Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 20

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.20

2017.gada 18.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.13.00

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot. Nr.18 43.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" ieviešanu""

TA-2799 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa sēdes protokollēmumā (prot. Nr.18 43.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" ieviešanu" un 3.punktu izteikt šādā redakcijā:
"3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai), vērtējot vienotas sistēmas par valsts un pašvaldību noteikto atvieglojumu un pakalpojumu uzskaiti izveides iespējas, līdz 2017.gada 1.septembrim izvērtēt iespējamus risinājumus sistēmas integrācijai ar VSIA "Autotransporta direkcija" izveidoto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju uzskaites valsts informācijas sistēmu un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu.".
 
2.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 14.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai izpildes progresu"" 2.punkta 2.2.1.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-671 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 14.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai izpildes progresu"" 2.punkta 2.2.1.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 25.aprīlim.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi""

TA-695 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība""

TA-632 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 5.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 22.§) "Par informatīvo ziņojumu "Par Valsts policijas un republikas pilsētu un novadu pašvaldības policijas institūciju sadarbības pilnveidošanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-699 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām sagatavot informatīvā ziņojuma VI sadaļā minētos tiesību akta grozījumus, un iekšlietu ministram līdz 2017.gada 1.jūnijam iesniegt tos noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 9.jūnija rīkojuma Nr.320 "Par valsts nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 10, Valmierā, nodošanu Vidzemes Augstskolas valdījumā" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-523 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra rīkojumā Nr.435 "Par valsts nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 10, Valmierā, nodošanu Vidzemes Augstskolas īpašumā""

TA-524 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 28.decembra rīkojumā Nr.685 "Par Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam""

TA-2796 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 29.jūnija rīkojumā Nr.333 "Par jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu Latvijā""

TA-2883 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 38.§) "Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2882 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 38.§) "Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 1.maijam.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "V683", Višķu pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"

TA-709 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali 2017.gadā un izdevumu pārdali 2018.gadam un turpmākajiem gadiem"

TA-713 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.320 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā""

TA-634 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""

TA-672 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.136 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas flotes modernizācija"""

TA-681 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Par grozījumiem Tehniskajam risinājumam attiecībā uz dalībnieku militāro transporta gaisa kuģu diplomātiskajām atļaujām attiecīgajās nacionālajās gaisa telpās un teritorijās""

TA-729 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot aizsardzības ministru parakstīt grozījumus Tehniskajam risinājumam attiecībā uz dalībnieku militāro gaisa kuģu diplomātiskajām atļaujām attiecīgajās nacionālajās gaisa telpās un teritorijās.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības un nodrošināt NATO Kaujas grupas klātbūtni Latvijas Republikā valsts drošības un aizsardzības spēju stiprināšanai miera laikā"

TA-730 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros"""

TA-759 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 37.§) "Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2881 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 37.§) "Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi līdz 2017.gada 1.septembrim.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Labās prakses un pieredzes apmaiņa tautsaimniecības produktivitātes un konkurētspējas veicināšanā" īstenošanai"

TA-705 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Ekonomikas ministrijai uzņemties 2017.gadā papildu valsts budžeta saistības un slēgt līgumu ar Ziemeļvalstu ministru padomi par projekta "Labās prakses un pieredzes apmaiņa tautsaimniecības produktivitātes un konkurētspējas veicināšanā" ieviešanu, kas tiek īstenots Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" ietvaros. Projekta kopējās izmaksas plānotas 49 054 EUR, tai skaitā 60% Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas finanšu palīdzība (29 432 EUR) un 40% nacionālais līdzfinansējums (19 622 EUR).
3. Šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta ieviešanai nepieciešamo finansējumu 24 037 EUR apmērā, tajā skaitā nacionālo līdzfinansējumu 19 622 EUR apmērā un nacionālo priekšfinansējumu 4 415 EUR apmērā, pārdalīt 2017.gadā no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Ekonomikas ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas pārdali.
5. Ekonomikas ministrijai pēc gala maksājuma saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"

TA-682 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos saistībā ar Eiropas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras izsludināto Eiropas Savienības Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēto projektu konkursu "EASME/EMFF/2016/1.2.1.6 - Jūras telpiskā plānošana""

TA-761 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Eiropas Savienības Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansētā projekta "Jūras telpiskā plānošana Baltijas jūras reģionā" apstiprināšanas gadījumā atļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta saistības projekta īstenošanas finansēšanai 159 067 EUR apmērā, tai skaitā 57 509 EUR līdzfinansējumam un 101 558 EUR priekšfinansējumam. Nepieciešamā finansējuma sadalījums pa gadiem ir šāds: 2018. gads – 91 588 EUR un 2019. gads – 67 479 EUR.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punktā minēto pasākumu īstenošanu, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijai pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt, ka 2020.gadā valsts pamatbudžetā tiek ieskaitīts no Eiropas Komisijas saņemtais finansējums par projekta īstenošanu.
5. Pieņemt zināšanai, ka papildu finansējums uzturēšanas un citiem ilgtspējas nodrošināšanas izdevumiem no valsts budžeta pēc projekta pabeigšanas nebūs nepieciešams.
 
23.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2017.gada 25.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-779 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniekam Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos A.Eberhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2017.gada 25.aprīļa sanāksmē.

 
24.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-784 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram K.Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības vides ministru neformālajā 2017.gada 25.-26.aprīļa sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
25.§
Plāna projekts "Alternatīvo degvielu attīstības plāns 2017.-2020.gadam"

TA-512 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Latvijas Republikas sākotnējā pozīcija "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu par Iestāžu nolīgumu par obligātu Pārredzamības reģistru"

TA-771-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas sākotnējo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu par Iestāžu nolīgumu par obligātu Pārredzamības reģistru".
 
27.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes Regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi"

TA-781-IP ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.11 "Par priekšlikumu Padomes Regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi".
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2017.gada 26. un 27.aprīlī"

TA-783-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministram R.Bergmanim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālajā 2017.gada 26. un 27.aprīļa sanāksmē.
 
29.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes regulai par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un pieņemšanu laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautisko nolaupīšanu (pārstrādātā redakcija)"

TA-787-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Padomes Regulai par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un pieņemšanu laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautisko nolaupīšanu (pārstrādātā redakcija)".
 
30.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420180517

TA-624 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420180517.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.
2. Kultūras ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā lietā Nr.A420180517.
 
31.§
Viedokļa projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420267015

TA-1718 ____________________________________

(K.Gerhards, R.Muciņš, M.Kučinskis)

1. Apstiprināt iesniegto viedokļa projektu lietā Nr.A420267015.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt viedokli Administratīvajai apgabaltiesai.
2. Ja lietas Nr.A420267015 izskatīšana notiek mutvārdu procesā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 
32.§
Dienesta vajadzībām

____________________________________

()

.
 
33.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Dzirnis pret Latviju"

143-k ____________________________________

(E.Rinkēvičs, K.Gerhards, Dz.Rasnačs, J.Reirs, D.Melbārde, I.Gailīte, E.Upīte, K.Līce, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 93 284 EUR izmaksāšanai Jānim Dzirnim pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2017.gada 26.janvāra sprieduma lietā "Dzirnis pret Latviju" spēkā stāšanās.
3. Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2017.gada 26.janvāra sprieduma lietā "Dzirnis pret Latviju" spēkā stāšanās Ārlietu ministrijai nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
 
34.§
Par projektu "Nord Stream 2"

144-s ____________________________________

(K.Gerhards, A.Ozola, E.Rinkēvičs, J.Garisons, N.Mežviets, A.Freimanis, J.Reirs, I.Gailīte, U.Augulis, I.Sarmulis, A.Ašeradens, Dz.Rasnačs, R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

1. (N) Pamatojoties uz izskatīšanai Ministru kabineta 2017.gada 11.aprīļa sēdē (prot. Nr.19. 46.§) Aizsardzības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu, kuros norādīti būtiski riski nacionālajai drošībai, kā arī ievērojot šajā sēdē valsts drošības dienestu pārstāvju sniegtās rekomendācijas (klasificēta informācija), Ministru kabinets nolemj: neatbalstīt nekādus pasākumus Latvijas teritorijā, kas saistīti ar projektu "Nord Stream 2" un sekmē tā īstenošanu.
2. (N) Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram, satiksmes ministram, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram un finanšu ministrei nodrošināt, ka Ministru kabineta ieceltie valsts pārstāvji Ventspils brīvostas valdē balso pret jebkādu brīvostas iesaistīšanos projekta "Nord Stream 2" īstenošanā.
3. (DV)
4. (DV)
5. (DV)
6. (DV)
 
35.§
Par Latvijas valsts simtgades ieskaņas pasākumiem

____________________________________

(D.Melbārde, R.Kozlovskis, K.Gerhards, J.Reirs, Dz.Rasnačs, N.Mežviets, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai kultūras ministres sniegto informāciju.
2. Visiem ministriem līdz 2017.gada 26. aprīlim iesniegt Kultūras ministrijai informāciju par ministriju deleģētiem pārstāvjiem dalībai Latgales Simtgades kongresā 2017.gada 5. un 6.maijā Rēzeknē.
3. Visiem ministriem atbilstoši kompetencei nodrošināt informācijas sagatavošanu par līdzšinējiem Latgales reģionā veiktajiem atbalsta pasākumiem, un deleģētiem pārstāvjiem izmantot šo informāciju diskusijās Latgales Simtgades kongresā.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.05


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību