Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 38

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.38

2016.gada 2.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Juridiskā departamenta juriskonsults

-

V.Sidorenkovs

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.novembra noteikumos Nr.1317 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, kādā karavīri un zemessargi glabā, nēsā un lieto speciālos līdzekļus""

TA-1382 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs"

TA-1485 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Banku""

TA-1395 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Apsardzes darbības likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Apsardzes darbības likumā" (likumprojektu pakete).
 
4.§
Likumprojekts "Grozījums Apsardzes darbības likumā"

TA-1387 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par Latvijas Banku"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par Latvijas Banku"" (likumprojektu pakete).
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""

TA-1169 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1516 "Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi""

TA-1404 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Rundāles pils muzejs" Rundāles pagastā, Rundāles novadā, zemes vienības daļas nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā"

TA-1349 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumos Nr.162 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem""

TA-1477 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība""

TA-1287 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība""

TA-1514 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi""

TA-1564 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Šaušanas instruktoru sertificēšanas noteikumi"

TA-1236 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.marta rīkojumā Nr.169 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""

TA-1417 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija rīkojumā Nr.349 "Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomi""

TA-1471 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""

TA-1388 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi"

TA-1542 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu (turpmāk – noteikumi).
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Līdz Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē un finansējuma nodrošināšanai normatīvos aktos noteiktā kārtībā atļaut Nodarbinātības valsts aģentūrai izmaksas, kas radušās noteikumos paredzētā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" (turpmāk – specifiskais atbalsts) īstenošanai, finansēt no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 07.01.00 "Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana" Nodarbinātības valsts aģentūras administrēšanai apstiprinātā finansējuma. Pēc finansējuma pārdales no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" apstiprinātā projekta īstenošanai Nodarbinātības valsts aģentūrai nodrošināt veikto izdevumu pārgrāmatošanu tā saimnieciskā gada ietvaros, kad veikti izdevumi, uz specifiskā atbalsta projekta īstenošanai Valsts kasē atvērto pamatbudžeta izdevumu kontu.
3. Finanšu ministrijai divu nedēļu laikā no Nodarbinātības valsts aģentūras projekta iesnieguma apstiprināšanas un attiecīga Labklājības ministrijas līdzekļu pieprasījuma saņemšanas nodrošināt nepieciešamā finansējuma pārdali.
4. Labklājības ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas specifiskā atbalsta ietvaros veiktas pirms Nodarbinātības valsts aģentūras projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi un sniegts apraksts par turpmāko iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu.

 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"

TA-1444 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi"

TA-1503 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.47 "Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu""

TA-1505 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm""

TA-1279 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""

TA-1280 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 7.novembra rīkojumā Nr.537 "Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai""

TA-1289 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr.675 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1451 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.8 Viršu ielā 6, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1352 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aicināt Liepājas pilsētas pašvaldību ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda sešu mēnešu laikā no šā rīkojuma pieņemšanas dienas.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par atmežošanu nekustamajā īpašumā "Vēja vārti", Vārzas ciems, Skultes pagasts, Limbažu novads"

TA-1366 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1.pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" īstenošanas noteikumi"

TA-1558 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumos Nr.580 "Latvijas Veterinārārstu biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1424 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.307 "Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi""

TA-1519 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" īstenošanas noteikumi"

TA-1586 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"""

TA-1572 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata pretendentu pieteikšanās nosacījumi un kārtība, kā arī pretendentu atlases un vērtēšanas kārtība"

TA-1486 ____________________________________

(I.Jurča, M.Krieviņš, A.Borovkovs, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam precizēt noteikumu projektu: svītrot 6.punkta 2., 3. un 4.teikumu; 27.punktā paredzēt, ka apstiprināšanai Ministru kabineta sēdē Komisija virza to pretendentu, kurš kopējā komisijas vērtējumā ieguvis visvairāk punktu. Ja to atbalsta komisijas locekļu vairākums, Komisija var pieņemt lēmumu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē virzīt divu pretendentu kandidatūras, kuras pēdējā komisijas vērtējumā ieguvušas visvairāk punktus; svītrot 19.punktu, attiecīgi paredzot 3.pielikumā, ka II.kārtas vērtēšana sākas ar pretendenta reputācijas vērtējumu - reputācija ir vai nav nevainojama, nepiešķirot punktus; precizēt 3.pielikuma 2.punktu, papildinot kompetenču vērtējumu ar "0" punktiem; 21.punktā veikt tehnisku labojumu. Precizēto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.
4. Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministre (otrais paraksts).
5. Atzīmēt Valsts kancelejas direktora M.Krieviņa jautājumam - par komisijas rīcību balsīm sadaloties vienādi, - Ministru prezidenta M.Kučinska sniegto atbildi -
jautājums: saistībā ar izmaiņām noteikumu projekta 27.punktā un atgriežoties pie situācijas, ja balsis dalās vienādi, vai automātiski to tulko kā nelabvēlīgu lēmumu, respektīvi, ka komisija nespēj vienoties un to traktē par sliktu pretendentam?
atbilde: Jums tiek dota iespēja tādos gadījumos sūtīt 2 kandidātus, bet, ja Jūs to vienošanos uztverat, ka neder neviens, tad neder neviens.

 
32.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-1526 ____________________________________

(A.Čakša, Dz.Rasnačs, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atzīmēt, ka tieslietu ministrs Dz.Rasnačs saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 30.pantu nepiedalās lēmuma pieņemšanā par rīkojuma projekta 1.1.15.apakšpunktu.
3. Atbalstīt priekšlikumu, ka tieslietu ministrs Dz.Rasnačs saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumiem Nr. 928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi" iesniedz Ministru kabineta apbalvošanas padomei priekšlikumu par Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķiršanu Valsts kancelejas direktoram Mārtiņam Krieviņam un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājam Pēterim Putniņam par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā.


 
33.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā. Mērķarhitektūra 2.0"

TA-1557 ____________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Konceptuāls ziņojums "Par Mežaparka Lielās estrādes Ostas prospektā 11, Rīgā, būvniecību"

TA-1187 ____________________________________

(A.Čakša, S.Voldiņš, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā kino centra projekta "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" īstenošanu"

TA-1469 ____________________________________

(A.Čakša, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Kultūras ministrijai uzņemties budžeta saistības 2016.gadā 117 500 EUR apmērā un īstenot Nacionālā kino centra projektu "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" Eiropas Savienības kultūras atbalsta programmas "Radošā Eiropa" audiovizuālās jomas apakšprogrammas "Media" ietvaros.
3. Kultūras ministrijai saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" sagatavot un iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā par projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu 29 150 EUR apmērā.
4. Kultūras ministrijai pēc projekta īstenošanas un pēc Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras atmaksātā valsts nodrošinātā priekšfinansējuma saņemšanas veikt tā atmaksu valsts budžetā.

 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejas noslēguma apsvērumos Latvijai izteikto rekomendāciju izpildes nodrošināšanu līdz 2021.gadam"

TA-1484 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Visām ministrijām to kompetences ietvaros:
2.1. padarīt plaši pieejamas ANO Bērnu tiesību komitejas 2016.gada 29.janvārī noslēguma apsvērumos par Latvijas trešo līdz piekto periodisko ziņojumu par konvencijas izpildi, par Latvijas sākotnējo ziņojumu par konvencijas papildu protokola par tirdzniecību ar bērniem, bērna prostitūciju un bērna pornogrāfiju izpildi, par Latvijas sākotnējo ziņojumu par konvencijas papildu protokola par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos izpildi izteiktās rekomendācijas, kā arī nacionālos ziņojumus un ar to aizstāvēšanu komitejā saistīto informāciju;
2.2. līdz 2016.gada 30.novembrim sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām izvērtēt rekomendāciju izpildes iespējas un sniegt informāciju Labklājības ministrijai rekomendāciju izpildes plāna sagatavošanai;
2.3. atbilstoši izpildes plānam nodrošināt rekomendāciju izpildi līdz nākošā nacionālā ziņojuma iesniegšanas termiņam (2021.gada 12.maijam);
2.4. sākot no 2017.gada, reizi gadā līdz 15.aprīlim sniegt atskaiti Labklājības ministrijai par rekomendāciju izpildes rezultātiem iepriekšējā gadā, iekļaušanai ikgadējā pārskatā par bērnu stāvokli Latvijā.
3. Labklājības ministrijai:
3.1. nodrošināt regulāru rekomendāciju ieviešanas monitoringu, apkopojot informāciju no kompetentajām ministrijām par rekomendāciju izpildi iekļaušanai ikgadējā pārskatā par bērnu stāvokli Latvijā;
3.2. sākot no 2017.gada, labklājības ministram ikgadējo pārskatu par bērnu stāvokli Latvijā iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā katru gadu līdz 1.jūnijam (Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai), iekļaujot tajā informāciju par rekomendāciju izpildi iepriekšējā gadā.

 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta nodarbinātības jomā īstenošanai"

TA-1531 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Labklājības ministrijai (Nodarbinātības valsts aģentūrai) 2016.gadā uzņemties valsts budžeta saistības Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" projekta "Pieredzes un labās prakses apmaiņa par bēgļu iekļaušanu darba tirgū un nodarbinātības pakalpojumu sniegšanas reformu veikšanu" īstenošanai sakarā ar tā apstiprināšanu.
3. Šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanai atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu līdzfinansējumu un priekšfinansējumu 3 495 EUR apmērā nodrošināt, veicot līdzekļu pārdali no Labklājības ministrijas (Nodarbinātības valsts aģentūras) pamatbudžeta programmas 63.00.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)" 9.1.1.2. specifiskā atbalsta mērķa ESF projekta "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" (Nr.9.1.1.2/15/I/001) 2016.gada plānotā atlikuma.
4. Labklājības ministrijai (Nodarbinātības valsts aģentūrai) pēc gala maksājuma saņemšanas no Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" nodrošināt saņemto līdzekļu (valsts budžeta veiktā priekšfinansējuma apmērā) ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas sadalījumu 2017.-2019.gadam"

TA-1544 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka 2017.–2019.gadā uzņēmējdarbības riska valsts nodeva ir 0,36 EUR mēnesī, ko aprēķina par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības, izvērtējot atlikuma uzkrājuma un izmaksājamo summu apmēru un nepieciešamības gadījumā pārskatot uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru atbilstoši esošajai situācijai.
3. Noteikt, ka Ministru kabineta noteikumu projektu par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu attiecīgajā gadā Tieslietu ministrija izstrādā un iesniedz Ministru kabinetā līdz iepriekšējā gada 1.oktobrim.
4. Noteikt, ka 2017.–2019.gadā visus uzņēmējdarbības riska valsts nodevas ieņēmumus, kas iekasēti vairāk par plānoto, ieskaita darbinieku prasījumu garantiju fonda kontā.
5. Tieslietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus pamatbudžeta bāzes izdevumu precizēšanai 2016.gadā atbilstoši informatīvā ziņojuma 31.tabulā "Plānotais pamatbudžeta bāzes izdevumu finansējums un tajā nepieciešamās izmaiņas 2016.gadā" norādītajam, kā arī izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.692 "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2016.gadā" un trīs nedēļu laikā no informatīvā ziņojuma pieņemšanas iesniegt tos Ministru kabinetā.
6. Tieslietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus pamatbudžeta bāzes izdevumu precizēšanai 2017.–2019.gadam atbilstoši informatīvā ziņojuma 32.tabulā "Plānotais pamatbudžeta bāzes izdevumu finansējums un tajā nepieciešamās izmaiņas 2017.–2019.gados" norādītajam.

 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par dienesta pienākumu izpildes laika organizēšanu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un Ieslodzījuma vietu pārvaldē"

TA-1595 ____________________________________

(R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas attiecīgajām padotības iestādēm līdz 2017.gada 31.martam vienoties ar amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (arodbiedrībām) par virsstundu darba samaksas un piemaksas par nakts darbu kompensāciju par laikposmu no 2014.gada 16.jūnija līdz 2016.gada 15.jūnijam, izvērtējot iespēju (pilnībā vai daļēji) kompensēt dienesta pienākumu pildīšanu virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika norādītajā laikposmā ar atpūtas laiku.
3. Ievērojot atbilstoši šā protokollēmuma 2.punktam panākto vienošanos, Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju apkopot informāciju par katrai amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi faktiski kompensējamo nostrādāto virsstundu skaitu attiecīgajā laikposmā un noteiktajā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Noteikt, ka papildu piešķiramais finansējums virsstundu darba samaksas un piemaksas par nakts darbu kompensācijas izdevumu segšanai 2016.gadā nepārsniedz 7 000 000 EUR.
4. Finanšu ministrijai iekļaut likumprojektā "Par valsts budžetu 2017.gadam" normu, kas paredz iespēju nepieciešamības gadījumā palielināt apropriāciju valsts budžeta 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" kompensāciju izmaksas veikšanai 2017.gada laikā atbilstoši Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas apkopotajiem aprēķiniem, kas saskaņoti ar Finanšu ministriju.
5. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju mēneša laikā sagatavot un iesniegt grozījumus ārējos normatīvajos aktos, lai nodrošinātu dienesta pienākumu izpildes laika uzskaiti un organizāciju atbilstoši Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2016.gada 16.jūnija spriedumam lietā Nr.A420535212.
6. Nozaru ministrijām veikt izvērtējumu par Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2016.gada 16.jūnija sprieduma lietā Nr.A420535212 ietekmi uz nozares dienesta (darba) pienākumu izpildes laika uzskaiti un organizāciju, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 4.novembra direktīvas Nr.2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem prasības, vienlaicīgi vērtējot nepieciešamību saglabāt aizliegumu atstāt dienesta (darba) pienākumu izpildes vietu atpūtas laikā.

 
40.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas un apkarošanas sistēmas darbības efektivitātes palielināšanu)

TA-1292 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
41.§
Atbildes projekts Saeimas Juridiskajai komisijai (par grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā)

TA-1434 ____________________________________

(J.Reirs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Juridiskajai komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Juridiskajai komisijai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-1620 ____________________________________

(J.Dūklavs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Instrukcijas projekts "Instrukcija par bezpilota gaisa kuģu vai tādu lidaparātu piespiedu nosēdināšanu vai iznīcināšanu, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi, un incidenta apstākļu noskaidrošanu"

TA-1466-IP _________________________________

(R.Bergmanis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai"

TA-1573 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sagatavoto informāciju par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība Altum) atbilstoši risku novērtējumam aprēķinātajiem sagaidāmajiem zaudējumiem no sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondu īstenošanas.
3. Atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likuma 15.pantam sabiedrība Altum līdz komandītsabiedrību līgumu parakstīšanai ar sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondu pārvaldniekiem izveido rezerves kapitālu minēto fondu īstenošanai. Rezerves kapitālu sākotnēji finansē no sabiedrības Altum pašu kapitāla un aizstāj ar 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā fondu fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanas (turpmāk – fondu fonds) ietvaros brīvo atmaksāto publisko finansējumu.
4. Sabiedrības Altum sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondu administrēšanas izmaksas pēc 2023.gada 31.decembra tiek finansētas no 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā fondu fonda ietvaros brīvā atmaksātā publiskā finansējuma. Sabiedrības Altum pārvaldības izmaksas sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondu administrēšanai pēc 2023.gada 31.decembra, kas ir aprēķinātas saskaņā ar sabiedrības Altum programmu pārvaldības izmaksu attiecināšanas metodiku, nepārsniedz 1 % gadā no sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondu projektos iemaksātā publiskā finansējuma apmēra.

 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par atbildīgo institūciju rīcību saistībā ar publiski izskanējušo informāciju par "Panamas dokumentiem""

TA-1559 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Krieviņš, B.Bāne, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu vienotu un koordinētu pieeju “Panamas dokumentu” izvērtēšanā, atbildīgajām iestādēm regulāri apmainīties ar nepieciešamo informāciju.
3. Finanšu ministrijai un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam izvērtēt iespēju veikt grozījumus normatīvajos aktos, paplašinot valsts amatpersonu pienākumus attiecībā uz pierādījumu iesniegšanu par to īpašumā esošās mantas izcelsmi.
4. Šis protokollēmums atbilstoši Ministru kabineta lēmumam pēc jautājuma izskatīšanas ir deklasificēts.
5. Finanšu ministrijai lūgt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja viedokli, par to vai ziņojuma sadaļu, kura izstrādāta sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, var deklasificēt, vai tai saglabājams statuss "Ierobežotas pieejamības informācija", un saņemto viedokli iesniegt Valsts kancelejā informatīvā ziņojuma daļējai vai pilnīgai deklasificēšanai.

 
46.§
(2015.) Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai civillietā Nr.C30430715

TA-1989 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai lietā Nr.C30430715.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai.
3. Finanšu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr.C30430715.
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2017.-2019.gadā"

TA-1591-IP _________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Vasaraudze, J.Reirs, U.Augulis, B.Bāne, Dz.Rasnačs, A.Ašeradens, I.Alliks, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt, ka iekšzemes kopprodukta novērtējums faktiskajās cenās 2016.gadam ir 25 072 milj. EUR, prognoze 2017.gadam 26 403 milj. EUR; 2018.gadam 27 905 milj. EUR un 2019.gadam 29 615 milj. EUR; patēriņa cenu izmaiņu novērtējums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2016.gadam ir 0,0%, prognozes 2017.gadam 1,6%, 2018.gadam 2,0% un 2019.gadam 2,5%; nodarbinātības izmaiņu novērtējums 2016.gadam ir 0,2%, prognozes 2017.gadam 0,2%, 2018.gadam 0,1% un 2019.gadam 0,0%.
3. Apstiprināt, ka vispārējās valdības budžeta strukturālā deficīta mērķis 2017.gadā tiek noteikts 1,0% no IKP, 2018.gadā 1,1% no IKP un 2019.gadā 1,0% no IKP.
4. Apstiprināt, ka vispārējās valdības budžeta deficīts, kas izriet no strukturālās budžeta bilances mērķa, 2017.gadam tiek noteikts 1,1% no IKP, 2018.gadam 1,0% no IKP un 2019.gadam 0,7% no IKP.
5. Pieņemt zināšanai indikatīvo fiskālās telpas apjomu vispārējās valdības budžetā 2017.gadā - 4,9 milj. EUR apmērā, 2018.gadā 67,6 milj. EUR apmērā un 2019.gadā 215,6 milj. EUR apmērā.
6. Atbalstīt valsts budžeta bāzes precizējumos iekļauto Finanšu ministrijas priekšlikumu budžeta resora "74.gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta līdzekļu ietvaros pārdalīt finansējumu no programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem" uz programmu 06.00.00 "Pedagogu darba samaksas reformas ieviešanas finansējums" 2017., 2018. un 2019.gadam 27 000 000 EUR apmērā ik gadu, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija sēdē nolemtajam (protokols Nr.33 35.§).
7. Atbalstīt valsts budžeta bāzes precizējumos iekļauto Kultūras ministrijas priekšlikumu pārdalīt finansējumu no apakšprogrammas 25.02.00 "Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi" 2017., 2018. un 2019.gadam 112 870 EUR apmērā katru gadu (izdevumi subsīdijām un dotācijām) uz apakšprogrammu 25.01.00 "Valsts kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšana" (izdevumi atlīdzībai 112 870 EUR, tajā skaitā atalgojumam 91 326 EUR), Valsts kultūrkapitāla fonda nozaru ekspertu atalgojuma nodrošināšanai.
8. Atbalstīt valsts budžeta bāzes precizējumos iekļauto Kultūras ministrijas priekšlikumu pārdalīt finansējumu no apakšprogrammas 19.07.00 "Mākslas un literatūra" 2017., 2018. un 2019.gadam 124 006 EUR apmērā katru gadu (izdevumi precēm un pakalpojumiem 39 725 EUR un subsīdijām un dotācijām 84 281 EUR) uz programmu 21.00.00 "Kultūras mantojums" (izdevumi precēm un pakalpojumiem 124 006 EUR), lai nodrošinātu Kultūras ministrijas padotībā esošo muzeju efektīvu nozares stratēģisko mērķu īstenošanu.
9. Saistībā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.781 "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām"" un 2016.gadā veikto iekšējo līdzekļu pārdali starp Veselības ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām atbalstīt valsts budžeta bāzes precizējumos iekļauto Veselības ministrijas priekšlikumu apakšprogrammā 33.01.00 "Ārstniecība" samazināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 2017.-2019.gadam ik gadu 1 057 699 EUR apmērā un, lai nodrošinātu valsts budžeta iestāžu nodarbināto 2016.gada darba samaksas pieaugumu, palielināt:
9.1. apakšprogrammā 06.02.00 "Medicīnas vēstures muzejs" dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 14 990 EUR apmērā un izdevumus atlīdzībai 14 990 EUR apmērā, tai skaitā izdevumus atalgojumam 12 129 EUR apmērā;
9.2. apakšprogrammā 39.02.00 "Sporta medicīnas nodrošināšana" dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 20 005 EUR apmērā un izdevumus atlīdzībai 20 005 EUR apmērā, tai skaitā izdevumus atalgojumam 16 187 EUR apmērā;
9.3. apakšprogrammā 39.03.00 "Asins un asins komponentu nodrošināšana" dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 58 660 EUR apmērā un izdevumus atlīdzībai 58 660 EUR apmērā, tai skaitā izdevumus atalgojumam 47 463 EUR apmērā;
9.4. apakšprogrammā 39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība" dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 767 839 EUR apmērā un izdevumus atlīdzībai 767 839 EUR apmērā, tai skaitā 621 279 EUR apmērā;
9.5. apakšprogrammā 39.06.00 "Tiesu medicīniskā ekspertīze" dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 59 966 EUR apmērā un izdevumus atlīdzībai 59 966 EUR apmērā, tai skaitā izdevumus atalgojumam 48 520 EUR apmērā;
9.6. apakšprogrammā 46.01.00 "Uzraudzība un kontrole" dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 79 427 EUR apmērā un izdevumus atlīdzībai 79 427 EUR apmērā, tai skaitā izdevumus atalgojumam 64 267 EUR apmērā;
9.7. apakšprogrammā 46.03.00 "Slimību profilakses nodrošināšana" dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 56 812 EUR apmērā un izdevumus atlīdzībai 56 812 EUR apmērā, tai skaitā izdevumus atalgojumam 45 968 EUR apmērā.
10. Saistībā ar 2016.gadā veikto līdzekļu pārdali no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve" atbalstīt valsts budžeta bāzes precizējumos iekļauto Labklājības ministrijas priekšlikumu palielināt Labklājības ministrijas pamatbudžeta izdevumus 2017.gadam 299 077 EUR apmērā, 2018.gadam 307 098 EUR apmērā un 2019.gadam 315 120 EUR apmērā, lai nodrošinātu uzturēšanas izdevumus, kas rodas no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros veiktajiem kapitālajiem ieguldījumiem un kas turpmāk jāfinansē no valsts budžeta līdzekļiem, tai skaitā:
10.1 apakšprogrammā 97.01.00 "Labklājības nozares vadība un politikas īstenošana" 2017.-2019.gadam ik gadu 120 271 EUR apmērā, tai skaitā izdevumus atlīdzībai 28 039 EUR apmērā (atalgojumam 21 740 EUR apmērā) ERAF projekta "Sociālās politikas monitoringa pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana" ietvaros veikto kapitālo ieguldījumu uzturēšanas izdevumu segšanai;
10.2 apakšprogrammā 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde" 2017.gadam 178 806 EUR apmērā, 2018.gadam 186 827 EUR apmērā un 2019.gadam 194 849 EUR apmērā, tai skaitā valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 2017.gadam 128 790 EUR apmērā, 2018.gadam 136 811 EUR apmērā un 2019.gadam 144 833 EUR apmērā. Vienlaikus valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammā 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" attiecīgi palielinot izdevumus, tai skaitā izdevumus atlīdzībai 2017.-2019.gadam ik gadu 90 431 EUR apmērā (atalgojumam 70 145 EUR apmērā) ERAF projekta "Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība" ietvaros veikto kapitālo ieguldījumu uzturēšanas izdevumu segšanai.
11. Lai novērstu izdevumu slimības un bezdarbnieka pabalstiem turpmāka pieauguma risku, Labklājības ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju un Finanšu ministriju izvērtēt iespēju sagatavot grozījumus normatīvajos aktos par politikas izmaiņām slimības pabalstu un bezdarbnieka pabalstu jomā un, ja nepieciešams, virzīt tos izskatīšanai Ministru kabinetā valsts budžeta 2017.gadam pavadošo likumprojektu paketē.

 
48.§
Informatīvais ziņojums "Fiskālo risku deklarācija"

TA-1594 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, N.Sakss, M.Kučinskis)

1. Pieņemt informatīvo ziņojumu "Fiskālo risku deklarācija".
2. Finanšu ministrijai, izstrādājot likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam", fiskālā nodrošinājuma rezervi 2017. un 2018.gadiem plānot likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" noteiktajā apmērā, bet 2019.gadam to plānot 0,1% no IKP apmērā.
3. Finanšu ministrijai, iesniedzot Saeimā likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam", pievienot tam fiskālo risku deklarāciju.
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus"

TA-1610-IP _________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Reirs, I.Šņucins, U.Augulis, A.Ašeradens, R.Kozlovskis, P.Leiškalns, I.Aleksandroviča, Dz.Rasnačs, J.Dūklavs, A.Pildegovičs, P.Vilks, B.Bāne, L.Medina, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas grafiku iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
2.1. grozījumus normatīvajos aktos, lai, sākot ar 2017.gada 1.janvāri, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija varētu sniegt maksas pakalpojumus;
2.2. mēneša laikā pēc likumprojekta "Par valsts budžeta 2017.gadam" un to pavadošu likumprojektu pieņemšanas, bet ne vēlākā kā līdz 2016.gada 20.decembrim, iesniegt Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projektu par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.176 "Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas nolikums"";
2.3. grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas paredz ieviest iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu vienai no koplīgumā noteiktajām darbinieku sociālajām garantijām - ēdināšanas izdevumiem;
2.4. grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas paredz, ja taksācijas gadā izmaksātais papildpensijas kapitāls pārsniedz pensiju plāna ietvaros privātajā pensiju fondā uzkrāto pensiju kapitāla apmēru trešā pirmstaksācija gada beigās pirms taksācijas gada, pārsniegumu apliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli;
2.5. grozījumu Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu likumā, kas paredz transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa samaksas kārtības maiņu ieviest no 2018.gada 1.janvāra;
2.6. grozījumus likumā "Par akcīzes nodokli", kas paredz, ka tiesības iegādāties degvielu ar samazināto akcīzes nodokļa likmi, sākot ar 2017./2018. saimniecisko gadu, nevarēs iegūt par zemes platībām, kurās audzē kukurūzu biogāzes ieguvei;
2.7. grozījumus likumā "Par akcīzes nodokli", kas paredz noteikt maksimālos iegādes limitus tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem bez akcīzes nodokļa vai atmaksai mēnesī diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskam personālam un šo personu ģimenes locekļiem, ja tie nav Latvijas Republikas valstspiederīgie vai pastāvīgie iedzīvotāji, ka arī grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.908 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm", lai pārskatītu akcīzes nodokļa un PVN atbrīvojumu ierobežojumus diplomātiem un starptautisko organizāciju personālam;
2.8. grozījumus likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli", kas sākot ar 2017.gada 1.janvāri paredz kravas automobiļus ar pilnu masu līdz 3000 kilogramiem, kuru iegādes vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa pārsniedz 50 000 EUR, kas pārbūvēti no vieglā automobiļa (M1 kategorija) par kravas automobili (N1 kategorija) uzskatīt par reprezentatīviem automobiļiem;
2.9. grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, lai ierobežotu priekšnodokļa atskaitīšanu par vieglo pasažieru automašīnu, kuras vērtība pārsniedz uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošajos normatīvajos aktos noteikto reprezentatīvā vieglā automobiļa vērtību, ka arī par izmaksām, kas saistītas ar šādas automašīnas uzturēšanu, ja automašīna netiek izmantota ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai;
2.10. grozījumus likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu", likumā "Par nodokļiem un nodevām" un Elektronisko sakaru likumā, lai stiprinātu elektroniskās komercijas uzraudzību, paplašinot Valsts ieņēmumu dienesta tiesības attiecībā uz tīmekļa vietņu, kurās veic nereģistrētu saimniecisko darbību, bloķēšanu, attiecībā uz elektroniskā veidā apstrādātas vai glabātas informācijas piekļuvi, kā arī informācijas no trešās personas par cita nodokļu maksātāja veikto saimniecisko darbību, kura saimnieciskās darbības dati glabājas uz šīs trešās personas serveriem, ieguvi;
2.11. grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām", paredzot:
2.11.1. nodokļu administrācijai tiesības piedzīt komersanta, kuram ir nodota objekta izpilde, nesamaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļu summu no ģenerāluzņēmuma vai apakšuzņēmuma;
2.11.2. pienākumu visiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem ziņot Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgiem darījumiem, kas atbilst likuma “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajām aizdomīguma pazīmēm nodokļu jomā;
2.11.3. uzraudzības mehānismu subjektiem, kuriem ir noteikts pienākums ziņot Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgiem darījumiem un kurus atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām uzrauga VID, bet kuri neizpilda ziņošanas pienākumu, nav ievērojuši prasības attiecībā uz klienta identifikāciju un izpēti, iekšējās kontroles sistēmas izveidi;
2.11.4. aizliegumu fiziskajām personām veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās);
2.11.5. notāriem papildu pienākumu ziņot Valsts ieņēmumu dienestam par gadījumiem, kad tiek mantota skaidra nauda vai nereģistrējama kustama manta, kuras vērtība pārsniedz 15 000 EUR.
2.12. grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība", kas paredz samazināt pieļaujamo zuduma normu fasētiem alkoholiskajiem dzērieniem no 0,2% uz 0,1%, kā arī pārskatīt pieļaujamās zuduma normas atsevišķos aprites posmos nefasētiem alkoholiskajiem dzērieniem;
2.13. grozījumus Muitas likumā, kas dod deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā tiek veikta transportlīdzekļa degvielas tvertnē esošā degvielas daudzuma deklarēšana robežšķērsošanas vietā;
2.14. grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, lai, sākot ar 2017.gada 1.janvāri, ieviestu PVN apgrieztās maksāšanas kārtību dārgmetālu aprites jomā, atbilstoši 2006.gada 28.novembra Padomes Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 199. a panta 1. punkta "j" apakšpunktam, vienlaikus palielinot VSIA "Latvijas proves birojs" izdevumus 25 000 EUR/gadā kontroles pasākumu veikšanai.
3. Tieslietu ministrijai saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas grafiku izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā:
3.1. grozījumus likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru", nosakot tiesības Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram atteikt ieraksta komercreģistrā izdarīšanu, ja, veicot komersanta patiesā nolūka pārbaudi, konstatē būtiskus komercdarbības riskus, vienlaikus palielinot izdevumus Uzņēmumu reģistram 76 595 EUR/gadā risku vadības sistēmas ieviešanai un uzturēšanai;
3.2. grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām", grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, grozījumus Zemes ierīcības likumā un grozījumus Ģeotelpiskās informācijas likumā, paredzot izslēgt nodevu par zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu sertifikāta izsniegšanu vai sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu.
4. Finanšu ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām un nevalstiskajām organizācijām sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumu grozījumiem likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" iepriekšējo taksācijas periodu zaudējumu segšanas ierobežošanai.
5. Tieslietu ministrijai izstrādāt un līdz š.g. 1.septembrim iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi", nosakot Valsts zemes dienestam tiesības līdz 2017.gada 1.janvārim aktualizēt ēkas ar kultūrvēsturisko statusu nolietojumu, ja ir konstatēts, ka ēkai ir veikta atjaunošana, bet Kadastra informācijas sistēmā reģistrētais ēkas nolietojums ir lielāks par 30%.
6. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas grafiku izstrādāt priekšlikumus, lai novērstu nepamatotu ziņošanu par darba ņēmēja statusa iegūšanu un ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli precizēšanu.
7. Finanšu ministrijai sadarbībā ar citām institūcijām turpināt diskusijas par valsts kapitālsabiedrībām dividendēs izmaksājamās daļas apmēra paaugstināšanu 2017. gadā (par 2016.gada peļņu).
8. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas grafiku izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā:
8.1. grozījumus Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā un Ceļu satiksmes likumā, lai īstenotu vieglo automobiļu un motociklu reģistrācijas nodokļa reformu un atzīt par spēku zaudējušo likumu "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli";
8.2. grozījumus normatīvajos aktos, lai transportlīdzekļu atsavināšanas darījumus varētu veikt tikai ar tādiem transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Ceļu satiksmes drošības direkcijā.
9. Satiksmes ministrijai saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas grafiku izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā:
9.1. grozījumus Autoceļu lietošanas nodevas likumā, kas paredz svītrot likuma 6.panta 6. un 7. punktā noteiktos atbrīvojumus, kā arī papildināt likuma 1.pielikumu, nosakot, ka autoceļu lietošanas nodeva ir maksājama arī par valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) posmu km 124,10 – 159,24, par valsts reģionālo autoceļu P5 Ulbroka–Ogre posmu km 0,00 – 19,87 un P80 Tīnūži–Koknese posmu km 0,00 – 63,60;
9.2. grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.40 pantā, palielinot sodus par autoceļu lietošanas nodevas pārkāpumiem.
10. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas grafiku izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā un Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas", nosakot pienākumu veikt dabas resursu nodokļa maksājumus arī Daugavas kaskādes HES, kā arī Ūdens apsaimniekošanas likumā, svītrojot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu finansēšanas kārtību, un atcelt Ministru kabineta 2010. gada 16. novembra noteikumus Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība", paredzot attiecīgu ikgadēju budžeta dotāciju Zemkopības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžetā par videi nodarīto kaitējumu 1,452 milj. EUR apmērā un kompensāciju par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem – 1,035 milj. EUR apmērā.
11. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz š.g. 5. augustam iesniegt priekšlikumus par iespējamajām dabas resursu nodokļa likmju izmaiņām tiem dabas resursu nodokļa objektiem, kuriem tās nav pārskatītas kopš 2010.gada vai senāk.
12. Finanšu ministrijai, Labklājības ministrijai un Satiksmes ministrijai izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, saistībā ar fiksētā darbaspēka nodokļa (avansa maksājuma) taksometru nozarē ieviešanu no 2017.gada 1.janvāra.
13. Ekonomikas ministrijai iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plānoto izdevumu apjomu un resursu to segšanai obligātās iepirkumu komponentes līmeņa saglabāšanai noteiktajā līmenī, ja netiek turpināta Subsidētās elektroenerģijas nodokļa piemērošana. Ja netiek piedāvāts alternatīvais risinājums attiecīgi jāsamazina dotācijas obligātās iepirkumu komponentes līmeņa saglabāšanai noteiktajā apmērā par fiskālās ietekmes apmēru subsidētās elektroenerģijas nodokļa atcelšanai 2018.gadā un 2019.gadā attiecīgi -30 milj. EUR un -7 milj. EUR.
14. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju izstrādāt grozījumus likumā "Par akcīzes nodokli" atbilstoši Ekonomikas ministrijas izteiktajiem priekšlikumiem saistībā ar dabasgāzes tirgus atvēršanu un akcīzes nodokļa administrēšanas maiņu un iesniegt Ministru kabinetā līdz 2016.gada 30.decembrim.
15. Kultūras ministrijai izstrādāto likumprojektu "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā" (izsludināts 2016.gada 16.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē, protokols Nr.24 29.§), kas paredz Nacionālai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei tiesības pieņemt lēmumu par piekļuves ierobežošanu interneta mājaslapai, kuru izmanto audiovizuālā materiāla izplatīšanai, pievienot budžetu pavadošo likumprojektu paketei.
16. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas grafiku izvērtēt iespēju un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos apsardzes nozares jomas sakārtošanai, lai novērstu nelegālo nodarbinātību un nodokļu krāpšanās risku.
17. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju sagatavot un saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas grafiku iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām" , grozījumus Kredītiestāžu likumā, grozījumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā, kā arī grozījumus Civilprocesa likumā, paredzot prasības attiecībā uz elektronisko datu apmaiņu starp Valsts ieņēmumu dienestu, kredītiestādēm, maksājumu iestādēm un Tiesu administrāciju par Valsts ieņēmumu dienesta un Zvērināto tiesu izpildītāju izdotajiem izpilddokumentiem.
18. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju sagatavot priekšlikumu Solidaritātes nodokļa likuma reformām, paredzot vairākus risinājuma variantus solidaritātes nodokļa integrācijai citos nodokļos.
19. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas un Satiksmes ministriju sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem Elektroenerģijas nodokļa likumā, kas paredzētu svītrot likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktos elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumus un izvērtēt šā panta otrajā daļā noteikto atbrīvojumu turpmāku piemērošanu.
20. Konceptuāli atbalstīt priekšlikumu paredzēt Maksātnespējas likumā, ka maksātnespējas administratori uz sava vārda atver kontu Valsts kasē, kurā tiek glabāti naudas līdzekļi, kas iegūti no parādnieka mantas izsoles un izsoles dalībnieku ieskaitītās dalības maksas saskaņā ar Maksātnespējas likuma 115.pantu. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt minētā priekšlikuma ieguvumus, izmaksas un tehniskās ieviešanas nosacījumus.
21. Ministrijām līdz 5.augustam iesniegt Finanšu ministrijai papildu priekšlikumus ieņēmumu palielināšanai.

 
50.§
Par ministriju aktuālajiem uzdevumiem

____________________________________

(M.Kučinskis)

Ministru prezidents atsauc jautājuma izskatīšanu.
 

Sēdi slēdz plkst. 16.00


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību