Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 2

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.2

2017.gada 10.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Valdības komunikācijas koordinācijas padomes nolikums"

TA-2 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta kultūras ministre (otrais paraksts).
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-2841 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-2842 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju izbeigt līdzdalību un uzsākt reorganizāciju"

TA-2847 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, un 1.maija laukumā 2, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu Skrundas novada pašvaldības īpašumā"

TA-2844 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatoru"

TA-2848 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 27.aprīļa rīkojumā Nr.200 "Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu""

TA-2825 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.412 "Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritoriju""

TA-2860 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra rīkojumā Nr.57 "Par koncepciju "Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis"""

TA-2830 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 91.§) "Informatīvais ziņojums "Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2012.gadā"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2831 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 91.§) "Informatīvais ziņojums "Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2012.gadā"" 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
2. Nepieciešamais finansējums administratīvo izmaksu segšanai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros 2017.-2019.gadā tiks nodrošināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta apakšprogrammā 27.01.00. "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrācija" piešķirto līdzekļu ietvaros.
3. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu administratīvo izmaksu segšanai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros skatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.

 
11.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 63.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumos Nr.414 "Dabas lieguma "Zvārde" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2828 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 63.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumos Nr.414 "Dabas lieguma "Zvārde" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 30.jūnijam.

 
12.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 62.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.200 "Dabas lieguma "Jaunanna" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2834 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 62.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.200 "Dabas lieguma "Jaunanna" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 30.jūnijam.

 

13.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 64.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumos Nr.44 "Dabas lieguma "Ukru gārša" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2835 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 64.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumos Nr.44 "Dabas lieguma "Ukru gārša" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 30.jūnijam.

 
14.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 61.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumos Nr.426 "Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2836 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 61.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumos Nr.426 "Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 30.jūnijam.

 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām""

TA-31 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Tomels, B.Bāne, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 8.0.versija)"

TA-29 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-11 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma muitas kontroles punkta teritorijā esošas vietas iznomāšanu pakalpojuma sniegšanai un nomas līguma tipveida nosacījumiem"

TA-2902 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""

TA-8 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Andreju Zvaigzni"

TA-24 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Oksanu Lentjušenkovu"

TA-25 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Plāna projekts "ES finanšu interešu aizsardzības koordinācijas dienesta (AFCOS) darbības stratēģija un pasākumu plāns 2017.-2019.gadam"

TA-2859 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par krājaizdevu sabiedrību turpmākās attīstības perspektīvām"

TA-2808 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas viedokli Latvijas–Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai 2017.gada sēdē"

TA-2862 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbildīgajām institūcijām, kuru pārstāvji ir apstiprināti Latvijas–Igaunijas Starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai (turpmāk–komisija), 2017.gadā piedalīties un savas kompetences ietvaros nodrošināt viedokļa paušanu un pozīcijas aizstāvēšanu atbilstoši informatīvajā ziņojumā iekļautajiem priekšlikumiem, sekmēt komisijas sēdē pieņemto lēmumu īstenošanu un rīkoties atbilstoši komisijas sēdē nolemtajam.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
3.1. koordinēt Latvijas puses darbu komisijā, nepieciešamības gadījumā aktualizējot Latvijas delegācijas sastāvu dalībai komisijas sēdēs;
3.2. organizēt komisijas sēdi 2017.gada sākumā un nodrošināt tās vadību.
4. Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministram pirms nākamās komisijas sēdes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas viedokli Latvijas–Igaunijas Starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai.

 
25.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par nepilngadīgajiem cietušajiem un lieciniekiem)

TA-2560 ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Pētersone-Godmane, J.Reirs, M.Kučinskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.
 
26.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 23.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0790

TA-16-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Veselības ministrijas iesniegto nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2016.gada 23.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0790 (turpmāk – nostāja).
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
27.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 23.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0791

TA-17-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Veselības ministrijas iesniegto nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2016.gada 23.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0791 (turpmāk – nostāja).
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
28.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 23.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0787

TA-39-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Iekšlietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2016.gada 23.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0787.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmi 2017.gada 16.janvārī"

TA-42-IP ____________________________________

(A.Pildegovičs, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2017.gada 16.janvāra sanāksmē.
 
30.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras Asamblejas septīto sesiju 2017.gada 14.-15.janvārī"

TA-47-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Starptautiskās atjaunojamās enerģijas aģentūras (IRENA) Asamblejas septīto sesiju 2017.gada 14.-15.janvārī".
2. Pilnvarot Latvijas vēstniecības Apvienotajos Arābu Emirātos pagaidu pilnvaroto lietvedi R.Brēmani Latvijas valdības vārdā ar balsstiesībām piedalīties un pieņemt lēmumus IRENA Asamblejas septītajā sesijā atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktā apstiprinātajai pozīcijai.

 
31.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par sadarbību aizsardzības jomā"

TA-19-IP ____________________________________

(R.Bergmanis, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līguma par sadarbību aizsardzības jomā (turpmāk – Līgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot aizsardzības ministru parakstīt Līgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Aizsardzības ministrijai pēc Līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu un Līgumu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
32.§
Konfidenciāli

59-s (2015.)____________________________________

 

 

Sēdi slēdz plkst. 13.20


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību