Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 5

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.5

2017.gada 31.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministrs

 -

J.Dūklavs

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.924 "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nolikums""

TA-13 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 13.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par aizsardzības nozares sadarbības stiprināšanu ar Latvijas aizsardzības un drošības industriju"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-77 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 13.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par aizsardzības nozares sadarbības stiprināšanu ar Latvijas aizsardzības un drošības industriju"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 31.martam.

 

3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu""

TA-2904 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Aizturēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas kārtība"

TA-5 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-65 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu""

TA-95 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.433 "Par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidi Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei""

TA-96 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.587 "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi""

TA-78 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Muzeju likumā"

TA-48 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
 
10.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 27.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-155 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 27.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 1.novembrim.

 
11.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.1.pasākuma "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" īstenošanas noteikumi"

TA-97 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk-noteikumi) parakstīšanai.
2. Pēc darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumu apstiprināšanas Eiropas Komisijā Satiksmes ministrijai sagatavot atbilstošus grozījumus noteikumos, precizējot 6.2.1.1.pasākuma "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" ietvaros sasniedzamo rezultatīvo rādītāju.

 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Līgatnes ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"

TA-60 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība""

TA-59 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība""

TA-6 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.375 "Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums""

TA-2861 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk-noteikumi) parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu noteikumos minētā uzdevuma (Latvijas nacionālās vārtejas pārrobežu elektroniskajai identifikācijai pieejamības, uzturēšanas un attīstības nodrošināšana) veikšanai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai nepieciešamo finansējumu trīs darbavietu izveidei, uzturēšanai un darbinieku atlīdzībai) izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.

 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība""

TA-134 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izmanto 2017.gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"

TA-86 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi""

TA-2863 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts institūciju un komercsabiedrību specializāciju lauksaimniecības augu sugu ģenētisko resursu kolekcionēšanā, saglabāšanā, raksturošanā, izvērtēšanā un izmantošanā"

TA-35 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs (otrais paraksts).
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem""

TA-84 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs (otrais paraksts).
 
21.§
Noteikumu projekts "Par Pirmo grozījumu Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Ekonomikas un komunikāciju ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Turcijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Aizsardzības ministrijas Saprašanās memorandā par NATO Enerģētiskās drošības izcilības centra (NATO EDC) izveidošanu, administrēšanu un darbību"

TA-172 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot nacionālo militāro pārstāvi Sabiedroto spēku Transformācijas komandiera štābā Norfolkā pulkvedi A.Mežoru parakstīt Pirmo grozījumu saprašanās memorandā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Papildu prasību ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās noteikšanas kārtība"

TA-146 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai un Veselības ministrijai atbilstoši kompetencei izvērtēt un nepieciešamības gadījumā līdz 2017.gada 31.maijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, nosakot adaptācijas perioda piemērošanas kārtību reglamentētās profesijās veselības aprūpes jomā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1243 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam""

TA-179 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-166 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""

TA-167 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi"

TA-66 ____________________________________

(A.Ašeradens, Dz.Rasnačs, L.Medina, J.Dūklavs)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt tā atkārtotai saskaņošanai ar Tieslietu ministriju.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma pārdali Iekšlietu ministrijai no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 07.00.00 "Tiesu spriedumu izpilde""

TA-177 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2015.gadā"

TA-2878 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2015.gadā" (turpmāk- pārskats).
2. Valsts kancelejai nosūtīt pārskatu Saeimai.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par EK audita Nr.2013/LV/REGIO/C2/1242/1 piemēroto finanšu korekciju VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" īstenotajos ERAF projektos"

TA-90 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā Eiropas Komisijas lēmumu par VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" īstenotajos Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektos piemērojamo finanšu korekciju 10% apmērā no iepirkuma līguma attiecināmo izmaksu summas, kā arī lai saglabātu Latvijai iespējamo Eiropas Savienības finansējumu pilnā apmērā darbības programmas ietvaros, Finanšu ministrijai ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.martam informēt Eiropas Komisiju par Latvijas lēmumu neturpināt iebildumu uzturēšanu, vienlaikus aizstājot Eiropas Komisijas atzītās neatbilstošās izmaksas ar deklarēto virssaistību finansējumu.
3. Uzskatīt par atgūtiem VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" projektos neatbilstoši veiktos izdevumus kopumā 357 313,57 EUR apjomā atbilstoši katra projektu iepirkumu līguma attiecināmo izmaksu summas finansējuma avotu dalījumam.

 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par ESAO Valsts uzņēmumu un privatizācijas prakses darba grupas rekomendāciju Latvijai ieviešanu"

TA-170 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

1. Pieņemt zināšanai Pārresoru koordinācijas centra sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Pārresoru koordinācijas centram sagatavot ziņojuma tulkojumu angļu valodā un līdz 2017.gada 7.februārim nosūtīt to Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Valsts uzņēmumu un privatizācijas prakses darba grupas vadītājam.

 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas rekomendācijām korporatīvās pārvaldības jomā"

TA-178 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, J.Dūklavs)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.Tieslietu ministrijai sagatavot Latvijas pēc-iestāšanās ziņojumu par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas rekomendāciju korporatīvās pārvaldības jomā ieviešanas progresu un līdz 2017.gada 7.februārim nosūtīt to Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Korporatīvās pārvaldības komitejas vadītājam.

 
32.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2017.gada 7.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-196 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2017.gada 7.februāra sanāksmē.
 
33.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 8.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0398

TA-174-IP ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2016.gada 8.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0398.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Finanšu ministrijai sagatavot Ministru kabineta noteikumu projektu par koncesijas procedūru paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību, Ministru kabineta noteikumu projektu par koncesijas līgumcenu robežvērtību un Ministru kabineta noteikumu projektu ar profesionālās darbības pārkāpumu sarakstu un finanšu ministram pēc likumprojekta "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā" pieņemšanas Saeimā otrajā lasījumā tos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, nodrošinot Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra Direktīvas 2014/23/ES par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu prasību transponēšanu.

 
34.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 8.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0400

TA-175-IP ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2016.gada 8.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0400.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Finanšu ministrijai nodrošināt noteikumu projekta "Noteikumi par kritērijiem, pēc kādiem izvērtē, vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā minētās darbības Latvijā tiek veiktas brīvas konkurences apstākļos, un par prasībām Eiropas Komisijai" (VSS 19.01.2017. prot. Nr.3 11.§, VSS-47), noteikumu projekta "Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību" (VSS 19.01.2017. prot. Nr.3 13.§, VSS-50) un noteikumu projekta "Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu procedūru un metu konkursa norises kārtību" saskaņošanu, un finanšu ministrei līdz 2017.gada 23.martam tos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra Direktīvas 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ direktīvu 2004/17/EK prasību transponēšanai.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izrietošos Ministru kabineta noteikumu projektus, kas noteiks prasības un standartus sistēmām, kas tiek izmantotas elektroniskai piedāvājumu un pieteikumu iesniegšanai, un noteikumu projektu, kas noteiks preču un pakalpojumu grupas, kuras iepirks centralizētā iepirkumu institūcija, un centralizēto iepirkumu institūcijas un to sniegto pakalpojumu izmantošanas nosacījumus, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2017.gada 23.februārim tos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra direktīvas 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ direktīvu 2004/17/EK prasību transponēšanai.

 

35.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 8.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0399

TA-176-IP ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2016.gada 8.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0399.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Finanšu ministrijai nodrošināt noteikumu projekta "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām" (VSS 12.01.2017. protokols Nr.2 5.§, VSS-23), noteikumu projekta "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību" (VSS 12.01.2017. protokols Nr.2 6.§, VSS-24), noteikumu projekta "Profesionālās darbības pārkāpumu saraksts" (VSS 19.01.2017. protokols Nr.3 15.§, VSS-52), noteikumu projekta "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" (VSS 12.01.2017. protokols Nr.3 16.§, VSS-53) un noteikumu projekta "Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumiem un to sagatavošanas kārtību" (VSS 12.01.2017. protokols Nr.3 10.§, VSS-47) saskaņošanu un finanšu ministrei līdz 2017.gada 23.februārim tos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra Direktīvas 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK prasību transponēšanai.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot no Publisko iepirkumu likuma izrietošo Ministru kabineta noteikumu projektu, kas noteiks prasības un standartus sistēmām, kas tiek izmantotas elektroniskai piedāvājumu un pieteikumu iesniegšanai, un noteikumu projektu, kas noteiks preču un pakalpojumu grupas, kuras iepirks centralizētā iepirkumu institūcija, un centralizēto iepirkumu institūcijas un to sniegto pakalpojumu izmantošanas nosacījumus, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2017.gada 23.februārim tos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra Direktīvas 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK prasību transponēšanai.

 
36.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 8.decembra argumentētu atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0213

TA-185-IP ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

1. Apstiprināt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz 2016.gada 8. decembra argumentētu atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0213.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
37.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Regulu (EK) Nr.2012/2002, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.1296/2013, (ES) 1301/2013, (ES) Nr.1303/2013, (ES) Nr.1304/2013, (ES) Nr.1305/2013, (ES) Nr.1306/2013, (ES) Nr.1307/2013, (ES) Nr.1308/2013, (ES) Nr.1309/2013, (ES) Nr.1316/2013, (ES) Nr.223/2014, (ES) Nr.283/2014, (ES) Nr.652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr.541/2014/ES"

TA-190-IP ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Regulu (EK) Nr.2012/2002, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.1296/2013, (ES) 1301/2013, (ES) Nr.1303/2013, (ES) Nr.1304/2013, (ES) Nr.1305/2013, (ES) Nr.1306/2013, (ES) Nr.1307/2013, (ES) Nr.1308/2013, (ES) Nr.1309/2013, (ES) Nr.1316/2013, (ES) Nr.223/2014, (ES) Nr.283/2014, (ES) Nr.652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr.541/2014/ES".

 
38.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par 2017.gada 3.februāra Maltas neformālajā samitā izskatāmajiem jautājumiem

TA-191-IP ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2017.gada 3.februāra Maltas neformālajā samitā izskatāmajiem jautājumiem".
 
39.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2017.gada 6.februāra sanāksmei

TA-201-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, J.Dūklavs)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.5 "Ēģipte".
3. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.19 "Ukraina", ņemot vērā ārlietu ministra minētos teksta precizējumus.
4. Ārlietu ministrijai iesniegt precizēto nacionālo pozīciju Valsts kancelejā.
5. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2017.gada 6.februāra sanāksmē.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par akcelerācijas fondu pārvaldnieku pakalpojumu iepirkuma dokumentāciju"

TA-2892 ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas atzinumā sniegto viedokli par iepirkuma dokumentāciju.
3. Pieņemt zināšanai, ka pasūtītājs saglabā atbildību par iepirkuma procesa atbilstību normatīvajam regulējumam, tai skaitā par atklāta konkursa nolikuma projekta ietvaros izvēlēto saimniecisko un citu risinājumu, kas ietver arī atbildību par tādas informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, pamatojoties uz kuru nolikums izstrādāts vai kas tajā ietverta, kā arī nolikuma prasību objektivitāti un pamatotību.

 
41.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-160-IP ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 98 personas.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta pirmās kārtas aktivitāšu realizēšanas progresu Latvijā un kopīga Baltijas valstu pieteikuma gatavošanu iesniegšanai "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta" trešajam uzsaukumam"

TA-131-IP ____________________________________

(U.Augulis, A.Ašeradems, J.Dūklavs)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt informatīvajā ziņojumā raksturoto Baltijas valstu kopīgo "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta" pieteikuma projektu un indikatīvo Latvijas aktivitāšu sarakstu.
3. Satiksmes ministrijai nodrošināt pieteikuma Latvijas sadaļas sagatavošanu kopīgajam Baltijas valstu pieteikumam "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta" trešajam uzsaukumam atbilstoši pieteikuma formai un tā pielikumiem, kuru Baltijas valstu vārdā līdz 2017.gada 7.februārim Eiropas Komisijā iesniegs a/s "RB Rail".

 
43.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā Tehnisko vienošanos par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu sabiedroto spēkiem saistībā ar Sevišķi ātras reaģēšanas spēku aktivitātēm"

TA-140-DV ____________________________________

(J.Dūklavs)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas nacionālo militāro pārstāvi NATO Sabiedroto operāciju pavēlniecībā pulkvedi E.Leščinski parakstīt Tehnisko vienošanos.

 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""

TA-129-IP ____________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par Air Baltic stratēģiskā investora piesaistes procesu"

TA-143-IP ____________________________________

(U.Augulis, L.Balga, B.Djelic, J.Videau, D.Reizniece-Ozola, M.Gauss, V.Jakovļevs, Dz.Rasnačs, E.Rinkēvičs, K.Ozoliņš, J.Reirs, A.Ašeradens, K.Šadurskis, R.Kozlovskis, J.Dūklavs)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija) un sniegto informāciju.
 
46.§

Konfidenciāli

 

59-s (2015.)

 

 
47.§

Konfidenciāli

 

43-k

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.15


Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību