Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 4

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.4

2017.gada 24.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks

-

V.Sidorenkovs

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Ķeguma novada domei pašvaldības autoceļa "Lielvārde–Misiņi" tehniskā projekta aktualizācijai un rekonstrukcijai"

TA-2910 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu dienesta pasu turētājiem"

TA-49 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Azerbaidžānas Republikā J.Maklakovu parakstīt Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu dienesta pasu turētājiem.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumos Nr.186 "Publisku dokumentu legalizācijas noteikumi""

TA-3 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumos Nr.187 "Noteikumi par valsts nodevu par publiska dokumenta legalizāciju""

TA-4 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""

TA-2907 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""

TA-2898 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumos Nr.786 "Azartspēļu automāta, iekārtas un azartspēļu automāta spēles programmas atbilstības sertifikātā iekļaujamā informācija""

TA-2851 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi""

TA-2873 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu"

TA-54 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.69 69.§) "Noteikumu projekts "Zudumu apmēru noteikšanas kārtība muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm""

TA-30 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā Ministru kabineta komitejas 2016.gada 19.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 4.§) "Noteikumu projekts "Zudumu apmēru noteikšanas kārtība muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm"" 2.punktā doto uzdevumu, papildināt Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.69 69.§) "Noteikumu projekts "Zudumu apmēru noteikšanas kārtība muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm"" ar šādu uzdevumu:
"Satiksmes ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt preču dabisko zudumu normu noteikšanas kārtību, tai skaitā procentu likmes dzelzceļa pārvadājumos Latvijai konkurējošās valstīs Baltijas reģionā, un, ja nepieciešams, sagatavot un satiksmes ministram līdz 2017.gada 31.decembrim iesniegt Ministru kabinetā attiecīgus priekšlikumus lēmuma pieņemšanai par dabiskajām zuduma normām, kādas būtu nosakāmas Latvijā."

 

11.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 21.§) "Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"" 6.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-15 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 21.§) "Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"" 6.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
12.§
Instrukcijas projekts "Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanā un apkarošanā"

TA-2880 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 11.augusta rīkojumā Nr.439 "Par Konceptuālo ziņojumu par fizisko personu reģistru""

TA-52 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.1 28.§) "Likumprojekts "Oficiālās elektroniskās adreses likums"" 9.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-53 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.1 28.§) "Likumprojekts "Oficiālās elektroniskās adreses likums"" 9.punktā dotā uzdevuma izpildi un pagarināt 9.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 1.jūnijam, bet 9.2. un 9.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 1.janvārim.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības saglabāšanu valsts īpašumā un tās nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā"

TA-40 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Gladiolas", Istrā, Istras pagastā, Ludzas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un pārdošanu"

TA-18 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.1.pasākuma "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" īstenošanas noteikumi"

TA-97 ____________________________________

(A.Ašeradens, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Burtnieku novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-36 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Ķekavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-37 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 40.§) "Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidē"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2852 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 40.§) "Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidē"" 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem""

TA-2854 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
22.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 44.§) "Likumprojekts "Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-85 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 44.§) "Likumprojekts "Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā"" 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.468 "Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība""

TA-2897 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām""

TA-2866 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem""

TA-2867 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi""

TA-2863 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā"

TA-2879 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""

TA-51 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi""

TA-88 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 28.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""" 2.2.2. un 2.2.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-50 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ievērojot iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 28.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""" 2.2.2. un 2.2.3.apakšpunktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
31.§
Noteikumu projekts "Elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumu piemērošanas kārtība"

TA-123 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi""

TA-125 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pēc grozījumu darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" iesniegšanas Eiropas Komisijā.

 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistru"

TA-112 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par Rail Baltic/Rail Baltica dzelzceļa savienojuma izveidi"

TA-127 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līguma par Rail Baltic/Rail Baltica dzelzceļa savienojuma izveidi (turpmāk – Līgums) projekta parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Satiksmes ministrijai pēc Līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot Līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 
35.§
Protokollēmuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts""

TA-2729 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.pantu un 7.pantu, noteikt, ka:
1.1. valsts saglabā līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts", ievērojot tās nozīmi dabas resursu izmantošanas un vides aizsardzības līdzsvarošanā, lauksaimniecības un meža nozares attīstībā, kā arī ieguldījumu stratēģisko mērķu sasniegšanā saistībā ar klimata pārmaiņām un tirgus nepilnību novēršanu attiecīgajā nozarē;
1.2. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts" vispārējais stratēģiskais mērķis ir sekmēt dabas kapitāla saglabāšanu, palielināšanu un ilgtspējīgu izmantošanu un pret klimata pārmaiņām noturīgas ekonomikas atbalstīšanu, tirgus nepilnības apstākļos nodrošinot sabiedrības interesēm atbilstošus izpētes un projektēšanas pakalpojumus meliorācijas un plūdu risku pārvaldības jomā.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. turpināt pildīt valsts kapitāla daļu turētāja pienākumus;
2.2. līdz 2017.gada 30.decembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā izvērtējumu par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts" arhīva oriģināldokumentu digitalizācijas nepieciešamību un glabāšanas izmaksām;
2.3. līdz 2019.gada 30.decembrim atkārtoti iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā jautājumu par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts".

 
36.§
Rīkojuma projekts "Par Jāni Ikstenu"

TA-26 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.858 "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība""

TA-68 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Simonai Šponai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"

TA-128 ____________________________________

(A.Čakša, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par krājaizdevu sabiedrību turpmākās attīstības perspektīvām"

TA-2808 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Kļaviņa, A.Ašeradens, R.Strenga, Ē.Čoders, J.Dūklavs, M.Krieviņš, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai līdz 2017.gada 1.decembrim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus, kas nodrošina otrā līmeņa kooperatīvu veidošanu krājaizdevu sabiedrību darbībai. Lai nodrošinātu otrā līmeņa kooperatīvu darbības normatīvo aktu atbilstību Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, tai skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK, pirms normatīvo aktu projektu iesniegšanas Ministru kabinetā nodrošināt konsultācijas ar Eiropas Komisiju.
3. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" sešu mēnešu laikā no šī protokollēmuma 2.punktā minēto normatīvo aktu spēkā stāšanās dienas izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus valsts atbalsta programmas atbalsta mehānismam tām krājaizdevu sabiedrībām, kuras ir uzsākušas darbības, lai kļūtu par otrā līmeņa krājaizdevu sabiedrību kooperatīva biedru, kā arī tām, kuras pēc otrā līmeņa kooperatīvu izveidošanas nodrošina savu darbību kā tā biedri.
4. Finanšu ministrijai pēc normatīvo aktu projektu izstrādes otrā līmeņa krājaizdevu sabiedrību kooperatīvu darbībai sagatavot notifikāciju Eiropas Komisijai, kas pamato izņēmuma piemērošanu otrā līmeņa kooperatīvu darbības principiem atbilstoši Direktīvas 2013/36/ES 12.panta 4.daļai.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram A.Ašeradenam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Analizējot krājaizdevu sabiedrības turpmākās attīstības perspektīvas, Finanšu ministrija kā optimālāko attīstības modeli ir izvirzījusi otrā līmeņa kooperatīvu izveidi. Iepazīstoties ar Finanšu ministrijas priekšlikumu, kā arī iepazīstoties ar ārvalstu praksi šādu attīstības modeļu ieviešanā, secinu, ka šāda modeļa izveide nevar tikt atbalstīta, ņemot vērā nepietiekamo krājaizdevu sabiedrību ekspertīzi, nelielos resursus kreditēšanas veikšanā, nepietiekamo kapacitāti kredītrisku pārvaldībai, kā arī negatīvo Lietuvas pieredzi šāda attīstības modeļa ieviešanā. Tā kā Finanšu ministrijas piedāvātais modelis neatspoguļo, kādā veidā tiks pārvaldīti kredītriski, lai nodrošinātos pret neapdomīgu kreditēšanu, neatbalstu Finanšu ministrijas izstrādātā informatīvā ziņojuma tālāku virzību.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu:
1) svītrot pievienotā protokollēmuma projekta 2.punktu;
2) izteikt pievienotā protokollēmuma projekta 3.punktu šādā redakcijā:
"3. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" sešu mēnešu laikā izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus valsts atbalsta programmas mehānismam krājaizdevu sabiedrībām, izņemot otrā līmeņa kooperatīvu krājaizdevu sabiedrībām."
3) svītrot pievienotā protokollēmuma projekta 4.punktu.".

 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 5.§) "Noteikumu projekts "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-46 ____________________________________

(I.Jaunzeme, O.Geitus-Eitvina, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts reģionālās attīstības aģentūrai un Valsts ieņēmumu dienestam konsultēties ar Ekonomikas ministriju, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta "E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība" ietvaros izstrādājot integrācijas servisu datu apmaiņu vidējās stundas tarifa likmes profesiju grupās uzņēmumā salīdzināšanai ar attiecīgo vidējo likmi valstī.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2017.gada 1.novembrim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi", nosakot zemāku vērtējumu tiem būvkomersantiem, kas maksā darba algas zem vidējās stundu tarifa likmes attiecīgajā būvniecības profesiju grupā.
4. Būvniecības valsts kontroles birojam līdz 2017.gada 1.decembrim papildināt būvkomersantu klasifikācijas funkcionalitāti Būvniecības informācijas sistēmā tādā veidā, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 3.punktā minēto vērtējumu.

 
41.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par Valsts kontroles sagatavoto diskusiju dokumentu "Valsts - Latvijas galvenais kapitālists")

TA-2578 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
42.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas attīstības koordinācijas un uzraudzības padomi)

TA-76 ____________________________________

(A.Čakša, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
3. Veselības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Ministru kabineta rīkojuma projektu par VSIA "Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca" attīstības koordinācijas un uzraudzības padomes izveidi līdz 2017.gada 1.martam.
4. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 3.punktā minētā Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas nosūtīt to informācijai Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

 
43.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 26.–27.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-152 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 26.-27.janvāra neformālajā sanāksmē.
 
44.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 26.–27.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-156 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Iesalniekam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 26.–27.janvāra neformālajā sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
45.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par 2017.gada 26.janvāra Euro grupas un 2017.gada 27.janvāra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem"

TA-148-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas nacionālo pozīciju "2017.gada Eiropas semestris: Ikgadējais izaugsmes ziņojums un ES Padomes rekomendācijas Euro zonas ekonomikas politikai" (pozīcija Nr.1).
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
3. Finanšu ministrijas valsts sekretārei B.Bānei pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2017.gada 26.janvāra sanāksmē un pastāvīgajai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Eiropas Savienībā S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2017.gada 27.janvāra sanāksmē.
 
46.§
Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2016-23-03

TA-2352 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Satversmes tiesai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Satversmes tiesai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts aizsardzības plānā"

404-ss (2016.) ______________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (sevišķi slepeni).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Slepeni

22-s ______________________________________

.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.20


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību