Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 60

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.60

2016.gada 8.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

I.Aile

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"

TA-2249 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.953 "Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīru nosūta uz izglītības iestādi dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai un sedz mācību izdevumus, kā arī šo izdevumu atmaksāšanas kārtība""

TA-2187 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""

TA-2358 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-2208 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-2207 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-2209 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamās mājas "Talcinieki-1" Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā, neprivatizētās daļas nodošanu Vecumnieku novada pašvaldības īpašumā"

TA-2206 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2134 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts zemes vienību Višķu ielā 21K, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2135 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 54.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2353 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 54.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 1.jūlijam.
 
11.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.48 24.§) "Informatīvais ziņojums par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2240 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.48 24.§) "Informatīvais ziņojums par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā" 2.punktā minētā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 15.maijam un noteikt, ka uzdevums turpmāk tiek pildīts reizi divos gados.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2393 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "d/s Tiltiņi Nr.58", Stīpniekos, Olaines pagastā, Olaines novadā, pārdošanu"

TA-2181 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-2126 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.296 "Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas noteikumi""

TA-2299 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2313 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām 2016.gadā un izdevumu pārdali 2017.gadā un turpmākajos gados"

TA-2338 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" pamatkapitālā"

TA-2236 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-2368 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.193 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1.pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""

TA-2369 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība""

TA-2162 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V893" Murmastienes pagastā, Varakļānu novadā, nodošanu Varakļānu novada pašvaldības īpašumā"

TA-2223 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas-Madona-Gulbene pārbūves projekta īstenošanai"

TA-2160 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "P37 Āres" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5048 002 0293) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5048 002 0291) 0,03 ha platībā – Daukstu pagastā, Gulbenes novadā, par 228,00 EUR.
3. Satiksmes ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma īpašniecei atlīdzināt kompensējamos zaudējumus 133,20 EUR apmērā.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Autoceļš V255" Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"

TA-2231 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V339" Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, nodošanu Jaunpiebalgas novada pašvaldības īpašumā"

TA-2224 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Likumprojekts "Par Vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu–Baltijas valstu reģionālās nodaļas izveides nolīgumu"

TA-2309 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Par Vienotās patentu tiesas izveides nolīgumu".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Par Vienotās patentu tiesas izveides nolīgumu".
 
27.§
Likumprojekts "Par Vienotās patentu tiesas izveides nolīgumu"

TA-2317 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Par Vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālās nodaļas izveides nolīgumu".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Par Vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālās nodaļas izveides nolīgumu".
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi""

TA-2177 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" īstenošanas noteikumi"

TA-2389 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk – noteikumi) parakstīšanai.
2. Līdz finansējuma pārdalei no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (turpmāk – 80.00.00 programma) atļaut Veselības ministrijai izmaksas, kas radušās noteikumos paredzētās Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) īstenošanai, finansēt no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 97.00.00 "Nozares vadība un politikas plānošana" Veselības ministrijas administrēšanai apstiprinātā finansējuma. Pēc finansējuma pārdales no 80.00.00 programmas Veselības ministrijai nodrošināt veikto izdevumu pārgrāmatošanu tā saimnieciskā gada ietvaros, kad veikti izdevumi, uz noteikumos noteiktā specifiskā atbalsta mērķa īstenošanai Valsts kasē atvērto pamatbudžeta izdevumu kontu.
3. Veselības ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas specifiskā atbalsta mērķa ietvaros veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, un sniegts apraksts par iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu.

 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2017.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2370 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2016.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2371 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Konceptuāli atbalstīt, ka Veselības ministrijas pārraudzībā esošās budžeta nefinansētas iestādes – Zāļu valsts aģentūras neizmantotais 2015.gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu līdzekļu atlikums uz 2016.gada 1.janvāri 1 642 827 EUR apmērā tiek novirzīts uz valsts budžeta programmas 33.00.00 "Veselības aprūpes nodrošināšana" apakšprogrammu 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" Nacionālajam veselības dienestam, lai daļēji segtu līdzekļu deficītu kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksai.
3. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas palielināšanai atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimu par apropriācijas izmaiņām un palielināt Veselības ministrijai likumā "Par valsts budžetu 2016. gadam" noteikto apropriāciju.

 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""

TA-2155 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""

TA-2301 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-2298 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts saglabāšanas pasākumiem""

TA-2322 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2156 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2431 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka likumprojektā "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" Ārlietu ministrijas budžeta programmā 02.00.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" 2017.gadam paredzētais finansējums 2 849 300 EUR apmērā iemaksas veikšanai OECD tiek pārdalīts uz Ekonomikas ministrijas budžeta programmu 33.00.00 "Ekonomikas attīstības programma" mājokļu atbalsta programmas īstenošanai.

 
38.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanu"

TA-2410 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas interešu pārstāvēšanu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) "Nodokļu administrēšanas forums""

TA-2414 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2430 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai līdz 2016.gada 10.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju", precizējot paredzēto finansējumu atbilstoši šajā protokollēmumā minētā rīkojuma 1.5.1.apakšpunktam.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""

TA-2411 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ādažu novada domei"

TA-2440 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Finanšu ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas dalības maksas iemaksu starptautiskajā organizācijā "Eiropas azartspēļu uzraudzības iestāžu forums""

TA-2437 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.februāra rīkojumā Nr.70 "Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""

TA-2444 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Gailīte, L.Medina, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka rīkojuma projekts ir saskaņots ar Tieslietu ministriju.
3. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu – izdevumus, kas saistīti ar ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības projekta īstenošanu, segt no valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" finanšu resursiem.
4. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" ēkas Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības projekta izdevumu segšanai" 2016.gadā netiks izlietots finansējums 3 246 274 EUR apmērā.
5. Noteikt, ka Finanšu ministrijai 2016.gadā nepieciešamā finansējuma apmērs izdevumu segšanai, kas saistīti ar kapitālieguldījumiem ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecībā, valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" ir 279 072 EUR.
6. Noteikt, ka Kultūras ministrijai 2016.gadā nepieciešamā finansējuma apmērs aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai ir 114 286 EUR.
7. Finanšu ministrijai sagatavot priekšlikumu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par izdevumu palielinājumu budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" ēkas Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības projekta izdevumu segšanai" 2017.gadā par 3 246 274 EUR.
8. Kultūras ministrijai 2018.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā precizēt bāzes izdevumus, paredzot palielinājumu:
8.1. budžeta programmas 22.00.00 "Kultūras projekti un investīcijas" budžeta apakšprogrammā 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" ilgtermiņa saistību pasākumam "VSIA "Jaunais Rīgas teātris" ēkas Rīgā, Miera ielā 58A nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" 2018.gadā par 90 660 EUR un 2019.gadā par 145 055 EUR nekustamā īpašuma daļas (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 026 0056) Miera ielā 58A, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi";
8.2. budžeta programmas 19.00.00 "Profesionālā māksla" budžeta apakšprogrammā 19.07.00 "Mākslas un literatūra" 2018.gadā par 49 021 EUR un 2019. gadā par 63 894 EUR nekustamā īpašuma daļas (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 026 0056) Miera ielā 58A, Rīgā, apkures izdevumu segšanai.

 
45.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai""

TA-2449 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Gailīte, L.Medina, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka rīkojuma projekts ir saskaņots ar Tieslietu ministriju.
3. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumiem "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā, (būvniecības II kārtas–Konventa nodrošināšanai)" 2016.gadā netiks izlietots finansējums 4 744 949 EUR apmērā un "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Rīgā, Pulka ielā 8, (attīstības I posma–būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)" 2016.gadā netiks izlietots finansējums 6 064 312 EUR apmērā.
4. Noteikt, ka Finanšu ministrijai 2016.gadā nepieciešamā finansējuma apmērs Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, būvniecības darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" atbilstoši plānotajiem darbiem ir 271 035 EUR apmērā, Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" atbilstoši plānotajiem darbiem ir 4 514 359 EUR apmērā.
5. Finanšu ministrijai sagatavot priekšlikumu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumiem:
5.1. samazināt izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā, (būvniecības II kārtas–Konventa nodrošināšanai)" 2017.gadā par 9 125 288 EUR un 2018.gadā par 1 777 472 EUR un palielināt izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2019.gadā par 7 146 047 EUR un 2020.gadā par 7 316 667 EUR;
5.2. palielināt izdevumus no dotācijas vispārējiem ieņēmumiem pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Rīgā, Pulka ielā 8, (attīstības I posma–būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)" 2017.gadā par 474 231 EUR un 2018.gadā par 5 590 081 EUR.
6. Kultūras ministrijai 2018.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā precizēt bāzes izdevumus:
6.1. paredzot samazinājumu budžeta apakšprogrammā 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" ilgtermiņa saistību pasākumam "Rīgas pils Konventa Rīgā, Pils laukumā 3 nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" 2018.gadā par 156 476 EUR, 2019.gadā par 375 543 EUR un 2020.gadā par 250 362 EUR;
6.2. paredzot palielinājumu budžeta apakšprogrammā 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" ilgtermiņa saistību pasākumiem:
6.2.1. "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 106/108, nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" 2019.gadā par 68 556 EUR, 2020.gadā par 68 556 EUR un 2021.gadā par 45 704 EUR;
6.2.2. "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 32, nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" 2019.gadā par 156 336 EUR, 2020.gadā par 170 549 EUR un 2021.gadā par 113 670 EUR.

 
46.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.jūlija rīkojumā Nr.307 "Par finansējuma piešķiršanu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā, izveides izdevumu segšanai""

TA-2448 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Gailīte, L.Medina, M.Tols, R.Muciņš, J.Plūme, K.Gerhards, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka rīkojuma projekts ir saskaņots ar Tieslietu ministriju.
3. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu – izdevumus, kas saistīti ar Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības projekta īstenošanu, segt no valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" finanšu resursiem un paredzēt ilgtermiņa saistības Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" minēto izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pēc būvniecības darbu pabeigšanas.
4. Finanšu ministrijai sagatavot priekšlikumu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par izdevumu samazinājumu budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par kapitālieguldījumiem Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecībā" 2018. gadā par 5 496 456 EUR un 2019.gadā par 1 896 287 EUR un palielinājumu 2020.gadā par 7 392 743 EUR.
5. Jautājumu par Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu 2018.gadā izskatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžetu 2018., 2019. un 2020.gadam" sagatavošanas procesā.

 
47.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.391 "Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""

TA-2450 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Gailīte, L.Medina, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka rīkojuma projekts ir saskaņots ar Tieslietu ministriju.
3. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai" 2016.gadā netiks izlietots finansējums 2 701 147 EUR apmērā.
4. Noteikt, ka Finanšu ministrijai 2016. gadā nepieciešamā finansējuma apmērs ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" atbilstoši plānotajiem darbiem ir 9 279 EUR.
5. Finanšu ministrijai sagatavot priekšlikumu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par izdevumu samazinājumu budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai" 2017. gadā par 8 475 896 EUR un palielinājumu 2018.gadā par 1 183 847 EUR un 2019. gadā par 9 993 196 EUR.
6. Kultūras ministrijai 2018.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā precizēt bāzes izdevumus:
6.1. samazinot izdevumus budžeta apakšprogrammā 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" ilgtermiņa saistību pasākumam "VSIA "Jaunais Rīgas teātris" ēkas Rīgā, Lācplēša ielā 25 nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" 2018. gadā par 152 582 EUR un 2019. gadā par 203 442 EUR;
6.2. palielināt izdevumus, kas saistīti ar VSIA "Jaunais Rīgas teātris" pārcelšanos (no Mieras ielas 58A, Rīgā, uz Lāčplēša ielu 25, Rīgā) segšanu, 2019. gadā par 30 552 EUR budžeta programmas 19.00.00 "Profesionālā māksla" apakšprogrammai 19.07.00 "Mākslas un literatūra".

 
48.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu robežšķērsošanas vietas "Terehova" modernizācijas projekta I kārtas būvniecībai, nomas maksas un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai"

TA-2451 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Gailīte, L.Medina, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka rīkojuma projekts ir saskaņots ar Tieslietu ministriju.
3. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu segt no valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" finanšu resursiem izdevumus, kas saistīti ar kapitālieguldījumiem robežšķērsošanas vietas "Terehova" modernizācijas projekta I kārtas būvniecībā (darbi, kuri netiek iekļauti Eiropas kaimiņattiecību instrumenta Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam liela mēroga projektā "RŠV Terehova (Latvijas Republika) – Burački (Krievijas Federācija) attīstība" ietvaros) 2016. – 2019.gadā 1 184 995 EUR apmērā, un paredzēt ilgtermiņa saistības Finanšu ministrijas budžetā 2020.gadā 1 184 995 EUR apmērā minēto izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pēc būvniecības darbu pabeigšanas.

 
49.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2438 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par papildus finansējuma piešķiršanu publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas izdevumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai 2016.gadā" un rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2441 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēku būvniecības, pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas darbu ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes finansējumu"

TA-2455 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Kultūras ministrijai veikt apropriācijas pārdales no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem valsts budžeta programmā 21.00.00 "Kultūras mantojums" uz valsts budžeta programmas 22.00.00 "Kultūras projekti un investīcijas" budžeta apakšprogrammu 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" šādiem ilgtermiņa saistību pasākumiem:
2.1. pagaidu telpu nomai Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā, 2017.gadam par 51 414 EUR un 2018.gadam par 68 552 EUR;
2.2. pagaidu telpu nomai Tērbatas ielā 75, Rīgā, 2017.gadam par 28 614 EUR un 2018.gadam par 38 152 EUR.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par Ilonu Kronbergu"

TA-2424 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
53.§
Likumprojekts "Par pievienošanās protokolu tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, ar ko ņem vērā Ekvadoras pievienošanos"

TA-2433 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Pievienošanās protokola Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, ar ko ņem vērā Ekvadoras pievienošanos (turpmāk – Pievienošanās protokols) projekta parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci S.Pavļutu-Deslandes parakstīt Latvijas Republikas vārdā Pievienošanās protokolu.
4. Ārlietu ministrijai pēc Pievienošanās protokola parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Pievienošanās protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

 
54.§
Rīkojuma projekts "Par Ilzi Cīruli"

TA-2445 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, I.Cīrule, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām–pašvaldību izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim"

TA-2435 ____________________________________

(K.Šadurskis, J.Plūme, I.Vanaga, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu projekta parakstīšanai.
2. Lai nodrošinātu 2016.gada 1.septembrī uzsākto pedagogu darba samaksas reformu atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2016.gadam" 58.pantā noteiktajam, atbalstīt apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 06.00.00 "Pedagogu darba samaksas reformas ieviešanas finansējums", samazinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 1 726 808 EUR apmērā, uz budžeta resora "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" programmu 05.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām", palielinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim 1 726 808 EUR apmērā.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.

 
56.§
Konceptuāls ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu"

TA-2332 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai vienas nedēļas laikā precizēt un iesniegt Valsts kancelejā konceptuālo ziņojumu atbilstoši iesniegtajiem priekšlikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
2.1. precizēt prognozēto valsts pamatbudžeta ieņēmumu apmēru no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk – Ceļu satiksmes drošības direkcija) piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem atbilstoši fotoradaru ieviešanas risinājuma 2.variantam, paredzot tos šādā apmērā (60 fotoradari):
2.1.1. 2017.gadā – 4 796 549 EUR (palielinājums, salīdzinot ar likumā "Par valsts budžetu 2016.gadam" attiecīgajam gadam plānoto apmēru (turpmāk – attiecīgi palielinājums vai samazinājums), par 507 869 EUR);
2.1.2. 2018.gadā – 6 402 240 EUR (palielinājums par 1 853 640 EUR);
2.1.3. 2019.gadā – 6 798 250 EUR (palielinājums par 1 989 730 EUR);
2.1.4. 2020.gadā – 5 683 422 EUR (palielinājums par 2 119 486 EUR);
2.1.5. 2021.gadā – 4 642 128 EUR (palielinājums par 3 562 658 EUR);
2.1.6. 2022.gadā – 1 990 161 EUR (palielinājums par 1 990 161 EUR);
2.1.7. 2023.gadā – 265 734 EUR (palielinājums par 265 734 EUR);
2.2. precizēt ilgtermiņa saistības pasākumam "Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana" atbilstoši fotoradaru ieviešanas risinājuma 2.variantam un samaksas apmēra noteikšanas 2.A modelim, paredzot tās šādā apmērā (60 fotoradari):
2.2.1. budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija":
2.2.1.1. 2017. gadā – 1 268 077 EUR (samazinājums par 344 736 EUR):
2.2.1.1.1. Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdevumiem, kas saistīti ar deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi (turpmāk – Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdevumi) – 994 525 EUR (samazinājums par 344 736 EUR);
2.2.1.1.2. Valsts policijas izdevumiem, kas saistīti ar naudas sodu uzlikšanu (turpmāk – Valsts policijas izdevumi) – 273 552 EUR;
2.2.1.2. 2018. gadā – 1 480 191 EUR (samazinājums par 97 110 EUR):
2.2.1.2.1. Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdevumiem – 1 206 639 EUR (samazinājums par 97 110 EUR);
2.2.1.2.2. Valsts policijas izdevumiem – 273 552 EUR;
2.2.1.3. 2019. gadā –1 480 191 EUR (samazinājums par 97 110 EUR):
2.2.1.3.1. Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdevumiem – 1 206 639 EUR (samazinājums par 97 110 EUR);
2.2.1.3.2. Valsts policijas izdevumiem – 273 552 EUR;
2.2.1.4. 2020. gadā –1 291 753 EUR (palielinājums par 85 451 EUR):
2.2.1.4.1. Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdevumiem – 1 018 201 EUR (palielinājums par 85 451 EUR);
2.2.1.4.2. Valsts policijas izdevumiem – 273 552 EUR;
2.2.1.5. 2021. gadā –1 064 536 EUR (palielinājums par 511 786 EUR):
2.2.1.5.1. Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdevumiem – 790 984 EUR (palielinājums par 511 786 EUR);
2.2.1.5.2. Valsts policijas izdevumiem – 273 552 EUR;
2.2.1.6. 2022. gadā – 518 547 EUR (palielinājums par 518 547 EUR):
2.2.1.6.1. Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdevumiem – 244 995 EUR (palielinājums par 244 995 EUR);
2.2.1.6.2. Valsts policijas izdevumiem – 273 552 EUR (palielinājums par 273 552 EUR);
2.2.2. budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība":
2.2.2.1. 2017. – 2021.gadā – 21 766 EUR (katru gadu);
2.2.2.2. 2022.gadā – 21 766 EUR (palielinājums par 21 766 EUR).
3. Noteikt šādu maksu par valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma izpildi – vienu fotoradara darbības dienu (fotoradars darbojies 16 stundas diennakts periodā):
3.1. par fotoradariem, kuri iegādāti 2015.gadā, – 30,60 EUR;
3.2. par fotoradariem, kuri iegādāti pēc 2015.gada, – 39,99 EUR.

 
57.§
Plāna projekts "Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.-2020.gadam īstenošanas plāns"

TA-971 ____________________________________

(D.Melbārde, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
58.§
Pamatnostādņu projekts "Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam"

TA-972 ____________________________________

(D.Melbārde, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
59.§
Konceptuāls ziņojums "Par darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem"

TA-2428 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, R.Kronbergs, P.Leiškalns, V.Piziča, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
60.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējuma piešķiršanu praktiskās pētniecības projektu atbalstam"

TA-2379 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt finansējuma pārdali Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1.pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" (turpmāk – 1.1.1.1.pasākums) pirmās atlases kārtas pētniecības projektu īstenošanai 15 000 000 EUR (publiskais finansējums) apmērā no nākamajām 1.1.1.1.pasākuma atlases kārtām.
3. Pieņemt zināšanai, ka pēc 2018.gada 31.decembra, izvērtējot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifisko atbalsta mērķu ieviešanas un finansējuma izmantošanas progresu, tiks rasti risinājumi finansējuma nodrošināšanai 1.1.1.1.pasākuma nākamo atlases kārtu īstenošanai, izvērtējot iespējas pārdalīt finansējumu no citiem Eiropas Savienības fondu pasākumiem vai specifiskajiem atbalsta mērķiem, vai lemjot par valsts budžeta virssaistību finansējuma piešķiršanu.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai pirms nākamās atlases kārtas izsludināšanas sagatavot ziņojumu ar pirmās kārtas atlases rezultātu analīzi un priekšlikumiem turpmāko atlases kārtu saturiskiem un procedurāliem uzlabojumiem, t.sk. iekļaujot informāciju par priekšlikumiem, kas radušies Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa procesā un tematiskajās diskusijās.
5. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrijai un Finanšu ministrijai jārod risinājums, lai nodrošinātu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai 2018.gadā papildus nepieciešamo tehniskās palīdzības finansējumu indikatīvi 220 000 EUR apmērā 1.1.1.1.pasākuma projektu sākotnējās un vidusposma kvalitātes vērtēšanai.
6. Pieņemt zināšanai, ka 1.1.1.1.pasākuma pētniecības projektu sākotnējās, vidusposma un noslēguma kvalitātes vērtēšanai pēc 2018.gada 31.decembra Finanšu ministrijai jārod risinājums atbilstoša finansējuma plānošanai Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tehniskās palīdzības projektā, kurā kā atbalstāmās darbības tiks noteiktas Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlases (tai skaitā vērtēšanas) nodrošināšana un Eiropas Savienības fondu uzraudzība.
7. Ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā paredzēto papildu finansējumu, pieņemt zināšanai, ka 1.1.1.1.pasākuma pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas vērtēšanas gala termiņš tiks pagarināts līdz 2016.gada 30.novembrim, lai nodrošinātu kvalitatīvu lēmumu sagatavošanu.

 
61.§
Informatīvais ziņojums "Par papildus līdzekļu piešķiršanu veselības aprūpes nozarei"

TA-2407 ____________________________________

(A.Čakša, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenotajiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumiem 16 062 374 EUR apmērā uz Veselības ministrijas jaunu budžeta apakšprogrammu 33.05.00 "VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā korpusa būvniecība un iekārtošana", lai nodrošinātu VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā A korpusa 1.kārtas būvniecības pabeigšanu.
3. Atbalstīt apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.01.00 "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā" 3 000 000 EUR apmērā uz Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammu 33.01.00 "Ārstniecība", lai daļēji apmaksātu Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices Konfederācijas kompetento institūciju iesniegtos rēķinus par Latvijas iedzīvotājiem Eiropas Savienības sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.
4. Atbalstīt apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.01.00 "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā" 3 000 000 EUR apmērā uz Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammu 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana", lai daļēji segtu līdzekļu deficītu kompensējamo medikamentu un medicīnisko ierīču apmaksai.
5. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 2., 3. un 4.punktam.
6. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimu par šī protokollēmuma 2., 3. un 4.punktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.
7. Noteikt, ka atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 31.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 43.§) 2. un 6.punktam likumprojektā "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammā 33.05.00 "VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" iekļautais finansējums 16 062 374 EUR apmērā (tai skaitā 7 494 526 EUR – būvdarbiem, 8 567 848 EUR – iekārtu un aprīkojuma iegādei) tiek samazināts un Veselības ministrijai atbilstoši noteiktajam termiņam iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgu priekšlikumu par minētā finansējuma samazinājumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
8. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2015.gada 31.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 43.) § "Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā korpusa būvniecības un iekārtošanas finansējuma jautājumiem" 2. un 6.punktā dotos uzdevumus.

 
62.§
Informatīvais ziņojums "Par iespējamiem finansēšanas risinājumiem sertifikācijas pakalpojumu nodrošināšanai personu apliecībās (eID) un to, kā vienotu un prioritāru līdzekli personas elektroniskās identitātes nodrošināšanai"

TA-2341 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto principu (3.3.sadaļa), kas paredz noteikt personu apliecību (eID karti) ar tajā iekļautiem aktivizētiem elektroniskā paraksta un autentifikācijas sertifikātiem un neierobežotu, bezmaksas parakstīšanās un autentifikācijas reižu skaitu, par obligātu personu apliecinošu dokumentu visiem iedzīvotājiem.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Tieslietu ministriju sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2018.gada 1.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, nosakot eID karti kā obligātu dokumentu iedzīvotājiem, paredzot pārejas periodu no 2019.gada līdz 2022.gadam.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Centrālo vēlēšanu komisiju, Iekšlietu ministriju un Satiksmes ministriju sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2019.gada 1.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, kas paredz eID karti kā derīgu personu apliecinošu dokumentu jebkurā ar vēlēšanu tiesību izmantošanu saistīto jautājumu kārtošanā vai citu risinājumu, kas paredz personām ar eID karti īstenot savas vēlētāju tiesības.
5. Atbalstīt informatīvā ziņojuma 3.3.apakšsadaļā noteikto maksāšanas modeli, kas paredz lietotājiem visās eID kartēs nodrošināt parakstīšanas un autentifikācijas sertifikātus ar neierobežotu parakstīšanās reižu skaitu šim mērķim piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
6. Noteikt, ka jautājums par Iekšlietu ministrijai nepieciešamo finansējumu 2 299 000 EUR apmērā 2019.gadā un turpmākajos gados izskatāms Ministru kabinetā kopā visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas procesā.
7. Saglabāt līdz 2018.gada 31.decembrim līdzšinējo maksāšanas modeli sertifikācijas pakalpojumiem eID kartēs, šim mērķim nepieciešamo finansējumu 847 036 EUR apmērā (katru gadu) nodrošinot atbilstoši Iekšlietu ministrijas iesniegtajiem priekšlikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžetu 2017., 2018. un 2019.gadam" otrajam lasījumam Saeimā.
8. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iekšlietu ministram līdz 2018.gada 1.augustam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"", paredzot likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžetu 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas procesā precizēt valsts pamatbudžeta ieņēmumu prognozi no valsts nodevas par personas apliecību izsniegšanu un ar to saistītos izdevumus.

63.§
Informatīvais ziņojums "Par pievienošanos Eiropas Tiesību akadēmijas fondam"

TA-2422 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tiesu administrācijai nodrošināt Latvijas pārstāvību Eiropas Tiesību akadēmijas fonda Vadības padomē.
3. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu budžeta apakšprogrammā 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas" 2014.gadā uzsāktajai jaunajai politikas iniciatīvai "Mutvārdu un procesuālo dokumentu tulkošana atbilstoši Kriminālprocesa likumam" paredzētās apropriācijas pārdalei apakšprogrammas ietvaros 50 000 EUR apmērā no izdevumiem precēm un pakalpojumiem uz izdevumiem starptautiskajai sadarbībai, lai veiktu vienreizēju iemaksu Eiropas Tiesību akadēmijas fondā.
4. Tieslietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam.
5. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 3.punktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.
6. Tieslietu ministrijai 2016.gadā jaunās politikas iniciatīvas "Mutvārdu un procesuālo dokumentu tulkošana atbilstoši Kriminālprocesa likumam" īstenošanu, kas saistīta ar izdevumu segšanu par tulka pakalpojumiem, nodrošināt Tieslietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 
64.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1953 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 3., 4. un 5.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
65.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1957 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Parādnieks, J.Reirs, I.Alliks, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2., 6. un 7.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā. Konceptuāli atbalstīt apkopotajā 3. un 4.priekšlikumā ietverto risinājumu.
2. Labklājības ministrijai atkārtoti izvērtēt 3. un 4.priekšlikumu, kā arī 5.priekšlikumu un sniegt viedokli par tiem Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
66.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1958 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1.priekšlikumu attiecībā uz pārejas noteikumu 18.punkta redakciju, 3. un 4.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
67.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1955 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 4. un 5.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
68.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1929 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 3.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
69.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1930 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
70.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1931 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. un 2.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
71.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1992 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
72.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2061 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. un 2.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
73.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2118 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2. (pēc būtības), 3. (pēc būtības), 4. un 5. (pēc būtības) priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 2A priekšlikumu:
"2.A Izteikt likuma 3.panta trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
"1) grāmatvedis – fiziska persona, kuras kvalifikācija atbilst Ministru kabineta noteiktajai grāmatveža ceturtā vai trešā līmeņa kvalifikācijai un kuras kompetenci apliecina attiecīgs izglītības dokuments (diploms vai apliecība). Grāmatveža pienākumus var veikt arī tāda fiziska persona, kuras kompetenci attiecīgajos grāmatvedības jautājumos apliecina pieredze vai atbilstošs sertifikāts un ar ko uzņēmuma vadītājs ir noslēdzis attiecīgu rakstveida līgumu, kurā noteikti šīs personas pienākumi, tiesības un atbildība grāmatvedības kārtošanas jautājumos;"".
3. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 3A priekšlikumu:
"3.A Izteikt likuma 3. panta trešās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
"2) ārpakalpojumu grāmatvedis – persona, kura, pamatojoties uz rakstveida līgumu ar uzņēmumu (izņemot darba līgumu), apņemas sniegt vai sniedz klientam grāmatvedības pakalpojumus un kura atbilst šā panta trešās daļas pirmajā teikumā grāmatvedim noteiktajām prasībām;"".
4. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 5A priekšlikumu:
"5.A Izteikt likuma 3.prim pantu šādā redakcijā:
"3.prim pants. Ārpakalpojuma grāmatvedim ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par viņa darbības vai bezdarbības rezultātā radītajiem zaudējumiem uzņēmumam, ar kuru ir noslēgts rakstveida līgums par sniegtajiem grāmatvedības pakalpojumiem."".
5. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
74.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1935 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3., 4. un 5.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
75.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1947 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2. un 3.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
76.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomi Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2016.gada 11.novembrī"

TA-2468 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 11.novembra sanāksmē Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos.
 
77.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par Eiropas Savienības 2017.gada budžeta projektu un 2017.gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr.1"

TA-2452 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības 2017.gada budžeta projektu un 2017.gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr.1".
3. Finanšu ministrijas valsts sekretārei B.Bānei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2016.gada 16.novembra sanāksmē.
 
78.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 14.-15.novembra sanāksmei

TA-2458 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.2 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 676/2007 un Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2008";
2.2. pozīcija Nr.2 "Par Priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko 2017. un 2018.gadam ES kuģiem nosaka zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem";
2.3. pozīcija Nr.1 "ES lauksaimniecības pētniecība un inovācija. 2016.gada 17.oktobra Bratislavas Augsta līmeņa bioekonomikas konferences rezultāti".
3. Zemkopības ministrijas parlamentārajam sekretāram R.Arnītim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016. gada 14.-15.novembra sanāksmē.

 
79.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 14.novembra sanāksmei

TA-2466 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.8 "Austrumu partnerība".
3. Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 14.novembra sanāksmē.
 
80.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 15.un 16.novembra sanāksmei

TA-2467 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 15.novembra sanāksmē izskatāmajā Ārlietu ministrijas kompetencē esošajā jautājumā - "Par Latvijai prioritāriem ES jautājumiem 2017.gadā".
3. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 16.novembra sanāksmē izskatāmajā Finanšu ministrijas kompetencē esošajā jautājumā - "Par Padomes secinājumiem "Rezultāti un jaunie elementi kohēzijas politikā un Eiropas Strukturālajos un investīciju fondos"".
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 15.novembra sanāksmē.
5. Latvijas pastāvīgajai pārstāvei Eiropas Savienībā S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes (kohēzijas politika) 2016.gada 16.novembra sanāksmē.

 
81.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Dzelzceļu sadarbības organizācijas Starptautiskās konferences par Konvencijas par tiešo starptautisko dzelzceļa satiksmi teksta pieņemšanu pirmo sēdi"

TA-2475 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Dzelzceļu sadarbības organizācijas Starptautiskās konferences par Konvencijas par tiešo starptautisko dzelzceļa satiksmi teksta pieņemšanu pirmo sēdi".
2. Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniekam D.Merirandam pārstāvēt Latvijas Republiku Dzelzceļu sadarbības organizācijas Starptautiskās konferences par Konvencijas par tiešo starptautisko dzelzceļa satiksmi teksta pieņemšanu pirmajā sēdē 2016.gada 14.-18.novembrī.

 
82.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas un Amerikas Savienoto valstu aizsardzības jomas sadarbības līgumu"

TA-2400-IP _________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
83.§
Informatīvais ziņojums "Par tiesību aktu projektu izstrādi nolūkā Latvijas Republikas tiesību aktos transponēt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti"

TA-1848-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā iesniegto informāciju, Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 77.§) "Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 29.aprīļa argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0353" 5.3., 5.6. un 5.9.apakšpunktā doto uzdevumu izpildes termiņu pagarināt līdz 2017.gada 31.martam un 5.8., 5.10. un 5.11.apakšpunktā minētos uzdevumus atzīt par aktualitāti zaudējušiem.

 
84.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valsts kredītreitingu, faktoriem, kas to ietekmē, un priekšlikumiem kredītreitinga uzlabošanai"

TA-2399-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
 

Sēdi slēdz plkst. 14.50


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību