Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 23

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.23

2017.gada 9.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kontroliere

-

E.Krūmiņa

Tiesībsargs

-

J.Jansons
Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi""

TA-863 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Par Vienošanos par 2010.gada 20.decembra Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu grozījumiem"

TA-831 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Krievijas Federācijā A.Kurmi parakstīt Vienošanos par grozījumiem 2010.gada 20.decembra Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu.

 
3.§
Noteikumu projekts "Pārējo inženierbūvju būvnoteikumi"

TA-1327 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 3A, Bauskā, Bauskas novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"

TA-608 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-744 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 106.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera" turpmākas darbības priekšlikumiem apgrozāmo līdzekļu stabilizēšanai un finansiālās darbības uzlabošanai"" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-669 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 106.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera" turpmākas darbības priekšlikumiem apgrozāmo līdzekļu stabilizēšanai un finansiālās darbības uzlabošanai"" 4.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.352 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1.pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošanas noteikumi""

TA-824 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.oktobra rīkojumā Nr.462 "Par kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepciju""

TA-859 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Rugāji", Brunavas pagastā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"

TA-605 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
2. Aicināt Bauskas novada pašvaldību ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda sešu mēnešu laikā pēc rīkojuma pieņemšanas dienas.

 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Vides politikas pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam"

TA-766 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-612 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku ikgadējā sanāksmē Nikosijā, Kiprā 2017.gada 9.–11.maijā"

TA-920 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"

TA-2469 ____________________________________

(J.Dūklavs, A.Ašeradens, I.Gailīte, U.Augulis, D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, J.Stinka, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu daļā, kas attiecas uz direktīvas pārņemšanu.
2. Ekonomikas ministrijai steidzami precizēt likumprojektu, ņemot vērā šī protokollēmuma 1.punktā minēto, un iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā".
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (likumprojektu pakete).
6. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Lielo pilsētu asociācija līdz 2017.gada 1.oktobrim organizēs diskusijas, lai vienotos par darbībām, kuras nepieciešams veikt, lai publisku personu iesaiste komercdarbībā atbilstu sabiedrības interesēm un sekmētu godīgas konkurences nodrošināšanu.

 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-2542 ____________________________________

(A.Ašeradens, I.Gailīte, J.Stinka, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Konkurences likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Konkurences likumā" (likumprojektu pakete).
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.553 "Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes nolikums""

TA-785 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pārresoru koordinācijas centram uzaicināt Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvi uz Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes sēdēm 2017.gadā un līdz 2018.gada 1.martam izvērtēt sadarbības modeli ar sociālajiem partneriem.

 
16.§
Informatīvais ziņojums "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem Papildprotokola ieviešanas variantiem"

TA-689 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par Tiesībsarga birojam papildus nepieciešamo finansējumu 2018.gadam 145 149 EUR, 2019.gadam 150 221 EUR un 2020.gadam 144 776 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2018. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
3. Par likumprojekta par pievienošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem Papildprotokolam sagatavošanu un nepieciešamajiem grozījumiem Tiesībsarga likumā lemt pēc likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" apstiprināšanas Ministru kabinetā.

 
17.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2017.gada 16.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-902 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas pastāvīgajai pārstāvei Eiropas Savienībā S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2017.gada 16.maija sanāksmē.
 
18.§
Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"")

TA-62 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, S.Šķiltere, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
2. Tieslietu ministrijai papildināt atbildes projektu ar Latvijas Pašvaldību savienības viedokļa atspoguļojumu un iesniegt projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
19.§
Konceptuāls ziņojums "Par nepieciešamību pilnveidot sertifikācijas kārtību zobārstniecības studentiem no ārvalstīm"

TA-911 ____________________________________

(K.Ketners, A.Čakša, A.Ašeradens, Dz.Rasnačs, K.Šadurskis, T.Koķe, M.Baltiņš, M.Belova, P.Apinis, I.Urtāne, T.Baumanis, N.Šilova, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta 2.punktā, ka uzdevuma izpildes termiņš ir 2017.gada 10.augusts, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka tieslietu ministram Dz.Rasnačam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Uzskatu, ka jāsaglabā spēkā esošais regulējums ārstniecības personām valsts valodas prasmju nodrošināšanas jautājumos.".

 

20.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rimi Latvia" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-754 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
21.§
Pamatnostādņu projekts "Valsts nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.-2021.gadam"

TA-895 ____________________________________

(A.Ašeradens, D.Reizniece-Ozola, N.Sakss, K.Šadurskis, D.Melbārde, E.Kušners, A.Ūbelis, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu, konkretizējot tā 1.punktu un paredzot, ka: veselības aprūpes ilgtermiņa finansēšanas modelis 2020.gadā veselības aprūpei nodrošina 4% no IKP; tiek ievērots strukturālais budžeta deficīta apjoms, nodrošinot atbilstību Stabilitātes un izaugsmes paktam, ievērojot Fiskālās disciplīnas likumu, kā arī atbilstoši Latvijas sagatavotajam ekonomikas attīstības novērtējumam; vidēja termiņa budžeta veidošanas procesā tiek nodrošināts finansējums iesāktajām reformām izglītībā un nacionālajai drošībai; virzot izskatīšanai Ministru kabinetā un Saeimā ar pamatnostādņu "Valsts nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.-2021.gadam" īstenošanu saistītos likumprojektus, tie sagatavojami, fiskāli vērtējami un apstiprināmi vienotā likumprojektu paketē.
2. Pieņemt zināšanai Fiskālās disciplīnas padomes pārstāvja sniegto prezentāciju.
3. Finanšu ministrijai precizēt pamatnostādņu projektu atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktā minētajam un iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt rīkojuma projekta 1.punktu atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktā minētajam, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. Ņemot vērā izteiktos priekšlikumus saistībā ar veselības nozares finansējumu, paredzēt, ka tiek izveidota padome Ministru prezidenta vadībā, iekļaujot padomes sastāvā labklājības ministru, Ministru prezidenta biedru, ekonomikas ministru, finanšu ministru, veselības ministru, Latvijas Bankas prezidentu un sociālos partnerus, lai rastu risinājumus papildu finansējuma piesaistei, nodrošinot konceptuālajā ziņojumā "Par Latvijas veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeļa maiņu" iezīmēto finanšu apmēru.

 
22.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 11.maija sanāksmei

TA-917-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.3 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par zvejas resursu saglabāšanu un jūras ekosistēmu aizsardzību ar tehniskiem pasākumiem un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr.1967/2006, (EK) Nr.1098/2007, (EK) Nr.1224/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.1343/2011 un (ES) Nr.1380/2013 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr.894/97, (EK) Nr.850/98, (EK) Nr.2549/2000, (EK) Nr.254/2002, (EK) Nr.812/2004 un (EK) Nr.2187/2005".
3. Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniekam, vēstniekam J.Štālmeistaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 11.maija sanāksmē.

 
23.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2017.gada 15.maija sanāksmei

TA-918-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.9 "Austrumu partnerība".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē 2017.gada 15.maijā.
 
24.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2017.gada 19.maija sanāksmei

TA-919-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu Nr.1 "Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju apstiprināšanu Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2017.gada 19.maija sanāksmei".
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par jaunu Eiropas vienprātību attīstības sadarbībai "Mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne"".
3. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par atjaunotu partnerību ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstīm pēc 2020.gada".
4. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu Nr.2 "Par citiem Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2017.gada 19.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
5. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2017.gada 19.maija sanāksmē.

 
25.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2017.gada 18.maija neformālajai sanāksmei

TA-927-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Padomes un Parlamenta Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti";
2.2. pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko groza Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti ";
2.3. pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Enerģētikas savienības pārvaldību";
2.4. pozīcija Nr.1 "Priekšlikums par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija)".
3. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniekam J.Patmalniekam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2017.gada 18.maija neformālajā sanāksmē.

 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu ekspertu komitejas (Moneyval) rekomendāciju izpildi"

TA-884-DV ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, K.Šadurskis, Ē.Kalnmeiers, D.Reizniece-Ozola, A.Ašeradens, J.Dūklavs, U.Augulis, A.Čakša, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
2. Pieņemt zināšanai tieslietu ministra, Tieslietu ministrijas pārstāves un ģenerālprokurora sniegto informāciju.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.30


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību