Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 48

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.48

2016.gada 27.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens
Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

I.Aile

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1625 "Kārtība, kādā aprēķina kadastrālās vērtības daļu nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām""

TA-1851 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Par Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām"

TA-1991 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Pilnvarot nacionālo militāro pārstāvi Sabiedroto spēku Transformācijas komandiera štābā Norfolkā pulkvedi A.Mežoru parakstīt paziņojumus par pievienošanos.
3. Aizsardzības ministrijai pēc paziņojumu parakstīšanas iesniegt tos Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot paziņojumus un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par piešķirtā finansējuma "Sadarbības ar diasporu stiprināšana, diasporas ieguldījuma Latvijas attīstībā veicināšana, vēstniecību sadarbības ar diasporu paplašināšana un Pilsonības likuma grozījumu īstenošana" izmantošanu"

TA-2014 ____________________________________

(A.Ašeradens, A.Sjanīts, D.Melbārde, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Rūpniecības produktu kodu saraksta noteikumi"

TA-1724 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par neprivatizētās valsts dzīvojamās mājas Skolas ielā 4, Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā, nodošanu Raunas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1803 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Rosība" Barkavas pagastā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1675 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1732 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.2 "Čiekuri" Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"

TA-1855 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aicināt Alūksnes novada pašvaldību nekustamo īpašumu ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda sešu mēnešu laikā pēc rīkojuma pieņemšanas dienas.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1800 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Par Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 43.§) "Informatīvais ziņojums par pasākumiem makroekonomiskās situācijas stabilizācijai 2008.-2009.gadam" 6.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1995 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 43.§) "Informatīvais ziņojums par pasākumiem makroekonomiskās situācijas stabilizācijai 2008.-2009. gadam" 6.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""

TA-1799 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju izbeigt līdzdalību un uzsākt reorganizāciju"

TA-1940 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1781 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Imperatora ielā 8, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1783 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1658 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1823 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība"

TA-1716 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.68 15.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""" 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2016.gada 1.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Profesionālās izglītības likumā, paredzot tiesības Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomei apstiprināt profesijas standartus, profesionālās kvalifikācijas prasības (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) vai nozares kvalifikāciju struktūru, kā arī deleģējumu Ministru kabinetam noteikt obligāti piemērojamo profesijas standartu vai profesionālās kvalifikācijas prasību sarakstu.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 26.janvāra noteikumos Nr.68 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1.pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos" īstenošanas noteikumi"

TA-2030 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra rīkojumā Nr.535 "Par Cēsu Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""

TA-1999 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.322 "Par Apguldes Profesionālās vidusskolas reorganizāciju"

TA-2000 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.323 "Par Zaļenieku Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""

TA-2002 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.324 "Par Vecbebru Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""

TA-2001 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lauksētas", Cieceres pagastā, Brocēnu novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

TA-1816 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 6.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 42.§) "Informatīvais ziņojums "Par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku darba organizācijas izvērtēšanas komisijas secinājumiem, ieteikumiem un rekomendācijām turpmāku pasākumu rīkošanai"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1916 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 6.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 42.§) "Informatīvais ziņojums "Par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku darba organizācijas izvērtēšanas komisijas secinājumiem, ieteikumiem un rekomendācijām turpmāku pasākumu rīkošanai"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 31.martam.
 
25.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 25.§) "Informatīvais ziņojums "Par izmēģinājumprojekta "Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai"" ieviešanas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai pakalpojumu sniegšanas organizēšanai valsts sociālās aprūpes centros" 4.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1984 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 25.§) "Informatīvais ziņojums "Par izmēģinājumprojekta "Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai"" ieviešanas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai pakalpojumu sniegšanas organizēšanai valsts sociālās aprūpes centros" 4.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 1.decembrim.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.280 "Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem""

TA-1721 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-1795 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Mantras" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 008 1615) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 1615) daļu 0,09 ha platībā un daļu 0,43 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 11 440,00 EUR (2,20 EUR par vienu kvadrātmetru).
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Kuldīgas novada lauku apvidū"

TA-1793 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Viļānu novada lauku apvidū"

TA-1794 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Viļānu novada Viļānu pilsētā"

TA-1792 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rūjienas novada Rūjienas pilsētā"

TA-1788 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ciblas novada lauku apvidū"

TA-1791 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Daugavpils novada lauku apvidū"

TA-1850 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām""

TA-1903 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.250 "Noteikumi par darbībām emisijas reģistrā""

TA-1813 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.143 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē""

TA-1779 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""

TA-1776 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Bičkas" Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, nodošanu Krimuldas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1844 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aicināt Krimuldas novada pašvaldību ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda sešu mēnešu laikā pēc šī rīkojuma pieņemšanas dienas.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.58 Pionieru ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1755 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aicināt Bauskas novada pašvaldību ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda sešu mēnešu laikā pēc šī rīkojuma pieņemšanas dienas.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.14 Celtnieku ielā 1, Viļānos, Viļānu novadā, nodošanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā"

TA-1778 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aicināt Viļānu novada pašvaldību ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda sešu mēnešu laikā pēc šī rīkojuma pieņemšanas dienas.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.26 Celtnieku ielā 7, Viļānos, Viļānu novadā, nodošanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā"

TA-1757 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aicināt Viļānu novada pašvaldību ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda sešu mēnešu laikā pēc šī rīkojuma pieņemšanas dienas.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.192 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmas noteikumi""

TA-2003 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā""

TA-2011 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2016.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim"

TA-2091 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) līgumu par zinātnisko un tehnisko sadarbību augstas enerģijas daļiņu fizikā"

TA-2067 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot izglītības un zinātnes ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) līgumu par zinātnisko un tehnisko sadarbību augstas enerģijas daļiņu fizikā (turpmāk – līgums).
3. Līgumu īstenot to attiecīgo nozaru ministriju, zinātnisko institūtu un augstākās izglītības iestāžu līdzekļu ietvaros, kuras parakstīs Līguma 4.pantā minētos protokolus.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi""

TA-2087 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Veselības ministrijai"

TA-2097 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"""

TA-2084 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.686 "Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome""

TA-1985 ____________________________________

(P.Vilks, A.Ašeradens, J.Dūklavs, A.Grafs, B.Bāne, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Pārresoru koordinācijas centru papildināt noteikumu projekta 2.pielikumu ar 3.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.1.4. Vismaz 10 gadu starptautiski atzīta pētniecības vai konsultāciju pieredze ar uzņēmuma darbību saistītā jomā vadošā akadēmiskā personāla amatā (asociētais profesors, profesors, vadošais pētnieks)", un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pārresoru koordinācijas centram līdz 2016.gada 31.decembrim izstrādāt to kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu kandidātu atlases un izvērtēšanas vadlīnijas, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus.

 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""

TA-1928 ____________________________________

(I.Bindemane, I.Gailīte, K.Ozoliņš, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot un līdz 2016.gada 1.novembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumos Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" un par grozījumiem Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība".
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-2096 ____________________________________

(A.Čakša, K.Ketners, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju izvērtēt iespēju ieslodzījuma vietās strādājošiem ārstiem piešķirt tiesības nosūtīt ieslodzījuma vietās esošās personas uz nepieciešamajiem izmeklējumiem ļaundabīgo audzēju primārai diagnostikai paātrinātā kārtībā, un veselības ministram līdz 2016.gada 30.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu noteikumu projektu.
3. Veselības ministrijai līdz 2017.gada 1.februārim izvērtēt Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" ietverto ģimenes ārstiem maksājamās kapitācijas naudas aprēķinu, un nepieciešamības gadījumā veselības ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu noteikumu projektu.
 
52.§
Konceptuāls ziņojums "Par uzņēmējdarbības uzsākšanas un mazās uzņēmējdarbības ekosistēmu un turpmāk nepieciešamajiem atbalsta stimuliem"

TA-1651 ____________________________________

(A.Ašeradens, K.Soms, I.Gailīte, J.Reirs, I.Šņucins, P.Leiškalns, A.Melnūdris, D.Pavļuts, I.Alliks, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt rīkojuma projektu, paredzot, ka 3.1.apakšpunktā uzdevuma izpildes termiņš ir 2016.gada 29.septembris, par 3.2. apakšpunktā minētā uzdevuma izpildi ir atbildīga Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Labklājības ministriju un Finanšu ministriju, kā arī pieaicinot sociālos partnerus, un uzdevuma izpildes termiņš ir 2016.gada 4.oktobris, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts finansēto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu"

TA-1125 ____________________________________

(A.Čakša, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2016.gada 4.oktobra sēdē.
 
54.§
Konceptuāls ziņojums "Par Latvijas veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeļa maiņu"

TA-2107 ____________________________________

(A.Čakša, A.Ašeradens, K.Ketners, D.Melbārde, Dz.Rasnačs, P.Leiškalns, J.Reirs, E.Baldzēns, A.Smiltēna, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par konceptuālajā ziņojumā ietvertajiem iespējamiem Latvijas veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeļiem.
2. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2016.gada 4.oktobra sēdē.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu"

TA-2008 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par Mikrouzņēmumu nodokļa likuma praktiskās īstenošanas gaitu un rezultātiem, kā arī mazās saimnieciskās darbības veicēju sociālo nodrošinājumu"

TA-1900 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem, lai novērstu informācijas, kas ietver aicinājumu uz naidu un vardarbību, izplatīšanu publiskā, tostarp interneta, vidē"

TA-1894 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai sniegto izvērtējumu par Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma piemērošanas iespējām naida kurināšanas nodarījumu novēršanā virtuālās vides kontekstā.
3. Kultūras ministrijai atbilstoši savai kompetencei nodrošināt, ka informācijas, kas ietver aicinājumu uz naidu un vardarbību, izplatīšanas publiskajā, tostarp interneta, vidē novēršanas aktivitātes īstenojamas Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.-2020.gadam un pamatnostādņu īstenošanas plāna ieviešanas ietvaros.
4. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju līdz 2017.gada 1.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par bērnu datu aizsardzību naida runas un tai līdzīgos, psihoemocionāli traumējošos, gadījumos, kā arī izvērtēt iespējas noteikt, ka no naida nozieguma cietuša bērna datu izplatīšana sociālajos tīklos tiek atzīta par nelikumīgu saturu.
 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumentiem"

TA-1989 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Tieslietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības projekta tieslietu jomā Maķedonijā projekta "Tiesiskuma stiprināšana" īstenošanai 2016.-2018. gadā 620 845 EUR apmērā, tajā skaitā priekšfinansējums 79 688 EUR:
2.1. 2016.gadā 286 694 EUR apmērā;
2.2. 2017.gadā 234 151 EUR apmērā, tajā skaitā priekšfinansējums 79 688 EUR;
2.3. 2018.gadā 100 000 EUR apmērā, no kuriem 79 688 EUR paredzēt kā līdzekļu atmaksu valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem.
3. Projekta "Tiesiskuma stiprināšana" īstenošanai 2017.gadā nepieciešamo priekšfinansējumu 79 688 EUR apmērā pārdalīt no budžeta 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesa pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Tieslietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus apropriācijas palielināšanai atbilstoši šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktam.
5. Tieslietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2017. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019. gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā atbilstoši šī protokollēmuma 2.2 un 2.3.apakšpunktam.
 
59.§
Informatīvais ziņojums "Rīcības plāns Pasaules bankas pētījuma rezultātu izmantošanai nacionālajos politikas plānošanas dokumentos un Eiropas Savienības fondu ieviešanas nosacījumos"

TA-1968 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai nodrošināt un kontrolēt informatīvajā ziņojumā norādītā rīcības plāna uzdevumu izpildi noteiktajos termiņos, un, ja tiek identificētas būtiskas problēmas, informēt Ministru kabinetu.
3. Veselības ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra sēdē informatīvo ziņojumu par augstā veselības aprūpes līmeņa ārstniecības iestāžu kartējumu un attīstību.
4. Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 18.§) 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu, paredzot, ka:
4.1. Veselības ministrija nodrošina, ka 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanu regulējošo normatīvo aktu projekti tiek izstrādāti un izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 10.novembrim;
4.2. Veselības ministrija nodrošina, ka 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" īstenošanu regulējošo normatīvo aktu projekti tiek izstrādāti un izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 17.novembrim.
 
60.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds""

TA-1943 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" un neveikt tās reorganizāciju, nosakot valsts līdzdalības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" vispārējo stratēģisko mērķi – izveidojot ilgtspējīgu finansēšanas modeli, veicināt Latvijas ieguldījumu globālo klimata pārmaiņu samazināšanā, ņemot vērā Latvijas vides, sociālās un ekonomiskās intereses.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2016.gada 1.novembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.233 "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums", nosakot, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atbalsta vides aizsardzības projektu īstenošanu, kas paredz ieguldījumus pašvaldību kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošajā infrastruktūrā, piesaistot finanšu institūciju resursus ESKO mehānisma projektu īstenošanai. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" uzsākt ESKO pasākumu īstenošanu pēc grozījumu Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.233 "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums" spēkā stāšanās.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai turpināt pildīt valsts kapitāla daļu turētāja pienākumus sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds".
 
61.§
Informatīvais ziņojums "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas 2.fāzes Latvijas novērtējuma ziņojumā izteikto rekomendāciju izpildi"

TA-2092 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aicināt Prokuratūru pārdalīt 5 amata vietas uz tās pārraudzībā esošo Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu tā kapacitātes stiprināšanai 2017.-2019.gadam. Prokuratūrai sagatavot priekšlikumu par 5 amata vietu uzturēšanai nepieciešamā finansējuma 2017.gadam 132 521 EUR, 2018. un 2019.gadam 123 083 EUR katru gadu pārdali no valsts budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz Prokuratūras budžeta programmu 02.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana" likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
 
62.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējuma piešķiršanu publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas izdevumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai 2016.gadā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2106 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
63.§
Atbildes projekts Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai (par integrācijas, diasporas un patvēruma politikas pilnveidi)

TA-1320 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai.
 
64.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2016.gada 3.-4.oktobra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2105 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrei A.Čakšai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības veselības ministru neformālajā sanāksmē 2016.gada 3.- 4.oktobrī.
 
65.§
Likumprojekts "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"

TA-1949 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Tieslietu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2016.gada 29.septembra ārkārtas sēdē likumprojektu par grozījumiem Valsts civildienesta likumā.
 
66.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

TA-1950 ____________________________________

(R.Kozlovskis, R.Kronbergs, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai iekļaut likumprojektā šī protokola 67.§ minētā likumprojekta tekstu.
3. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju steidzami papildināt likumprojekta anotāciju, ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā minēto, un iekšlietu ministram iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
67.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

TA-2032 ____________________________________

(D.Gulbe, B.Bāne, J.Reirs, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai svītrot likumprojekta 3.pantu un steidzami iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai iekļaut likumprojekta tekstu šī protokola 66.§ minētajā likumprojektā.
4. Finanšu ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Iekšlietu ministrijā, ņemot vērā šī protokola 66.§ 3.punktā minēto.
 
68.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2015 ____________________________________

(J.Salmiņa, A.Smiltēna, Dz.Rasnačs, B.Bāne, M.Kučinskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2016.gada 29.septembrī.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju turpināt darbu, lai likumprojekta anotācijā minētajām problēmām rastu efektīvāko normatīvo regulējumu, un finanšu ministram iesniegt Valsts kancelejā attiecīgu informāciju.
 
69.§
Likumprojekts "Grozījums Profesionālās izglītības likumā"

TA-2031 ____________________________________

(L.Lejiņa, I.Gailīte, L.Šulca, M.Krieviņš, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Noteikt, ka likumprojekts iesniedzams Saeimā parastā kārtībā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
70.§
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"

TA-2083 ____________________________________

(L.Lejiņa, J.Garisons, L.Treimane, L.Šulca, I.Gailīte, J.Bernāts, D.Lucaua, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju, saskaņot to ar Aizsardzības ministriju un Finanšu ministriju un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju precizēt likumprojektu, svītrojot likumprojekta 2.pantu un paredzot, ka likums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī, un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai, sagatavojot noteikumu projektu par Studējošo un absolventu reģistru, projekta saskaņošanas procesā iesaistīt arī Latvijas Rektoru padomes pārstāvjus.
 
71.§
Likumprojekts "Grozījumi Jaunatnes likumā"

TA-2094 ____________________________________

(G.Arāja, A.Smiltēna, L.Šulca, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumam, saskaņot ar Tieslietu ministriju un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
72.§
Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"

TA-2095 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Likumprojektu valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē nevirzīt un Valsts kancelejai izbeigt likumprojekta kontroli.
2. Ja likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" ir aktuāls, Izglītības un zinātnes ministrijai izsludināt to Valsts sekretāru sanāksmē.
 
73.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"

TA-2099 ____________________________________

(J.Dūklavs, B.Bāne, M.Kučinskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2016.gada 4.oktobra sēdē.
 
74.§
Likumprojekts "Grozījums Muitas likumā"

TA-2098 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
75.§
Likumprojekts "Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā"

TA-2061 ____________________________________

(U.Augulis, R.Kronbergs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija likumprojektu ir saskaņojusi.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
76.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""

TA-2050 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
77.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-2080 ____________________________________

(A.Kaļāne, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
78.§
Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"

TA-2088 ____________________________________

(A.Kaļāne, P.Leiškalns, J.Reirs, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
79.§
Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"

TA-2089 ____________________________________

(S.Āmare-Pilka, M.Krieviņš, R.Kronbergs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Pieņemt zināšanai, ka likumprojekts ir saskaņots ar Tieslietu ministriju.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
80.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-2093 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, R.Kronbergs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai iekļaut likumprojektā Ministru kabineta 2016.gada 13.septembra sēdē (prot. Nr.45 47.§) atbalstītā likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" (TA-1927) tekstu.
3. Tieslietu ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju, ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktu, un iesniegt anotāciju Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
81.§
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"

TA-2101 ____________________________________

(I.Dundure, L.Lejiņa, M.Kučinskis)

1. Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2016.gada 4.oktobra sēdē.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar nozares nevalstiskajām organizācijām izvērtēt likumprojektā ietvertās normas un izglītības un zinātnes ministram līdz 2016.gada 3.oktobrim iesniegt Valsts kancelejā attiecīgu informāciju.
 
82.§
Informatīvais ziņojums "Par autoceļu lietošanas nodevas ieņēmumu palielināšanu"

TA-1981 ____________________________________

(U.Augulis, I.Gailīte, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
83.§
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"

TA-2103 ____________________________________

(I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju, aizpildot trešo sadaļu un pamatojot likumprojekta iekļaušanu valsts budžeta likumprojektu paketē, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
84.§
Likumprojekts "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā"

TA-1978 ____________________________________

(U.Augulis, J.Dūklavs, B.Bāne, K.Zariņa, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija par autoceļu lietošanas nodevu organizēs tikšanos ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un sagatavos attiecīgus priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
 
85.§
Likumprojekts "Par likuma "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-1982 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
86.§
Likumprojekts "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"

TA-2104 ____________________________________

(U.Augulis, R.Kronbergs, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija likumprojektu ir saskaņojusi.
3. Valsts kancelejai iekļaut likumprojektā šī protokola 87.§ minētā likumprojekta tekstu.
4. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju steidzami papildināt anotāciju, ņemot vērā šī protokollēmuma 3.punktā minēto, un satiksmes ministram iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
87.§
Likumprojekts "Grozījums Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"

TA-1996 ____________________________________

(S.Āmare-Pilka, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai likumprojekta tekstu iekļaut šī protokola 86.§ minētajā likumprojektā.
 
88.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 59.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadam un ietvaram 2017.-2019.gadam"" 5. un 6.punkta izpildi

TA-1994 ____________________________________

(A.Ašeradens, B.Bāne, Dz.Rasnačs, J.Reirs, R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2016.gada 4.oktobra sēdē.
2. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju un citām iesaistītajām institūcijām izvērtēt iespējas rast finanšu avotu mājokļu atbalsta programmas nodrošināšanai 2017., 2018. un 2019.gadam.
 
89.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""

TA-1993 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2016.gada 26.septembra vēstulē Nr.1-1-8300 minēto, iesniegto noteikumu projektu neskatīt un Valsts kancelejai izbeigt noteikumu projekta kontroli.
 
90.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 1.§) "Par Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.38 49.§) "Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

SAN-1450 ____________________________________

(R.Kozlovskis, B.Bāne, M.Kučinskis)

Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2016.gada 29.septembrī.
 
91.§
Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"

TA-1947 ____________________________________

(R.Vesere, I.Gailīte, K.Zariņa, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju precizēt likumprojektu attiecībā par likuma 14.pantu, un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta likuma 2017.gadam likumprojektu paketē.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
4. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 49.§) 10.punktā noteiktā Zemkopības ministrijai ikgadējā budžeta dotācija kā kompensācija par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem 1 035 000 EUR apmērā nav nepieciešama, jo šim maksājumam saskaņā ar Zvejniecības likumā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteikto regulējumu saglabājas līdzšinējā kārtība, kurā zaudējumu kompensāciju nodrošina starp A/S "Latvenergo" un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” divpusēji noslēgtais līgums par mākslīgi pavairoto zivju mazuļu audzēšanas izdevumu apmaksu zivju resursu pavairošanai Daugavā un tās baseina ūdenstilpēs.
5. Zemkopības ministrijai iesniegt priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam"" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" otrajam lasījumam Saeimā, kas paredz samazināt Zemkopības ministrijai paredzēto dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgus uzdevumus 2017., 2018. un 2019.gadam par 1 035 000 EUR apakšprogrammā 25.03.00 "Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zivju resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu" un palielināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus kapitālieguldījumiem 2017.gadam apakšprogrammā 21.02.00 "Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā" 200 000 EUR apmērā, lai nodrošinātu esošās integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas pilnveidošanu, ieviešot attiecīgas kartogrāfiskās informācijas iekļaušanu Lauku atbalsta dienesta Ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, panākot esošo kontroles mehānismu efektīvāku pielietošanu.
6. Finanšu ministrijai uz likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam"" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" otro lasījumu Saeimā precizēt dabas resursu nodokļa ieņēmumu prognozes 2017.- 2019. gadam atbilstoši precizējumiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotā likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) norādītajai fiskālajai ietekmei.
7. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 5.§) 11.punktu, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotā likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) norādīto precizēto fiskālo ietekmi.
 
92.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2016.gada 29.septembra sanāksmei

TA-2119 ____________________________________

(A.Ašeradens, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai "Eiropas programma sadarbības ekonomikai"".
3. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram J.Stinkam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2016. gada 29.septembra sanāksmē.
4. Pilnvarot Ekonomikas ministrijas valsts sekretāru J.Stinku Latvijas Republikas vārdā parakstīt Vienoto standartizācijas iniciatīvu ES Vienotā tirgus ietvarā, kas tika apstiprināta 2016.gada 13.jūnijā Amsterdamā (Nīderlandē).
 
93.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pievienošanos NATO Agrīnās brīdināšanas un kontroles sistēmai"

TA-2037-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Aizsardzības ministrijai iemaksas NATO Agrīnās brīdināšanas un kontroles sistēmā nodrošināt budžeta programmai 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija" piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
94.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" kapitālieguldījumiem, nodrošinot valstiski nozīmīgu drošības pasākumu īstenošanu"

TA-2007-IP ____________________________________

(J.Garisons, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Aizsardzības ministrijai precizēt rīkojuma projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.30


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību