Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 31

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.31

2017.gada 20.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Konvenciju par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem""

TA-1078 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
3. Ārlietu ministrijai pēc likuma izsludināšanas, pamatojoties uz likuma "Par Konvenciju par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem" 5.pantu, kā arī saskaņā ar Konvencijas par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem 54.panta otro daļu informēt Starptautiskā investīciju strīdu izskatīšanas centra ģenerālsekretāru par grozījumiem kompetentās institūcijas noteikšanā šķīrējtiesas nolēmumu izpildei Latvijas Republikā.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā"

TA-450 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
 
3.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība""

TA-1253 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai līdz 2017.gada 31.decembrim pēc ministriju pieprasījuma organizēt ministrijās apmācības par Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" veiktajiem grozījumiem, kā arī nodrošināt anotācijas aizpildīšanas metodiskā materiāla – rokasgrāmatas – aktualizāciju.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

TA-1230 ____________________________________

(K.Šadurskis, L.Lejiņa, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju un Ekonomikas ministriju precizēt noteikumu projektu attiecībā uz noteikumu projektā ietvertā regulējuma piemērošanu arī tiešās pārvaldes iestādēm, un Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.
 
5.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 19.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 32.§) "Likumprojekts "Energoefektivitātes likums"" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1235 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2015.gada 19.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 32.§) "Likumprojekts "Energoefektivitātes likums"" 4.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 23.maija rīkojumā Nr.303 "Par konceptuālo ziņojumu "Par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtības uzlabošanu"""

TA-1058 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-1108 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību veidiem un organizēšanas kārtību"

TA-990 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 5.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 22.§) "Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas un republikas pilsētu un novadu pašvaldības policijas institūciju sadarbības pilnveidošanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1216 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām sagatavot informatīvā ziņojuma VI sadaļā minētos tiesību akta grozījumus, un iekšlietu ministram līdz 2017.gada 1.decembrim iesniegt tos noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi""

TA-1220 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību"

TA-1219 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargāta pakalpojuma likumā"

TA-1081 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V118" Alojas novadā nodošanu Alojas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1211 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1190 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi""

TA-1212 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1109 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījums Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā"

TA-1224 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
18.§
Noteikumu projekts "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtība"

TA-943 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Zemkopības ministrijai 2018.gadā un turpmākajos gados 165 514 EUR apmērā ik gadu, lai nodrošinātu tādu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu līgumu izpildes kontroli, kuri noslēgti saistībā ar zaļo publisko iepirkumu, ir skatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019., 2020.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem.
3. Ja papildu valsts budžeta līdzekļi netiek piešķirti, tad pārtikas piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu līgumu izpildes kontroli uzraudzības institūcijām veikt līdzšinējā apmērā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1125 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"

TA-1101 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu""

TA-815 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumos Nr.455 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai""

TA-1155 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumos Nr.292 "Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība""

TA-1298 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1275 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi"

TA-1231 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""

TA-1232 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""

TA-1233 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1288 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus Veselības ministrijas pamatbudžeta bāzes palielināšanai 2018.gadam un turpmāk ik gadu 3 776 468 EUR apmērā, tai skaitā izdevumus atlīdzībai 846 378 EUR apmērā, lai nodrošinātu pakāpenisku atteikšanos no pagarinātā normālā darba laika ārstniecības personām un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes personām, kuras nav ārstniecības personas, nodrošinot ārstniecības pieejamību:
2.1. no apakšprogrammas 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs" 2 930 090 EUR apmērā;
2.2. no apakšprogrammas 39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība" 846 378 EUR apmērā.
3. Finanšu ministrijai atbilstoši šā protokollēmuma 2.punktā iesniegtajiem priekšlikumiem precizēt Veselības ministrijas pamatbudžeta bāzi 2018.-2020.gadam.

 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumos Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi""

TA-994 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.193 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija"""

TA-1244 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.361 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām""

TA-1286 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""

TA-1292 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu"

TA-1310 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1311 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1312 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par Skaidrīti Ābramu"

TA-1226 ____________________________________

(A.Ašeradens, I.Peipiņa, S.Ābrama, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu""

TA-866 ____________________________________

(J.Reirs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2018., 2019. un 2020.gadam Veselības ministrijai izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu papildu nepieciešamā finansējuma pieprasījumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
38.§
Konceptuāls ziņojums "Ministra noteikumu institūta ieviešanas izvērtējums"

TA-353 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Valsts kanceleju un Zemkopības ministriju līdz 2017.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par faktisko situāciju normatīvo aktu skaita samazināšanā un ieteikumus iespējamajiem risinājumiem arī to turpmākai samazināšanai.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"

TA-1138 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valdības komentāriem par Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai ziņojumu par Latviju, kā arī ziņojuma un komentāru publiskošanu"

TA-1273 ____________________________________

(R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas valdības komentārus par Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (turpmāk - Komiteja) ziņojumu par Latviju.
3. Ārlietu ministrijai iesniegt Latvijas valdības komentārus un to tulkojumu angļu valodā Eiropas Padomē līdz 2017.gada 21.jūnijam.
4. Atbalstīt Komitejas 2016.gadā veiktās vizītes ziņojuma un Latvijas valdības komentāru publiskošanu.
5. Ārlietu ministrijai par šī protokollēmuma 4.punktā pieņemto lēmumu paziņot Komitejai.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali no Kultūras ministrijas apakšprogrammas 22.13.00 "Mediju politikas īstenošana" uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmu 32.00.00 "Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana" un uz Sabiedrības integrācijas fonda budžeta programmu 04.00.00 "Mediju projektu īstenošana""

TA-1274 ____________________________________

(D.Melbārde, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Kultūras ministrijas apropriācijas pārdales pieprasījumu apakšprogrammā 22.13.00 "Mediju politikas īstenošana" 465 000 EUR apmērā, samazinot subsīdiju un dotāciju izdevumus un palielinot izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu pārskaitījumu 300 000 EUR apmērā uz Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas budžeta programmu 32.00.00 "Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana" plāna 1.1.3.pasākuma īstenošanai un 165 000 EUR apmērā uz Sabiedrības integrācijas fonda budžeta programmu 04.00.00 "Mediju projektu īstenošana" plāna 1.1.3., 1.4.1., 1.4.2. un 1.5.1.pasākumu īstenošanai.
3. Kultūras ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Sabiedrības integrācijas fondam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā protokollēmuma 2.punktam.

 
42.§
Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijai (par risinājumu, lai nodrošinātu starptautiska mēroga futbola spēļu norisi Latvijā)

TA-912 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijai.
 
43.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2017.gada 22.-23.jūnija sanāksmei un Eiropadomes 2017.gada 22.jūnija 27 Eiropas Savienības dalībvalstu (50.panta) formāta sanāksmei

TA-1315-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2017. gada 22.-23. jūnija Eiropadomē un 2017.gada 22.jūnija Eiropadomes 27 Eiropas Savienības dalībvalstu (50.panta) formāta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
 
44.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 28.aprīļa formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/2030

TA-1317-IP _________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2017.gada 28.aprīļa formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/2030 (turpmāk – nostāja).
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
45.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2017.gada 26.jūnija sanāksmei

TA-1326-IP _________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt izstrādātoLatvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Priekšlikums Eiropas Padomes un Parlamenta Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti".
3. Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram A.Ašeradenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2017.gada 26.jūnija sanāksmē.
 
46.§
Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā""

TA-1146 ____________________________________

(R.Bergmanis, Dz.Rasnačs, L.Medina, J.Garisons, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Aizsardzības ministrijai steidzami izzināt Saeimas Juridiskā biroja viedokli par sagatavoto likumprojektu paketi un līdz 2017.gada 22.jūnijam iesniegt Valsts kancelejā informāciju par konsultāciju rezultātiem un likumprojektu paketes tālāko virzību.
3. Valsts kancelejai, ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā minēto informāciju, sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" un likumprojektu "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā".
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" un likumprojektu "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" (likumprojektu pakete).

 
47.§
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"

TA-1147 ____________________________________

(R.Bergmanis, Dz.Rasnačs, L.Medina, J.Garisons, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Meža likumā" un likumprojektu "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā", ņemot vērā šī protokola 46.§ 2.punktā minēto.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Meža likumā" un likumprojektu "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" (likumprojektu pakete).

 
48.§
Likumprojekts "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā"

TA-1148 ____________________________________

(R.Bergmanis, Dz.Rasnačs, L.Medina, J.Garisons, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Meža likumā" un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"", ņemot vērā šī protokola 46.§ 2.punktā minēto.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar "Grozījumi Meža likumā" un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (likumprojektu pakete).

 
49.§
Paskaidrojuma projekts Augstākai tiesai par kasācijas sūdzību lietā Nr.A420203015

TA-917 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam lietā Nr.A420203015.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas termiņa pagarinājumu"

TA-1293-IP _________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Hiponia""

TA-1065-IP _________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""

TA-1302-IP _________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 

Sēdi slēdz plkst. 13.45


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību