Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 42

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.42

2016.gada 23.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens
Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.13.00

-

L.Milenberga

1.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā"

TA-1174 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Valsts kancelejai likumprojekta izskatīšanas laikā Saeimā konsultēties ar attiecīgo Saeimas komisiju un kopīgi izvērtēt nepieciešamību noteikt vienotu regulējumu jautājumā par valsts pārvaldē nodarbinātajiem izmaksātā atalgojuma publicēšanu.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Stendes ielā 8, Rīgā, pārdošanu"

TA-1455 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-1524 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā""

TA-1474 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1449 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"

TA-1688 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1534 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts zemes vienības nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1536 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1479 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Par Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra sēdes protokola (prot. Nr.80 50.§) "Par Ministru kabineta 2008.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 7.§) "Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"" un rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1539 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.80 50. §) "Par Ministru kabineta 2008.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 7.§) "Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"" un rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"" 2.punktā Finanšu ministrijai doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.septembra noteikumos Nr.639 "Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina papildinformācijas pieejamību SIRENE Latvijas birojam, un kārtība, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju""

TA-1626 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par izmitināšanas centrā ievietotajam aizturētajam ārzemniekam garantēto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un to saņemšanas kārtību"

TA-1624 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.93 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""

TA-1602 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-1680 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" peļņas daļu"

TA-1523 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1478 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru""

TA-1679 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-1720 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1685 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.873 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa vadīšanas tiesību iegūšanu""

TA-1621 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu radioaktīvo atkritumu glabātavai "Radons" Baldones novada Baldones pagasta teritorijā"

TA-1584 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 34.§) "Informatīvais ziņojums "Zemes politikas pamatnostādņu 2008.-2014.gadam gala ietekmes novērtējums"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu

TA-1488 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 34.§) "Informatīvais ziņojums "Zemes politikas pamatnostādņu 2008.-2014.gadam gala ietekmes novērtējums"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.768 "Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība""

TA-1608 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""

TA-1612 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai""

TA-1712 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1026 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"""

TA-1713 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1737 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība""

TA-1739 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"

TA-1660 ____________________________________

(K.Gerhards, J.Dūklavs, D.Melbārde, J.Reirs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu (balsojumā par likumprojekta atbalstīšanu: par - 8 (Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs A.Ašeradens, finanšu ministre D.Reizniece-Ozola, izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis, labklājības ministrs J.Reirs, satiksmes ministrs U.Augulis, veselības ministre A.Čakša, zemkopības ministrs J.Dūklavs, Ministru prezidents M.Kučinskis), pret - 2 (kultūras ministre D.Melbārde, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs K.Gerhards).
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
3. Lūgt Saeimu likumprojektu atzīt pat steidzamu.

 
29.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Elektronisko identifikācijas karšu koncepcijā"

TA-1758 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Ievas Jaunzemes pārcelšanu"

TA-1725 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par elektrotīklu pārvades savienojuma "Igaunijas-Latvijas trešais 330 kV starpsavienojums" pārbūvei un jaunbūvei paredzētās darbības akceptu"

TA-1696 ____________________________________

(O.Bogdanova, A.Ašeradens, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu elektrotīklu pārvades savienojumam "Igaunijas-Latvijas trešais 330 kV starpsavienojums""

TA-1697 ____________________________________

(O.Bogdanova, A.Ašeradens, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.433 "Par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidi Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei""

TA-1640 ____________________________________

(K.Šadurskis, L.Treimane, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektā veikt tehnisku precizējumu atbilstoši saņemtajam Tieslietu ministrijas komentāram un precizēto rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Informācija par situāciju vispārējās izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā"

TA-1374 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt Ministru kabineta 2012.gada 3.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 28.§) "Par situāciju skolēnu sekmībā vispārējā izglītībā" 2.punktā Izglītības un zinātnes ministrijai doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par nacionālajā procedūrā piešķirto patentu kvalitātes uzlabošanas pasākumiem"

TA-1478 ____________________________________

(K.Gerhards, L.Medina, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai līdz 2019.gada 1.septembrim izvērtēt turpmāko rīcību piešķirto patentu kvalitātes uzlabošanas jomā un informēt par to Ministru kabinetu.
3. Atzīmēt, ka Tieslietu ministrijas un Patentu valdes tīmekļa vietnēs tiks ievietota informācija par iespējām piedalīties Patentu valdes īstenotajā pilotprojektā.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas organizēšana pirms slimnīcas etapā atbilstoši Ziemeļeiropas labākajai praksei" īstenošanai"

TA-1710 ____________________________________

(A.Čakša, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Veselības ministrijai (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (turpmāk – NMPD)) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" projekta "Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas organizēšana pirms slimnīcas etapā atbilstoši Ziemeļeiropas labākajai praksei" īstenošanai. Projekta kopējās izmaksas plānotas 7 020 EUR, t.sk. 56,2% Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas finanšu palīdzība (3 947 EUR) un 43,8% nacionālais finansējums (3 073 EUR).
3. Veselības ministrija (NMPD) projekta ieviešanai nepieciešamo finansējumu 3 073 EUR apmērā nodrošinās Veselības ministrijai (NMPD) piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par finansiālā nodrošinājuma nepieciešamību Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu pielāgošanai saistībā ar samazinātu sodu sistēmas ieviešanu pirmreizējas maznozīmīgas pārdeklarēšanas gadījumos" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1747 ____________________________________

(J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmas īstenošanu un Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāti Āfrikas cūku mēra uzraudzības un izplatības ierobežošanas nodrošināšanai"

TA-1749 ____________________________________

(J.Dūklavs, E.Korčagins, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par Pārtikas un veterinārajam dienestam izveidoto 20 papildu amata vietu termiņa pagarināšanu skatīt likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem.
3. Apstiprināt Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmas finansējumu un atļaut Zemkopības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai Pārtikas un veterinārais dienests varētu nodrošināt Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmas izpildi:
3.1. 2016. gadā – 4 322 890 EUR apmērā (tajā skaitā Eiropas Savienības līdzfinansējums 1 717 000 EUR);
3.2. 2017. gadā – 2 843 344 EUR apmērā (tajā skaitā Eiropas Savienības līdzfinansējums 674 622 EUR);
3.3. 2018. gadā – 2 621 673 EUR apmērā (tajā skaitā Eiropas Savienības provizoriskais līdzfinansējums 674 622 EUR);
3.4. 2019. gadā – 2 621 673 EUR apmērā (tajā skaitā Eiropas Savienības provizoriskais līdzfinansējums 674 622 EUR).
4. Zemkopības ministrijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr.652/2014, ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu, un ar ko groza Padomes Direktīvas 98/56/EK, 2000/29/EK un 2008/90/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.178/2002, (EK) Nr.882/2004 un (EK) Nr.396/2005, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/128/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1107/2009 un atceļ Padomes Lēmumus 66/399/EEK, 76/894/EEK un 2009/470/EK, nodrošināt, lai valsts budžetā daļēji tiktu atgūti Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmai izlietotie līdzekļi.
5. Zemkopības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par līdzekļu pārdali no 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Zemkopības ministrijas 70.06.00 apakšprogrammu "Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai" Eiropas Komisijas līdzfinansētās programmas Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmas izpildes nodrošināšanai.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas" sagatavošanas progresu"

TA-1661-IP ____________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt VAS "Latvijas dzelzceļš" priekšlikumu, ka turpmākā projekta iesnieguma sagatavošanas procesā padziļināta izpēte projekta izmaksu - ieguvumu analīzes ietvaros tiek veikta daudzkritēriju analīzes ietvaros izvēlētajām projekta 1.posma alternatīvām.
3. Aicināt VAS "Latvijas dzelzceļš" projekta izmaksu - ieguvumu analīzes ietvaros izvērtēt Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Stratēģisko investīciju fonda atbalsta iespējas projekta ietvaros.
4. Aicināt Satiksmes ministriju pēc VAS "Latvijas dzelzceļš" ziņojuma Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes sēdē par Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekta sagatavošanas progresu un projekta izmaksu – ieguvumu analīzes rezultātiem līdz 2016.gada 31.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā aktualizētu informatīvo ziņojumu par projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas" sagatavošanas progresu.
 
40.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 2.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 38.§) "Par informatīvo ziņojumu "Par Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 68.§) "Par militārās pieredzes un kaujas pieredzes gūšanas ierobežošanas pasākumiem" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1411-DV

 

Dienesta vajadzībām
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" reorganizāciju" un rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības iegūšanu akciju sabiedrībā "Conexus Baltic Grid""

TA-1746-IP

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 

Sēdi slēdz plkst. 14.20


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību