Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 43

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.43

2016.gada 30.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens
Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

I.Aile

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu""

TA-1692 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.254 "Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas""

TA-1695 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" vispārējo stratēģisko mērķi"

TA-1733 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 1.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai par valsts īpašuma privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksājumi valsts budžetā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1736 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 1.§) 2.punktā Ekonomikas ministrijai dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 1.februārim.
 
5.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 14.§) "Par Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 13.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, tā izsniegšanas un uzskaites kārtību"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1729 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 14.§) 3.punktā Ekonomikas ministrijai dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 31.decembrim.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"

TA-1770 ____________________________________

(A.Zitcere, K.Zariņa, V.Bergs, D.Reizniece-Ozola, G.Dirveika, M.Kučinskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju atkārtoti izvērtēt likumprojektā ietvertās normas, un finanšu ministrei līdz 2016.gada 2.septembrim iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem""

TA-1738 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""

TA-1684 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Padziļinātās sadarbības programmas komisiju"

TA-1735 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.839 "Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums""

TA-1652 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1563 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""

TA-1702 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi""

TA-1703 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījums Jūras kodeksā"

TA-1663 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
15.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2.pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi"

TA-1766 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""

TA-1743 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, J.Jurkāns, L.Medina, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Tiesu ekspertu padomes nolikums"

TA-1751 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija rīkojumā Nr.232 "Par Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepciju""

TA-1682 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2.pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi"

TA-1780 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumi stājas spēkā nākamā pilnā kalendārā mēneša pirmajā datumā pēc tam, kad Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par valsts atbalsta nosacījumu atbilstību Eiropas Savienības iekšējā tirgus nosacījumiem.
3. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2.pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" projektu iesniegumu atlasi izsludināt tikai pēc informācijas saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, ka no Eiropas Komisijas saņemts apstiprinājums par grozījumiem darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" un darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2.pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" ietvaros plānoto pasākumu atbilstību valsts atbalsta nosacījumiem.
4. Nepieciešamības gadījumā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2.pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" grozījumiem.

 
20.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"

TA-1812 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"

TA-1814 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.739 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1811 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-1790 ____________________________________

(K.Ketners, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai likumprojektā "Par valsts budžetu 2017.gadam" izveidot jaunu valsts budžeta 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmu, paredzot finansējumu 34 324 450 EUR apmērā veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanai, vienlaikus likumprojektā "Par valsts budžetu 2017.gadam" paredzot pantu, ka valsts budžeta 74.resorā "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" rezervēto finansējumu 34 324 450 EUR apmērā finanšu ministrs pārdala Veselības ministrijai pēc tam, kad Ministru kabinets ir apstiprinājis finansējumu veselības reformas pasākumu īstenošanai 2017.gadā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-1810 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par Ingu Alliku"

TA-1765 ____________________________________

(J.Reirs, D.Reizniece-Ozola, I.Alliks, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1818 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-1775 ____________________________________

(D.Melbārde, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2.pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi"

TA-1642 ____________________________________

(K.Šadurskis, S.Šmīdlere, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Līdz darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2.pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (turpmāk – pasākums) projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē un finansējuma nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai (Valsts izglītības satura centram) nepieciešamo finansējumu, kas kopsummā nepārsniedz 30000 EUR 2017.gadā, projekta attiecināmo izmaksu segšanai finansēt no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 42.01.00 "Iestāžu darbības nodrošināšana". Pēc finansējuma pārdales no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" apstiprinātā projekta īstenošanai Izglītības un zinātnes ministrijai (Valsts izglītības satura centram) nodrošināt veikto izdevumu pārgrāmatošanu uz pasākuma projekta īstenošanai Valsts kasē atvērto pamatbudžeta izdevumu kontu. Pārgrāmatošanu nodrošina tā saimnieciskā gada ietvaros, kad ir veikti izdevumi.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja pasākuma izmaksas, kas veiktas laika posmā līdz projekta iesnieguma apstiprināšanai, varētu netikt vai netiek attiecinātas no Eiropas Sociālā fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem, un finansiālo ietekmi un sniegts apraksts par iespējamo risinājumu, lai turpinātu attiecīgā projekta īstenošanu.

 
29.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Elektronisko identifikācijas karšu koncepcijā"

TA-1758 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju un Iekšlietu ministriju mēneša laikā sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā izvērtējumu par iespējamiem sertifikācijas pakalpojumu finansēšanas risinājumiem.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.477 "Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība""

TA-1828 ____________________________________

(I.Dundure, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Latvijas Pašvaldību savienības pārstāves sniegto informāciju, ka Latvijas Pašvaldību savienība noteikumu projektu nesaskaņo un jautājums tiks iekļauts sarunās ar Finanšu ministriju par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem"

TA-1829 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

TA-1847 ____________________________________

(I.Aile, B.Bāne, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai tehniski precizēt likumprojektu un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Valsts kancelejai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2017.gada 1.septembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma grozījumu ietekmi un sasniegtajiem rezultātiem, kā arī priekšlikumus par vienotās atlīdzības sistēmas pilnveidi valsts pārvaldē.

 
33.§
Konceptuāls ziņojums "Ietekmes pēcpārbaudes ieviešana"

TA-1731 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
34.§
Pamatnostādņu projekts "Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020.gadam un to īstenošanas plāns"

TA-1648 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
35.§
Konceptuāls ziņojums "Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai"

TA-1820 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par nepilngadīgo kriminālatbildības sistēmas reformu"

TA-1817 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt darba turpināšanu nepilngadīgo kriminālatbildības sistēmas reformēšanai, lai samazinātu tradicionālajai kriminālatbildības sistēmai pakļauto nepilngadīgo skaitu.
3. Tieslietu ministrijai, izpildot ar Ministru kabineta 2016.gada 3.maija rīkojumu Nr.275 "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai" apstiprinātā Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai pasākumu Nr.46.5 par nepilngadīgo kriminālatbildības reformas īstenošanu un ieviešot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 11.maija Direktīvu 2016/800/ES par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā, izstrādāt nepieciešamos grozījumus Krimināllikumā un Kriminālprocesa likumā, un citos saistītajos normatīvajos aktos un līdz 2018.gada 1.septembrim noteiktā kārtībā iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
37.§
Viedokļu projekti Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai (par integrācijas, diasporas un patvēruma politikas pilnveidi)

TA-1320 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
38.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā 2016.gada 2.-3.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1840-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā sanāksmē 2016.gada 2.-3.septembrī.
 
39.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu armijas Eiropā saprašanās memorandu par piekļuvi Garkalnes dzelzceļa stacijai un tās lietošanu"

TA-1831 ____________________________________

(K.Šadurskis, U.Augulis, J.Karlsbergs, L.Medina, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Aizsardzības ministrijai steidzami papildināt noteikumu projekta anotāciju, ņemot vērā Tieslietu ministrijas pārstāves priekšlikumu, un iesniegt to Valsts kancelejā.
3.Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Pilnvarot Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāju parakstīt Saprašanās memorandu.
5. Aizsardzības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2016.gada 13.septembra sēdē Satiksmes ministrijas atzinumā minēto rīkojuma projektu.
6. Aizsardzības ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju izvērtēt nepieciešamību sagatavot atsevišķu dokumentu par institūciju kompetences sadalījumu Saprašanās memoranda īstenošanai.

 
40.§
Rīkojuma projekts "Par Nacionālo pretterorisma plānu"

255-s ___________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (slepeni).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.00


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību