērumus Eiropas Savienības Tiesā.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori D.Pelši un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsulti A.Bogdanovu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-288/16 L.Č.

 
35.§
Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma "Valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki – Nereta – Subate posma km 57,56 – 65,10 seguma pārbūve" nolikuma saskaņošanu"

TA-1535-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas viedokli.
3. Pieņemt zināšanai, ka pasūtītājs VAS "Latvijas Valsts ceļi" saglabā atbildību par iepirkuma procesa atbilstību normatīvajam regulējumam, tai skaitā par atklāta konkursa nolikuma projekta ietvaros izvēlēto saimniecisko, tehnisko un citu risinājumu, kas ietver arī atbildību par tādas informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, pamatojoties uz kuru nolikums izstrādāts vai kas tajā ietverta, kā arī nolikuma prasību objektivitāti un pamatotību.

 
36.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"""

TA-1545-DV ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.25


Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Valsts kancelejas direktora vietā - direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos,
Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja Ieva Aile

Skatīt darba kārtību