Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 46

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.46

2016.gada 20.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Instrukcijas projekts "Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs"

TA-1948 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka instrukciju paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 7.decembra rīkojumā Nr.768 "Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes personālsastāvu""

TA-1924 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1899 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārvaldes uzdevuma – zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu slēgšana, šo līgumu izpildes kontrole un neizpirktās zemes nodošana pašvaldību īpašumā – deleģēšanu"

TA-1922 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas uzdevuma deleģēšanu"

TA-1921 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu kontu, kuros veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem un dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, apkalpošanas uzdevuma deleģēšanu"

TA-1898 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumos Nr.445 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem""

TA-1882 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 2.septembra noteikumos Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai""

TA-1883 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.820 "Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus, kā arī kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu""

TA-1705 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Tiešās pārvaldes iestāžu rīkotajos iepirkumos izvirzāmās preču un pakalpojumu energoefektivitātes prasības"

TA-1860 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.519 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām""

TA-1859 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 2.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1839 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 2.§) 3.punktā Ekonomikas ministrijai dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 1.septembrim.
 
13.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes Protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes 2002.gada 31.janvārī noslēgto konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem"

TA-1771 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes Protokola, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes 2002.gada 31.janvārī noslēgto konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (turpmāk – Protokols), projekta parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Pilnvarot finanšu ministru parakstīt Protokolu.
4. Finanšu ministrijai pēc Protokola parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
14.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tā protokolu"

TA-1824 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības līguma par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem (turpmāk – Līgums) un tā Protokola projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot finanšu ministru parakstīt Līgumu un tā Protokolu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Finanšu ministrijai pēc Līguma un tā Protokola parakstīšanas iesniegt tos Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Līgumu, tā Protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.263 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā tiek identificētas personas, kas iesniedz elektroniskos dokumentus""

TA-1768 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumos Nr.1098 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem""

TA-1762 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums"

TA-1589 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi""

TA-1891 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1967 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-1895 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-1634 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Antūži C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 011 0428) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 011 0402) 0,64 ha platībā – un nekustamā īpašuma "Antūži" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 011 0095) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 011 0403) 0,27 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 6 188,00 EUR;
2.2. nekustamā īpašuma "Margas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 008 1160) – zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 1160) – daļu 0,09 ha platībā un 0,42 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 11 220,00 EUR (2,20 EUR par vienu kvadrātmetru);
2.3. nekustamo īpašumu "Mārītes C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 008 3116) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 2053) 0,50 ha platībā – un nekustamā īpašuma "Mārītes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 008 0660) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 2033) 0,60 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 2043) 0,55 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 48 190,00 EUR;
2.4. nekustamā īpašuma "Rāmavas iela 20" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 004 0176) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 004 0176) daļu 0,0529 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) Rāmavas ielā 20, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 4 872,51 EUR. Minētās zemes vienības daļas (0,0529 ha platībā) tirgus vērtība ir 4 809,00 EUR (9,09 EUR par vienu kvadrātmetru), ar nekustamo īpašumu saistītās mežaudzes vērtība ir 63,51 EUR.

 
22.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-1635 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamā īpašuma "Daugaviņas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 0038) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0040) daļu 0,47 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 1176) 1,18 ha platībā Ievu ielā 2, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 32 285,09 EUR:
2.1.1. zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0040) daļas 0,47 ha platībā tirgus vērtība ir 5 687,00 EUR (1,21 EUR par vienu kvadrātmetru), ar nekustamo īpašumu saistītās mežaudzes vērtība ir 3 485,79 EUR;
2.1.2. zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 1176) 1,18 ha platībā tirgus vērtība 14 278,00 EUR, ar nekustamo īpašumu saistītās mežaudzes vērtība ir 8 834,30 EUR;
2.2. nekustamā īpašuma "Lielais Kārkliņš" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 0098) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0098) daļu 2,62 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 40 751,66 EUR. Zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0098) daļas 2,62 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) tirgus vērtība ir 31 440,00 EUR (1,20 EUR par vienu kvadrātmetru), ar nekustamo īpašumu saistītās mežaudzes vērtība ir 9 311,66 EUR;
2.3. nekustamā īpašuma "Mazais Kārkliņš" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 0097) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0097) daļu 0,02 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 316,00 EUR (1,58 EUR par vienu kvadrātmetru);
2.4. nekustamā īpašuma "Sidrabaines" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 0816) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0816) daļu 0,0012 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 114,00 EUR (9,50 EUR par vienu kvadrātmetru);
2.5. nekustamā īpašuma "Skultes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 0260) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0263) daļu 2,45 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 52 046,80 EUR. Zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0263) daļas 2,45 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) tirgus vērtība ir 29 645,00 EUR, ar nekustamo īpašumu saistītās mežaudzes vērtība ir 22 401,80 EUR.

 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

TA-1683 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
24.§
Noteikumu projekts "Tiesu informatīvās sistēmas noteikumi"

TA-1744 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.338 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta apliecības un žetona paraugu un dienesta apliecības un žetona izsniegšanas un nodošanas kārtību""

TA-1866 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Kārtībā, kādā veic aizturētā patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaudi un sanitāro apstrādi, kā arī reģistrē to rezultātus"

TA-1827 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 22.maija noteikumos Nr.361 "Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem""

TA-1806 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.960 "Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību""

TA-1753 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.694 "Ābolu un bumbieru sidra obligātās nekaitīguma, kvalitātes un papildu marķējuma prasības""

TA-1904 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali sociālo pakalpojumu nodrošināšanai labklājības nozarē"

TA-1988 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

TA-1971 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Likumprojekts "Par Partnerattiecību nolīgumu par attiecībām un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jaunzēlandi, no otras puses"

TA-2018 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Partnerattiecību nolīguma par attiecībām un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jaunzēlandi, no otras puses (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci S.Pavļutu-Deslandes parakstīt Nolīgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Ārlietu ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
33.§
Likumprojekts "Par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Austrāliju, no otras puses"

TA-2022 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Pamatnolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Austrāliju, no otras puses (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci S.Pavļutu-Deslandes parakstīt Nolīgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Ārlietu ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par Ivaru Kassali"

TA-2019 ____________________________________

(A.Ašeradens, I.Kassalis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Konceptuāls ziņojums "Par Latvijas nacionālās standartizācijas sistēmas pilnveidošanu"

TA-1745 ____________________________________

(A.Ašeradens, E.Šaicāns, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu" un rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" peļņas daļu"

TA-1841 ____________________________________

(P.Vilks, I.Jaunzeme, N.Grinbergs, N.Tirāns, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2016.gada 30.jūnijam"

TA-1825 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju un saistībā ar to, ka tiesvedības procesu turpināšana nav lietderīga, jo parādniekiem nav līdzekļu, uz ko būtu vēršama parāda piedziņa, atļaut Sabiedrības integrācijas fondam neturpināt līdzekļu atguvi šādos PHARE / Pārejas programmas projektos: Nr.2002/000-590-01-01/1-25/24, Nr.2002/000-590-01-02/Mac7/1, Nr.2005/017-495-03-01/2-59/24 un Nr.2002/000-590-01-02/Mic54/25 un norakstīt finansējumu 92 893,14 EUR apmērā valsts budžeta zaudējumos.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas 63.07.00 apakšprogrammu "Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu (2007-2013)" Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/044 "Starpdisciplināra jauno zinātnieku grupa Latvijas purvu un to resursu izpētei, ilgtspējīgai izmantošanai un aizsardzībai (PuReST)", Nr.1DP/1.1.2.1.1/11/IPIA/VIAA/002 "Atbalsts RTU maģistra studiju programmu īstenošanai II" un Nr.1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014 "Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas" attiecināmo izdevumu segšanai 14 364 EUR apmērā saistībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras pieņemto lēmumu par labu finansējuma saņēmējam pēc tā sūdzības par neatbilstību lēmumu.
4. Balstoties uz informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju par apzinātiem aktuāliem un vēl nepabeigtiem neatbilstību lēmumu apstrīdēšanas, pārsūdzību un tiesvedību gadījumiem, noteikt, ka gadījumā, kad stājies spēkā finansējuma saņēmējam labvēlīgs lēmums un ir nepieciešams nodrošināt faktiskos izdevumus no valsts budžeta, tad viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas, bet pirms paziņošanas finansējuma saņēmējam, Valsts kancelejai un ministrijai kā atbildīgajai par attiecīgās ministrijas institucionālajā padotībā esošo atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi jāsagatavo attiecīgs informatīvais ziņojums, kurā norādīts argumentēts apraksts par gadījumu un finansiālo ietekmi, ar priekšlikumu lēmuma pieņemšanai par finansējuma pārdali no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai". Informatīvo ziņojumu noteiktā kārtībā saskaņot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu.
5. Atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm šī protokollēmuma 4.punktā minētajos gadījumos pēc 2016.gada 31.marta, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 30.novembrim iesniegt maksājumu rīkojumus Valsts kasē saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumu Nr.1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība" 27.punktu, savukārt gadījumos, kad stājies spēkā finansējuma saņēmējam, kas ir valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions, labvēlīgs lēmums, saskaņā ar minēto noteikumu 30.punktu.
6. Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši šī protokollēmuma 5.punktam veiktos izdevumus Valsts kasei kā sertifikācijas iestādei ir tiesības iekļaut noslēguma izdevumu deklarācijā Eiropas Komisijai, ja par izdevumu deklarēšanas nepieciešamību ir savstarpēji vienojušās Finanšu ministrija kā vadošā iestāde, Valsts kase kā sertifikācijas iestāde un Finanšu ministrija kā revīzijas iestāde, ar mērķi nodrošināt ES fondu līdzekļu pieprasīšanu no Eiropas Komisijas pilnā apmērā.
7. Ņemot vērā Eiropas Komisijas audita Nr.2013/LV/REGIO/C2/1242/1 ziņojumā norādīto un Eiropas Komisijas vēstulēs (Nr. Ares(2015)5588121 – 04/12/2015 un Nr. Ares(2016)3230782 – 06/07/2016) iekļauto gala slēdzienu par finanšu korekcijas piemērošanu 5% apmērā no iepirkuma līguma summas visos projektos, kuros iepirkuma līguma cena ir virs Komisijas 2015.gada 15.decembra Regulā (ES) 2015/2341, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK attiecībā uz tās piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās un Komisijas 2015.gada 15.decembra Regulā (ES) 2015/2342, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/18/EK attiecībā uz tās piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās noteiktajām robežvērtībām un kur iepirkuma dokumentācijā ir bijusi iekļauta prasība uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi pretendentam nodrošināt speciālistus, kuri ir ieguvuši sertifikāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā, uzskatīt par atgūtiem visos ES fondu 2007.-2013.gada plānošana perioda konkrētajos projektos neatbilstoši veiktus izdevumus kopumā 18 283 773 EUR apjomā atbilstoši katra projekta iepirkuma līguma attiecināmo izmaksu summas finansējuma avotu dalījumam.
8. Ņemot vērā nepieciešamību uzlabot būvspeciālistu sertifikācijas procesu Latvijā, Ekonomikas ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt profesionālās kvalifikācijas atzīšanas un būvspeciālistu kompetences novērtēšanas procesa ilgumu un attiecīgo jomu regulējošajos normatīvajos aktos ietvertos nosacījumus, kas ietekmē investīciju projektu iepirkumu veikšanu, un Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izstrādāt un līdz 2016.gada 1.decembrim iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus turpmākajai rīcībai.
9. Ņemot vērā turpmākos gados sagaidāmo ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas pieaugošo intensitāti un nepieciešamību sabalansēt investīciju faktoru pieprasījumu – piedāvājumu, tai skaitā darbaspēka pieejamību un kapacitāti nozaru griezumā (īpaši būvniecībā), Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar iesaistītām nozaru ministrijām un nozaru speciālistiem veikt analīzi par kopumā valstī sagaidāmām publiskām un privātām investīcijām un nepieciešamo resursu pieejamību un ietekmi uz tirgus cenu un kvalitāti, analizējot ekonomikas pārkaršanas riskus. Ekonomikas ministrijai, balstoties uz veikto analīzi, līdz 2016.gada 31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par secinājumiem un konkrētiem priekšlikumiem nepieciešamai rīcībai, lai novērstu vai mazinātu ekonomikas pārkaršanas riskus un sabalansētu Kohēzijas politikas ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda optimālu investīciju plūsmu.


 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"

TA-1853 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta apakšprogrammas 67.06.00 "Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana" ietvaros paredzētā līdzfinansējuma piešķiršanu"

TA-1843 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Kultūras ministrijai uzņemties jaunas budžeta saistības Eiropas Savienības programmas "Kultūra" (2007.-2013.gads), programmas "Radošā Eiropa" (2014.-2020.gads) apakšprogrammas "Kultūra" un programmas "Eiropa pilsoņiem" (2014.-2020.gads) 1.atbalsta darbības "Eiropas vēstures piemiņas pasākumi" ietvaros no 2017.gada līdz 2021.gadam, katru gadu 86 318 EUR apmērā, līdzfinansējuma konkursa nodrošināšanai Eiropas Savienības programmas "Kultūra" (2007.-2013.gads), programmas "Radošā Eiropa" (2014.-2020.gads) apakšprogrammas "Kultūra" un programmas "Eiropa pilsoņiem" (2014.-2020.gads) 1.atbalsta darbības "Eiropas vēstures piemiņas pasākumi" ietvaros atbalstītajiem projektiem.
3. Kultūras ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minētā līdzfinansējuma konkursa īstenošanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" no valsts budžeta apakšprogrammas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammu 67.06.00 "Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana" un paredzot Kultūras ministrijas budžetā ilgtermiņa saistības no 2017. līdz 2021.gadam 431 590 EUR, ik gadu 86 318 EUR apmērā apakšprogrammā 67.06.00 "Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana".

 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumu ietekmi uz pašvaldību budžetiem"

TA-1873 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka pašvaldībām ne retāk kā reizi gadā no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" kompensējami faktiskie izdevumi, kas radušies, sniedzot finansiālo un materiālo palīdzību bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumiem (turpmāk - faktiskie izdevumi) par laika periodu no 2016.gada 1.janvāra.
3. Noteikt, ka pašvaldībām no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" kompensējami faktiskie izdevumi, kas pašvaldībām radušies, sniedzot sociālos pakalpojumus, sociālo palīdzību un atbalstu, kas noteikti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos un attiecīgās pašvaldības saistošajos noteikumos.
4. Noteikt, ka pašvaldībām radušies faktiskie izdevumi kompensējami no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" divu gadu laika periodā no bēgļa vai personas ar alternatīvo statusu statusa iegūšanas brīža, bet par nepilngadīgiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu bez pavadības faktiskie izdevumi kompensējami līdz viņu 24 gadu vecumam.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt pašvaldību iesniegtos pieprasījumus par pašvaldībām kompensējamiem faktiskajiem izdevumiem, sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā"

TA-1930 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, K.Zariņa, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
42.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli""

TA-1931 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

TA-1979 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
44.§
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

TA-1952 ____________________________________

(J.Reirs, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"

TA-1953 ____________________________________

(J.Reirs, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai precizēt likumprojektu, paredzot, ka likums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri, un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
46.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām""

TA-1956 ____________________________________

(J.Reirs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
47.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""

TA-1957 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu, ka Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokollēmuma (prot.Nr.41 5.§) 18.3.apakšpunktā apakšprogrammā 04.04.00 "Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets" noteiktais izdevumu samazinājums sociālajiem pabalstiem slimības pabalsta izmaksām 2017.gadam 2 746 700 EUR apmērā, 2018.gadam 5 151 910 EUR apmērā un 2019.gadam 5 328 033 EUR apmērā tiek precizēts, nemainot izdevumu sociālajiem pabalstiem plānoto kopējo apmēru apakšprogrammā 04.04.00 "Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets", samazinot izdevumus slimības pabalsta izmaksām 2017.gadam 2 746 700 EUR apmērā, 2018.gadam 3 768 904 EUR apmērā un 2019.gadam 3 948 125 EUR apmērā, maternitātes pabalsta izmaksām 2018.gadam 453 313 EUR apmērā un 2019.gadam 448 115 EUR apmērā, paternitātes pabalsta izmaksām 2018.gadam 36 923 EUR apmērā un 2019.gadam 39 175 EUR apmērā un vecāku pabalsta izmaksām 2018.gadam 892 770 EUR apmērā un 2019.gadam 892 618 EUR apmērā.

 
48.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""

TA-1958 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
49.§
Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā"

TA-1938 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
50.§
Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā"

TA-1937 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
51.§
Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"

TA-1929 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
52.§
Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā"

TA-1954 ____________________________________

(J.Reirs, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrijai nav iebildumu pret likumprojektu.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
53.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

TA-1959 ____________________________________

(J.Reirs, J.Muižniece, P.Leiškalns, L.Medina, M. Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Labklājības ministrijai steidzami precizēt likumprojektu, ņemot vērā sniegto informāciju par likumprojekta saskaņošanu ar Finanšu ministriju, papildināt likumprojekta anotāciju ar izvērstu skaidrojumu par likumprojektā ietvertā normatīvā regulējuma būtību, un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
5. Satiksmes ministrijai sagatavot un satiksmes ministram divu nedēļu laikā no likumprojekta pieņemšanas dienas iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 3.jūlija noteikumos Nr.468 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem", nosakot, ka licences kartīte taksometram tiek izsniegta, ja par konkrēto taksometru ir veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājums 130 EUR apmērā par kalendāra mēnesi.
6. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministram divu mēnešu laikā no likumprojekta pieņemšanas dienas iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu:
6.1. grozījumus Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem";
6.2. grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”.
7. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju izvērtēt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājuma par taksometru ieviešanas gaitu un sasniegtos rezultātus un līdz 2020.gada 1.jūnijam iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu.

 
54.§
Likumprojekts "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"

TA-1949 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, I.Aire, J.Reirs, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. kopīgi ar Tieslietu ministriju izvērtēt iespēju precizēt likumprojekta tekstu atbilstoši Tieslietu ministrijas priekšlikumam;
2.2. precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
 
55.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

TA-1950 ____________________________________

(L.Medina, M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
56.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""

TA-1955 ____________________________________

(J.Reirs, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
57.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

TA-1964 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai precizēt likumprojektu, paredzot, ka likums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri, un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
58.§
Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"

TA-1947 ____________________________________

(K.Gerhards, L.Meņģelsone, G.Lukstiņa, S.Poželaite-Šavļuga, M.Strādere, E.Goša, S.Krivmane, I.Rūtiņš, D.Siliņa, D.Paškovskis, D.Reizniece-Ozola, A.Ozola, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2016.gada 27.septembra sēdē.
2. Pieņemt zināšanai sociālo partneru un nevalstisko organizāciju pārstāvju izteiktos viedokļus.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot aktualizētus priekšlikumus grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā un saskaņot tos ar Finanšu ministriju, kā arī informēt par tiem Latvijas Darba devēju konfederāciju, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2016.gada 23.septembrim iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā.

 
59.§
Likumprojekts "Grozījums Energoefektivitātes likumā"

TA-1997 ____________________________________

(A.Ašeradens, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
60.§
Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"

TA-2005 ____________________________________

(A.Ašeradens, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
61.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""

TA-1935 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
62.§
Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"

TA-1992 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Olafsone, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
63.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2015 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, Ē.Kalnmeiers, L.Medina, L.Bērziņa, Dz.Rasnačs, I.Runča, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju izvērtēt risinājuma iespējas, lai novērstu iespējamu normu dublēšanos tiesiskajā regulējumā, kā arī sadarbībā ar Latvijas Grāmatvežu asociāciju izvērtēt pamatojumu atšķirīga pienākumu un atbildības apjoma noteikšanai grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējiem un grāmatvežiem, kuri ir uzņēmumu darbinieki. Finanšu ministrijai, ņemot vērā izvērtējuma rezultātus, attiecīgi precizēt likumprojektu un līdz 2016.gada 23.septembrim iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2016.gada 27.septembra sēdē.

 
64.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

TA-2032 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
65.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos neformālajā 2016.gada 22.-23.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2042 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kreitus, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos neformālajā sanāksmē 2016. gada 22.- 23.septembrī.
 
66.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0547

TA-2016-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0547.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
67.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0548

TA-2026-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Veselības ministrijas iesniegto nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0548.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
68.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 22.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/4221

TA-2027-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/4221.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
69.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 22.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/2088

TA-2051-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/2088.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2017.gada 31.janvārim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā", lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 19.maija Direktīvas 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti prasību pareizu pārņemšanu un piemērošanu.
 
70.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālajā 2016.gada 26.–27.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2068-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministram R.Bergmanim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālajā sanāksmē 2016.gada 26.-27.septembrī.
 
71.§
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Valmieras stikla šķiedra" akciju pārdošanas nosacījumiem"

TA-1884-IP _________________________________

(A.Ašeradens, I.Gailīte, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt rīkojuma projektu atbilstoši Ekonomikas ministrijas 2016.gada 20.septembra vēstulē Nr.743-6-8142-ip minētajam, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
72.§
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Grindeks" akciju pārdošanas nosacījumiem"

TA-1887-IP _________________________________

(A.Ašeradens, I.Gailīte, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt rīkojuma projektu atbilstoši Ekonomikas ministrijas 2016.gada 20.septembra vēstulē Nr.743-6-8142-ip minētajam, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
73.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar akciju sabiedrību "Elektroniskie sakari""

TA-1440-IP _________________________________

(K.Gerhards, R.Kronbergs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Ievērojot informatīvajā ziņojumā sniegto vērtējumu, atbalstīt valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" un saglabāt tās pašreizējo juridisko statusu ar 100 procentiem valsts kapitāldaļu.
3. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 1.panta pirmās daļas 18.punktu un 7.pantu, noteikt valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" vispārējo stratēģisko mērķi – nodrošināt racionālu un efektīvu radiofrekvenču spektra un numerācijas resursu pārvaldi elektronisko sakaru nozarē, pilnveidot radiofrekvenču pārvaldības mehānismu, nodrošināt nepārtrauktu radiofrekvenču spektra uzraudzību un efektīvu frekvenču resursu plānošanu.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai turpināt pildīt valsts kapitāla daļu turētāja pienākumus.

 
74.§
Informatīvais ziņojums "Par noteiktā daudzuma vienību pārdošanas līguma izpildi"

TA-1875-IP _________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
75.§
Rīkojuma projekts "Par grozījumiem valsts galvotajā 2011.gada 9.jūnija aizdevuma līgumā Nr.JE11050, kas noslēgts starp SIA "Latvijas Piens" un AS "SEB banka""

TA-2021-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.20


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību