Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 14

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.14

2017.gada 21.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 12.§) "Noteikumu projekts "Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-513 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 12.§) "Noteikumu projekts "Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums"" 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
2.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžetu 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"" 6.33.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-515 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžetu 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"" 6.33.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 31.decembrim.

 

3.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"

TA-417 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardze nodrošina lēmuma izpildi par kuģa izraidīšanu no ostas"

TA-416 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumi"

TA-235 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā""

TA-479 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.363 "Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība""

TA-480 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku pavasara sanāksmē š.g. 21.-23.aprīlī Vašingtonā, ASV"

TA-468 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
9.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi"

TA-370 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču dezaktivēšanas apliecinājumu izsniegšanas un valsts nodevas maksāšanas kārtība"

TA-382 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"

TA-447 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
12.§
Noteikumu projekts "Arhitekta profesionālie nosaukumi un izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu"

TA-490 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem Eiropas jauno profesionāļu meistarības konkursā "EuroSkills 2016""

TA-453 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumos Nr.747 "Latvijas Nacionālā arhīva darbības noteikumi""

TA-414 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par apgādnieka zaudējuma pensijas, atlīdzības par apgādnieka zaudējumu un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā minimālo apmēru un tā pārskatīšanas kārtību"

TA-488 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par finansiālā atbalsta pieprasīšanas un izmaksāšanas kārtību"

TA-492 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.764 "Noteikumi par sertificēšanas institūcijām, kuras izsniedz sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes ierīcības darbu veicējam""

TA-309 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Protokollēmuma projekts "Par valsts pārvaldes pārstāvību tiesā civillietās"

TA-401 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Lai nodrošinātu valsts pārvaldes personāla resursu efektīvu izmantošanu un novērstu publiskas personas finanšu līdzekļu nelietderīgu izmantošanu, Latvijas Republiku kā sākotnējo publisko tiesību juridisko personu valsts pārvaldes jomā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā kā atbildētāju pārstāv šādas Ministru kabinetam padotās valsts pārvaldes iestādes (turpmāk – iestāde):
2.1. prasībās, kas izriet no civiltiesiska līguma, – iestāde, kura noslēgusi konkrēto līgumu;
2.2. prasībās, kas attiecas uz publisko tiesību juridiskās personas mantu, – iestāde, kuras valdījumā atrodas šī manta;
2.3. prasībās, kas attiecas uz valstij piekrītošo bezīpašnieka vai bezmantinieka mantu, – iestāde, kuras valdījumā vai īpašumā saskaņā ar normatīvajos aktos paredzēto kārtību tiks nodota manta, ja tā tiks atzīta par valsts īpašumu;
2.4. iestāde, kurai normatīvajos aktos paredzēto funkciju, uzdevumu un kompetences īstenošanas vai bezdarbības rezultātā prasītājam ir radies iespējamais tiesību aizskārums, ja prasība nav saistīta ar likumā noteikto zaudējumu atlīdzināšanas kārtību valsts pārvaldē;
2.5. prasībās par zaudējumiem personai, kas radušies no nelikumīga vai nepamatota tiesas sprieduma, un prasība nav saistīta ar likumā noteikto zaudējumu atlīdzināšanas kārtību – Tieslietu ministrija.
3. Ja civillietā atbildētāja pusē uzaicinātas vairākas iestādes, valsts pārstāvis tiek izraudzīts saskaņā ar šī protokollēmuma 2.punktā noteikto, bet valsts pārstāvības pilnvarojums tiek noformēts saskaņā ar Civilprocesa likumā paredzēto regulējumu.
4. Ja prasītājs kā atbildētāju ir norādījis iestādi, kuras kompetencē atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam neietilpst valsts interešu pārstāvība tiesā, iestāde nekavējoties pēc prasības pieteikuma saņemšanas to nosūta kompetentajai iestādei un Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā par pārstāvības pilnvarojumu informē tiesu par iestādi, kura īstenos valsts interešu pārstāvību.
5. Ja starp prasības pieteikumā norādītajām iestādēm pastāv strīds par pārstāvības nodrošināšanu, par valsts interešu pārstāvības īstenošanu atbildīgo iestādi nosaka ministrs, ja iestādes ir viena ministra padotībā, vai Ministru prezidents, ja iestādes ir dažādu ministru padotībā.
6. Noteikt, ka šajā protokollēmumā paredzētā pārstāvība tiek īstenota, ja tiesas nolēmuma rezultātā zaudējumu atlīdzība prasītājam var tikt paredzēta no valsts pamatbudžeta.
7. Tieslietu ministrijai līdz 2017.gada 1.jūlijam, veicot rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu organizatorisko vadību, informēt tiesas par šajā protokollēmumā noteikto iestāžu pārstāvību civillietās, ja prasības pieteikums ir vērsts pret Latvijas Republiku kā sākotnējo publisko tiesību juridisko personu, konkrētu iestādi vai vairākām iestādēm vienlaicīgi.

 
19.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi"

TA-326 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumus parakstīšanai.
2. Līdz finansējuma pārdalei no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (turpmāk – 80.00.00 programma) atļaut Veselības ministrijai izmaksas, kas radušās noteikumos paredzētās Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) īstenošanai, par Cilvēkresursu piesaistes reģioniem kārtības izstrādi un par Cilvēkresursu piesaistes reģioniem plāna izstrādi finansēt no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 97.00.00 "Nozares vadība un politikas plānošana" Veselības ministrijas administrēšanai apstiprinātā finansējuma. Pēc finansējuma pārdales no 80.00.00 programmas Veselības ministrijai nodrošināt veikto izdevumu pārgrāmatošanu tā saimnieciskā gada ietvaros, kad veikti izdevumi, uz noteikumos noteiktā specifiskā atbalsta mērķa īstenošanai Valsts kasē atvērto pamatbudžeta izdevumu kontu.
3. Veselības ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas specifiskā atbalsta mērķa ietvaros veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, un sniegts apraksts par iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu.

 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.666 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanu""

TA-438 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra noteikumos Nr.692 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Avakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"""

TA-506 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.592 "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""

TA-505 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.12 "Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi""

TA-495 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic datu apmaiņu attiecībā uz elektroniski nosūtāmiem rīkojumiem un paziņojumiem par to izpildi"

TA-456 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, S.Liepiņa, A.Zitcere, R.Kronbergs, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Valsts ieņēmumu dienestam līdz 2017.gada 1.maijam savā tīmekļvietnē publicēt Valsts informācijas sistēmu savietotāja Datu izplatīšanas tīkla Valsts ieņēmumu dienesta kanālu nosaukumus un paziņojuma par rīkojuma izpildi veidlapu.
3. Tiesu administrācijai līdz 2017.gada 1.maijam savā tīmekļvietnē publicēt Valsts informācijas sistēmu savietotāja Datu izplatīšanas tīkla Tiesu administrācijas kanālu nosaukumus.
4. Valsts ieņēmumu dienestam un Tiesu administrācijai sadarbībā ar Latvijas Komercbanku asociāciju izstrādāt publicējamās XML (Extensible Markup Language) shēmas vienotu struktūru un prasības un publicēt to līdz 2017.gada 1.maijam Valsts informācijas sistēmu savietotāja XML katalogā.
5. Valsts ieņēmumu dienestam līdz 2017.gada 15.maijam sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju sagatavot informāciju par maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas noteikti Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 2.panta otrās daļas 2., 3., 4., 7. un 8.punktā (turpmāk - maksājumu pakalpojumu sniedzējs). Valsts ieņēmumu dienestam līdz 2017.gada 20.maijam pieprasīt kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem informāciju par veidu, kas tiks izmantots datu apmaiņai ar 2017.gada 1.jūliju. Valsts ieņēmumu dienestam nodrošināt datu apmaiņas šifrētā veidā ieviešanu ar 2017.gada 1.jūliju (apmainoties ar kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas veiks datu apmaiņu šifrētā veidā, ar publisko PGP (Pretty Good Privacy) atslēgu līdz 2017.gada 30.jūnijam).
6. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Tiesu administrāciju pārskatīt un līdz 2017.gada 30.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.346 "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis", lai nodrošinātu iespēju izmaksas, kas saistītas ar datu apmaiņas funkcionalitātes izstrādi Izpildu lietu reģistrā un tās uzturēšanu, nodrošināt no pašu ieņēmumiem, kas saņemti par Izpildu lietu reģistra un elektronisko izsoļu moduļa lietošanu.
7. Pieņemt zināšanai Latvijas komercbanku asociācijas valdes priekšsēdētājas izteikto viedokli, ka normatīvo prasību izpilde var būt problemātiska, kamēr nav nodrošināta Kontu reģistra pilna funkcionalitāte.

 
25.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma pārdali Iekšlietu ministrijai no valsts budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 07.00.00 "Tiesu spriedumu izpilde""

TA-560 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 14.0 versija)"

TA-553 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par atbalsta sniegšanu"

TA-589 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju, pievienojot Latvijas Universitātei"

TA-393 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvjiem Pastāvīgā Arbitrāžas Tiesā"

TA-507 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-590 ____________________________________

(D.Melbārde, D.Ķezbere, Dz.Rasnačs, I.Belte, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Kultūras ministrijai sagatavot vēstules projektu Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai ar lūgumu likumprojekta "Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums" izskatīšanas procesā noteikt skaidru regulējumu attiecībā par autoratlīdzības apmēra noteikšanu, un kultūras ministrei iesniegt vēstuli komisijai.

 

31.§
Informatīvais ziņojums "Par Nodarbinātības padomes ietvaros identificēto pasākumu kopumu un to izpildes termiņiem"

TA-475 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai līdz 2017.gada 1.aprīlim sagatavot Ministru prezidenta rīkojuma projektu par darba grupas izveidi, lai, iesaistot atbildīgās institūcijas, līdz 2017.gada 1.jūnijam izstrādātu risinājumus procedūru vienkāršošanai valsts profesionālās izglītības iestāžu neizmantoto pašu ieņēmumu pārnešanai uz nākamo gadu, elastīgas pieejas ieviešanai attiecībā uz pakalpojumu izcenojumu profesionālās izglītības iestāžu cenrāžos, kā arī snieguma finansējuma ieviešanai profesionālajā izglītībā, tādējādi stimulējot profesionālās izglītības iestāžu sadarbību ar privāto sektoru.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai:
3.1. līdz 2017.gada 31.maijam:
3.1.1. izvērtēt iespēju atvieglot pasniedzēju slodžu regulējumu un rast iespēju organizēt mācību darbu 12 mēnešus gadā;
3.1.2. sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu un pašvaldībām vienkāršot privātajam sektoram paredzēto valsts profesionālās izglītības iestāžu izglītības programmu saskaņošanu;
3.2. līdz 2017.gada 31.decembrim:
3.2.1. izstrādāt kritērijus (prasības) pieaugušo izglītības īstenotājiem, pieaugušo izglītības programmu un infrastruktūras kvalitātei;
3.2.2. sadarbībā ar Ekonomikas ministriju sagatavot priekšlikumus absolventu ekonomiskās aktivitātes un nodarbinātības monitoringam.
4. Valsts kancelejai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, kā arī iesaistot sociālos partnerus, darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" 3.4.2.2.pasākuma "Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā" īstenošanas ietvaros uzraudzīt, lai pasākumi nodarbināto profesionālās pilnveides sistēmas attīstībai tiktu ietverti izstrādājamos nozaru koplīgumos.
5. Valsts kancelejai, īstenojot Valsts pārvaldes reformas plānu, kā arī izstrādājot mācību pasūtījumu Valsts administrācijas skolai, ietvert pasākumus, kas veicina nodarbināto profesionālo kompetenču pilnveidošanu, tai skaitā ņemot vērā Nodarbinātības padomes definētos darba tirgus pārmaiņu virzienus.

 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par izmēģinājumprojekta "Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs" otrās kārtas īstenošanu"

TA-448 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijai līdz 2017.gada 1.jūlijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" (turpmāk - noteikumi Nr.75), paredzot profesionālo tālākizglītības programmu apguves organizēšanu arī darba dienās pēc plkst.18.00 aktīvā nodarbinātības pasākuma "Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma" ietvaros.
3. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts izglītības satura centru līdz 2017.gada 1.maijam izvērtēt izglītības iestāžu gatavību piedāvāt modulārās profesionālās izglītības programmas Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajiem bezdarbniekiem apmācību kuponu sistēmas ietvaros un nepieciešamības gadījumā līdz 2017.gada 1.jūlijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem noteikumos Nr.75, paredzot modulāro programmu apguvi profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu ietvaros.

 
33.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 27.-28.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-594 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministram Dz.Rasnačam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 27.–28.marta sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
34.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-651/16 DW

TA-555-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-651/16 DW.
2. Labklājības ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskus apsvērumus Eiropas Savienības Tiesā.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesu jautājumos I.Kucinu un Tieslietu ministrijas vadības administrācijas juriskonsulti A.Bogdanovu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-651/16 DW.

 
35.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 27.–28.marta sanāksmi

TA-601-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijas valsts sekretārei I.Pētersonei-Godmanei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 27.-28.marta sanāksmē.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-545-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 75 personas.
 
37.§
Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai par kasācijas sūdzību lietā Nr.A420419514

TA-3140 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Atbalstīt iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākajai tiesai par kasācijas sūdzību lietā Nr.A420419514.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākajai tiesai.
 
38.§
Dienesta vajadzībām

TA-551-DV

 

 
39.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-591-IP

 

 

Sēdi slēdz plkst. 13.05


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību