Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 24

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.24

2017.gada 15.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.50

-

L.Milenberga

1.§
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 21.- 23.maija sanāksmē izskatāmo jautājumu

TA-984 ____________________________________

(J.Dūklavs, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 21.-23.maija sanāksmē.

 

2.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-207/16 Ministerio Fiscal

TA-955-IP ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-207/16 Ministerio Fiscal.
2. Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās, Ģenerālprokuratūrai, Iekšlietu ministrijai un Satiksmes ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskus apsvērumus Eiropas Savienības Tiesā.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesu jautājumos I.Kucinu un Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas uzraudzības departamenta direktora vietnieci J.Davidoviču pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-207/16 Ministerio Fiscal.

 
3.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-80/17 Fundo de Garantia Automóvel

TA-960-IP ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-80/17 Fundo de Garantia Automóvel.
2. Finanšu ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskus apsvērumus Eiropas Savienības Tiesā.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesu jautājumos I.Kucinu un Tieslietu ministrijas vadības administrācijas juriskonsulti G.Bambāni pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-80/17 Fundo de Garantia Automóvel.

 
4.§
Par Latvijas Republikas nostāju, sniedzot mutvārdu paskaidrojumus tiesa sēdē prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-284/16 Achmea

TA-961-IP ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot mutvārdu paskaidrojumus tiesas sēdē prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-284/16 Achmea.
2. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesu jautājumos I.Kucinu un Tieslietu ministrijas vadības administrācijas juriskonsulti G.Bambāni pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-284/16 Achmea.

 
5.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2017.gada 22.-23.maija sanāksmē izskatāmajiem Kultūras ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-979-IP ____________________________________

(D.Melbārde, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2017.gada 22.-23.maija sanāksmei Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu – Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus, groza Direktīvu 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu";
2.2. pozīcija Nr.2 "Par Padomes secinājumu projektu par ES stratēģisko pieeju starptautiskajām kultūras attiecībām".
3. Kultūras ministrei D.Melbārdei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2017.gada 22.-23.maija sanāksmē par Kultūras ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem.

 
6.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2017.gada 22.-23.maija sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-980-IP ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2017.gada 22.-23.maija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumu projekts par stratēģiskajām perspektīvām Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā pēc 2018.gada";
2.2. Pozīcija Nr.1 "Padomes rezolūcijas projekts par strukturēto dialogu un turpmāku dialoga ar jauniešiem veidošanu saistībā ar politiku Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā pēc 2018.gada";
2.3. Pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumu projekts par to, kāda ir darba ar jaunatni loma, atbalstot tādu būtisku dzīves prasmju attīstību jauniešos, kuras veicina sekmīgu pieaugšanu, pāreju uz aktīvu pilsoniskumu un darba dzīvi";
2.4. Pozīcija Nr.1 "Politikas debates "Eiropas nākotnes veidošana, uzklausot un atbalstot jauniešus"";
2.5. Pozīcija Nr.2 "Par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumu projektu par sportu kā sociālās iekļaušanas platformu, izmantojot brīvprātīgo darbu";
2.6. Pozīcija Nr.1 "Par sporta plašsaziņas līdzekļiem un to lomu sociālās iekļaušanas stiprināšanā – politikas debates";
2.7. Pozīcija Nr.2 "Par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcijas projektu par Eiropas Savienības sporta darba plānu (2017.gada 1.jūlijs – 2020.gada 31.decembris)";
2.8. Pozīcija Nr.1 "Par Priekšlikumu Padomes ieteikumam par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru mūžizglītībai un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 23.aprīļa Ieteikumu par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai";
2.9. Pozīcija Nr.1 "Par diskusiju dokumentu "Sniegt izglītojamajiem iespējas paust savu viedokli: kā uzlabot un modernizēt mūsu sistēmas, lai nodrošinātu augstas kvalitātes izglītību visiem iedzīvotājiem"".
3. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei L.Lejiņai pārstāvēt Latvijas Republikas intereses 2017.gada 22.-23.maija Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē.

 
7.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2017.gada 18.maija Eiropas Savienības aizsardzības ministru Ārlietu padomes sanāksmē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos

TA-981-IP ____________________________________

(R.Bergmanis, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2017.gada 18.maija Eiropas Savienības aizsardzības ministru Ārlietu padomes sanāksmē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos:
2.1. Pozīcija Nr.32 "Eiropas Savienības sadarbība drošības un aizsardzības jomā; Eiropas Aizsardzības aģentūra – uzdevumi, sadarbības projekti un turpmākā rīcība";
2.2. Pozīcija Nr.27 "Eiropas Savienības militārās misijas un operācijas".
3. Aizsardzības ministram R.Bergmanim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru Ārlietu padomes sanāksmē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā 2017.gada 18.maijā.

 
8.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 18.maija sanāksmei

TA-991-IP ____________________________________

(R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmo jautājumu – Pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumiem par ES prioritāšu noteikšanu cīņai pret smagu un organizētu noziedzību laikaposmā no 2018. līdz 2021.gadam".
3. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 18.maija sanāksmē.

 
9.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES"

TA-993-IP ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

Apstiprināt Latvijas Republikas sākotnējo nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES".

 
10.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Padomes lēmumu, ar ko atļauj Eiropas Komisijai sāks sarunas par līgumu ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, kurā nosaka tās izstāšanās kārtību no Eiropas Savienības"

TA-992-DV ____________________________________

(K.Šadurskis, K.Našeniece, J.Reirs, J.Duklavs, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Padomes lēmumu, ar ko atļauj Eiropas Komisijai sākt sarunas par līgumu ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, kurā nosaka tās izstāšanās kārtību no Eiropas Savienības".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 27 dalībvalstu formāta sanāksmē 2017.gada 15.maijā.

 
11.§
Dienesta vajadzībām

TA-973-DV

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.15


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību