Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 41

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.41

2016.gada 18.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens
Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāve

-

B.Traidase

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Milenberga

Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

1.§

Noteikumu projekts "Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība"

TA-1637 ____________________________________

(J.Reirs, I.Alliks, D.Reizniece-Ozola, J.Endziņš, I.Meņģelsone, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt priekšlikumu ar 2017.gadu palielināt minimālo mēneša darba algu par 10 EUR.
3. Labklājības ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam sagatavot attiecīgu normatīvā akta projektu un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
2.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanai nepieciešamo valsts budžeta finansējumu 2017.-2019.gadam"

TA-955 ____________________________________

(K.Gerhards, K.Šadurskis, E.Beļskis, U.Bisenieks, J.Reirs, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt priekšlikumu precizēt informatīvā ziņojuma 3.tabulā norādīto papildu finansējumu ministrijām sistēmu uzturēšanai, proporcionāli samazinot 2.tabulā minēto sistēmu uzturēšanas finansējuma apjomu un kopumā nepārsniedzot 2017.gadā 3 300 000 EUR, tai skaitā sistēmas personāla izmaksām, kas papildus ir iekļaujams valsts budžeta bāzē.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt informatīvo atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam un precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt Valsts kancelejā.

 
3.§
Informatīvais ziņojums "Par iespējām pārņemt ārstniecības iestāžu valsts galvoto aizdevumu atmaksu"

TA-1748 ____________________________________

(A.Čakša, K.Ketners, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto veselības ministres informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai gadskārtējā budžeta likumprojektā iekļaut attiecīgus deleģējumus Finanšu ministrijai un Veselības ministrijai, lai varētu veikt valsts vārdā galvoto ārstniecības iestāžu saistību kapitalizāciju, veicot pamatkapitāla palielināšanu ar finanšu ieguldījumu.
3. Veselības ministrijai nodrošināt Ludzas novada domes saskaņojumu SIA "Ludzas medicīnas centrs" pamatkapitāla palielināšanai.
4. Finanšu ministrijai gadskārtējā budžeta likumprojektā iekļaut pilnvarojumu finanšu ministram pārņemt valsts galvotās ārstniecības iestāžu saistības, kas atbilst ārstniecības iestāžu valsts galvotā aizdevuma projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras izmantošanas veselības aprūpes pakalpojumu (sabiedrisko pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi) sniegšanai apjomam, uz līdzvērtīgiem vai labākiem nosacījumiem, kā arī paredzēt, ka procentu maksājumi par pārņemtajām saistībām sedzami no valsts budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" un maksimālajā valsts parāda apjomā 2017.gada beigās ir iekļauts pieaugums pārņemto galvoto saistību apmērā.
5. Veselības ministrijai, sagatavojot priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izskatīšanai Saeimā 2.lasījumā, paredzēt Veselības ministrijai apropriāciju resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem ieguldījumu veikšanai ārstniecības iestāžu pamatkapitālā valsts vārdā galvoto ārstniecības iestāžu saistību apmērā.
6. SIA "Kuldīgas slimnīca" valsts galvotā aizdevuma saistības līdz 2017.gada 29.maijam un ārstniecības iestāžu uzkrātos procentus un maksu par valsts galvojuma apkalpošanu, kas aprēķināti no pēdējās procentu samaksas dienas līdz saistību pārņemšanas dienai, nodrošināt no Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 33.07.00 "Valsts galvoto aizdevumu atmaksa".
7. Finanšu ministrijai palielināt Veselības ministrijas valsts budžeta bāzes izdevumus 2019.gadam 7 000 000 EUR apmērā ambulatoro un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai un valsts budžeta apakšprogrammai 31.02.00 "Valsts parāda vadība" 1 575 385 EUR apmērā.
8. Finanšu ministrijai gadskārtējā budžeta likumprojektā pārdalīt no Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 33.07.00 "Valsts galvoto aizdevumu atmaksa" finansējumu 7 000 000 EUR uz Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammām 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" un 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana", kā arī uz valsts budžeta apakšprogrammu 31.02.00 "Valsts parāda vadība" atbilstoši faktiskajai situācijai pārņemot saistības, pamatojoties uz šī protokollēmuma 6.punktu.
9. Finanšu ministrijai likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" 2017.gadam atbilstoši šī protokollēmuma 8.punktam un 2018.gadam pārdalīt no Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 33.07.00 "Valsts galvoto aizdevumu atmaksa" finansējumu 7 000 000 EUR uz Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammām 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" un 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" un 1 243 583 EUR uz valsts budžeta apakšprogrammu 31.02.00 "Valsts parāda vadība".
10. Veselības ministrijai līdz 2016.gada 1.oktobrim sagatavot izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar konkrētiem priekšlikumiem, lai nodrošinātu ambulatoro un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanu.

 

4.§
Rīkojuma projekts "Par ministriju kompetenču sadalījumu Latvijas interešu pārstāvēšanā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas komitejās un darba grupās" un informatīvais ziņojums "Par sarunu noslēgšanu par Latvijas pievienošanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD)"

TA-1655 ____________________________________

(R.Kozlovskis, R.Trokša, K.Šadurskis, J.Reirs, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai ārlietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt šādus prioritāros sadarbības virzienus Latvijas sadarbībai ar OECD:
2.1. produktivitātes veicināšana;
2.2. iekļaujošs un labi funkcionējošs darba tirgus, t.sk., darba tirgum nepieciešamo prasmju attīstīšana;
2.3. cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas;
2.4. cīņa pret korupciju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;
2.5. valsts kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošana.
3. Noteikt Ārlietu ministriju par koordinējošo institūciju Latvijas sadarbībai ar OECD. Ārlietu ministrijai izveidot darba grupu Latvijas sadarbības ar OECD koordinēšanai, t.sk., tajā iekļaujot arī uzņēmēju pārstāvošo organizāciju, sociālo partneru un nevalstisko organizāciju pārstāvjus.
4. Ārlietu ministrijai līdz 2016.gada 31.decembrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar kuru atzīt par spēku zaudējušiem:
4.1. Ministru kabineta 2004.gada 25.augusta rīkojumu Nr.589 "Par Latvijas Republikas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sadarbības politikas pamatnostādnēm" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 136. nr.);
4.2. Ministru kabineta 2013.gada 2.decembra rīkojumu Nr.584 "Par darba grupu sarunām par Latvijas Republikas pievienošanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 236. nr.);
4.3. Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumus Nr.698 "Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) konsultatīvās padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 180. nr.).
5. Ārlietu ministrijai līdz 2017.gada 30.septembrim iesniegt informatīvo ziņojumu par Latvijas dalības OECD pirmā gada izvērtējumu un priekšlikumiem sadarbības vai koordinācijas mehānisma uzlabošanai.
6. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. Atbildīgajām ministrijām aicināt citas kompetentās institūcijas sadarboties, lai nodrošinātu Latvijas interešu pārstāvēšanu OECD komitejās un darba grupās.
8. Atbildīgajām valsts institūcijām, lai sekmētu OECD labākās prakses pārņemšanu to atbildības jomās, izvērtēt nepieciešamību izveidot atbilstošas darba grupas vai iekļaut ar OECD labākās prakses pārņemšanu saistītos jautājumus jau spēkā esošajos sadarbības un uzraudzības formātos.
9. Atbildīgajām valsts institūcijām, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar līdzatbildīgajām institūcijām, nodrošināt nepieciešamo rīcību, t.sk., izmaiņas tiesību aktos, lai ieviestu OECD juridiskos instrumentus, kas tiks apstiprināti pēc Latvijas pievienošanās OECD.
10. Tieslietu ministrijai, Pārresoru koordinācijas centram un Veselības ministrijai iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Informatīvā ziņojuma 1.pielikumā uzskaitīto rekomendāciju ieviešanas progresu pirms attiecīgo pēc iestāšanās ziņojumu izskatīšanas Korporatīvās pārvaldības komitejā un Veselības komitejā.
11. Likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojektā "Par valsts budžetu 2017.gadam" paredzēt finansējumu:
11.1. Ārlietu ministrijas budžeta programmā 02.00.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" Latvijas dalības maksas OECD segšanai 2017.gadā 2 849 300 EUR, 2018.gadā 2 877 800 EUR un 2019.gadā 2 878 400 EUR, tai skaitā programmas ietvaros pārdalot finansējumu 2017. un 2018.gadā 15 100 EUR apmērā un 2019.gadā 15 600 EUR apmērā, kas paredzēts iemaksām OECD Tirdzniecības komitejā un Investīciju komitejā;
11.2. Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" nozares atašeja nozīmēšanai Latvijas pārstāvniecībā OECD un UNESCO 2017.gadā 114 787 EUR, 2018.gadā 101 901 EUR, 2019.gadā 101 901 EUR, tai skaitā pārdalot finansējumu no budžeta programmas 34.00.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" 2017.gadā un turpmāk ik gadu 55 931 EUR apmērā, kas paredzēts iemaksām OECD Konkurences, Patērētāju aizsardzības politikas, Tūrisma, Rūpniecības, inovāciju un uzņēmējdarbības komitejā, kā arī daļējai Latvijas dalības maksājuma segšanai Vietējās ekonomikas un nodarbinātības attīstības (LEED) programmā;
11.3. Finanšu ministrijas budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" nozares atašeja nozīmēšanai Latvijas pārstāvniecībā OECD un UNESCO 2017.gadā 114 787 EUR, 2018.gadā 101 901 EUR, 2019.gadā 101 901 EUR, tai skaitā pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.03.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" 2017.gadā 52 648 EUR apmērā, 2018. un 2019.gadā 53 200 EUR apmērā, kas paredzēts maksājumam OECD Bāzes erozijas un peļņas pārnešanas ierobežošanas projekta mērķa grupai;
11.4. Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 97.01.00 "Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana" nozares atašeja nozīmēšanai Latvijas pārstāvniecībā OECD un UNESCO 2017.gadā 114 787 EUR, 2018.gadā 101 901 EUR, 2019.gadā 101 901 EUR;
11.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta apakšprogrammā 21.20.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" dalības maksas segšanai OECD Īpašā ķīmisko vielu kontroles programmā 2017.gadā 1 826 EUR, 2018.gadā 1 826 EUR, 2019.gadā 1 826 EUR."
12. Atbalstīt finansējuma pārdali no Ekonomikas ministrijas budžeta programmas 34.00.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta apakšprogrammu 21.20.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" Latvijas dalības maksājuma segšanai Vietējās ekonomikas un nodarbinātības attīstības (LEED) programmā 2017.-2019.gadam ik gadu 30 785 EUR apmērā.
13. Ārlietu ministrijai sadarbībā ar atbildīgajām ministrijām sagatavot un līdz 2017.gada 1.martam iesniegt Ministru kabinetā pirmā pusgada izvērtējumu un priekšlikumus par Latvijas un OECD sadarbībai nepieciešamā finansējuma apmēru. Uzaicināt ziņojumu sniegt Latvijas pārstāvniecības OECD un UNESCO vadītājam.

 

5.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadam un ietvaram 2017.–2019.gadam"

TA-1722-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Reirs, L.Meņģelsone, J.Endziņš, P.Vilks, K.Gerhards, A.Cimdars, B.Bāne, A.Čakša, P.Apinis, K.Šadurskis, R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" iekļaut normu, paredzot prognozējamās un dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas kārtību valsts kapitālsabiedrībā un publiski privātajā kapitālsabiedrībā, kurā valsts ir dalībnieks, nosakot, ka minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 2017.gadā (par 2016.gadu) nosaka un aprēķina 85% apmērā no attiecīgās kapitālsabiedrības neto peļņas un 2018.gadā 80% (par 2017.gadu). Savukārt 2019.gadā noteikt 70% (par 2018.gadu), vērtējot katras kapitālsabiedrības stratēģijā noteiktos mērķus. Atcelt Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokola Nr.39 47.§ 5.punkta uzdevumu.
3. Finanšu ministrijai precizēt ieņēmumus no dividendēm 2017.gadā samazinot par 2 500 000 EUR, 2018.gadā samazinot par 1 680 000 EUR un 2019.gadā palielinot par 29 780 000 EUR.
4. Finanšu ministrijai sagatavot un saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas grafiku iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli", kas paredz ka, sākot ar taksācijas periodu, kas sākas 2017.gadā un turpmākajos taksācijas periodos iepriekšējo taksācijas periodu zaudējumus (sākot ar zaudējumiem, kas radušies taksācijas periodā, kas sākās 2008.gadā un turpmākajos taksācijas periodos) ir tiesības segt apmērā, kas nepārsniedz 75% no attiecīgā taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamā ienākuma.
5. Finanšu ministrijai precizēt ieņēmumus no uzņēmumu ienākuma nodokļa 2018. gadā palielinot par 12 500 000 EUR un 2019. gadā palielinot par 11 300 000 EUR.
6. Lai nodrošinātu Vienotā centralizētā kontu reģistra izveidi, Finanšu ministrijai sagatavot un saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas grafiku iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā šādus likumprojektus:
6.1. likumprojekts "Vienotā centralizētā kontu reģistra likums";
6.2. likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts ieņēmumu dienestu"";
6.3. likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā";
6.4. likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā".
7. Uzskatīt, ka ar Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu ir izpildīta Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta sēdes protokola Nr. 38. 49.§ 18. apakšpunktā paredzētā prasība, vienlaicīgi uzdodot turpināt vērtēt solidaritātes nodokļa iespējamo reformu nodokļu pamatnostādņu kontekstā.
8. Finanšu ministrijai sagatavot un saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas grafiku iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, lai, sākot ar 2017.gada 1.janvāri, valsts akciju sabiedrība "Latvijas Loto" varētu paplašināt savu piedāvāto produktu sortimentu izložu un momentloteriju jomā.
9. Finanšu ministrijai precizēt nodokļu un nenodokļu ieņēmumu prognozes, kopējo apjomu 2017. gadā palielinot par 59 345 EUR, 2018. gadā palielinot par 198 255 EUR un 2019. gadā palielinot par 267 389 EUR, t.sk., izložu nodokļa prognozes 2017. gadā palielinot par 58 345 EUR, 2018. gadā par 107 345 EUR un 2019. gadā par 114 345 EUR, izložu un azartspēļu valsts nodevas prognozes 2017. gadā par 1 000 EUR, 2018. gadā par 24 230 EUR un 2019. gadā par 24 230 EUR, ieņēmumu prognozes no dividendēm 2018. gadā palielinot par 66 680 EUR, un 2019. gadā palielinot par 128 814 EUR.
10. Finanšu ministrijai precizēt dabas resursu nodokļa ieņēmumu prognozes 2017., 2018. un 2019. gadā tās palielinot par 1 529 570 EUR katru gadu, t.sk. valsts budžetā nodokļa ieņēmumu prognozes palielinot par 2 152 650 EUR, bet pašvaldību budžetā samazinot par 623 080 EUR.
11. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas grafiku iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumu Dabas resursu nodokļa likumā, nodrošinot papildu ieņēmumus 1,5 milj. EUR apmērā. Ja iesniedzot normatīvo aktu grozījumus netiks nodrošināti papildu ieņēmumi 1,5 milj.EUR, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot priekšlikumu izdevumu samazinājumam par attiecīgo summu, vienlaicīgi samazinot dabas resursu nodokļa ieņēmumu prognozes.
12. Lai nodrošinātu Standartizētu būvniecības pakalpojumu līgumu ieviešanu, Ekonomikas ministrijai sagatavot un saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas grafiku iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Būvniecības likumā.
13. Noteikt, ka pasākumam "Latvijas Valsts Simtgades programma" finansējums 2017.gadā 5 000 459 EUR apmērā, 2018.gadā 10 623 624 EUR apmērā un 2019.gadā 6 699 873 EUR apmērā tiek plānots Kultūras ministrijas jaunizveidotā budžeta apakšprogrammā 22.12.00 "Latvijas Valsts simtgades programma". Finansējums tiks sadalīts starp iesaistītajām ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm pēc Latvijas Valsts simtgades programmas apstiprināšanas Ministru kabinetā.
14. Noteikt, ka Valsts prezidenta kancelejai finansējums pasākumam "Latvijas Valsts Simtgades programma" 2018.gadā 484 000 EUR apmērā tiek plānots tās budžeta programmā 04.00.00 "Valsts prezidenta darbības nodrošināšana".
15. Finanšu ministrijai likumprojektā "Par valsts budžetu 2017. gadam" un likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019. gadam" iekļaut normu, nosakot, ka akciju sabiedrības "Latvijas Valsts Meži" dividendēs izmaksājamā peļņas daļa par 2016. pārskata gadu ir 35 195 000 EUR, par 2017. pārskata gadu ir 32 720 000 EUR un par 2018. pārskata gadu ir 29 200 000 EUR no akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" attiecīgā pārskata gada peļņas. Noteikt, ka 2017., 2018. un 2019. gadam tiek paredzēts papildus finansējums Zemkopības ministrijai 2 700 000 EUR apmērā ik gadu Valsts meža dienesta kapacitātes stiprināšanai, tajā skaitā atlīdzības nodrošināšanai, un Finanšu ministrijai 1 300 000 EUR apmērā ik gadu Valsts ieņēmumu dienesta kapacitātes stiprināšanai, tajā skaitā atlīdzības nodrošināšanai. Finanšu ministrijai precizēt maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu ieņēmumu prognozes 2017.-2019.gadam no akciju sabiedrības "Latvijas Valsts Meži" dividendēs izmaksājamās peļņas daļas.
16. Atbalstīt Tiesībsarga biroja priekšlikumu un paredzēt papildu finansējumu jaunajām politikas iniciatīvām budžeta programmā 01.00.00 "Tiesībsarga birojs": 05_01_A_N "Informācijas centra aprīkojums" 2017.gadā 4 141 EUR apmērā, 2018. un 2019.gadā 924 EUR apmērā ik gadu, lai nodrošinātu elektroniskās bibliotēkas grāmatu krājuma regulāru papildināšanu un video konferenču iekārtas iegādi un 05_02_A_N "Transporta izdevumi izraidāmo personu aptaujai" 2017., 2018. un 2019.gadā 8 980 EUR apmērā ik gadu, lai nodrošinātu transporta izdevumus un pakalpojumu izdevumus par reto valodu tulkošanu.
17. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu un paredzēt papildu finansējumu jaunajām politikas iniciatīvām budžeta programmā 43.00.00 "Satversmes aizsardzība" 2017.gadam 2 461 992 EUR apmērā, 2018.gadam 2 408 562 EUR apmērā un 2019.gadam 2 458 327 EUR apmērā Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšanai (klasificēta informācija).
18. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu samazināt valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumus 2017.gadam 10 505 560 EUR apmērā, 2018.gadam 13 732 385 EUR apmērā un 2019.gadam 14 911 209 EUR apmērā, tai skaitā:
18.1. apakšprogrammā 04.02.00 "Nodarbinātības speciālais budžets" samazināt izdevumus sociālajiem pabalstiem bezdarbnieka pabalsta izmaksām 2017.gadam 10 397 122 EUR apmērā, 2018.gadam 11 324 337 EUR apmērā un 2019.gadam 11 947 038 EUR apmērā, Labklājības ministrijai sagatavojot un saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas grafiku iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" un Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā iekļaušanai valsts budžeta 2017.gadam pavadošo likumprojektu paketē;
18.2. apakšprogrammā 04.02.00 "Nodarbinātības speciālais budžets" palielināt izdevumus 2017.gadam un turpmākajiem gadiem ik gadu 1 174 370 EUR apmērā, tai skaitā izdevumus atlīdzībai 1 034 870 EUR apmērā (tajā skaitā atalgojumam 837 341 EUR) un izdevumus precēm un pakalpojumiem 139 500 EUR apmēra, no Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 07.01.00 "Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana" pārdalot 93 amata vietas (nepārdalot finansējumu), nepalielinot kopējo nozarei plānoto amata vietu skaitu;
18.3. apakšprogrammā 04.04.00 "Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets" samazināt izdevumus sociālajiem pabalstiem slimības pabalsta izmaksām 2017.gadam 2 746 700 EUR apmērā, 2018.gadam 5 151 910 EUR apmērā un 2019.gadam 5 328 033 EUR apmērā, Labklājības ministrijai sagatavojot un saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas grafiku iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" iekļaušanai valsts budžeta 2017.gadam pavadošo likumprojektu paketē;
18.4. lai nodrošinātu šī protokollēmuma 18.1. un 18.3.apakšpunktā minēto likumdošanas izmaiņu ieviešanu, apakšprogrammā 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" palielināt izdevumus pamatkapitāla veidošanai 2017.gadam 274 400 EUR apmērā un 2018.gadam 380 000 EUR apmērā;
18.5. apakšprogrammā 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" palielināt izdevumus 2017.gadam un turpmākajiem gadiem ik gadu 1 189 492 EUR apmērā, tai skaitā izdevumus atlīdzībai 1 089 492 EUR apmērā (tajā skaitā atalgojumam 881 537 EUR), lai nodrošinātu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administratīvās kapacitātes stiprināšanu, novēršot intensīvo personāla mainību, kas rada nesamērīgu papildu slodzi pārējiem darbiniekiem, un nodrošinot darbinieku motivēšanu, izdevumus precēm un pakalpojumiem 50 000 EUR apmērā un izdevumus pamatkapitāla veidošanai 50 000 EUR apmērā, lai nodrošinātu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas tehnoloģiju sistēmas uzturēšanu un neatliekamo izmaiņu veikšanu.
19. Saistībā ar šī protokollēmuma 18.2.apakšpunktā paredzēto amata vietu pārdali atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu novirzīt Labklājības ministrijas pamatbudžeta finansējumu 2017.gadam un turpmākajiem gadiem ik gadu 1 174 370 EUR apmērā, lai nodrošinātu atalgojuma politikas realizāciju, iestāžu darbību un materiāltehnisko bāzi, tai skaitā šādām apakšprogrammām:
19.1. apakšprogrammai 05.62.00 "Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana" izdevumiem precēm un pakalpojumiem 34 545 EUR apmērā;
19.2. apakšprogrammai 07.01.00 "Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana" izdevumiem atlīdzībai 527 897 EUR apmērā (tajā skaitā atalgojumam 427 136 EUR), vienlaikus samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 25 490 EUR apmērā;
19.3. apakšprogrammai 21.01.00 "Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība" izdevumiem atlīdzībai 216 956 EUR apmērā (tajā skaitā atalgojumam 175 545 EUR);
19.4. apakšprogrammai 22.01.00 "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis" izdevumiem atlīdzībai 48 893 EUR apmērā (tajā skaitā atalgojumam 39 561 EUR) un precēm un pakalpojumiem 10 000 EUR apmērā;
19.5. apakšprogrammai 97.01.00 "Labklājības nozares vadība un politikas plānošana" izdevumiem atlīdzībai 241 124 EUR apmērā (tajā skaitā atalgojumam 110 274 EUR), precēm un pakalpojumiem 114 955 EUR apmērā un pamatkapitāla veidošanai 5 490 EUR apmērā.
20. Ņemot vērā Centrālās vēlēšanu komisijas sniegto informāciju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sniegto viedokli, noteikt, ka Centrālajai vēlēšanu komisijai papildu nepieciešamais finansējums vēlēšanu organizēšanas elektroniskā pakalpojuma ieviešanai 2016.gadam 250 889 EUR apmērā tiek nodrošināts no Finanšu ministrijas budžeta programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana", samazinot Valsts ieņēmumu dienesta ēkas Rīgā, Talejas ielā 1, telpu nomas maksai piešķirto finansējumu, savukārt 2017.gadam nepieciešamo finansējumu 349 111 EUR apmērā paredzēt Centrālās vēlēšanu komisijas budžeta programmā 03.00.00 "Pašvaldību vēlēšanas", attiecīgi samazinot finansējumu programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
21. Finanšu ministrijai sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu par līdzekļu pārdali 2016.gadā no Finanšu ministrijas budžeta uz Centrālās vēlēšanu komisijas budžetu un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 2016.gada 30.augusta sēdē.
22. Atbalstīt minimālās algas palielināšanu līdz 380 EUR un zemāko mēnešalgu izlīdzināšanu, precizējot kopējo izdevumu prognozi atbilstoši fiskālās ietekmes aprēķiniem. Finanšu ministrijai aprēķināt paredzamo ietekmi uz ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžetiem un atbilstoši precizēt izdevumu daļu, lai iekļautu nepieciešamo finansējumu ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjomā 2017., 2018. un 2019.gadam. Finanšu ministrijai sagatavot un līdz 2016.gada 1. decembrim iesniegt Ministru kabinetā attiecīgos grozījumus normatīvajos aktos.
23. Atbalstīt papildu finansējuma piešķiršanu 16 900 000 EUR apmērā 2017.gadam un turpmākajiem gadiem ik gadu, tai skaitā 15 130 409 EUR apmērā (Iekšlietu ministrijai 13 000 000 EUR un Tieslietu ministrijai 2 130 409 EUR), lai pilnā apmērā nodrošinātu jaunas darba samaksas sistēmas ieviešanu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, 1 769 591 EUR apmērā Finanšu ministrijai Valsts ieņēmumu dienesta atalgojuma sistēmas pilnveidošanai, attiecīgi par 16 900 000 EUR samazinot finansējumu budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

 

Sēdi slēdz plkst. 11.55


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību