Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 27

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.27

2017.gada 23.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 
-

 
I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00


-


L.Milenberga

1.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 9.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.23 13.§) "Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā""

TA-2469 ____________________________________

(A.Ašeradens, K.Kinča, M.Kučinskis)

Izdarīt Ministru kabineta 2017.gada 9.maija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.23 13.§) "Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"" šādus grozījumus:
1. Papildināt protokollēmumu ar jaunu 1.punktu šādā redakcijā:
"1. Sadalīt iesniegto likumprojektu divos atsevišķos likumprojektos."
2. Uzskatīt līdzšinējo protokollēmuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktu attiecīgi par 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punktu.
3. Protokollēmuma 3.punktā aizstāt skaitli "1" ar skaitli "2".
4. papildināt protokollēmumu ar 8.punktu šādā redakcijā:
"8. Sadalīto likumprojektu, kas paredz ieviest konkurences neitralitātes principu publisko personu darbībā, iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē."
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei 7.Siguldas kājnieku pulka kritušo karavīru pieminekļa atjaunošanai"

TA-890 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Vītolu ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-732 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-643 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""

TA-751 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Bukultu ielā 10C, Rīgā, atsavināšanu"

TA-737 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-755 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzturēšanas normām, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjomu Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās izmitinātajam patvēruma meklētājam un Valsts robežsardzes izmitināšanas centrā vai Valsts robežsardzes pagaidu turēšanas telpā ievietotajam ārzemniekam"

TA-805 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 62.§) "Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.janvāra rīkojumā Nr.5 "Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-137 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 62.§) "Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.janvāra rīkojumā Nr.5 "Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam""" 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījums Darba aizsardzības likumā"

TA-827 ____________________________________

(J.Reirs, V.Reitere, M.Badovskis, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"

TA-778 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Lai saskaņotu normatīvajos aktos lietotos profesiju nosaukumus un kodus ar Profesiju klasifikatorā iekļautajiem profesiju nosaukumiem un kodiem un svītrotu norādi uz profesiju standartiem kā Profesiju klasifikatora sastāvdaļu:
2.1. Aizsardzības ministrijai sagatavot un aizsardzības ministram līdz 2017.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā";
2.2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2017.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi"";
2.3. Veselības ministrijai sagatavot un veselības ministram līdz 2017.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu"".

 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.762 "Noteikumi par amatiem, kuros personas profesionālā darbība ir uzskatāma par amatniecību""

TA-777 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumos Nr.559 "Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība""

TA-776 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.397 "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu""

TA-852 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Amatas novada pašvaldības īpašumā"

TA-707 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 13.aprīļa rīkojumā Nr.188 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" attīstības koordinācijas un uzraudzības komiteju""

TA-833 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja reorganizāciju un tā struktūrvienības – filiāles "Jēkaba Prīmaņa Anatomijas muzejs" nodošanu Rīgas Stradiņa universitātei"

TA-954 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot veselības ministri A.Čakšu Ministru kabineta vārdā parakstīt vienošanos ar Rīgas Stradiņa universitāti par Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja reorganizāciju un tā struktūrvienības – filiāles "Jēkaba Prīmaņa Anatomijas muzejs" nodošanu Rīgas Stradiņa universitātei.
3. Veselības ministrei līdz 2017.gada 1.jūlijam iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja reorganizāciju saistītos tiesību aktu projektus.

 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām"

TA-802 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.752 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-595 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par Veselības ministrijai papildus nepieciešamo finansējumu noteikumu īstenošanai izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam" sagatavošanas procesā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-894 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.864 "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un dzīvnieku veselības jomā""

TA-788 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""

TA-881 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.623 "Meliorācijas kadastra noteikumi""

TA-882 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""

TA-1012 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Likumprojekts "Par daudzpusējo konvenciju nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas novirzīšanas novēršanas pasākumu ieviešanai attiecībā uz nodokļu konvencijām"

TA-1018 ____________________________________

(I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Daudzpusējās konvencijas nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas novirzīšanas novēršanas pasākumu ieviešanai attiecībā uz nodokļu konvencijām (turpmāk – Konvencija) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot finanšu ministri parakstīt Konvenciju.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Finanšu ministrijai pēc Konvencijas parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Konvenciju un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministre.
7. Finanšu ministrijai līdz 2018.gada 30.jūnijam sagatavot informatīvo materiālu sabiedrībai par ESAO izstrādātās daudzpusējās konvencijas nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas novirzīšanas novēršanas pasākumu ieviešanai attiecībā uz nodokļu konvencijām praktisko piemērošanu. Minētais informatīvais materiāls publicējams Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē un portālā "Par likumu un valsti".

 
26.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-1013 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Plāna projekts "Energoefektivitātes politikas alternatīvo pasākumu plāns enerģijas galapatēriņa ietaupījuma mērķa 2014.-2020.gadam sasniegšanai"

TA-830 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi"

TA-1044-IP _________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi".
 
29.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2017.gada 30.maija sanāksmei

TA-1047-IP _________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2017.gada 30.maija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumu projekts par pētniecības un inovācijas uzraudzības un ziņošanas procesu racionalizāciju";
2.2. pozīcija Nr.2 "Padomes secinājumu projekts par Kosmosa stratēģiju Eiropai".
3. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei L.Lejiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2017.gada 30.maija sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
30.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas "Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2017.gada 29.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1057-IP _________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas izstrādāto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas projektu par Direktīvas 2006/123/ES par pakalpojumiem iekšējā tirgū īstenošanu, nosakot paziņošanas procedūru pakalpojumu atļauju piešķiršanas sistēmām un prasībām, un grozot Direktīvu 2006/123/ES un Regulu Nr.1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu".
3. Apstiprināt Satiksmes ministrijas izstrādāto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību".
4. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāves Eiropas Savienībā vietniekam Vēstniekam J.Štālmeistaram pārstāvēt Latvijas Republiku 2017.gada 29.maija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē.

 
31.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rimi Latvia" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-754 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par VAS "Latvijas Loto" darbības paplašināšanu"

TA-923-IP _________________________________

(E.Lediņš, R.Bergmanis, J.Reirs, K.Šadurskis, P.Vilks, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt VAS "Latvijas Loto" iesaistīšanos interaktīvo azartspēļu tirgū ziņojumā norādītās tirgus nepilnības novēršanai.
3. Finanšu ministrijai sagatavot atbilstoši konceptuāli atbalstītajai VAS "Latvijas Loto" darbības paplašināšanai VAS "Latvijas Loto" vispārējo stratēģisko mērķi un noteiktā kārtībā iesniegt to apstiprināšanai Ministru kabinetā.
4. Finanšu ministrijai nodrošināt, ka pēc vispārējā stratēģiskā mērķa apstiprināšanas tiek aktualizēta VAS "Latvijas Loto" vidēja termiņa darbības stratēģija.

 
33.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas ilgtermiņa stratēģija rīcībai ar gada emisijas sadales vienībām laika posmam no 2013.gada līdz 2020.gadam"

TA-596-IP _________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

1. Apstiprināt iesniegto ilgtermiņa stratēģiju.
2. Atbalstīt ilgtermiņa stratēģijas 5.2.apakšpunktā norādīto turpmāko darbību.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informāciju par ilgtermiņa stratēģijas 5.2.apakšpunktā iekļauto uzdevumu izpildi iekļaut ikgadējā informatīvajā ziņojumā, kas tiek gatavots saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 54.panta piekto daļu.
 
34.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 23.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 40.§) 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-850-DV _________________________________

 

Dienesta vajadzībām
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par kritiskās infrastruktūras drošības situāciju 2016.gadā"

169-k _____________________________________

(R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.50


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību