Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 35

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.35

2017.gada 11.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks

 -

 V.Sidorenkovs

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 18.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.10 5.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"" 2.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1415 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 18.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.10 5.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"" 2.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2021.gada 31.decembrim.
2. Finanšu ministrijai, izstrādājot valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas tvērumu 2018.gadam, izvērtēt iespēju pārskatīt valsts dibināto fondu un tiem funkcionāli pielīdzināmo organizāciju darbības rezultātā atbalstītās no valsts budžeta pamatfunkciju daļas finansētās aktivitātes, projektus un pasākumus.

 

2.§
Rīkojuma projekts "Par Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Atmodas bulvārī 7, Liepājā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1268 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-1267 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi"

TA-1185 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.9 Gaujas ielā 8, Līgatnē, Līgatnes novadā, nodošanu Līgatnes novada pašvaldības īpašumā"

TA-1291 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
2. Aicināt Līgatnes novada pašvaldību ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda sešu mēnešu laikā no šā rīkojuma pieņemšanas dienas.
 
6.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 29.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 22.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas programmas izpildes rezultātiem"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1388 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 29.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 22.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas programmas izpildes rezultātiem"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 1.septembrim.

 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā""

TA-1236 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""

TA-1318 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 31.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1389 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 31.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2019.gada 1.janvārim.

 
10.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 34.§) "Likumprojekts "Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola""" 6.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1369 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 34.§) "Likumprojekts "Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola""" 6.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Doma laukums 8, Rīgā, ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" pamatkapitālā"

TA-1294 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.septembra rīkojumā Nr.504 "Par publiska nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi""

TA-1332 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par kārtējo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" pamatkapitāla palielināšanu"

TA-1364 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-1307 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamā īpašuma "Avotiņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 007 0340) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0340) daļu 0,1412 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 12 454,00 EUR (8,82 EUR par vienu kvadrātmetru);
2.2. nekustamā īpašuma "Avotnieki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 007 0254) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0707) daļu 0,40 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 49 640,00 EUR (12,41 EUR par vienu kvadrātmetru);
2.3. nekustamo īpašumu "Avotnieki C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 007 0802) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0708) 0,0674 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 8 364,00 EUR.

 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Vircavas tilta atjaunošanas projekta īstenošanai uz valsts reģionālā autoceļa P94 Jelgava-Staļģene-Code 3,00.km"

TA-1308 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Miķeļi B" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5456 002 0361) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5456 002 0354) 0,0135 ha platībā – Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā atbilstoši apstiprinātajam atlīdzības apmēram 1 155,00 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 405,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 750,00 EUR.

 
16.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 13.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 31.§) "Informatīvais ziņojums "Pasažieru pārvadājumu ar taksometriem jomas tiesiskais regulējums un priekšlikumi tās pilnveidošanai"" 3., 4., 7., 8. un 9.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1353 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 13.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 31.§) "Informatīvais ziņojums "Pasažieru pārvadājumu ar taksometriem jomas tiesiskais regulējums un priekšlikumi tās pilnveidošanai"" 4., 7., 8. un 9.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 1.novembrim, bet 3. punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu - līdz 2018.gada 1.martam.

 
17.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Dundagas novada lauku apvidū"

TA-1271 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 39.§) "Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par nepietiekamu vietu skaitu medicīnas rezidentūras programmā)" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1375 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 39.§) "Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par nepietiekamu vietu skaitu medicīnas rezidentūru programmā)" 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 

19.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1453 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1422 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.67 "Informācijas sabiedrības padomes nolikums""

TA-1437 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgumu par sadarbību izglītības jomā"

TA-1457 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot izglītības un zinātnes ministru K.Šadurski parakstīt Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgumu par sadarbību izglītības jomā (turpmāk - līgums).
3. Izglītības un zinātnes ministrijai līgumā ietverto normu īstenošanu nodrošināt esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"

TA-1458 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1438 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas vēstniecības Apvienotajos Arābu Emirātos paplašināšanu un iekārtošanu"

TA-1414 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par virzību uz indikatīvo valsts energoefektivitātes mērķi 2017.–2019.gadā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK"

TA-1296 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojuma nodrošināšanu"

TA-1359 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
28.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru 2017.gada 13.-14.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1479 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram K.Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru 2017.gada 13.-14.jūlija neformālajā sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

29.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas un Telekomunikāciju ministru 2017.gada 17.-18.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1480 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Eglītam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas un Telekomunikāciju ministru 2017.gada 17.-18.jūlija neformālajā sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
3. Satiksmes ministrijas parlamentārajam sekretāram E.Tavaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas un Telekomunikāciju ministru 2017.gada 17.-18.jūlija neformālajā sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
4. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniecei Z.Liepiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas un Telekomunikāciju ministru 2017.gada 17.-18.jūlija neformālajā sanāksmē Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

30.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-1245 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Rostovskis, I.Peipiņa, A.Jacino, Ģ.Ludeks, U.Vītoliņš, S.Liepiņa, Dz.Rasnačs, A.Kaļāne, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā nodokļu reformas likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to nodokļu reformas likumprojektu paketē.
4. Lai nodrošinātu izmaiņu veikšanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informāciju sistēmā, Labklājības ministrijai pēc likuma pieņemšanas iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu par apropriācijas palielināšanu 2017.gadam Labklājības ministrijas speciālā budžeta apakšprogrammā 04.05.00. "Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets" 27 000 EUR apmērā, to finansēšanai novirzot valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2017.gada 1.janvāri.
5. Jautājumu par papildu finansējumu izmaiņu veikšanai Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās skatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" sagatavošanas procesā, ņemot vērā budžeta finansiālās iespējas.
6. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Latvijas komercbanku asociāciju izstrādāt grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", paredzot efektīvu regulējumu ieguldījumu konta ieviešanai, un finanšu ministram sagatavoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā valsts budžeta projekta 2018.gadam likumprojektu paketē.
7. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība", kas paredz noteikt attaisnoto izdevumu normu 25% apmērā literāriem darbiem, tai skaitā darbiem, kas radīti, izdoti, izpildīti vai citādi izmantoti presē un citos masu informācijas līdzekļos. Finanšu ministram līdz 2017.gada 1.novembrim sagatavoto projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā, lai noteikumi stātos spēkā vienlaikus ar grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

TA-1204 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, D.Vītols, P.Liniņš, A.Ašeradens, J.Reirs, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā nodokļu reformas likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to nodokļu reformas likumprojektu paketē.
4. Zemkopības ministrijai sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem", kas paredz palielināt lauksaimniecības produkcijas ražotāju, kas ir tiesīgi iegādāties dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi, efektivitātes nosacījumus, sākot ar 2018.gada 1.jūliju.
5. Finanšu ministrijai pēc akcīzes nodokļa likmes paaugstināšanas dīzeļdegvielai 2018. un 2020.gadā analizēt dīzeļdegvielas patēriņa izmaiņas un akcīzes nodokļa ieņēmumu par dīzeļdegvielu strauja samazināšanās gadījumā sniegt priekšlikumus akcīzes nodokļa likmes dīzeļdegvielai pārskatīšanai, ņemot vērā situāciju Baltijas valstīs.

 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā"

TA-1223 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Reirs, P.Leiškalns, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā nodokļu reformas likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to nodokļu reformas likumprojektu paketē.

 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

TA-1266 ____________________________________

(J.Reirs, D.Reizniece-Ozola, I.Peipiņa, I.Kārkliņa, A.Čakša, D.Mūrmane-Umbraško, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā nodokļu reformas likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to nodokļu reformas likumprojektu paketē.
4. Lai pēc likumprojekta pieņemšanas nodrošinātu programmatūras izstrādi un uzturēšanu saistībā ar likumprojekta grozījumu ieviešanu, likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" izskatīšanas procesā Labklājības ministrijai iesniegt priekšlikumu palielināt Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde" dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 2018.gadam 1 273 638 EUR apmērā (ietverot izmaiņas saistībā ar likumprojektu "Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā"), 2019.gadam un turpmāk ik gadu 152 238 EUR apmērā un izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 2018.gadam un turpmāk ik gadu 123 438 EUR apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 2018.gadā 1 150 200 EUR apmērā un 2019.gadam un turpmāk ik gadu 28 800 EUR apmērā un attiecīgi valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammā 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" palielinot valsts speciālā budžeta saņemtos transfertus no valsts pamatbudžeta un izdevumus pamatkapitāla veidošanai 2018.gadā 1 150 200 EUR apmērā un 2019.gadam un turpmāk ik gadu 28 800 EUR apmērā, precēm un pakalpojumiem 2018.gadam un turpmāk ik gadu 74 807 EUR apmērā un atlīdzībai, trīs amata vietu atlīdzības nodrošināšanai, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu nozarē, 2018.gadam un turpmāk ik gadu 48 631 EUR apmērā.

 
34.§
Likumprojekts "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums"

TA-1249 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, K.Zonberga, D.Melbārde, L.Meņģelsone, Z.Pūce, I.Peipiņa, R.Dimanta, A.Kaļāne, K.Andersons, P.Ābele, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai tehniski precizēt likumprojektu un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā nodokļu reformas likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to nodokļu reformas likumprojektu paketē.
4. Finanšu ministrijai gadu pēc likuma spēkā stāšanās sagatavot informatīvo ziņojumu, kurā analizēt likumā ietvertā ziedojumu regulējuma īstenošanas praksi, un finanšu ministram iesniegt informatīvo ziņojumu izskatīšanai Ministru kabinetā.
5. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2017.gada 3.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.1 42.§) "Noteikumu projekts "Atbalstāmo investīciju projekta pieņemšanas un īstenošanas kārtība" 4.punktu.

 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"

TA-1186 ____________________________________

(A.Ašeradens, D.Reizniece-Ozola, P.Leiškalns, J.Reirs, I.Peipiņa, K.Šadurskis, J.Dūklavs, Dz.Rasnačs, L.Meņģelsone, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt likumprojektu, svītrojot 2., 3. un 6.pantu, precizēt anotāciju un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā nodokļu reformas likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to nodokļu reformas likumprojektu paketē.
4. Ekonomikas ministrijai sagatavot priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, paredzot, ka darbinieks vienlaicīgi var tikt nodarbināts tikai vienā mikrouzņēmumā.

 
36.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2017.gada 24.jūlija sanāksmei

TA-1466-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Savienības 2018.gada budžeta projektu".
3. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Eiropas Savienībā S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2017.gada 24.jūlija sanāksmē.

 
37.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 17.maija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0210

TA-1469-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2017.gada 17.maija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0210.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
38.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 17.maija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0211

TA-1470-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2017.gada 17.maija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0211.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
39.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2017.gada 17.jūlija sanāksmei

TA-1485-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (Ziemeļkoreja)".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2017.gada 17.jūlija sanāksmē.
 
40.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 17.-18.jūlija sanāksmei

TA-1492-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas pozīciju Nr.1 "Komisijas paziņojums par kopējās zivsaimniecības politikas stāvokli un apspriešanās par zvejas iespējām 2018.gadam".
3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 17.-18.jūlija sanāksmē.
 
41.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 17.maija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0147

TA-1495-IP ____________________________________

(I.Aleksandroviča, M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2017.gada 17.maija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0147.
Valsts kancelejai nostāju elektroniski nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju līdz 2018.gada 1.janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Transporta enerģijas likums", kas deleģē Ministru kabinetam noteikt prasības elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes un ūdeņraža uzpildes iekārtām un prasības to uzstādīšanai, kā arī tehniskās specifikācijas krasta elektropadeves iekārtām, paredzot lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Satiksmes ministrijai līdz 2018.gada 1.maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu
noteikumu projektu par prasībām elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes un ūdeņraža uzpildes iekārtām.

 
42.§

Dienesta vajadzībām

 

TA-1474-DV

 

 
43.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas sarunu mandātu "COM(2017) 320 final" ar Krievijas Federāciju par Nord-Stream 2 cauruļvada darbību"

TA-1489-DV ____________________________________

(A.Ašeradens, J.Patmalnieks, J.Reirs, D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

 

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Komisijas sarunu mandātu "COM (2017) 320 final" ar Krievijas Federāciju par Nord-Stream 2 cauruļvada darbību".

 

Sēdi slēdz plkst. 15.55


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību