Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 16

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.16

2017.gada 28.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Maksātnespējas administrācijas amatpersonu un darbinieku dienesta apliecībām"

TA-497 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-565 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
3.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 1.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.10 50.§) "Informatīvais ziņojums "Par vienoto atlīdzības sistēmu valsts pārvaldē"" (atbilde Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai) 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-566 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2016.gada 1.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.10 50.§) "Informatīvais ziņojums "Par vienoto atlīdzības sistēmu valsts pārvaldē"" (atbilde Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai) 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 

4.§
Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-598 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Par Eksporta kredītu garantēšanas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-537 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā"

TA-538 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.


 
7.§
Noteikumu projekts "Tiešās pārvaldes iestāžu rīkotajos iepirkumos izvirzāmās preču un pakalpojumu energoefektivitātes prasības"

TA-499 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamās mājas "Parka Gravas" Mālpils novadā neprivatizētās daļas - dzīvokļa Nr.5 - nodošanu Mālpils novada pašvaldības īpašumā"

TA-411 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.399 "Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu""

TA-530 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumiem un to sagatavošanas kārtību"

TA-529 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-317 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-410 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Prasības gaisa kuģu pasažieru datu nosūtīšanai un iekļaušanai gaisa kuģu pasažieru datu reģistrā"

TA-467 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi""

TA-486 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Padures ielā 2, Aizputē, Aizputes novadā, nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"

TA-238 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā"

TA-549 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2017.gadā”

TA-544 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi"

TA-449 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu Labklājības ministrijai 2018.gadā un turpmākajos gados apakšprogrammā 07.01.00 "Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana" 48 614 EUR apmērā, lai nodrošinātu noteikumos paredzēto normu izpildi, izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-570 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā"

TA-287 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-261 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Jaunklintis C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 007 1393) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 1358) 0,0122 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 1360) 0,1277 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 1362) 0,3201 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 15 992,72 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 12 512,00 EUR un mežaudzes vērtība 3 480,72 EUR.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-383 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Lakstīgalu iela 1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8007 001 0904) daļu - zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8007 001 0904) daļu 0,1288 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) Baložos, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 24 301,12 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 19 977,00 EUR (15,51 EUR par vienu kvadrātmetru) un kompensējamie zaudējumi 4 324,12 EUR.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P76 Aizkraukle-Jēkabpils pārbūves projekta īstenošanai"

TA-458 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Iesalnieki A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5690 005 0229) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5690 005 0227) 0,12 ha platībā – Sēlpils pagastā, Salas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 840,00 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 672,00 EUR un mežaudzes vērtība 168,00 EUR.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) un valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne-Gulbene krustojuma pārbūves projekta īstenošanai"

TA-264 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Greivuļu s. māja Nr.1A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7842 005 0626) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7842 005 0626) 0,07 ha platībā – Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, par 1 889,91 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 1 302,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 587,91 EUR.

 
25.§
Rīkojuma projekts "Par Kocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-299 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas valsts ģerboni""

TA-463 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likumā"

TA-466 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-493 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija sēdes protokollēmuma (Nr.36 57.§) "Informatīvais ziņojums "Par situāciju dzīvesvietas deklarēšanas jomā"" 8.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-542 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija sēdes protokollēmuma (Nr.36 57.§) "Informatīvais ziņojums "Par situāciju dzīvesvietas deklarēšanas jomā"" 8.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 1.oktobrim.

 
30.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātei"

TA-224 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā"

TA-574 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
32.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.3.specifiskā atbalsta mērķa "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija" īstenošanas noteikumi""

TA-572 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi" (turpmāk – Projekts) izmaksas, tai skaitā noteikumu projekta 23.punktā minētās izmaksas, kas radušās no 2016.gada 1.janvāra līdz brīdim, kad Eiropas Komisijā iesniegts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumu priekšlikums par 5.6.3.specifiskā atbalsta mērķa "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija" izveidi, deklarē Eiropas Komisijai, ja šo izmaksu attiecināmību ir saskaņojusi Eiropas Komisija.
3. Noteikt, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra vienošanos par Projekta II posma īstenošanu slēdz pēc tam, kad Eiropas Komisijā iesniegts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumu priekšlikums par 5.6.3.specifiskā atbalsta mērķa "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija" izveidi.

 
33.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 5.0.versija) ("E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība")"

TA-588 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-500 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-351 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.554 "Kārtība, kādā izsniedz atļauju tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem""

TA-557 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""

TA-547 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanai""

TA-568 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"

TA-373 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-578 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-613 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta līgumu par diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību darbinieku ģimenes locekļu apmaksātu nodarbinātību"

TA-615 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ārlietu ministrijai sagatavot un nosūtīt atbildes notu Ukrainas pusei.
 
43.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem, pēc kādiem izvērtē, vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā minētās darbības Latvijā tiek veiktas brīvas konkurences apstākļos, un par prasībām Eiropas Komisijai"

TA-611 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu"

TA-527 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas centrālās iestādes funkciju īstenošanas kārtība"

TA-573 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-564 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildus nepieciešamo finansējumu 2018.gadam 211 237 EUR apmērā, lai pabeigtu informācijas izsniegšanas sistēmas patiesā labuma guvēju noskaidrošanai izveidi un sākotnējo uzturēšanu, risināt likumprojekta "Par valsts budžetu 2018. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" izstrādes procesā.

 
47.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līgumu par sadarbību izglītības, zinātnes, jaunatnes un sporta jomā"

TA-623 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot izglītības un zinātnes ministru K.Šadurski parakstīt Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līgumu par sadarbību izglītības, zinātnes, jaunatnes un sporta jomā (turpmāk – līgums).
3. Izglītības un zinātnes ministrijai līgumā ietverto normu īstenošanu nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
48.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju"

TA-516 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai līdz 2017.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem noteikumos, kas paredz kārtību, kādā ziņu sniedzējs sniedz un reģistra lietotājs saņem Kontu reģistra likuma 5.panta trešajā daļā minētās ziņas par patieso labuma guvēju.
3. Lai nodrošinātu informācijas sniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.421 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzama informācija par juridisko personu – Latvijas Republikas rezidentu un nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā – pieprasījuma noguldījuma kontiem" noteikto kārtību, Finanšu ministrijai sagatavot nepieciešamos grozījumus Kredītiestāžu likumā, kas paredz Kredītiestāžu likuma pārejas noteikumu 71.punktā ietvertā termiņa informācijas sniegšanai precizēšanu, kā arī atbilstoši Kredītiestāžu likuma pārejas noteikumu 71.punktā noteiktajam termiņam precizēt likuma "Par nodokļiem un nodevām" pārejas noteikumu 182.punktā noteikto, paredzot, ka Valsts ieņēmumu dienests nodrošina likuma "Par nodokļiem un nodevām" 18.panta pirmās daļas 17. un 18.punktā noteikto pienākumu veikšanu līdz kontu reģistra darbības uzsākšanas dienai.
4. Lai nodrošinātu kontu reģistra izveidi, Valsts ieņēmumu dienestam un nozari pārstāvošajām organizācijām - Latvijas Komercbanku asociācijai, Latvijas Maksājumu pakalpojumu un elektronisko naudas iestāžu asociācijai, Latvijas Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienībai un Krājaizdevu apvienībai - iespējami ātrākā laika posmā vienoties par Extensible Markup Languge (XML) shēmu ziņu sniegšanai kontu reģistram.
5. Finanšu ministrijai, iesniedzot grozījumus Ministru kabineta noteikumos atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam, informēt Ministru kabinetu par kontu reģistra ieviešanas gaitu.

 
49.§
Noteikumu projekts "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība"

TA-621 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-617 ____________________________________

(A.Čakša, M.Radziņa, A.Timofejeva, J.Reirs, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā"

TA-641 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Labklājības ministriju tehniski precizēt likumprojektu, un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju, pievienojot Latvijas Universitātei"

TA-393 ____________________________________

(K.Šadurskis, D.Voita, M.Belova, J.Vētra, I.Vanaga, E.Baldzēns, R.Kārkliņš, A.Bartaševskis, J.Bernāts, I.Gailīte, R.Raudseps, L.Lejiņa, R.Karloviča, I.Muižnieks, A.Sīmanis, L.Dūmiņa, I.Degtjarjova, K.Gerhards, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis apliecina, ka piedāvātais risinājums attiecībā uz Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju, pievienojot to Latvijas Universitātei, ir valstij ekonomiski izdevīgākais, nozarei labākais, kā arī juridiski korekts risinājums.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2017.gada 18.aprīlim izveidot darba grupu konceptuāli jaunas skolotāju izglītības sistēmas izveidošanai, iekļaujot tajā Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Latvijas Universitātes (tai skaitā ietverot no akadēmijas pārņemto studiju programmu pārstāvjus), Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Latvijas Studentu apvienības, Augstākās izglītības padomes un Iespējamās misijas pārstāvjus un nozares ekspertus. Darba grupai līdz 2017.gada 31.oktobrim sagatavot priekšlikumus konceptuāli jaunas kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības nodrošināšanai Latvijā, tai skaitā paredzot Nozaru ekspertu padomes izveidi, jauna skolotāja profesijas standarta izstrādi un sistēmu, kas nodrošina kvalitatīvas un modernas izglītības un akadēmisko resursu pieejamību visās augstskolās, kas sagatavo skolotājus, tai skaitā Latvijas Universitātes filiālēs Latvijas reģionos.
4. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija:
4.1. Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam darbības perioda ietvaros neiniciēs augstskolu konsolidāciju;
4.2. ikgadējā vienošanās protokolā par speciālistu sagatavošanu ar Latvijas Universitāti paredzēs, ka Latvijas Universitātei jānodrošina filiāļu Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā, Tukumā un Ventspilī darbība un attīstība.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram K.Gerhardam ir papildu apsvērumi izskatītajā jautājumā, un tie ir šādi:
"Neatbalstu iesniegto Ministru kabineta rīkojuma projektu, sniedzot šādu atsevišķo viedokli:
1) Ar Ministru kabineta rīkojuma projektu Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (turpmāk – RPIVA) likvidācija, pievienojot to Latvijas Universitātei (turpmāk – LU), ir paredzēta ar 2017.gada 1.oktobri. Likvidācija pēc jaunā studiju gada sākuma, kas ietver arī līgumu pārslēgšanu ar studentiem par studiju turpināšanu LU un citās augstskolās, kas pārņem RPIVA īstenotās studiju programmas, un darbību pārplānošanu, apgrūtinās studiju procesu un nav atbalstāma.
2) Augstākās izglītības padome nav saskaņojusi Ministru kabineta rīkojuma projektu un lūgusi sniegt skaidrojumu. Skaidrojums nav sniegts, lai arī izglītības un zinātnes ministrs ir padomes sastāvā.
3) LU Senāta lēmumā nav norādīts, ka RPIVA filiālēs, kuras pārņems LU, tiks nodrošināta studiju nepārtrauktība, turklāt RPIVA būs liegtas tiesības uzņemt filiālēs jaunos studentus. Būtu jāparedz LU dibināt jaunas filiāles, jo RPIVA tiks likvidēta un ir saskatāmi riski, LU pārņemot filiāles, nodrošināt to darbības pēctecību un studiju nepārtrauktību.".

 

53.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā""

TA-288 ____________________________________

(A.Ašeradens, J.Eisaks, J.Patmalnieks, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanai uz valsts nozīmes arhitektūras pieminekli "Dārzu un kapu arhitektūras ansamblis "Lielie kapi" ar memoriālajām celtnēm"

TA-620 ____________________________________

(D.Melbārde, A.Gobiņš, J.Dambis, K.Gerhards, A.Sviķe, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2017.gada 11.aprīļa sēdē.
3. Kultūras ministrijai turpināt sarunas ar Rīgas Domi, lai noslēgtu līgumu par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Dārzu un kapu arhitektūras ansamblis "Lielie kapi" ar memoriālajām celtnēm" apsaimniekošanu.

 
55.§
Rīkojuma projekts "Par Jāni Citskovski"

TA-647 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi""

TA-451 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktu, atbalstīt valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi", saglabājot tās juridisko statusu "valsts akciju sabiedrība" un nosakot, ka arī turpmāk valsts kapitāla daļu turētājs kapitālsabiedrībā ir Finanšu ministrija.
3. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. un 7.pantu, noteikt valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" vispārējo stratēģisko mērķi: sabiedrības interesēs nodrošināt nekustamo īpašumu, kas ir stratēģiski svarīgi valsts drošībai, nepieciešami valsts institūcijām valsts funkciju veikšanai, kultūras mantojuma saglabāšanai, valsts vai pašvaldību administratīvās teritorijas attīstībai, mērķtiecīgu un efektīvu pārvaldīšanu, tostarp vērtības saglabāšanu un vairošanu. Valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" nodrošināt lietderīgu rīcību ar valsts funkciju veikšanai neizmantotiem nekustamajiem īpašumiem.

 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" ieviešanu"

TA-2799 ____________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā satiksmes ministra izteikto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt. 
58.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2017.gada 3.-4.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-651 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministram J.Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2017.gada 3.-4.aprīļa neformālajā sanāksmē.

 
59.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu krimināltiesībās"

TA-642-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Apstiprināt Latvijas Republikas sākotnējo nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu krimināltiesībās".
 
60.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2017.gada 3.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-646-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2017.gada 3.aprīļa sanāksmē.
 
61.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 15.februāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/2088

TA-652-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/2088.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
62.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 3.aprīļa sanāksmei

TA-653-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Vienkāršošana: Komisijas ziņojums par ekoloģiski nozīmīgu platību ierīkošanu".
3. Zemkopības ministrijas valsts sekretārei D.Lucauai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 3.aprīļa sanāksmē.
 
63.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojumu plāna (BEMIP) darba grupas "Baltijas valstu elektroenerģijas tīklu integrācijas ar kontinentālās Eiropas tīklu vairākiem aspektiem, tajā skaitā to sinhrono darbību" secinājumiem"

TA-657-IP ____________________________________

(A.Ašeradens, O.Bogdanova, M.Kučinskis)

 

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojumu plāna (BEMIP) darba grupas "Baltijas valstu elektroenerģijas tīklu integrācijas ar kontinentālās Eiropas tīklu vairākiem aspektiem, tajā skaitā to sinhrono darbību" secinājumiem".

 
64.§
Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par efektīvāka valsts pārvaldes institūciju kontroles mehānisma izveidošanu ES tiesību aktu pārņemšanā un ieviešanā)

TA-363 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
 
65.§
Informatīvais ziņojums "Par Microsoft Valdības drošības programmu"

TA-562-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Latvijas Republikas iesaistīšanos Microsoft izveidotajā Valdības drošības programmā.
 
66.§

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2017.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2017.gada 1.februārim"

TA-556-IP

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
67.§
Protokollēmuma projekts "Par akciju sabiedrību "Reverta" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Hiponia""

TA-536-IP

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
68.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"""

TA-619-DV ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu budžeta apakšprogrammā 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" ilgtermiņa saistību pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" ietvaros palielināt 2016. gada neatliekamā pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana" finansējumu par 16 494 509 EUR, lai palielinātu finansējumu uzņemošās valsts atbalsta infrastruktūras būvniecībai un atjaunošanai, attiecīgi izmantojot 2015.gada jaunajām politikas iniciatīvām piešķirto finansējumu 2017.gadā:
2.1. "Kaujas inženieru spēju attīstība" 3 975 000 EUR apmērā;
2.2. "Speciālo uzdevumu vienības spēju attīstība" 2 942 605 EUR apmērā;
2.3. "Izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzības spējas" 1 337 666 EUR apmērā;
2.4. "Komandvadības un sakaru nodrošinājumam krīzes situācijas vadīšanai" 3 560 000 EUR apmērā;
2.5. "Glābšanas un meklēšanas spējas stiprināšana" 310 000 EUR apmērā;
2.6. "NBS pārapbruņošana un munīcijas krājumu veidošana" 4 369 238 EUR apmērā.
3. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas budžeta apakšprogrammā 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" ilgtermiņa saistību pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" ietvaros finanšu resursu pārdali uz 2015. gada jaunās politikas iniciatīvu "Zemessardzes attīstība un paaugstinātas gatavības apakšvienību izveide no 2015. – 2018. gadam", lai nodrošinātu zemessargiem nepieciešamā individuālā ekipējuma un materiāltehnisko līdzekļu iegādes, palielinot finansējumu par 3 605 201 EUR 2017.gadā no:
3.1. 2015. gada jaunās politikas iniciatīvas "Speciālo uzdevumu vienības spēju attīstība" 1 010 000 EUR apmērā;
3.2. 2016. gada neatliekamā pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana" 2 595 201 EUR apmērā.
4. Aizsardzības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei 2017.gadā atbilstoši šī protokollēmuma 2. un 3.punktam.
5. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 2. un 3.punktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.
6. Aizsardzības ministrijai, iesniedzot budžeta pieprasījumu likumprojektam "Par valsts budžetu 2018. gadam" un likumprojektam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam", iekļaut tajā rīkojuma "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""" 3. un 4. punktā minēto finansējumu ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" 2018.gadam un turpmākajiem gadiem.

 
69.§
Rīkojuma projekts "Par IT projekta izstrādi un ieviešanu"

TA-631-DV ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
70.§
Informatīvais ziņojums "Par Satversmes aizsardzības biroja darbību 2016.gadā"

105-s____________________________________

(J.Maizītis, K.Šadurskis, U.Augulis, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (slepeni).
 

Sēdi slēdz plkst. 16.10


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību