Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 32

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.32

2017.gada 27.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi""

TA-1139 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2017.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim"

TA-1295 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.512 "Azartspēļu un izložu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība""

TA-1175 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
4.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.430 "Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-1237 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.759 "Kārtība, kādā Eiropas Komisijā iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus un kopsavilkuma informāciju, un kārtība, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības""

TA-1257 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 61.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem"" 8.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1198 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 61.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem"" 8.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 1.decembrim.

 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1012 "Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) vienotās uzskaites kārtība""

TA-1179 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.63 "Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi""

TA-1180 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.721 "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu""

TA-1217 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība"

TA-1346 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojektā "Par valsts budžetu 2018.gadam" paredzēt:
2.1. valsts pamatbudžeta ieņēmumu no valsts nodevas par kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un sertifikātu izsniegšanu apsardzes jomā palielinājumu 2018.gadā un turpmāk katru gadu par 59 680 EUR;
2.2. dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumu palielinājumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammai 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 2018.gadā par 18 311 EUR, lai nodrošinātu modernizētu apsardzes darbinieku kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanas procesu.
3. Iekšlietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus Iekšlietu ministrijas bāzes izdevumu precizēšanai atbilstoši šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā noteiktajam, vienlaikus iesniedzot Finanšu ministrijā informāciju par prognozētajiem papildu ieņēmumiem no valsts nodevas.

 
11.§
Noteikumu projekts "Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas noteikumi"

TA-1145 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai paredzēt noteikumu projekta 36.punktā, ka termiņš ziņu ievadīšanai sistēmā ir 2017.gada 31.oktobris, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-1106 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība""

TA-1340 ____________________________________

(J.Reirs, L.Lejiņa, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka labklājības ministrs atsauc ministrijas iebildumus par projektu.
 
14.§
Noteikumu projekts "Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1115 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"

TA-1092 ____________________________________

(J.Reirs, I.Liepiņa, A.Alksnis, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Labklājības ministrijai steidzami precizēt likumprojekta 3.pantā ietvertā 18.panta otro daļu, ņemot vērā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības iesniegto priekšlikumu, saskaņot precizēto likumprojektu ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.126 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.2.pasākuma "Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana" īstenošanas noteikumi""

TA-1284 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.129 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1.pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi""

TA-1285 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.augusta rīkojumā Nr.476 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-1287 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 14.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprināmajiem projektiem 2016.gadā"" 2.punktā doto uzdevuma izpildi

TA-659 ____________________________________

(J.Reirs, J.Muižniece, M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 14.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprināmajiem projektiem 2016. gadā"" 2.punktā doto uzdevumu izpildes termiņus līdz 2017.gada 31.decembrim.

 
20.§
Noteikumu projekts "Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība"

TA-1079 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība""

TA-1200 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1164 "Ostas valsts kontroles kārtība""

TA-1208 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-1119 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Ozolkalni-2C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 010 0211) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 010 0191) 0,19 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši apstiprinātajam atlīdzības apmēram 4 492,42 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 2 907,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 1 585,42 EUR;
2.2. nekustamā īpašuma "Strēļi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 003 0183) – zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 003 0183) daļu 0,1376 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši apstiprinātajam atlīdzības apmēram 26 294,95 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 25 759,00 EUR (18,72 EUR par vienu kvadrātmetru) un kompensējamie zaudējumi 535,95 EUR;
2.3. nekustamo īpašumu "Mundrīši C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 008 3106) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 1935) 1,24 ha platībā un nekustamā īpašuma "Mundrīši" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 008 0424) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 2000) 0,41 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši apstiprinātajam atlīdzības apmēram 30 360,00 EUR;
2.4. nekustamo īpašumu "Veismaņi C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 010 0206) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 010 0179) 0,24 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši apstiprinātajam atlīdzības apmēram 3 719,42 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 3 672,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 47,42 EUR.

 
24.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas " īstenošanai"

TA-1122 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Dagas C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 010 0216) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 010 0197) 0,33 ha platībā un nekustamā īpašuma "Dagas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 010 0031) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 010 0198) 0,01 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 5 032,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Lejas Ģūģi 1 C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 011 0454) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 011 0411) 0,52 ha platībā un nekustamā īpašuma "Lejas Ģūģi – 1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 011 0089) daļas – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 011 0409) 0,16 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 011 0410) 0,08 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 9 728,00 EUR;
2.3. nekustamo īpašumu "Mīmi C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 007 1156) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 1108) 0,0661 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 11 475,00 EUR.

 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

TA-1169 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par Papildu protokola Eiropas Padomes 2005.gada 16.maija Konvencijai par terorisma novēršanu 7.pantā dotā pienākuma izpildi"

TA-1158 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atlīdzības apmēru un tās piešķiršanas un izmaksas kārtību fiziskās personas pārstāvim administratīvajā lietā iestādē"

TA-962 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.619 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja eksāmena kārtību, minimālo zināšanu apjomu un eksāmena maksu""

TA-1150 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.261 "Neauglības diagnosticēšanas un potenciālā dzimumšūnu donora medicīniskās izmeklēšanas kārtība""

TA-1181 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas nolikums"

TA-1242 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu"

TA-1243 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""

TA-1056 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.52 "Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību""

TA-1166 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.582 "Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-1281 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-1309 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu"

TA-1347 ____________________________________

(J.Reirs, I.Gailīte, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Labklājības ministrijai sagatavot noteikumu projektam pievienojamu reģistrācijas apliecības paraugu un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai kopīgi ar Labklājības ministriju attiecīgi papildināt un tehniski precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas priekšlikumiem, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
37.§
Rīkojuma projekts "Par Agitu Kalviņu"

TA-1324 ____________________________________

(J.Citskovskis, A.Kalviņa, D.Melbārde, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
38.§
Noteikumu projekts "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi"

TA-1231 ____________________________________

(T.Vectirāns, A.Ašeradens, K.Godiņš, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām sagatavot un satiksmes ministram līdz 2017.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par to, kā tiks sasniegti noteikumu projekta anotācijā minētie mērķi - budžeta līdzekļu ekonomija; ēnu ekonomikas mazināšana; precīzas uzskaites nodrošināšana.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""

TA-1232 ____________________________________

(T.Vectirāns, A.Ašeradens, K.Godiņš, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""

TA-1233 ____________________________________

(T.Vectirāns, A.Ašeradens, K.Godiņš, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā""

TA-1146 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (likumprojektu pakete).
4. Atzīt Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.31 46.§) "Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"" par aktualitāti zaudējušu.

 
42.§
Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"

TA-1147 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Meža likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Meža likumā" (likumprojektu pakete).
4. Atzīt Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.31 47.§) "Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"" par aktualitāti zaudējušu.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā"

TA-1148 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas iesniegto priekšlikumu par likumprojekta "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" atsaukšanu, Valsts kancelejai izbeigt tiesību akta projekta kontroli.
2. Atzīt Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.31 48.§) "Likumprojekts "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā"" par aktualitāti zaudējušu.

 
44.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1371 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, R.Muciņš, B.Bāne, E.Rinkēvičs, K.Šadurskis, J.Reirs, R.Kozlovskis, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt iespējas:
2.1. sākotnējos izdevumus, kas saistīti ar ugunsgrēka seku likvidēšanu, kas izcēlās nelegālās atkritumu uzglabāšanas vietā Ventspils šosejā 47, Jūrmalā, un kas sākotnēji tiek piešķirti no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", attiecināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošo Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.prioritārā virziena "Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte" specifisko atbalsta mērķu un tiem pieejamā finansējuma ietvaros;
2.2. turpmākos izdevumus saistībā ar ugunsgrēka seku likvidēšanu, ja tie pārsniegs no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirto summu, segt no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta apakšprogrammas 21.02.00 "Vides aizsardzības projekti" un budžeta apakšprogrammas 21.13.00 "Nozares vides projekti" līdzekļiem.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai veikt plānotā pasākuma atbilstības komercdarbības atbalsta kontroles normām izvērtējumu un nodrošināt komercdarbības atbalsta kontroles normu ievērošanu.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts vides dienestam) pārbaudīt, vai valsts teritorijā nav vēl citu objektu, ar kuriem saistīti līdzīgi riski kā ar nelegālās atkritumu uzglabāšanas vietu Ventspils šosejā 47, Jūrmalā.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2017.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par veiktajiem pasākumiem, tajā skaitā par šī protokollēmuma 2., 3. un 4.punktā minēto, un par aktuālo situāciju, lai nodrošinātu, ka izdevumi, kas saistīti ar neatliekamo pasākumu veikšanu videi nodarītā kaitējuma seku likvidēšanai, tiks piedzīti no operatora.

 
45.§
Konceptuāls ziņojums "Par atjaunojamo energoresursu izmantošanu transporta sektorā"

TA-829____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāna 2014.–2016.gadam izpildi"

TA-1255 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar citām tiesībaizsardzības institūcijām līdz 2017.gada 31.decembrim izstrādāt Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāna projektu 2018.-2020.gadam.
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Ieslodzījuma vietu pārvaldei un Tiesu administrācijai) uzņemties papildu saistības un īstenot projektus, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumentiem"

TA-1272 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Tieslietu ministrijai (Ieslodzījuma vietu pārvaldei) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības par projekta "Mobilās starpinstitūciju komandas, lai atklātu un novērstu vardarbīga radikālisma eskalāciju. Apmācību instrumenti" (Mobile Assistance Interagency Teams to Detect and Prevent the Escalation of Violent Radicalism. Training Aid) īstenošanu Eiropas Komisijas finanšu instrumenta "Iekšējās drošības fonds" komponentes "Policija" 2016.gada darba programmas ietvaros.
3. Atļaut Tieslietu ministrijai (Ieslodzījuma vietu pārvaldei) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības un slēgt līgumu ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Igaunijā par projekta "Zināšanu, pieredzes un labās prakses apmaiņa ieslodzījuma vietu sistēmas darbības uzlabošanai" (Exchange of knowledge, experience and best practice to improve work of imprisonment places) īstenošanu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" ietvaros.
4. Atļaut Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības un slēgt līgumu ar Eiropas Komisiju par mērķsadarbības (Twinning) projekta "Tiesās nodarbināto apmācības Twinning ietvaros" (Strengthening Judicial Trainings through Twinning) īstenošanu Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmas, kas tiek īstenota Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta, ietvaros.
5. Šī protokollēmuma 2., 3. un 4.punktā minēto projektu ieviešanai papildu nepieciešamo finansējumu (nacionālo līdzfinansējumu un priekšfinansējumu) pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
6. Tieslietu ministrijai, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2., 3., un 4.punktā minēto projektu īstenošanu, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas pārdali.
7. Tieslietu ministrijai pēc īstenoto projektu gala maksājumu saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par ieguldījuma nosacījumiem pēc sarunu noslēguma par Latvijas dalību SINO-CEE Fund"

TA-1299-IP ____________________________________

 

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas sadales vienībām un Kioto vienībām"

TA-1151-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, lēmuma pieņemšanu par darbībām ar Latvijas atbilstības kontu pozitīvās bilances gada emisijas sadales vienībām atlikt līdz nākamā informatīvā ziņojuma "Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas sadales vienībām un Kioto vienībām" izskatīšanai Ministru kabinetā.

 

Sēdi slēdz plkst. 13.00


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību