Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 61

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.61

2016.gada 10.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim"

TA-2435 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 55.§) "Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim"" 1.punktu.

 
2.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1805 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
3.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Likumā par ostām" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1809 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
4.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1868 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. (pēc būtības), 2. (pēc būtības), 3. (pēc būtības) un 4. (pēc būtības) priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt 1.priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 1A priekšlikumu:
"Izteikt 14.panta otro daļu šādā redakcijā:
"(2) Valsts aģentūra "Latvijas Vēstnesis" īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas jomā, tajā skaitā izdod žurnālu "Jurista Vārds" un citādi veicina izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem, kā arī nodrošina valsts oficiālās informācijas sniegšanu, oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas procesu."".
3. Atbalstīt 2., 3. un 4.priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 4A priekšlikumu:
"Izteikt pārejas noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:
"Līdz valsts aģentūras "Latvijas Vēstnesis" izveidošanai tās uzdevumu izpildi nodrošina valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis". Ministru kabinets, nosakot valsts aģentūras "Latvijas Vēstnesis" izveidošanas termiņu, pieņem lēmumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta šā likuma 13.panta otrajā daļā, 14.panta otrajā daļā un 15.panta trešajā daļā noteikto uzdevumu izpildei.""
4. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
5.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Zemes ierīcības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1917 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt Ministru kabineta 1A priekšlikumu:
"Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar 11.punktu šādā redakcijā:
"11. Ministru kabinets līdz 2017.gada 30.aprīlim izdod šā likuma 4.panta 4.prim daļā noteiktos Ministru kabineta noteikumus.""
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
6.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1919 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt Ministru kabineta 1A priekšlikumu:
"Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar 37.punktu šādā redakcijā:
"37. Ministru kabinets līdz 2017.gada 30.aprīlim izdod šā likuma 29.panta 4.prim daļā noteiktos Ministru kabineta noteikumus."".
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
7.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1925 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2. un 4.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
8.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1979 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Olafsone, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. un 22.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
9.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1956 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3., 4. un 5.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
10.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1964 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 3., 6. un 7.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
11.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Būvniecības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2005 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, E.Valantis, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2., 3. un 4.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt pēc būtības 1. (iekļauts 2.priekšlikumā attiecībā uz likumprojekta 1.panta precizēšanu) priekšlikumu, kā arī atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu par tehniskiem grozījumiem likumprojektā. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju noformēt attiecīgus Ministru kabineta priekšlikumus un iesniegt tos Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
12.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Augstskolu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2083 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Bernāts, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2., 3., 5., 6., 7., 8. (ja minētā norma tiks nodrošināta Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirto līdzekļu ietvaros) un 9.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
13.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Muitas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2098 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, U.Augulis, J.Krastiņa, A.Maldups, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3., 4. un 5. (pēc būtības) priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 5.A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Papildināt Likuma Pārejas noteikumus ar 21.punktu šādā redakcijā:
"21. Līdz attiecīgo Ministru kabineta tiesību aktu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 1.augustam ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi:
1) Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumi Nr.775 "Noteikumi par muitas nodrošinājumu";
2) Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1004 "Noteikumi par transportlīdzekļa apturēšanu Latvijas Republikas muitas teritorijā muitas kontroles veikšanai un kārtību, kādā transportlīdzekli nogādā Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādē, ja konstatētas muitas noteikumu pārkāpumu pazīmes Latvijas Republikas muitas teritorijā";
3) Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumi Nr.60 "Preču uzskaites kārtība brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā";
4) Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumi Nr.346 "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta depozītu kontā avansā iemaksātā muitas nodokļa administrēšanu";
5) Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumi Nr.431 "Dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtība";
6) Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.506 "Kārtība, kādā izsniedz atļauju regulāro kuģu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai un atļauju vienkāršotās tranzīta procedūras piemērošanai, veicot pārvadājumus jūras satiksmē";
7) Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.507 "Kārtība, kādā komersantam piešķir atzītā eksportētāja statusu un izsniedz pilnvaru patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi";
8) Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumi Nr.1048 "Noteikumi par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu, vienoto atļauju un atzītā komersanta sertifikātu";
9) Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumi Nr.691 "Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai";
10) Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumi Nr.1 "Kārtība, kādā uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā kontrolē atsevišķas personīgajā bagāžā pārvietojamās akcīzes preces";
11) Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumi Nr.34 "Noteikumi par muitošanas režīma – preču iznīcināšana – piemērošanu";
12) Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.601 "Pagaidu uzglabāšanas noteikumi";
13) Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.603 "Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas kārtība";
14) Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumi Nr.57 "Muitas noliktavu darbības noteikumi";
15) Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumi Nr.396 "Kārtība, kādā veicami muitas kontroles pasākumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai"".".
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.


 
14.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2050 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, K.Zariņa, A.Kaļāne, J.Reirs, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
15.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2088 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, P.Leiškalns, J.Endziņš, J.Reirs, Dz.Rasnačs, A.Pastare, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 6., 8., 9. un 11.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt pēc būtības 5. (iekļauts 6.priekšlikumā) un 10. (iekļauts 11.priekšlikumā) priekšlikumu.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
16.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2089 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. un 18.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
17.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1978 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, U.Augulis, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. un 3.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Pieņemt zināšanai, ka 1. un 3.priekšlikuma īstenošanai finansējums tiek paredzēts tikai 2017.gadam, bet par finansējuma avotu 2018. un 2019.gadam Satiksmes ministrija sagatavos priekšlikumus izskatīšanai likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" sagatavošanas procesā.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
18.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2115 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt pēc būtības 2. (iekļauts 3.priekšlikumā) priekšlikumu.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
19.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1959 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Endziņš, A.Pastare, P.Leiškalns, K.Zonberga, J.Reirs, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 5., 8., 9., 18., 19. un 23.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
20.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1949 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3., 4. un 5.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
21.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1950 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, G.Ābele, J.Reirs, G.Vilnītis, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 4., 6., 7. un 9.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
22.§
Priekšlikumi likumprojekta ""Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2080 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 3., 4., un 16.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt pēc būtības 5. (iekļauts 5.A priekšlikumā) priekšlikumu.
3. Atbalstīt 5.priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta priekšlikumu (5.A):
"Papildināt likumprojektu ar jaunu 4.pantu (attiecīgi precizēt likumprojekta nākošo pantu numerāciju) šādā redakcijā:
"4. 11.7.prim pantā:
papildināt trešās daļas 1.punktu ar vārdiem "vai īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu tā atsavināšanas rezultātā iegūst Latvijas zemes fonds.";
papildināt pantu ar 3.prim daļu šādā redakcijā:
"3.prim Šā panta trešās daļas 2.punktā noteikto nosacījumu nepiemēro, ja īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu tā atsavināšanas rezultātā iegūst Latvijas zemes fonds."
4. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
23.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2093 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 3., 6., 7., 9., 10., 11., 12. un 13.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt pēc būtības 4. (iekļauts 3.priekšlikumā) priekšlikumu.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
24.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2103 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. (pēc būtības), 2. (pēc būtības), 3. (daļēji), 4. (pēc būtības), 5. (pēc būtības) un 6.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt 1. un 2.priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 2.A priekšlikumu:
"Likumprojekta 3.panta otro daļu aizstāt ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:
"papildināt pantu ar desmito, vienpadsmito, divpadsmito un trīspadsmito daļu šādā redakcijā:
"(10) Ja juridiska persona savā īpašumā vai turējumā reģistrē transportlīdzekli, kura izlaiduma gads ir kārtējais gads vai pieci iepriekšējie gadi un kura kategorija ir M1 (tai skaitā M1G) vai N1 (tai skaitā N1G), un kas iegādāts citā Eiropas Savienības dalībvalstī un tiek pirmoreiz reģistrēts Latvijā vai kas gada laikā pēc tā pirmās reģistrācijas Latvijā atkārtoti iegādāts citā Eiropas Savienības dalībvalstī un tiek atkārtoti reģistrēts Latvijā, Ceļu satiksmes drošības direkcija vienlaikus ar transportlīdzekļa reģistrāciju reģistrē atsavināšanas aizliegumu uz 15 dienām. Ceļu satiksmes drošības direkcija informāciju par reģistrēto transportlīdzekli elektroniski nodod Valsts ieņēmumu dienestam.
(11) Ja Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par nodokļiem un nodevām saistībā ar reģistrēto transportlīdzekli uzsāk nodokļu administrēšanas pasākumus, tas par attiecīgo transportlīdzekli šā likuma 14. pantā noteiktajā kārtībā reģistrē atsavināšanas aizliegumu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.
(12) Ja Valsts ieņēmumu dienests neuzsāk nodokļu administrēšanas pasākumus, šā panta desmitajā daļā minētais atsavināšanas aizliegums tiek dzēsts automātiski pēc atsavināšanas aizlieguma termiņa beigām.
(13) Valsts ieņēmumu dienests šā panta desmitajā un vienpadsmitajā daļā minēto atsavināšanas aizliegumu dzēš, kad ir pabeigti nodokļu administrēšanas pasākumi vai ja tiek samaksāta drošības nauda. Ministru kabinets nosaka drošības naudas apmēru, iemaksāšanas un atmaksāšanas kārtību.""".
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
25.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2104 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, U.Augulis, I.Šņucins, A.Karlapa, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 3. (pēc būtības), 4., 6., 8., 12. (pēc būtības), 17., 18, 19., 20. (pēc būtības), 21. (pēc būtības), 22., 23., 24., un 28.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 12.A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Izteikt likumprojekta 5.pantu attiecībā uz likuma 7.panta papildināšanu ar 5.prim daļu šādā redakcijā:
"Papildināt pantu ar 5.prim daļu šādā redakcijā:
"(5.prim) Par transportlīdzekļiem, ar kuriem fiziskā vai juridiskā persona, kas ieļauta Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju datubāzē, veic pašpārvadājumus, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā 25 procentu apmērā, ja nodokļa maksātāja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 4269 euro (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai).""".
3. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 21.A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Izteikt 9.prim panta sesto daļu šādā redakcijā:
"(6) Ārvalstīs reģistrētam transportlīdzeklim transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumus vai atbrīvojumus no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa samaksas nepiemēro. Ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli nemaksā par transportlīdzekļiem, kuri ir vai tiek reģistrēti diplomātiskās, konsulārās vai starptautiskās organizācijas pārstāvniecības vai tādas personas īpašumā, turējumā vai valdījumā, kurai ir diplomātiskās vai konsulārās privilēģijas, un Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku amatpersonas (darbinieka) vai karavīra īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo ārvalstīs reģistrētu automobili, ja tas reģistrēts valstī, kurā šī persona pilda dienesta vai darba pienākumus."".
4. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
26.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2015 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3., 4., 5. (pēc būtības), 6., 7., 8. (pēc būtības), 9., 10., 11., 12., 13. (pēc būtības), 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. (pēc būtības), 23., 25., 26., 27., 28., 29., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 41., 42. (pēc būtības), 43., 44., 45., 46., 47., 49., 50., 51., 52., 54. un 55.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 10A priekšlikumu:
"Izteikt likumprojekta 7.pantā iekļauto likuma 18.2.prim panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:
"4) rīkojumu par izpildāmo darbību vai naudas līdzekļu apmēra, kas noteikts ar šīs daļas 1., 2. un 3.punktā paredzēto rīkojumu, precizēšanu vai par iepriekš paziņotā rīkojuma atcelšanu."".
3. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 56A priekšlikumu:
"Svītrot informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 1.punktu.".
4. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
27.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2111 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. (pēc būtības), 2., 3., 4. (pēc būtības), 5. (pēc būtības), 6. (pēc būtības), 7., 8. (pēc būtības), 9. (pēc būtības), 10. (pēc būtības), 11. (pēc būtības), 12. (daļēji), 13. (pēc būtības), 14., 15. (pēc būtības), 16. (daļēji), 17. (pēc būtības), 18. (pēc būtības), 19., 20. (pēc būtības), 23. (pēc būtības), 24., 25. (pēc būtības), 26., 27. (pēc būtības), 28., 29., 30., 31. (pēc būtības), 32., 33. (pēc būtības), 34. (pēc būtības), 35. (pēc būtības), 36., 37. (pēc būtības), 38., 39. un 40.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 6A priekšlikumu:
"Izteikt likumprojekta 2.panta pirmo daļu (likuma 65. panta pirmo daļu) šādā redakcijā:
"(1) Juridisko personu naudas līdzekļus un citas vērtības (mantu), kas atrodas kredītiestādē, apķīlā, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu vai rīkojumu vai tiesu izpildītāja rīkojumu."".
3. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 9A priekšlikumu:
"Aizstāt likumprojekta 2.panta trešajā daļā (attiecībā uz likuma 65.panta otrās daļas izteikšanu jaunā redakcijā) vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta vai tiesu izpildītāja rīkojumu par naudas līdzekļu pārskaitīšanu šā likuma 66.2.prim pantā noteiktajā kārtībā" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta vai tiesu izpildītāja rīkojumu šā likuma 66.2.prim pantā noteiktajā kārtībā, kā arī pamatojoties uz pašvaldības domes ieceltas amatpersonas vai izveidotas iestādes rīkojumu par naudas līdzekļu pārskaitīšanu. Piedziņu uz juridisko personu citām vērtībām (mantu), kas atrodas kredītiestādēs, var vērst, pamatojoties uz tiesas izsniegtu izpildu dokumentu, tiesu izpildītāja rīkojumu vai nodokļu administrācijas lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, bet pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma — likumos paredzētajos gadījumos.".
4. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 10A priekšlikumu:
"Izteikt likumprojekta 3.pantā iekļauto likuma 66. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Fizisko personu naudas līdzekļus un citas vērtības (mantu), kas atrodas kredītiestādē, apķīlā, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu vai rīkojumu vai tiesu izpildītāja rīkojumu."".
5. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 11A priekšlikumu:
"Aizstāt likumprojekta 3.panta iekļautā likuma 66.panta trešajā daļā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta vai tiesu izpildītāja rīkojumu par naudas līdzekļu pārskaitīšanu šā likuma 66.2 pantā noteiktajā kārtībā" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta vai tiesu izpildītāja rīkojumu šā likuma 66.2 pantā noteiktajā kārtībā, kā arī pamatojoties uz pašvaldības domes ieceltas amatpersonas vai izveidotas iestādes rīkojumu par naudas līdzekļu pārskaitīšanu. Piedziņu uz fizisko personu citām vērtībām (mantu), kas atrodas kredītiestādēs, var vērst, pamatojoties uz tiesas izsniegtu izpildu dokumentu, tiesu izpildītāja rīkojumu vai nodokļu administrācijas lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu."".
6. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 13A priekšlikumu:
"Papildināt likumprojekta 4.pantā ietvertā likuma 66.prim panta pirmās daļas ievaddaļā aiz vārda "paziņo" ar vārdu "kredītiestādei".".
7. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 17A priekšlikumu:
"Papildināt likumprojekta 4.pantā ietvertā likuma 66.prim panta otrās daļas ievaddaļā aiz vārda "paziņo" ar vārdu "kredītiestādei".".
8. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 39A priekšlikumu:
"Svītrot informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 5.punktu."
9. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
28.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2114 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 3., 16., 17., 19., 21. un 24.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt pēc būtības 1. (iekļauts 3.priekšlikumā), pēc būtības 2. (iekļauts 3.priekšlikumā), pēc būtības 4. (iekļauts 16.priekšlikumā), pēc būtības 6. (iekļauts 16.priekšlikumā), pēc būtības 8. (iekļauts 16.priekšlikumā), pēc būtības 9. (iekļauts 16.priekšlikumā), pēc būtības 10. (iekļauts 16.priekšlikumā), pēc būtības 11. (iekļauts 16. priekšlikumā), pēc būtības 12. (iekļauts 16.priekšlikumā), pēc būtības 13. (iekļauts 16.priekšlikumā), pēc būtības 15. (iekļauts 16.priekšlikumā), pēc būtības 18. (iekļauts 16. un 21.priekšlikumā), pēc būtības 20. (iekļauts 21.priekšlikumā), pēc būtības 22. (iekļauts 16. un 21.priekšlikumā) un pēc būtības 23. (iekļauts 21.priekšlikumā) priekšlikumu.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
29.§
Priekšlikumi likumprojekta "Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2139 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, K.Soms, P.Leiškalns, J.Reirs, K.Zariņa, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3. (pēc būtības), 8., 10., 11., 12., 13. (pēc būtības), 14. (pēc būtības), 15., 16. (pēc būtības), 17., 18. (pēc būtības), 19., 20., 21., 22., 23. (pēc būtības), 24., 25., 26., 27. un 28. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt 3. priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 3A priekšlikumu:
"Izteikt likumprojekta 3.pantu šādā redakcijā:
"3. pants. Likuma darbības joma
Šis likums nosaka:
1) atbalsta programmas, jaunuzņēmuma kritērijus to saņemšanai, kā arī piešķirtā atbalsta administrēšanas kārtību;
2) klasificētā riska kapitāla investoru kvalifikācijas nosacījumus;
3) jaunuzņēmumu darbības vērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) izveidošanas kārtību un tās kompetenci."".
3. Atbalstīt 13. priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 13A priekšlikumu:
"Izteikt likumprojekta 8.pantu šādā redakcijā:
"8. pants. Ar atbalsta programmām saistītie nodokļu atvieglojumi
(1) Atbalsta periodā, kad jaunuzņēmums piedalās vienā vai abās šā likuma 6. un 7. pantā noteiktajās atbalsta programmās:
1) jaunuzņēmuma darba ņēmējs, par kuru ir veikts fiksētais maksājums par jaunuzņēmumā gūto ar algas nodokli apliekamo ienākumu, ir tiesīgs nemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli;
2) jaunuzņēmums ir tiesīgs piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi līdz 100 procentu apmēram.
(2) Jaunuzņēmuma darba ņēmējam, kas par jaunuzņēmumā gūto ar algas nodokli apliekamo ienākumu nemaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli, taksācijas gada periodā, kurā tas ir bijis jaunuzņēmuma darba ņēmējs, nav tiesības piemērot gada neapliekamo minimumu (atļauts piemērot neapliekamo minimumu tikai pensijas ienākumam) un atvieglojumu par apgādībā esošu personu, kā arī tas nevar būt apgādībā esoša persona saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli". Jaunuzņēmuma darba ņēmējs, ja tas gūst citus, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus, ienākumus, nav tiesīgs attaisnotajos izdevumos iekļaut valsts sociālās apdrošināšanas maksājumus un solidaritātes nodokli, kas nomaksāti no jaunuzņēmumā gūtā algota darba ienākuma, kā arī taksācijas gada attaisnotos izdevumus saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10.panta pirmās daļas 3., 5., 6 un 8.punktu.
(3) Šā panta pirmajā daļā noteikto atlaidi 100 procentu apmērā piemēro, ja netiek sasniegts de minimis atbalsta slieksnis.
(4) Jaunuzņēmumam, izmantojot šā panta pirmās daļas 2. punktā noteikto atvieglojumu, ir tiesības piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi līdz 100 procentu apmēram, izņemot uzņēmumu ienākuma nodokļa daļu, kas aprēķināta par:
1) izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību;
2) izveidotajiem uzkrājumiem;
3) soda naudām un līgumsodiem;
4) maksājumu nerezidentam, no kura bija jāietur, bet netika ieturēts uzņēmumu ienākuma nodoklis;
5) izdevumu daļu, kas radusies sakarā ar aktīvu pārvērtēšanu;
6) zaudēto parādu summu, kas neatbilst likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 9. pantā minētajiem noteikumiem;
7) starpību starp saņemtā pakalpojuma vai preces vai arī sniegtā pakalpojuma vai preces vērtību un tirgus vērtību.
(5) Jaunuzņēmums nav tiesīgs segt zaudējumus, kas radušies saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteikumiem atbalsta saņemšanas periodā un taksācijas periodā pirms atbalsta saņemšanas.
(6) Ja atbalsta programmas piemērošanas termiņš nesakrīt ar jaunuzņēmuma taksācijas periodu, tad jaunuzņēmums uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanai sagatavo finanšu (starpperiodu) pārskatu un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju par periodu, kurā tika piemērota atbalsta programma"."
4. Atbalstīt 14. priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 14A priekšlikumu:
"Izteikt likumprojekta 9. pantu šādā redakcijā:
"9. pants. Atbalsta programmās piemērojamie valsts atbalsta nosacījumi
(1) Šā likuma 6., 7. un 8. pantā noteiktie atbalsta pasākumi tiek īstenoti kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas (ES) 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1407/2013 par līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L352/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.
(2) De minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī – 200 000 euro. Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem.
(3) Ievērojot Komisijas regulas Nr.1407/2013 5.panta 1. un 2.punkta nosacījumus, atbalstu, kas sniegts šī likuma ietvaros, drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr.1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, individuālajā atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā.
(4) Jaunuzņēmums ir atbildīgs par šajā pantā noteiktā maksimāli pieļaujamā atbalsta apmēra ievērošanu viena vienota uzņēmuma līmenī."."
5. Atbalstīt 16. priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 16A priekšlikumu:
"Izteikt likumprojekta 11.pantu šādā redakcijā:
"11. pants. Atbalsta programmu izmantošanas ierobežojumi
(1) Jaunuzņēmums nevar:
1) pieteikt šā likuma 6. un 7. pantā minēto atbalstu par darba ņēmēju, kurš atbalsta periodā vienlaicīgi ir cita komersanta valdes loceklis, kā arī tiek nodarbināts pie cita komersanta uz darba līguma pamata vai veic darbu uz uzņēmuma līguma pamata, kā arī piesaistītais darba ņēmējs ir tiešās valsts pārvaldes iestādes darbinieks vai civildienesta ierēdnis vai pašvaldības darbinieks;
2) sniegt darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumus;
3) pieteikt darba ņēmēju, kura pienākumi jaunuzņēmumā nav tieši saistīti ar atbalsta programmām pieteiktās biznesa idejas īstenošanu.
(2) Jaunuzņēmumam nav tiesības pieteikties tikai iedzīvotāju ienākuma vai uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidei, tā tiek piešķirta papildus kādai no šā likuma 6. vai 7.pantā noteiktajai atbalsta programmai.
(3) Atbalsta periodā jaunuzņēmums var pieteikt papildu atbalstu, kas noteikts šā likuma 6. un 7.pantā, bet ne ilgāku kā līdz atbalsta perioda beigām, par kuru iepriekš ir lēmusi Komisija.
(4) Šā likuma 6., 7. un 8. pantā noteiktais atbalsts netiek sniegts Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajām nozarēm un darbībām. Ja jaunuzņēmums vienlaicīgi darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas ietilpst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, tad de minimis atbalsta saņēmējs nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu.""
6. Atbalstīt 18. priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 18A priekšlikumu:
"Izteikt likumprojekta 13.pantu šādā redakcijā:
"13.pants. Atbalsta administrējošā iestāde
(1) Atbalsta programmu administrējošā iestāde ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.
(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā administrējošā iestāde administrē atbalsta programmas, tajā skaitā, rīcību Komisijas lēmuma izpildē, de minimis atbalsta piešķiršanā, apmēra noteikšanā un tā kontrolē.""
7. Atbalstīt 23. priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 23A priekšlikumu:
"Papildināt likumprojektu ar jaunu IV nodaļu, iekļaujot tajā likumprojekta 16., 17. un 18.pantu un papildinot ar jaunu pantu, šādā redakcijā:
"IV Jaunuzņēmuma pieteikums atbalsta programmai un tā piešķiršanas tiesiskās sekas".
"17.pants Jaunuzņēmuma pieteikuma iesniegšana
(1) Jaunuzņēmums, kas vēlas piemērot atbalsta programmas, iesniedz Komisijai šādus dokumentus:
1) pieteikumu dalībai atbalsta programmās,
2) apliecinājumu par saņemto kvalificēts riska kapitāla investora ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā,
3) pieteiktās biznesa idejas biznesa plānu.
(2) Šā panta pirmajā daļā minēto dokumentu formu un saturu nosaka Ministru kabinets.".
"18.pants. Atbalstīto jaunuzņēmumu reģistrs
(1) Informāciju par atbalsta programmas piešķiršanu vai tiesību zaudēšanu dalībai atbalsta programmās tiek publicēta atbalstīto jaunuzņēmumu reģistrā.
(2) Atbalstīto jaunuzņēmumu reģistru ved Komisijas sekretariāts.
(3) Reģistrā ieraksta šādas ziņas:
1) jaunuzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;
2) lēmuma pieņemšanas un publicēšanas datums un numurs;
3) lēmumā norādītā atbalsta programma.
(3) Atbalstīto jaunuzņēmumu reģistrs tiek publicēts Komisijas sekretariāta tīmekļvietnē."
"19.pants. Jaunuzņēmuma pienākumi
(1) Jaunuzņēmumam, kurš piemēro vai vēlas piemērot atbalsta programmas, ir pienākums sniegt Komisijai patiesu un skaidru informāciju un dokumentus, kas:
1) saistīti ar jaunuzņēmuma atbilstību šā likumā 4. pantā noteiktajiem kritērijiem;
2) saistīti ar izmaiņām šā likuma 4. pantā noteiktajos kritērijos ne vēlāk kā desmit darba dienas kopš izmaiņu veikšanas;
3) saistīti ar pieteiktās biznesa idejas biznesa plāna īstenošanas gaitu;
4) saistīti ar veikto komercdarbību un piešķirtā atbalsta programmas piemērošanu;
5) saistīti ar tāda atbalsta kumulāciju citās atbalsta programmās, kas nav minēts šā likuma ietvaros;
6) apliecina, ka šā likuma 4. panta 9. punkta "c" apakšpunktā minētie izdevumi tiek uzskaitīti dalīti no citiem izdevumiem;
7) apliecina, ka uz jaunuzņēmumu neattiecas šajā likuma noteiktie atbalsta saņemšanas ierobežojumi.
(2) Jaunuzņēmumam, kas atbalsta periodā ir zaudējis tiesības uz atbalsta programmas piemērošanu, ne vēlāk kā viena kalendārā mēneša laikā kopš tiesību zaudēšanas veic pārrēķinu un visu nodokļu nomaksu vispārējā kārtībā par atbalsta periodu, t.sk., nokavējuma naudu saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" noteikumiem. Veicot nodokļu nomaksu vispārējā kārtībā, ņem vērā iepriekš veikto fiksēto maksājumu un papildus veiktās obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai.
(3) Šā panta otrajā daļā minēto pārrēķinu jaunuzņēmums neveic, ja tas zaudējis atbalsta programmas piemērošanu pamatojoties uz to, ka:
1) atsavinājis inovatīva produkta īpašumtiesības, uz kura pamata tam ir piešķirta atbalsta programmas piemērošana;
2) iesniedzis pieteikumu par dalības atcelšanu atbalsta programmās, jo atbalsta programmas piemērošanas periodā priekšlaicīgi ir pārsniedzis maksimāli pieļaujamo de minimis atbalsta apmēru.".
"20.pants. Jaunuzņēmuma tiesību zaudēšana
(1) Komisija lēmumu par atbalsta programmās piešķiršanu atceļ, ja jaunuzņēmums:
1) iesniedz pieteikumu par dalības atbalsta programmās atcelšanu;
2) nav ievērojis šī likuma 9.pantā un 11.pantā noteiktās prasības;
3) neatbilst šā likuma 4. pantā noteiktajiem kritērijiem;
4) šajā likumā noteiktajā termiņā nav sniedzis Komisijai informāciju, kas ir saistīta ar izmaiņām šā likuma 4. pantā noteiktajās pazīmēs;
5) pēc atkārtota Komisijas lūguma nesniedz informāciju, kas sniedz patiesu un skaidru informāciju un dokumentus par tā atbilstību šajā likumā noteiktajām pazīmēm, vai informāciju par tā veikto komercdarbību un piešķirtā atbalsta programmas piemērošanu;
6) nav izpildījis šā likuma 6. pantā minētos nosacījumus;
7) atsavinājis inovatīva produkta īpašumtiesības, uz kura pamata tas ir saņēmis šajā likumā pieteikto atbalstu.
(2) Jaunuzņēmumam nav tiesības pretendēt uz atbalstu atkārtoti, ja tas iepriekš ir zaudējis tiesības uz atbalstu, jo nav sniedzis vai ir sniedzis nepatiesu šajā likumā noteikto informāciju Komisijai.""
8. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
30.§
Priekšlikumi likumprojekta "Kontu reģistra likums" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2146 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Brazovskis, L.Kļaviņa, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 3., 5., 6., 9., 11., 13., 15., 16., 18., 21., 23., 24., 25., 26., 29., 30., 35., 36., 38., 39., 40., 43., 44., 45., 46., 47., 49., 50., 51., 52., 55., 58., 60., 62., 64., 66., 68., 69., 70., 71., 74., 77. un 78. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt pēc būtības 1. (iekļauts 7., 18., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 64., 66., 78. priekšlikumā), pēc būtības 7., pēc būtības 10. (iekļauts 11. priekšlikumā), pēc būtības 12. (iekļauts 13. priekšlikumā), pēc būtības 14. (iekļauts 15. priekšlikumā), pēc būtības 20. (iekļauts 18. priekšlikumā), pēc būtības 37. (iekļauts 36. priekšlikumā), pēc būtības 53. (iekļauts 51. priekšlikumā), pēc būtības 54. un pēc būtības 67. (iekļauts 66. priekšlikumā) priekšlikumu.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
31.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2149 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2., 3. (pēc būtības), 5. (pēc būtības), 6. (pēc būtības), 11. un 12.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 6A priekšlikumu:
"Izteikt likumprojekta 3. pantu šādā redakcijā:
" 3. 165.4.prim pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
"Neziņošana par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem";
papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:
"Par neziņošanu Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgiem darījumiem, ja to izdarījis Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts (izņemot kredītiestādi), -
uzliek naudas sodu fiziskajai vai juridiskajai personai līdz piectūkstoš euro.
Par šā panta otrajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja to izdarījis Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts (izņemot kredītiestādi), kura iepriekšējā pārskata gada neto apgrozījums vai apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā pārsniedz 1 000 000 euro, -
uzliek naudas sodu fiziskajai vai juridiskajai personai līdz pieciem procentiem no iepriekšējā pārskata gada neto apgrozījuma vai apgrozījuma (ieņēmumiem) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā."
3. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 8A priekšlikumu:
"Izteikt likumprojekta 5. pantu šādā redakcijā:
"5. Papildināt 215.prim panta pirmo daļu pēc skaitļa "165.2.prim" ar skaitli un vārdiem "165.4.prim panta otrajā un trešajā daļā".
4. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
32.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2099 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Gailīte, J.Patmalnieks, G.Vilnītis, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. (pēc būtības), 4. (pēc būtības, precizējot, ka termiņš ir 30.septembris) , 6., 7., 8. (pēc būtības) un 9. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt 1. priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 1A priekšlikumu:
"Izteikt 28. prim panta ceturto daļu šādā redakcijā:
"(4) Publiskais tirgotājs atsevišķi uzskaita šā panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā veiktos maksājumus. Izmaksas, ko veido maksājumi par uzstādīto elektrisko jaudu, sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji, un tās tiek sadalītas pa sprieguma un patēriņa līmeņa grupām proporcionāli ieņēmumu fiksētajai daļai no sistēmas pakalpojumiem, kompensējot publiskajam tirgotājam iepirkuma izdevumus. Izmaksu attiecināšanas aprēķina metodiku nosaka regulators. Kompensējamo izmaksu un attiecīgo publiskā tirgotāja ieņēmumu starpību pārskata gadā publiskais tirgotājs atzīst aktīvos vai saistībās. Galalietotāji, kas ir pieslēgti sadales sistēmām, kurām ir mazāk par simt tūkstošiem lietotāju, sedz publiskā tirgotāja izmaksas par uzstādīto elektrisko jaudu, piemērojot tās sadales sistēmas operatora attiecīgai sprieguma pakāpei un lietotāju grupai noteiktos maksājumus, kurai ir pieslēgti vairāk par simt tūkstošiem lietotāju.""
3. Atbalstīt 4.priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 4A priekšlikumu:
"Izteikt Likumprojekta 3.pantu šādā redakcijā:
"Papildināt pārejas noteikumus ar 67.punktu šādā redakcijā:
"67. Regulators līdz 2017.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 28.prim panta ceturtajā daļā minēto metodiku. Līdz attiecīgā normatīvā akta spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 30.septembrim piemērojama ar regulatora padomes 2014.gada 26.februāra lēmumu Nr.1/5 apstiprinātā Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika.""".
4. Ekonomikas ministrijai sagatavot un līdz 2017.gada 1.martam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar priekšlikumiem atbalsta maksājumu samazināšanai elektroenerģijas ražotājiem, kuri saņem atbalstu garantētās maksas par elektrostacijās uzstādīto jaudu un obligātā iepirkuma komponentes sistēmu ietvaros.
5. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
33.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Izglītības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2101 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, K.Šadurskis, I.Dundure, L.Lejiņa, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 12. (pēc būtības), 17. (pēc būtības), 21., 22., 24., 26., 28., 29., 30., 31., 32. un 33. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt Ministru kabineta 1A priekšlikumu:
"Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:
"14.pantā:
papildināt 8. un 11.punktu pēc vārda "akreditācijas" ar vārdiem "tajā skaitā ārkārtas akreditācijas un akreditācijas anulēšanas";
izslēgt 12.prim punktā vārdus "valsts un pašvaldību" un papildināt punktu ar vārdiem "tajā skaitā ārkārtas novērtēšanai un novērtēšanas anulēšanai";
papildināt 17. punktu pēc vārda "klasēs" ar vārdiem "un grupās"".
3. Atbalstīt Ministru kabineta 7A priekšlikumu:
"Papildināt likuma 20.panta trešās daļas 5.punktu ar teikumu šādā redakcijā:
"Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmuma par amatpersonas atstādināšanu no pienākumu pildīšanas pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.""
4. Atbalstīt Ministru kabineta 7B priekšlikumu:
"Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:
"Likuma 27.pantā:
papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:
"(2) Ja izglītības iestādes darbībā konstatēti būtiski normatīvo aktu pārkāpumi, institūcija, kas pieņem lēmumu par izglītības iestādes akreditāciju, pamatojoties uz izglītības iestādes dibinātāja vai Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumu, var pieņemt lēmumu par izglītības iestādes ārkārtas akreditāciju.
(3) Šā panta otrā daļa neattiecas uz augstskolām un koledžām.";
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.""
5. Atbalstīt 12. priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 12A priekšlikumu:
"Izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:
"2. 30.pantā:
papildināt ceturtās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "kura ir lojāla Latvijas Republikai un tās Satversmei" ar vārdiem "tostarp nepārkāpj diskriminācijas un atšķirīgas attieksmes pret personu aizliegumu";
izteikt 4.prim daļu šādā redakcijā:
"(4.prim) Izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju profesionālā darbība tiek novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ne retāk kā reizi sešos gados. Lēmumu par izglītības iestādes vadītāja atbilstību ieņemamajam amatam pieņem, pamatojoties uz novērtēšanas rezultātiem. Ja izglītības iestādes vadītāja profesionālā darbība novērtēta neapmierinoši, personai aizliegts ieņemt izglītības iestādes vadītāja amatu. Novērtēšanas rezultātus var ņemt vērā, veicot izglītības iestādes vadītāja materiālo stimulēšanu.";
papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
"(6) Ja likumos noteiktas kompetentas institūcijas vai darba devējs konstatē izglītības iestādes vadītāja vai viņa rīcības neatbilstību šā likuma 30. panta ceturtajā daļā vai 51. panta pirmās daļas 2.prim punktā noteiktajām prasībām, personai aizliegts ieņemt izglītības iestādes vadītāja amatu.""
6. Atbalstīt Ministru kabineta 12B priekšlikumu:
"Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:
"Likuma 33.pantā:
papildināt panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
"Ja izglītības programmas īstenošanā konstatēti būtiski normatīvo aktu pārkāpumi, institūcija, kas pieņem lēmumu par izglītības programmas akreditāciju, pamatojoties uz izglītības iestādes dibinātāja vai Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumu, var pieņemt lēmumu par izglītības programmas ārkārtas akreditāciju.";
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
"(4) Šā panta trešā daļa neattiecas uz augstskolām un koledžām.""
7. Atbalstīt 17. priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta 17A priekšlikumu:
"Izteikt likumprojekta 3.pantu šādā redakcijā:
"3. 48.pantā:
papildināt panta piekto daļu ar vārdiem "tostarp nepārkāpj diskriminācijas un atšķirīgas attieksmes pret personu aizliegumu";
papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
"(6) Ja likumos noteiktas kompetentas institūcijas vai darba devējs konstatē pedagoga vai viņa rīcības neatbilstību šā likuma 48. panta pirmajā un piektajā daļā vai 51.panta pirmās daļas 2.prim punktā noteiktajām prasībām, personai aizliegts ieņemt pedagoga amatu.""
8. Atbalstīt Ministru kabineta 20A priekšlikumu:
"Izteikt likumprojekta 5.pantu šādā redakcijā:
"5. Papildināt 50.pantu ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:
"5) persona, kura neatbilst vai kuras rīcībā konstatēta neatbilstība šā likuma 30. panta ceturtajā daļā, 48. panta pirmajā vai piektajā daļā vai 51. panta pirmās daļas 2.prim punktā noteiktajām prasībām;
6) persona, kas atbrīvota no pedagoga amata, saskaņā ar šā panta 5.punktu (izņemot, ja persona ir atbrīvota izglītības un profesionālās kvalifikācijas neatbilstības dēļ), ja no darba tiesisko attiecību izbeigšanās dienas nav pagājis vismaz viens gads.""
9. Pieņemt zināšanai izglītības un zinātnes ministra sniegto informāciju, ka likumprojektā ietvertās normas atbilst Latvijas Republikas Satversmē noteiktajam.
10. Izglītības un zinātnes ministrijai ne vēlāk kā līdz 2017.gada 1.martam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Izglītības likumā, nosakot pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par kārtību, kādā pedagogi var pretendēt uz sociālo atbalstu skolu tīkla optimizācijas rezultātā.
11. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
34.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2142 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2. un 3.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
35.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2143 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2. (pēc būtības) un 5.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
36.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Apsardzes darbības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2192 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2. un 3.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
37.§
Priekšlikumi likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2247, TA-2246 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, K.Šadurskis, K.Gerhards, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) iesniegto 1.-8., 9A priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2017. gadam" teksta daļai un 1.-3.priekšlikumu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019. gadam" teksta daļai un 1.-10., 11.A, 12.A-18., 19.A, 21.-26., 27.A-107., 109., 111.-113., 115., 117.-135., 138.-157., 159.-171., 173.-178., 179.A-183., 185.-189., 191.-198.priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" skaitliskajai daļai izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Neatbalstīt ministriju iesniegto 9.priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2017. gadam" teksta daļai un 11., 12., 19., 20., 27., 108., 110., 114., 116., 136.-137., 158., 172., 179., 184., 190.priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2017. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019. gadam" skaitliskajai daļai izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
3. Finanšu ministrijai noformēt alternatīvo Ministru kabineta priekšlikumu Satiksmes ministrijas 116.priekšlikumam par ieņēmumu no autoceļu lietošanas nodevas samazinājumu 2017.gadā 4 512 834 EUR apmērā atbilstoši Saeimā iesniegtajiem priekšlikumiem likumprojekta "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā" otrajam lasījumam, attiecīgi samazinot finansējumu valsts budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmai 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". 2018. un 2019.gadam ieņēmumus no autoceļu lietošanas nodevas nesamazināt un Satiksmes ministrijai 2017.gadā piedāvāt alternatīvu risinājumu, lai 2018. un 2019.gadā nodrošinātu ieņēmumus plānotajā apjomā.
4. Finanšu ministrijai tehniski precizēt ar šo protokollēmumu atbalstītos ministriju priekšlikumus, noformēt tos attiecīgu Ministru kabineta priekšlikumu veidā un iesniegt Valsts kancelejā un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.
5. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2.priekšlikumu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" teksta daļai un 11., 15.priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" teksta daļai.
6. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 22., 32., 34., 36., 37., 38., 39., 40., 41. un 121.priekšlikumu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" skaitliskajai daļai.
7. Ministrijām divu darba dienu laikā pēc likumprojekta "Par valsts budžetu 2017. gadam'' un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019. gadam" pieņemšanas otrajā lasījumā saskaņā ar atbalstītajiem priekšlikumiem ievadīt izmaiņas Vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā.
8. Ministrijām atbilstoši Saeimā otrajā lasījumā atbalstītajiem priekšlikumiem:
8.1. piecu darba dienu laikā pēc likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" apstiprināšanas Saeimā otrajā lasījumā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā precizētas veidlapas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumu Nr. 523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem" (turpmāk – noteikumi Nr.523) 112.punktā noteikto;
8.2. septiņu darba dienu laikā pēc likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" apstiprināšanas Saeimā otrajā lasījumā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā precizētu veidlapu Nr.8 saskaņā ar noteikumu Nr.523 97.1. punktā noteikto;
8.3. lai nodrošinātu Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokollēmuma (prot.Nr.40 59.§) 49. punkta izpildi, līdz 2016.gada 30.decembrim sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā precizētu veidlapu Nr.7(pb), Nr.7(LM) un Nr.27 atbilstoši noteikumiem Nr.523;
8.4. desmit darba dienu laikā pēc likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" apstiprināšanas Saeimā otrajā lasījumā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā precizētas pārējās veidlapas atbilstoši noteikumiem Nr.523, kuras nav minētas šī protokollēmuma 5.1.-5.3.apakšpunktā.
9. Finanšu ministrijai precizēt kopsavilkuma skaitļus likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" pielikumos atbilstoši Saeimā otrajā lasījumā atbalstītajiem priekšlikumiem.
10. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
38.§
Rīkojuma projekts "Par valsts galvoto aizdevumu biedrībai "Latvijas Olimpiskā komiteja" pārkreditāciju"

TA-2490 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par Tenisa centra "Lielupe" rekonstrukcijas projekta īstenošanai 2016.gadā paredzēto līdzekļu pārdali un ar to saistītā ietekme uz 2017.gada valsts budžeta programmu 09.00.00 "Sports", lai nodrošinātu valsts funkciju sporta nozarē izpildi"

TA-2493 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietvertos Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumus valsts budžeta programmā 09.00.00 "Sports" paredzēto līdzekļu iekšējai pārdalei, lai budžeta bāzes izdevumu ietvaros nodrošinātu sporta nozares budžeta prioritāšu īstenošanu.

 
40.§
Rīkojuma projekts "Par Tenisa centra "Lielupe" rekonstrukcijas projekta īstenošanai 2016.gadā paredzēto valsts budžeta līdzekļu pārdali"

TA-2495 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.novembra rīkojumā Nr.522 "Par Latvijas Nacionālā valsts sporta centra"Mežaparks" un Tenisa centra "Lielupe" rekonstrukcijas projektiem paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa saistību pārdali""

TA-2496 ____________________________________

(K.Šadurskis, E.Severs, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Ministru prezidenta Māra Kučinska ikgadējais ziņojums Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību

TA-2497 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto Ministru prezidenta ikgadējo ziņojumu Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību.
2. Valsts kancelejai sagatavot ziņojumu nosūtīšanai Saeimai.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par lielā projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi" pabeigšanas finansēšanu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros"

TA-2426 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu, ievērojot to, ka informatīvajā ziņojumā paredzētais finansēšanas mehānisms īstenojams, veicot grozījumus Darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība", kas jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto finansēšanas mehānismu:
2.1. projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi" II posma (turpmāk – Projekts) pabeigšanai Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda Darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" (turpmāk – Darbības programma) izveidot jaunu specifisko atbalsta mērķi 5.6.3. "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" sanācija" (turpmāk – SAM 5.6.3.);
2.2. Darbības programmas SAM 5.6.3. finansējumu nodrošināt, pārdalot Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu 11,60 milj. EUR apmērā no Darbības programmas specifiskā atbalsta mērķa 5.4.1. "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.2.pasākuma "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības atjaunošanai un antropogēnās slodzes samazināšanai";
2.3. Darbības programmas specifiskā atbalsta mērķa 5.4.1. "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.2.pasākumu "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības atjaunošanai un antropogēnās slodzes samazināšanai" pārveidot par specifisko atbalsta mērķi 5.4.3. "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības atjaunošanai un antropogēnās slodzes samazināšanai", paredzot tam Kohēzijas fonda finansējumu ne vairāk kā 7,8 milj. EUR apmērā no Darbības programmas specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1. "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" snieguma rezerves un attiecīgi īstenojot pēc 2018.gada 31.decembra, ja tiek saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par snieguma ietvarā noteikto rādītāju izpildi.
3. Lai mazinātu ietekmi uz valsts budžeta fiskālo telpu vidējā termiņā dēļ papildu valsts budžeta finansējuma Projekta attiecināmām un neattiecināmām izmaksām, noteikt, ka par attiecīgo summu (valsts budžeta līdzfinansējuma daļa Projekta attiecināmām un neattiecināmām izmaksām indikatīvi 11,34–13,68 milj. EUR) samazināms kopējo Darbības programmai "Izaugsme un nodarbinātība" sadalāmo virssaistību apjoms.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot attiecīgus grozījumus Darbības programmā un veikt Darbības programmas grozījumu priekšlikuma skaņošanu ar Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorātu (DG REGIO) un Vides ģenerāldirektorātu (DG ENVI) pirms Darbības programmas grozījumu formālas skaņošanas ar Eiropas Komisiju.
5. SAM 5.6.3. Ministru kabineta noteikumi iesniedzami kā Ministru kabineta lieta. Ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas normatīvos aktus, kas regulē Eiropas Savienības fondu ieviešanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, izstrādājot SAM 5.6.3 Ministru kabineta noteikumus, Projekta īstenošanas izmaksas maksimāli paredzēt kā Projekta attiecināmās izmaksas.
6. Ja iepirkumi Projekta pabeigšanai ir noslēgušies pirms Projekta īstenošanas apstiprināšanas, veikt Projekta īstenošanas izmaksu priekšfinansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā iesniedzot attiecīgu tiesību akta projektu.
7. Ja Eiropas Komisija nesaskaņo grozījumus Darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība", vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par turpmāko rīcību Projekta pabeigšanas finansēšanai.

 

44.§
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" ieviešanas riskiem""

TA-2432-IP ____________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
45.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 21.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0656

TA-2483-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2016.gada 21.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0656.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 

Sēdi slēdz plkst. 13.45


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktora vietā - direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību