Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 53

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.53

2016.gada 13.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens
Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

-

S.Līce

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Par valsts budžetu 2017.gadam"

TA-2247 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Plūme, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu "Par valsts budžetu 2017.gadam" un tā paskaidrojumus.
2. Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 21.panta otrās daļas 17.punktam, iesniedzot Saeimā likumprojektu "Par valsts budžetu 2017.gadam", Valsts kancelejai pievienot tam arī Ministru kabineta 2016.gada 1.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.10 51.§), 2.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.38 47.§), 9.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.39 48.§), 16.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.40 59.§) un 18.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.41 5.§).
3. Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 16. divi prim panta septītajai daļai, iesniedzot Saeimā likumprojektu "Par valsts budžetu 2017.gadam", Valsts kancelejai pievienot tam arī Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu.
4. Finanšu ministrijai likumprojektu "Par valsts budžetu 2017.gadam" (budžeta likumprojektu paketi) un paskaidrojumus iesniegt Saeimai 2016.gada 14.oktobrī.
5. Atļaut Finanšu ministrijai līdz likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un tā paskaidrojumu iesniegšanai Saeimā veikt tajos tehniskus precizējumus, kā arī precizēt likumprojekta 51. un 53.pantu.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
7. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
7.1. priekšlikumus iesniegt Finanšu ministrijā termiņā, kādu Saeima noteiks otrā lasījuma priekšlikumu iesniegšanai;
7.2. neiesniegt priekšlikumus, kas pasliktina valsts budžeta finansiālo bilanci, izņemot gadījumus, ja Ministru kabinets ir pieņēmis attiecīgu lēmumu;
7.3. priekšlikumus par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma pārdali no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" paredzētā finansējuma iesniegt tikai tad, ja līdzekļi projektu īstenošanai nepieciešami 2017.gada janvārī.

 
2.§
Likumprojekts "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam"

TA-2246 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un tā paskaidrojumus.
2. Finanšu ministram likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam", tā paskaidrojumus, Fiskālo risku deklarāciju un Fiskālās disciplīnas padomes sagatavoto fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu iesniegt Saeimai 2016.gada 14.oktobrī.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 
3.§
Plāna projekts "Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projekts 2017.gadam"

TA-2243 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2017.gadam.
2. Finanšu ministrijai līdz 2016.gada 14.oktobrim iesniegt Eiropas Komisijai un Euro grupai Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2017.gadam.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.50


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību