Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 33

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.33

2017.gada 4.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izveido komisiju, lai izvērtētu iemeslus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka atbrīvošanai no amata"

TA-314 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumos Nr.518 "Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes nolikums""

TA-1276 ____________________________________

(A.Grafs, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

 

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Pārresoru koordinācijas centram izvērtēt Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta 2017.gada 30.jūnija vēstulē minēto un iesniegt Valsts kancelejā attiecīgu informāciju.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 7.decembra rīkojumā Nr.768 "Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes personālsastāvu""

TA-1277 ____________________________________

(A.Grafs, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

 

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Pārresoru koordinācijas centram izvērtēt Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta 2017.gada 30.jūnija vēstulē minēto un iesniegt Valsts kancelejā attiecīgu informāciju.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra noteikumos Nr.737 "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi""

TA-1260 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.93 "Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai""

TA-1262 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""

TA-1301 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1312 "Noteikumi par darbību ierobežojumiem aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem""

TA-1300 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām ārvalstīs"

TA-1290 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību""

TA-1184 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram līdz 2018.gada 1.janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar analīzi par situāciju ielu tirdzniecībā un, ja nepieciešams, priekšlikumus ielu tirdzniecības tiesiskā regulējuma pilnveidošanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.445 "Noteikumi par nacionālo akreditācijas institūciju""

TA-1238 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-909 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Finanšu ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju, piesaistot arī tranzīta un loģistikas nozares uzņēmēju asociācijas, līdz 2018.gada 1.aprīlim izvērtēt nokavējuma naudas regulējuma efektivitāti praksē, un finanšu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par piedāvāto risinājumu attiecībā uz nokavējuma naudas likmes apmēru un tās piemērošanu.

 
12.§
Noteikumu projekts "Starptautiskas uzņēmumu grupas pārskata par katru valsti noteikumi"

TA-1319 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.442 "Noteikumi par akcīzes preču Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālajiem papildkodiem un to piemērošanas kārtību""

TA-1344 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli""

TA-1303 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, ilgtermiņa saistību precizēšanu"

TA-1323 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" faktiski izlietotais finansējuma apmērs ilgtermiņa saistībām pasākumam "VID ēkas Talejas ielā 1, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 085 2143), telpu nomas maksas, aprīkojuma iegādes, pārcelšanās un uzturēšanas izdevumu segšanai" nomas maksas izdevumu segšanai 2017.gadā nepārsniedz 6 237 249 EUR.

 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"

TA-1177 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu izsolē"

TA-1199 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ganību ielā 1, Tukumā, pārdošanu"

TA-1241 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 26.§) "Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1197 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 26.§) "Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 1.septembrim.

 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1261 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi""

TA-1331 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"

TA-1163 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Arhīvu likumā"

TA-1116 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Ķīmisko vielu likumā"

TA-1225 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
25.§
Noteikumu projekts "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, sniegšanas un kvalitātes kontroles kārtība"

TA-1336 ____________________________________

(I.Gailīte, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu, svītrojot punktu par noteikumu spēkā stāšanos, un sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai organizēt pakalpojuma turētājiem apmācības, tai skaitā arī par noteikumu 22.-25.punktā minēto prasību izpildi.
3. Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra A.Ašeradena izteiktos priekšlikumus par nākamajā Informācijas sabiedrības padomes sēdes darba kārtībā iekļaujamiem jautājumiem.

 
26.§
Noteikumu projekts "Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi"

TA-1337 ____________________________________

(I.Gailīte, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu, svītrojot punktu par noteikumu spēkā stāšanos, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru veidi, sniegto pakalpojumu apjoms un pakalpojumu sniegšanas kārtība"

TA-1338 ____________________________________

(I.Gailīte, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu, svītrojot punktu par noteikumu spēkā stāšanos, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi"

TA-1339 ____________________________________

(I.Gailīte, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu, svītrojot punktu par noteikumu spēkā stāšanos, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2.pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi""

TA-1335 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ūdenstilpju klasifikatoru"

TA-1132 ____________________________________

(I.Gailīte, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu, svītrojot punktu par noteikumu spēkā stāšanos un par iepriekšējo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
31.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Zāļu ielā 36, Priekulē, Priekules novadā, nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā"

TA-727 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
2. Aicināt Priekules novada pašvaldību ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda sešu mēnešu laikā pēc rīkojuma pieņemšanas dienas.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1214 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra noteikumos Nr.624 "Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības augļu džemam, ievārījumam, želejai, marmelādei un saldinātam kastaņu biezenim""

TA-1280 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta noteikumos Nr.649 "Trušu un kažokzvēru pārraudzības kārtība""

TA-1306 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 65.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1282 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrija, ņemot vērā Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 65.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu"" 2. punktu, ir izvērtējusi Pārtikas un veterinārā dienesta sniegtos publiskos maksas pakalpojumus veterināro zāļu aprites jomā un secinājusi, ka grozījumi Farmācijas likumā un likumā "Par nodokļiem un nodevām" nav nepieciešami.
2. Zemkopības ministrijai sagatavot un līdz 2018.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumu Nr.1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem" 5.pielikumā, lai precizētu šī pielikuma 12.punktā noteiktos Pārtikas un veterinārā dienesta sniegtos publiskos maksas pakalpojumus, un Ministru kabineta 2007.gada 23.oktobra noteikumos Nr.716 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu veterinārfarmaceitiskajai darbībai", lai precizētu valsts nodevas apmēru par speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai izsniegšanu un pārreģistrēšanu.

 
36.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1379 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 10.februāra rīkojumā Nr.136 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā""

TA-1343 ____________________________________

(I.Gailīte, R.Muciņš, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai turpināt virzīt apstiprināšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu tos projektu aprakstus (IKT mērķarhitektūras versijas), kuru saskaņošanu virzībai Ministru kabinetā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir uzsākusi līdz rīkojuma pieņemšanai.

 

38.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" peļņas daļu"

TA-1325 ____________________________________

(A.Ašeradens, P.Vilks, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt rīkojuma projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem""

TA-1393 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Konceptuāls ziņojums "Par atjaunojamo energoresursu izmantošanu transporta sektorā"

TA-829 ____________________________________

(A.Ašeradens, J.Patmalnieks, A.Janvars, I.Šņucins, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu, ievērojot Ekonomikas ministrijas pārstāvja sniegto informāciju par rīkojuma projekta aktuālo redakciju.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt rīkojuma projektu atbilstoši sniegtajai informācijai, tai skaitā paredzot, ka grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" tiks sagatavoti tikai nepieciešamības gadījumā, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Atzīt par aktualitāti zaudējušu:
4.1. Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par situāciju biodegvielas ražošanas nozarē"" 2.-6.punktu;
4.2. Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.19 6.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu"" 2.2. apakšpunktu;
4.3. Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 65.§) "Par Eiropas Komisijas informācijas pieprasījumu EU Pilot lietā 6948/14/ENER" 3. un 4.punktu;
4.4. Ministru kabineta komitejas 2015.gada 21.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par biodegvielas izmantošanas veicināšanas pasākumiem"" 2.punktu.
5. Ekonomikas ministrijai līdz 2018.gada 1.jūnijam atkārtoti izvērtēt konceptuālajā ziņojumā "Par atjaunojamo energoresursu izmantošanu transporta sektorā" ietvertos jautājumus un informēt par tiem Ministru kabinetu.

 

41.§
Likumprojekts "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"

TA-1203 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā nodokļu reformas likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to nodokļu reformas likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka nodokļu reformas likumprojektu paketes izskatīšanas procesā Ministru kabinets atbalstīs tikai tādus priekšlikumus, kuriem būs fiskāli neitrāla ietekme.
5. Ministru kabinets atbalsta Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes pieņemto lēmumu par minimālās algas paaugstināšanu - 430 EUR ar 2018.gadu, un tā paliek nemainīga trīs gadus.

 
42.§
Likumprojekts "Par atbalstu nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai"

TA-1247 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Medina, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai steidzami precizēt likumprojektu atbilstoši Tieslietu ministrijas ierosinātiem tehniskiem precizējumiem, saskaņot ar Tieslietu ministriju un līdz 2017.gada 6.jūlijam iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā nodokļu reformas likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to nodokļu reformas likumprojektu paketē.
6. Pieņemt zināšanai, ka nepieciešamais finansējums 41 819 EUR apmērā izmaiņu iestrādei Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās likuma "Par atbalstu nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai" īstenošanai tiks nodrošināts 2017.gadā no Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" piešķirtajiem līdzekļiem informācijas sistēmu pielāgošanai saistībā ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"".

 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-1248 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Medina, J.Salmiņa, K.Šadurskis, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai steidzami precizēt likumprojektu atbilstoši Tieslietu ministrijas priekšlikumiem attiecībā par personas datu aizsardzību, saskaņot ar Tieslietu ministriju un līdz 2017.gada 6.jūlijam iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā nodokļu reformas likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to nodokļu reformas likumprojektu paketē.

 
44.§
Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"

TA-1218 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā nodokļu reformas likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to nodokļu reformas likumprojektu paketē.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli""

TA-1176 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Jacino, J.Reirs, K.Šadurskis, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā nodokļu reformas likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to nodokļu reformas likumprojektu paketē.
 
46.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 6.–7.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-1425 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministram Dz.Rasnačam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 6.-7.jūlija neformālajā sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
47.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 6.–7.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-1428 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 6.-7.jūlija neformālajā sanāksmē.
 
48.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2017-14-03

TA-970 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2017-14-03.
Valsts kancelejai noformēt atbildes rakstu un nosūtīt to Satversmes tiesai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā lietā Nr.2017-14-03.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma valdes sēdē"

TA-1382-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§

Dienesta vajadzībām

TA-1406-DV, TA-1408-DV

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.30


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību