Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 64

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.64

2016.gada 22.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

I.Aile

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis""

TA-1348 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atzīt Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 89.§) "Par Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 55.§) 3.punkta izpildi" 3. un 4.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
3. Valsts kancelejai līdz 2016.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība"", nosakot apvienotā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) sagatavošanas prasības un precizējot tajā iekļaujamās informācijas apjomu, un nodrošināt datu analīzi.

 
2.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 8.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 3.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 20.maija noteikumos Nr.263 "Valsts kancelejas nolikums""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2482 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 8.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 3.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 20.maija noteikumos Nr.263 "Valsts kancelejas nolikums""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 1.jūnijam.

 
3.§
Rīkojuma projekts "Par iemaksām ANO Augstā komisāra cilvēktiesību lietās biroja budžetā, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas budžetā, Koalīcijas par interneta brīvību fondā, Eiropas Demokrātijas fondā, Pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalsta fondā "Lifeline", UNESCO Starptautiskās komunikāciju attīstības programmas budžetā un Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras trasta fondā Irānas kodolprogrammas verifikācijas un uzraudzīšanas pasākumu nodrošināšanai"

TA-2464 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvaroto pārstāvi Eiropas Padomes Attīstības bankas valdē"

TA-2503 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2016.gada 10.augusta rīkojuma Nr.435 "Par Rīgas konferencei un citu pasākumu organizēšanai piešķirtā finansējuma izmantošanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-2457 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījums Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likumā"

TA-2241 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-2354 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-2289 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.2 Baseina ielā 18, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2500 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aicināt Liepājas pilsētas pašvaldību ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
sešu mēnešu laikā no rīkojuma pieņemšanas dienas.
 
10.§
Noteikumu projekts "Nepreferenciālās preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un izsniegto sertifikātu pārbaudes noteikumi"

TA-2315 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības tarifu kvotu pieteikšanas un administrēšanas noteikumi"

TA-2383 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.marta rīkojumā Nr.164 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldības īpašumā""

TA-2488 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

TA-2366 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā"

TA-1763 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-2365 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-2276 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības īpašumā"

TA-2339 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2277 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Salaspils novada pašvaldības īpašumā"

TA-2278 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Amatas novada pašvaldības īpašumā"

TA-2489 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2420 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.marta rīkojumā Nr.109 "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai Valsts policijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanai""

TA-2351 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ar Krievijas Federāciju ierīkošanai"

TA-2406 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 6.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 42.§) "Informatīvais ziņojums "Par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku darba organizācijas izvērtēšanas komisijas secinājumiem, ieteikumiem un rekomendācijām turpmāku pasākumu rīkošanai"" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2412 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2015.gada 6.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 42.§) "Informatīvais ziņojums "Par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku darba organizācijas izvērtēšanas komisijas secinājumiem, ieteikumiem un rekomendācijām turpmāku pasākumu rīkošanai"" 4.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
25.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.februāra rīkojumā Nr.117 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai""

TA-2473 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.augusta rīkojumā Nr.476 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-2513 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kāda veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi"

TA-2172 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par caurlaidēm, kas dod tiesības transportlīdzekļu vadītājiem darba uzdevumu pildīšanas laikā neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības"

TA-2257 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai izstrādāt un satiksmes ministram līdz 2017.gada 30.martam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem likumā "Par autoceļiem", lai noteiktu, ka transportlīdzekļus, kuriem izsniegta noteikumos paredzētā caurlaide, caurlaides lietošanas noteiktajā kārtībā var novietot pašvaldības maksas autostāvvietās stāvēšanai bez maksas.

 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2312 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Garkalnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2311 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne-Gulbene pārbūves projekta īstenošanai"

TA-2342 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Ceriņi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7842 005 0512) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7842 005 0446) 0,03 ha platībā – Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, par 447,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Dadzīšu kalns A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7842 004 0437) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7842 004 0375) 0,03 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7842 004 0395) 0,23 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7842 004 0396) 0,03 ha platībā – Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, par 3 973,00 EUR;
2.3. nekustamo īpašumu "Drejeri A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7896 002 0243) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7896 002 0225) 0,04 ha platībā – Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, par 624,00 EUR;
2.4. nekustamo īpašumu "Grantiņi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7842 004 0482) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7842 004 0415) 0,15 ha platībā – Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, par 2 055,00 EUR;
2.5. nekustamo īpašumu "Isajevo A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7896 002 0240) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7896 002 0233) 0,03 ha platībā – Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, par 426,00 EUR;
2.6. nekustamo īpašumu "Lapsu mājas A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7842 004 0430) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7842 004 0291) 0,17 ha platībā – Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, par 3 182,03 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 2 414,00 EUR un ar nekustamo īpašumu saistītās mežaudzes vērtība 768,03 EUR;
2.7. nekustamo īpašumu "Priežulejas A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7896 002 0241) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7896 002 0229) 0,0245 ha platībā – Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, par 382,00 EUR;
2.8. nekustamo īpašumu "Purmaļi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7842 005 0502) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7842 005 0444) 0,01 ha platībā – Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, par 142,00 EUR;
2.9. nekustamo īpašumu "Purmaļi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7896 002 0239) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējumu 7896 002 0231) 0,01 ha platībā – Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, par 142,00 EUR;
2.10. nekustamo īpašumu "Skaista zeme A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7842 004 0433) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7842 004 0339) 0,12 ha platībā – Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, par 1 644,00 EUR;
2.11. nekustamo īpašumu "Viktorija A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7842 004 0426) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7842 004 0320) 0,05 ha platībā – Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, par 685,00 EUR;
2.12. nekustamo īpašumu "Zita A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7896 002 0242) – zemes vienību ( zemes vienības kadastra apzīmējums 7896 002 0227) 0,04 ha platībā – Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, par 624,00 EUR.

 
32.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P14 Umurga-Cēsis-Līvi pārbūves projekta īstenošanai"

TA-2479 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Bākaskalni P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4274 008 0324) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4274 008 0322) 0,01 ha platībā – Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, par 80,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Purblaņķi P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4274 008 0323) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4274 008 0251) 0,0062 ha platībā – Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, par 50,00 EUR.

 
33.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-2480 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Smilteņi C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 007 1389) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 1356) 0,24 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 6 768,00 EUR.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.591 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās pieejamības nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās""

TA-2447 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.111 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" īstenošanas kārtība""

TA-2486 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par projektu ideju konceptu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām" ietvaros"

TA-2520 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.3 Nākotnes ielā 16, Stendē, Talsu novadā, nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"

TA-2319 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aicināt Talsu novada pašvaldību ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda sešu mēnešu laikā pēc rīkojuma pieņemšanas dienas.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""

TA-2337 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.136 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas flotes modernizācija"""

TA-2374 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.458 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""

TA-2409 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par iemaksu Eiropas Savienības Trasta fondā Kolumbijai"

TA-2536 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Likumprojekts "Par grozījumiem Līguma starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Īslandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu Investīciju banku pielikumā esošajos Ziemeļu Investīciju bankas Statūtos"

TA-2484 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot grozījumus Līguma starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Īslandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu Investīciju banku pielikumā esošajos Ziemeļu Investīciju bankas Statūtos (turpmāk - Grozījumi) un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Ārlietu ministrijai paziņot Norvēģijas Ārlietu ministrijai par Grozījumu pieņemšanu Saeimā.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 31.oktobra rīkojumā Nr.508 "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanu""

TA-2535 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt apropriācijas pārdali no Izglītības un zinātnes ministrijas 2016.gada budžeta apakšprogrammas 01.07.00 "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4.klases izglītojamiem" 398 039 EUR apmērā uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 09.10.00 "Murjāņu sporta ģimnāzija", lai nodrošinātu Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanu.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 2.punktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt budžeta apakšprogrammā 01.07.00 "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4.klases izglītojamiem" plānoto pamatfunkciju īstenošanu valsts budžeta līdzekļu ietvaros, neveidojot maksājumu parādus.

 

44.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Moldovas Republikai" un rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Moldovas Republikai"

TA-2544 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Pilnvarot Iekšlietu ministrijas valsts sekretāri I.Pētersoni-Godmani parakstīt līgumu.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par Ilonu Kronbergu"

TA-2424 ____________________________________

(J.Reirs, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts izmanto pirmpirkuma tiesības uz zemi zem publiskajiem ūdeņiem"

TA-1946 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību, Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju un Iekšlietu ministriju izvērtēt Civillikuma grozījumu nepieciešamību, lai nodrošinātu pielikumos ietvertās informācijas aktualitāti, tai skaitā par administratīvi teritoriālo iedalījumu un par publisko ūdeņu platībām, un līdz 2017.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu tiesību aktu projektu vai informatīvo ziņojumu par iespējamiem minētā jautājuma risinājumiem.


 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību parakstīšanu"

TA-2442 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību parakstīšanu.
3. Pilnvarot tieslietu ministru parakstīt Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību.
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 2.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 32.§) "Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā. Mērķarhitektūra v1.0"" 2.punkta izpildi"

TA-2454 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Krieviņš, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" kopējās iesniegumu atlases 1.kārtas projektu kopumā iekļaut papildus Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumu Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – noteikumi Nr.653) sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma pielikumā Nr.3 "Indikatīvais 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" projektu iesniegumu atlases 1.kārtas projektu saraksts" minētajam projektu sarakstam no noteikumu Nr.653 sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma pielikuma Nr.3 "Indikatīvais 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" projektu iesniegumu atlases 2.kārtas projektu saraksts" projektu "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma" ar finansējuma apjomu 2 milj. EUR un projektu "Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums" ar finansējuma apjomu 4,5 milj. EUR.
3. Atbilstoši noteikumos Nr.653 noteiktajai kārtībai Valsts kancelejai un Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas deleģētajām pašvaldībām sagatavot projektu detalizētos aprakstus atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 14.janvārī apstiprinātajai metodikai "Metodika projektu iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā" un piecu mēnešu laikā iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2017.gada 1.ceturksnī izvērtēt 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" atlases 1.kārtas projektu īstenošanas gaitu un rezultātus, sagatavot priekšlikumus par augstākās prioritātes 2.kārtas projektu virzības paātrināšanu un līdz 2017.gada 2.maijam iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
5. Ņemot vērā projektu "Valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma", aicināt iestādes neieguldīt būtiskus finanšu resursus jaunu tīmekļvietņu izstrādē vai esošo tīmekļvietņu pārveidošanā.

 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2016.gadā"

TA-2507 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
50.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par nepilngadīgo ārzemnieku bez likumisko pārstāvju pavadības tiesību nodrošināšanu)

TA-2251 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
 
51.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par nabadzības risku valstī)

TA-2330 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
52.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reformu"

TA-2529 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reformu".
 
53.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2016.gada 29.novembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2562 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2016.gada 29.novembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumu projektu par pasākumiem, lai atbalstītu jaunos zinātniekus, palielinātu zinātnieku profesijas pievilcību un sekmētu investīcijas cilvēkkapitālā pētniecībā un attīstībā";
2.2. pozīcija Nr.1 "Eiropas Komisijas paziņojums: Kosmosa stratēģija Eiropai".
3. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei L.Lejiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2016.gada 29.novembra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
54.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2016.gada 28.-29.novembra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2566 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko novērš ģeogrāfisko bloķēšanu un cita veida diskrimināciju klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ iekšējā tirgū un groza Regulu (EK) Nr.2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK".
3. Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniekam vēstniekam J.Štālmeistaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2016.gada 28.-29.novembra sanāksmē.

 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru sanāksmi 2016.gada 28.novembrī"

TA-2567 ____________________________________

(A.Pildegovičs, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2016.gada 28.novembra sanāksmē.
 
56.§
Rīkojuma projekts "Par privatizācijas objekta pirkuma maksas atmaksāšanu"

TA-2293-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
57.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2476-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 107 personas.
 
58.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumu Nr.539 "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība"" atbilstību Satversmes 111. un 115.pantam)

TA-2258 ____________________________________

(K.Gerhards, A.Ozola, M.Kučinskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
 
59.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 29.septembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0214

TA-2569-IP ____________________________________

(Dž.Innusa, M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2016.gada 29.septembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0214.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
60.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"""

TA-2550-DV ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas budžeta apakšprogrammā 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" ilgtermiņa saistību pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" ietvaros 2015. gada jaunajai politikas iniciatīvai "NBS pārapbruņošana un munīcijas krājumu veidošana" 2016. gadam piešķirtā finansējuma pārdali 4 921 025 EUR apmērā neatliekamo iegāžu veikšanai, tai skaitā apakšpasākumiem:
2.1. "Speciālo uzdevumu vienības spēju attīstība" (2015.gada jaunās politikas iniciatīva) 1 968 716 EUR apmērā;
2.2. "Izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzības spējas" (2015.gada jaunās politikas iniciatīva) 2 630 534 EUR apmērā;
2.3. "Kaujas inženieru spēju attīstība" (2015.gada jaunās politikas iniciatīva) 80 767 EUR apmērā;
2.4. "Par NBS regulāro uzdevumu izpildes nodrošinājumu" 241 008 EUR apmērā.
3. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas budžeta apakšprogrammā 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" 2016. gada neatliekamajam pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana" piešķirtā finansējuma 1 046 913 EUR apmērā pārdali ilgtermiņa saistību pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" apakšpasākumam "Izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzības spējas" (2015.gada jaunās politikas iniciatīva) neatliekamo iegāžu veikšanai.
4. Aizsardzības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 2. un 3.punktam.
5. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 2. un 3.punktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali. 
61.§
Par Nacionālās drošības plānu

345-S____________________________________

(R.Kozlovskis, D.Reizniece-Ozola, K.Šadurskis, Ē.Cinkus, Dz.Rasnačs, J.Reirs, A.Ašeradens, I.Pētersone-Godmane, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (slepeni).
2. Iekšlietu ministrijai precizēt Nacionālās drošības plāna projektu (slepeni), ņemot vērā sēdē izteiktos tieslietu ministra, finanšu ministres un Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra priekšlikumus, un iekšlietu ministram iesniegt precizēto plānu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Valsts kancelejai saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 30.panta trešo daļu nosūtīt rīkojumu un plānu Nacionālās drošības padomei un Saeimas Nacionālās drošības komisijai.

 

Sēdi slēdz plkst. 12.55


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību